POZBAWIENIE KOGOŚ LUB UTRATA PRZEZ KOGOŚ MOŻLIWOŚCI RUCHU, ZAMIANA W KAMIEŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PETRYFIKACJA to:

pozbawienie kogoś lub utrata przez kogoś możliwości ruchu, zamiana w kamień (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PETRYFIKACJA

PETRYFIKACJA to:

zjawisko utrwalenia (się) czegoś w określonej, niezmiennej formie (na 12 lit.)PETRYFIKACJA to:

zeskalanie - wzmacnianie i utwardzanie gruntu pod budowę (na 12 lit.)PETRYFIKACJA to:

ZESKALANIE (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POZBAWIENIE KOGOŚ LUB UTRATA PRZEZ KOGOŚ MOŻLIWOŚCI RUCHU, ZAMIANA W KAMIEŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.131

BIAŁY KRUK, SEJSMOGRAF, SPÓŁKA-CÓRKA, KULUARY, WYRAZ, STOŻAR, PYŁEK, COTELE, ZAGROŻENIE, NARTA, WRAK, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, ZŁĄCZE, TEMPERATURA ROSY, LEPTOPLEURON, KONTROLA, OBWÓD MAGNETYCZNY, PROGRAM UŻYTKOWY, KORKOWIEC, PASTORALE, ESTER, STEREOTYPIA RUCHOWA, BRYCZKA, KOCZKODAN ASKANIUS, OKRĄGŁOŚĆ, ŚLĄSKOŚĆ, GOŁOBORZE, METAL NIEŻELAZNY, SILNIK, MODELUNEK, KOMPOTIERKA, AUTOMAT, PODCAST, PAŃSTWO ŚRODKOWOFRANKIJSKIE, STATYKA, TWARDE LĄDOWANIE, ŁYKACZ, ROŚLINA DWUPIENNA, PĘCZAK, PIES LAWINOWY, KAPOK, HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA, LAPICIDA, INFLACJA BUDŻETOWA, PRZEKŁADNIA, BORIS, GRAFIKA, ROMANTYZM, CHOROBA UHLA, MECHANIZM, MARTWIAK, EFEKT SNOBA, PIERNIK LUBELSKI, DRWINA, INTYTULACJA, BALECIK, KREWETKA ZMIENNA, NIEMIECKOŚĆ, ALLELUJA, HUNTER, SPIRALA, PAŹDZIERZ, PORTRET, REGULARNOŚĆ, PŁAWA, WŁÓCZNIA ŚWIĘTEGO MAURYCEGO, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, KINO, ZAŁOM, STAW BIODROWY, MASKARON, DRĄŻEK, ABAJA, WOJNA, DEZETA, PATRON, OWAD, SZUKACZ, PIKIETA, PRAWO MIĘDZYCZASOWE, PŁOMIEŃ, AMNIOCENTEZA, PĘDNIK, CHRYZELEFANTYNA, BARYKADA, PALISADA, MENNONICI, KOŁOWACIZNA, BETONOWE BUTY, KAMIEŃ NAZĘBNY, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, NIDERLANDZKI, PRAWO GŁOSOWE, ŁUK NOCNY, ELEKTROIZOLACJA, ADAPTOR, JARZĘBINA, KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, OWOC SZUPINKOWY, DEFICYT, CZUB, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, SŁUPISKO, OBRONA, BRYKLA, POWTÓRZENIE, MUSZTRA, OBRAZICIEL, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, MANTELLOWATE, STARZEC, ŻEGLOWNOŚĆ, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, WIBRATOR, CEBULAK, CIĘŻKA ARTYLERIA, BEZECEŃSTWO, SWORZEŃ, WOODSTOCK, POMAZANIEC, HANGAR, ŻONA LOTA, BATERIA WODOCIĄGOWA, WIDZENIE OBWODOWE, JĘZYKI MUNDAJSKIE, KONSYGNATARIUSZ, ARYJSKOŚĆ, SILNIK ASYNCHRONICZNY, DATOWNIK, NAKAZ PRACY, ANTYDOGMATYZM, ŚRODOWISKO, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, KATAKAUSTYKA, RÓŻANIEC, SNICKERS, OBROŃCA, MAPA MENTALNA, KLEROMANCJA, INSTRUMENT DŁUŻNY, OSUTKA SOSEN, PÓŁSFERA, HETERYK, POWĄTPIEWANIE, PLOMBOWIEC, BARWICZKA, DIAGRAM FAZOWY, ZMAGANIA, PARAFRAZA, CIOCIA, NASYCANIE, ANTENA RAMOWA, INWALIDA WOJSKOWY, PSIA MINA, MASZYNA ENERGETYCZNA, AZOLLA AFRYKAŃSKA, INTRYGA, RADAR GEOLOGICZNY, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, CHARYZMAT, JENIEC, KORPUS, KREDYT POMOSTOWY, ALBA, STRZĘP LUDZKI, ZŁOTKO, REN, RAJKA, SZLIFIERKA KĄTOWA, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, SELSYN, NOŻYK, KILKAKROTNOŚĆ, BYCZEK, MIKOZA, ZRAZOWA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, PROFIL KAUZALNY, PARSZYWOŚĆ, MEDALION, BEZWŁAD, SZCZELINA BRZEŻNA, PRZYTULIA, AKCJA ZAŁOŻYCIELSKA, ZAGRANIE, KOCIE OKO, BEAN, PRAWO, RYNNA, SPÓŁGŁOSKA DWUWARGOWA, MALARSTWO IKONOWE, WYMAGANIA SYSTEMOWE, DZIURAWKA, TROLLING, FORSOWANIE, NIKAB, SZEWRON, POLE DRUMLINOWE, KRAJ NORDYCKI, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, PODRZUT, INFORMACJA GENETYCZNA, CHWOŚCIK BURAKOWY, BLADA TWARZ, LISTA TRANSFEROWA, TONAŻ, SKURCZ, WIELOETATOWOŚĆ, JĘZYK CERKIEWNOSŁOWNIAŃSKI, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, DEKLARACJA, ŁUT, EWALUACJA, STOWARZYSZONY, PROFESJA, HERMA, SERWETKA, TYTULIK, WYGŁAD TEKTONICZNY, CANZONETTA, SMILEY, RUBEL BIAŁORUSKI, PIWONIA, KAMIENICA, SKOK TŁOKA, EFEKT, RUBELLIT, DRACENA, PIEC PŁOMIENNY, WYRĘBISKO, LIST ZASTAWNY, FUTURE SIMPLE, DROBINA, KWATERUNEK, WSPÓŁREGENT, SIEĆ KOLEJOWA, CZAS GRAMATYCZNY, ŻUBR WĘGIERSKI, TUNDRA, PAŁĄCZEK, NAPÓJ WINOPOCHODNY, SZTYLPY, GRÓDŹ, ŚWIATŁO, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, CHWOŚCIK BURAKA, STAN WOJENNY, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, DIPLOTOMODON, DRIBLING, FRONTON, EWOLUCJONIZM, KURS, HEDONIZM ETYCZNY, CHYLUS, ŁĄKA TRZĘŚLICOWA, ZMYWACZ, NAWIGACJA TERMINALOWA, WARKOCZ, FIBRYL, KLEJ, MORFOTROPIA, FETYSZYSTA, KOLUMNA, WYDZIAŁ, KOMBINACJA, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, BEZLIST, KUPLET, KULT CARGO, LATEKS, KAMIEŃ KOTŁOWY, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, DOM WCZASOWY, WIDMO RENTGENOWSKIE, MEDIALNOŚĆ, WYCINEK, PRZEPOJKA, WĘGLARKA, GOTHMOG, TARAN, CZYTAL, PISTOLET, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, AKROBATYKA SPORTOWA, ZGĘSTEK, ELKI, INWESTOR, ILLOKUCJA, MACEDONIA, ZWINNOŚĆ, SAŁATA, KARTA WIZYTOWA, IRANIZACJA, CHIRURGIA ESTETYCZNA, SEKSTET, PODKAST, FANTOM, SYMETRIA, ?SZLAMIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.131 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POZBAWIENIE KOGOŚ LUB UTRATA PRZEZ KOGOŚ MOŻLIWOŚCI RUCHU, ZAMIANA W KAMIEŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POZBAWIENIE KOGOŚ LUB UTRATA PRZEZ KOGOŚ MOŻLIWOŚCI RUCHU, ZAMIANA W KAMIEŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PETRYFIKACJA pozbawienie kogoś lub utrata przez kogoś możliwości ruchu, zamiana w kamień (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PETRYFIKACJA
pozbawienie kogoś lub utrata przez kogoś możliwości ruchu, zamiana w kamień (na 12 lit.).

Oprócz POZBAWIENIE KOGOŚ LUB UTRATA PRZEZ KOGOŚ MOŻLIWOŚCI RUCHU, ZAMIANA W KAMIEŃ sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - POZBAWIENIE KOGOŚ LUB UTRATA PRZEZ KOGOŚ MOŻLIWOŚCI RUCHU, ZAMIANA W KAMIEŃ. Dodaj komentarz

2+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast