PLAN, KTÓRY NIE WYPALIŁ, NIE ZOSTAŁ ZREALIZOWANY LUB NIE OSIĄGNĄŁ ZAMIERZONEGO CELU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEWYPAŁ to:

plan, który nie wypalił, nie został zrealizowany lub nie osiągnął zamierzonego celu (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEWYPAŁ

NIEWYPAŁ to:

pocisk, który z jakichś powodów nie wypalił, mimo zajścia optymalnych warunków do detonacji lub też nie wyleciał z broni wskutek jej zacięcia się (na 8 lit.)NIEWYPAŁ to:

rozbraja go saper (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PLAN, KTÓRY NIE WYPALIŁ, NIE ZOSTAŁ ZREALIZOWANY LUB NIE OSIĄGNĄŁ ZAMIERZONEGO CELU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.191

FUS, RYKSZA, LISTEK, SKRZYNKA, SERAU BIAŁOGRZYWY, AKT, IMPULS, KIJ BEJSBOLOWY, HASŁO, DEASEMBLACJA, KOPUŁA GEODEZYJNA, OSOBA TRZECIA, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, DINO, DOJEŻDŻACZ, POWŁOKA GALWANICZNA, WESOŁOŚĆ, TRACKBALL, UKRYCIE, MINIALBUM, REGULATOR, SEKS ORALNY, GAZ IDEALNY, MIGRACJA, MAKABRA, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, FORMUŁKA, USZAK, EMBRION, DRUK, POZYCJA RYGLOWA, DWUDZIESTY TRZECI, KAREL, KOŻUCH, GALWANOSTEGIA, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, GRAFICIARZ, OLDBOJ, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, NIEMETAL, NOWENNA, GRA NIESKOŃCZONA, SITO, BEZBRONNOŚĆ, KASKADYZACJA, ASYMETRIA, POCHODNA FORMALNA, MARSZ, PANICZĄTKO, LATARNIA, LALKA, SZPEKUCHA, MIARKOWNIK SPALANIA, PIESIO, POLE BITOWE, OPERETKA, SYMPATYKOMIMETYK, EMBOLIZACJA, PŁOTEK, BARANI ŁEB, OCET, PTAK ŁOWNY, CHŁONNOŚĆ TURYSTYCZNA, JEJMOŚĆ, ALLOMETRIA, BELWEDER, ŻYWY, OBIEKT, KLASZTOR, MINY, CYGARETKI, MAŁŻONEK, BUTLA, GMT, KONWENANSE, WYPRAWA, WYPADEK PRZY PRACY, RAPT, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, POKŁAD, PRĘT, NIEWAŻKOŚĆ, VOTUM SEPARATUM, CIEK, WINDA, ŚLAD, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, HELMINT, SYNTEZA, NIEMY, DOBRA KONSUMPCYJNE, ARBITRAŻ DEWIZOWY, MYŚL, PLAZMA, TYMPANON, TEMBLAK, DYKTATURA, ROZPRAWA DOKTORSKA, ODWROTNY AGONISTA, NIEPRAWDZIWOŚĆ, ORLICZKOWATE, ESKONTO, TŁUMIENIE, METALICZNOŚĆ, EMPORA, SINICA, PILOT, RONDEL, BABA-CHŁOP, SAMOLOT LEKKI, SEKSIZM, NIESKRĘPOWANIE, SZPAGIETKA BAHAMSKA, PARADOKS, DENDRODOA, GRYMAŚNICA, CZYNNIK NIECENOWY, DZIESIĘCIORUBLÓWKA, GRZANKI, SAMOGŁOSKA NEUTRALNA, GRUBIANIN, RUMIANEK, WIELORASOWOŚĆ, ZGŁAD, BĄBELKI, ALLEGROWICZKA, ROZKŁAD, RYBA UKWIAŁOWA, ŻÓŁWIE MORSKIE, SLALOMISTA, WODA LECZNICZA, CUDOWRONKA, BIAŁY, FILM S-F, GRUPA ILORAZOWA, FILEMON SĘPIOGŁOWY, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, PANNA, TUTOR, GNUŚNOŚĆ, ALBUMIK, APORT, NONAJRON, ARCYDZIELNOŚĆ, KANAŁ DERYWACYJNY, DELOKALIZACJA, PARAROTACYZM, ORBITER, ODWÓD, ŁUPEK WĘGLISTY, JEDENASTY, SZAMANKO, DMUCHAWA, KASZTELAN, MASCARPONE, TRIO, TĘCZA, OBRAMIENIE, NACZYNIAK GRONIASTY, PRZEBIERANIEC, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, SKALOWANIE WIELOWYMIAROWE, WIECHA, KADZIDŁOWIEC, TREPANG, CHARYZMAT, GĄBKA, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, DRYBLER, PUNKT, OPŁATA SANKCYJNA, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, ŻÓŁW ZŁOTOGŁOWY, SCENKA RODZAJOWA, KAPOTAŻ, CHROPAWOŚĆ, PRZESIEK, WIEŃCE, BASILEUS, ŁYSIENIE, GŁASZCZEK WARGOWY, KIERUNKOWSKAZ, APARAT REGENERACYJNY, MOLESKIN, SZWALNIA, WIEŻA KOŚCIELNA, STRZAŁ, SONDAŻ, ARYJCZYK, GOFR, WŁAŚCIWOŚĆ, OŚLARZ, FAKSYMILE, ROLNIK RYCZAŁTOWY, MOMENT TEORETYCZNY, PRYMITYW, WADA, MEDALIK, PROFESOR, LEK PRZECIWBÓLOWY, SEZAM, ZNAK INTERPUNKCYJNY, OWADY, TACZKA, RUS, ZASADA, OCULUS, FUNKCJA ZDANIOWA, GŁUCHY TELEFON, PLAN AMERYKAŃSKI, GARDENIA, WICEADMIRAŁ, OŚLICA BALAAMA, SUCHOKLATES, BAJKA TERAPEUTYCZNA, ŁĄCZNIK, ARHANT, KARABIN WYBOROWY, BAZGRACZ, POCHODNIK, RZUT WOLNY, LUŹNOŚĆ, GERMANIZACJA, AKOLITA, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, DOMINATOR, WROTA, GŁOSICIEL, WYNACZYNIENIE, SALCESON, KONTRAMARKA, GŁUPEK, WODA STOJĄCA, KATASTROFA BUDOWLANA, DRUGI, NAJDUCH, FILIŻANKA, PIEROGI, WIGONIA, EUROPEJSKOŚĆ, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, LATARNIK, STACJE ZLEWNE, OBRZĘK GAZOWY, PAPUGA, OPENER, MNICH, INGUSZ, PIĘTA, PODRÓŻUJĄCY, ZAWAŁ BLADY, DRUK ROZSTRZELONY, BĘKARCTWO, NIEŚMIAŁOŚĆ, MIŁOŚĆ, KLASA, PROWINCJA, LENIWIEC, MAJDAN, PILAR, KOLABORANT, PARAFRAZA, POGROM, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, DZIAD, BERLACZ, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, EKSŻONA, WYRAZ PODSTAWOWY, PÓŁSKÓREK, KIJEK NARCIARSKI, PODAWACZ, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, ANTAGONISTA, MINORKA, OKUPACJA, EKSPERYMENT KLINICZNY, KRĄG POLARNY, PLAGA, PATRONAŻ, DOWÓZ, FULAR, TRANSPORTÓWKA, GUMA, KOSZT OCENY JAKOŚCI, ANDROGYNIA, POLEWKA, BASEN PORTOWY, PISZCZAŁKA, KOSTKA, SUWNICA BRAMOWA, INDETERMINIZM, PAPUGA, ZNAK, PLUJKA, DRĄŻEK SKRĘTNY, KOŃCÓWKA, ASOCJACJA, ?AHISTORYCZNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.191 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PLAN, KTÓRY NIE WYPALIŁ, NIE ZOSTAŁ ZREALIZOWANY LUB NIE OSIĄGNĄŁ ZAMIERZONEGO CELU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PLAN, KTÓRY NIE WYPALIŁ, NIE ZOSTAŁ ZREALIZOWANY LUB NIE OSIĄGNĄŁ ZAMIERZONEGO CELU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEWYPAŁ plan, który nie wypalił, nie został zrealizowany lub nie osiągnął zamierzonego celu (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEWYPAŁ
plan, który nie wypalił, nie został zrealizowany lub nie osiągnął zamierzonego celu (na 8 lit.).

Oprócz PLAN, KTÓRY NIE WYPALIŁ, NIE ZOSTAŁ ZREALIZOWANY LUB NIE OSIĄGNĄŁ ZAMIERZONEGO CELU sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - PLAN, KTÓRY NIE WYPALIŁ, NIE ZOSTAŁ ZREALIZOWANY LUB NIE OSIĄGNĄŁ ZAMIERZONEGO CELU. Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast