NAJPROSTSZY OLIGOMER, KTÓRY SKŁADA SIĘ TYLKO Z DWÓCH MERÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DIMER to:

najprostszy oligomer, który składa się tylko z dwóch merów (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAJPROSTSZY OLIGOMER, KTÓRY SKŁADA SIĘ TYLKO Z DWÓCH MERÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.121

ŻÓŁW NOROWY, PARADOKS GRAWITACYJNY, SER, PŁÓCIENNIK, EGZOCENTRYZM, NIEMRAWOŚĆ, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, PALCZAK MADAGASKARSKI, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, TELEFON TOWARZYSKI, SOBÓR, EFEKT LOTOSU, EKSPRES PRZELEWOWY, PŁUG ODŚNIEŻNY, JĘZYK PASZTO, KTOŚ, CIAŁO SZTYWNE, OGNIWO STĘŻENIOWE, AKCEPTOR, MINERAŁ AKCESORYCZNY, CEREMONIA, ORZESZNICA, AKCJA, GILOSZ, PRZYLEPNOŚĆ, CZUŁEK, RUCH WZGLĘDNY, KWAS MRÓWCZANY, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, TRYB BEZPRZETARGOWY, ACYDURIA MEWALONIANOWA, KOMÓRKA PIRAMIDALNA, SZUBIENICA, NIRWANA, SKRZYNKA POCZTOWA, HEIMAT, PIES NA BABY, TELEGRAF OPTYCZNY, KREDYT REWOLWINGOWY, SZCZEPIONKA WŁASNA, HERMENEUTYKA, KOLCZATKA, MOBILEK, DEGRENGOLADA, ENIGMATYCZNOŚĆ, HULK, CASUAL, PRZEGRODA, NASADA, WITELLARIUM, DZIENNIKARZ PRASOWY, KOMBINACJA ALPEJSKA, POŻAREK, NERW CZASZKOWY, GŁOSICIEL, ADAPTOR, ŻONGLER, ARMSTRONG, PAREJAZAURY, BAZYLISZEK, ODTWARZANIE, POPRZEDNIK, ZEW, POKOLENIE, MIS, LOG, JUNAK, FORMA LINIOWA, PODGLĄD, PIEZOELEKTRYK, ROK OBROTOWY, PARASZYT, ZEBRA, DWUKOŁOWIEC, PARK PRZEMYSŁOWY, OSIEDLE, M, SPORT ZIMOWY, STRAŻ, ŚWIADECTWO, KOSZAROWOŚĆ, CEROFERARIUSZ, NOTA, BALZAK, KAWA ROZPUSZCZALNA, KONTUR, CZEP, RAK, FILOLOGIA, HYLOFIL, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, KOŃ TROJAŃSKI, PREORIENTACJA, STYLIKOWCE, DUKLA CHODNIKOWA, NACJA, PRĄD JEDNOFAZOWY, PROSIĘ, REZERWA, SEJMIK WOJEWÓDZTWA, PIRAMIDA, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, KULCZYBA, PHISHER, DZIECIORÓB, PLACÓWKA RODZINNA, SKÓRNIK, DEKARBOKSYLAZA, WYRĘBA, POSTRZYŻONY, RADZISTA, AGENT, BRUDNICA MNISZKA, MECHANIK POKŁADOWY, PRĄD CZYNNOŚCIOWY, KOCIOŁ, KROWA, TARPAN, WIERZCHOŁEK KORZENIA, ŁAZIENKI, RÓŻNICA, TARANTELA, MIĘKKIE LĄDOWANIE, SZARPANKA, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, SŁUP OŚWIETLENIOWY, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, FURUNKULOZA, PŁUGOWY, STROP KLEINA, NERWIAK WĘCHOWY ZARODKOWY, INTERNAT, DEKANTACJA, SEN, PRĄD MORSKI, WIATRAK, GENETYKA POPULACYJNA, MONOCHROMATYZM, WYŚCIG SZCZURÓW, ARKADA, HI HAT, WIERTŁO KRĘTE, WALEC WIBRACYJNY, MATEMATYK, KONIKI MORSKIE, FLETY, GARBATE SZCZĘŚCIE, CHRZEST PRAGNIENIA, UCZUCIE, DEKLAMATOR, WŁAŚCIWOŚĆ, CHOROBA KAHLERA, DEGRADACJA, KATEGORYCZNOŚĆ, KOMBAJN ŚCIANOWY, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, WOLNY STRZELEC, PENITENCJAŁ, MIĘSOŻERCA, WIRTUOZERIA, MASZYNA WYCIĄGOWA, AMH, POITEVIN, BILANS OBROTÓW WYRÓWNAWCZYCH, WOKALIZA, POMOC, KULTURA TRZCINIECKA, ZEZ ROZBIEŻNY, FUNKCJONALIZM, SKŁADNIA SEMANTYCZNA, NERWOWOŚĆ, TRAWA PASTEWNA, EKOSFERA, BARWINEK, EURYTOP, ARMIA ZACIĘŻNA, LUZAK, BRONCHIT, JĘZYK INDIAŃSKI, KRUSZYNKOWATE, DOSTARCZYCIEL, WIRTUOZERSTWO, BRZĄKADŁO, KAFKA, ZAPORA, EMBLEMAT, SIEWECZKA, POMROK, DYPTYK, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, OKRES, PIEC TYGLOWY, KAMIEŃ, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, BOY, IMPERIUM GHISCARI, NADZWYCZAJNOŚĆ, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, RUSYCYSTA, BRACTWO KURKOWE, SZCZĘŚCIARA, BEZGRANICZNOŚĆ, ZAŚCIANEK, OSTRONOS WORKOWATY, PUENTA PŁASKA, ORIENTACJA, SPOLEGLIWOŚĆ, FORMALISTA, BARCZATKA GŁOGÓWKA, TELEBINGO, ROZKŁAD MAXWELLA, RESPONDENT, PALEONTOLOGIA, ZAPLOT, RODNIA, PAWICOWATE, CROSSING-OVER, KANCERA, PARAGAMMACYZM, PUSZKA MÓZGOWA, CYMES, TROJACZEK, BEZKRĘGOWIEC, ŻÓŁW CZERWONOBRZUCHY, FORTE, BIURO PODAWCZE, JĘZYK ISLANDZKI, JESIOTRY, ZASTÓJ, DIAGNOSTA, STRZEMIENNY, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, NAKŁADKA, WILK, KOPISTA, SZPECIELOWATE, BRUTAL, STOŻEK WULKANICZNY, KRĄŻOWNIK LOTNICZY, KLERK, LODOWIEC CYRKOWY, STAROŻYTNICTWO, BŁONA SUROWICZA, EFEKCIARSTWO, WYŚCIGI KONNE, UPRZĄŻ WSPINACZKOWA, PÓŁROZKROK, PODKŁAD, KRAWIECZYZNA, IRRADIACJA, SZEWC, STROIK, KABOTAŻ, FIGHTER, ELITA, PIĘTA, NIEBACZNOŚĆ, TYTOŃ, SZAMKA, NEOGOTYK, KLOAKA, MUZYKA, OPERA KOMICZNA, AUTOBUS SZYNOWY, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, KURTYNA WODNA, KOŃ PRZEWALSKIEGO, LIŚĆ ZARODKOWY, TYMPANON, BIAŁKA WIERZBÓWKA, ŻWACZ, CHIROPTEROLOGIA, PORTE-PAROLE, WĄŻ W KIESZENI, CYWILKI, ANOMALIA PELGERA-HUETA, ŚWIĘTY MIKOŁAJ, MINISTRANT OŁTARZA, GÓRY KOPUŁOWE, PODATEK BASENOWY, LĄG, ZAKAŻENIE POKARMOWE, PŁOMIENIE, TEOLOGIA WYZWOLENIA, PRZEKŁADANIEC, WABIK, TRYPTYK, LINORYT, DIALOG, BRZUSIEC, KOZIOROŻEC, OZÓR, GONIOMETRIA, FOWIZM, WZROST GOSPODARCZY, BAŁAMUT, ATAWIZM, STOŻAR, ?HELIOSKOP.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.121 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAJPROSTSZY OLIGOMER, KTÓRY SKŁADA SIĘ TYLKO Z DWÓCH MERÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAJPROSTSZY OLIGOMER, KTÓRY SKŁADA SIĘ TYLKO Z DWÓCH MERÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DIMER najprostszy oligomer, który składa się tylko z dwóch merów (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DIMER
najprostszy oligomer, który składa się tylko z dwóch merów (na 5 lit.).

Oprócz NAJPROSTSZY OLIGOMER, KTÓRY SKŁADA SIĘ TYLKO Z DWÓCH MERÓW sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - NAJPROSTSZY OLIGOMER, KTÓRY SKŁADA SIĘ TYLKO Z DWÓCH MERÓW. Dodaj komentarz

7+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast