Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: KACZUGA INDYJSKA, KACHUGA TECTA LUB PANGSHURA TECTA - GATUNEK GADA Z PODRZĘDU ŻÓŁWI SKRYTOSZYJNYCH, Z RODZINY BATAGURÓW, PRZYSTOSOWANY DO DŁUGOTRWAŁEGO NURKOWANIA W GŁĘBOKICH ZBIORNIKACH WODNYCH, WYSTĘPUJĄCY W POŁUDNIOWEJ AZJI: W ZACHODNIM PAKISTANIE, W INDIACH: W DORZECZACH INDUSU, GANGESU I BRAHMAPUTRY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PANGSZURA INDYJSKA to:

kaczuga indyjska, Kachuga tecta lub Pangshura tecta - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny batagurów, przystosowany do długotrwałego nurkowania w głębokich zbiornikach wodnych, występujący w południowej Azji: w zachodnim Pakistanie, w Indiach: w dorzeczach Indusu, Gangesu i Brahmaputry (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KACZUGA INDYJSKA, KACHUGA TECTA LUB PANGSHURA TECTA - GATUNEK GADA Z PODRZĘDU ŻÓŁWI SKRYTOSZYJNYCH, Z RODZINY BATAGURÓW, PRZYSTOSOWANY DO DŁUGOTRWAŁEGO NURKOWANIA W GŁĘBOKICH ZBIORNIKACH WODNYCH, WYSTĘPUJĄCY W POŁUDNIOWEJ AZJI: W ZACHODNIM PAKISTANIE, W INDIACH: W DORZECZACH INDUSU, GANGESU I BRAHMAPUTRY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.148

KRZYWOSZCZEĆ KRÓTKOLISTNA, TOPIK, CHWOSTKA ŚWIETNA, RAJA KANADYJSKA, DOBROSĄSIEDZTWO, BATRACHOGNAT, KICAJ, BULIONÓWKA, KURAWONGA TASMAŃSKA, URZĄD CENTRALNY, WYDRA, ZAKON MNISZY, SALAMANDRA OLBRZYMIA, DYSKIETKA INSTALACYJNA, DRAWIDYJSKI, ALGORYTM SYMETRYCZNY, PARALITYTAN, TEORBAN, UPOWAŻNIENIE, UJĘCIE, OBROŻA, TRZMIELEC PÓŁNOCNY, AKORD, ŻÓŁW SŁONIOWY, DŁAWIK, INFUZJA, KARLUDOWIKA, REGION WĘZŁOWY, WŚCIEKLICA SABULETA, SALWINIA KUKUŁKOWATA, SZAROTA ŻÓŁTOBIAŁA, NEON INNESA, GERANOZAUR, TYTUŁ PRASOWY, SAMORODEK, PALACZ, MINA MORSKA, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, GEREZA BIAŁOBRODA, OTARIA, PANKREATYNA, TRACZ BIELACZEK, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, NEPALI, PRAWDA, OBRONA, RZEKOTKA AUSTRALIJSKA, STAROWINA, FAKTOR, AKROBATKA KARLICZKA, CHELODYNA AUSTRALIJSKA, NUR CZARNOSZYI, MARKIZA, SINIACZEK PURPUROWY, JEDNOSTKA NAUKOWA, MALIMO, AKCJA, MLECZAN, KUTER, KREDENS, JĘZYK AZERBEJDŻAŃSKI, OKUCIE, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, RYM NIEPEŁNY, DELFIN PŁASZCZOWY, BILBIL SZAROBRZUCHY, CZARNY FILM, AMFISBENA PLAMISTA, STACJE ZLEWNE, PIĘCIORNIK ŚLĄSKI, DRABIK, BACIK, MACKI, GRĄŻEL, STOJACZEK PUNKTOWANY, KWASZONKA, KROPKOWANIE, WYMYK SZARAWY, POJAZD ZABYTKOWY, GAŁGANT WIELKI, BIAŁE NOCE, BOZIA, JAZZ, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, FAZA, KRUSZNICA, TICINOZUCH, IKONA, SALWINIOWATE, PLUS, KOMORA MINOWA, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, ZEWŁOK, REWOKACJA, RYJÓWKA, PRZENOSICIEL, POLIMER FLUOROWY, ŚLEPOWRON ATLANTYCKI, SZYKSYNGIA, KULA, BOCIAN CZARNODZIOBY, KARTA, DASZEK, DYBUK, WOLEC, WSPÓŁREGENT, WIDŁOZĄBEK WŁOSKOWY, FIRMANCTWO, PRAPŁAZIEC, NARTA WODNA, KLASTER, MNISZEK, MAŁA OJCZYZNA, WILEC NADBRZEŻNY, TERAPENA OZDOBNA, TEST, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, KOLUMNA, KOLORY PAŃSTWOWE, MIESZANIEC, TRÓJLIST OGONKOWY, ŁOWIK, BEŁT, OŚWIETLENIOWIEC, PRZECZYSTOŚĆ, EKSPROPRIACJA, TYMPANON, ŻÓŁWIAK CZARNOPRĘGI, PAPIRUS, BASTEJA, REWANŻ, POROBNICA MULARKA, PRZĄDEK, STATUS SPOŁECZNY, ALIGATOR AMERYKAŃSKI, JĘZYKI WOŁŻAŃSKOFIŃSKIE, OMATNIK KULISTY, STEROWNIK, MIŁKA GRZEBIENIASTA, OPUCHLIZNA, CZAGRA SZARA, PUZANEK, SZARAK, KUSOKURKA PLAMISTA, PRZEPIĘCIE, PTASZNIKOWATE, FAJZABAD, KAPAR, KATALPA, OPARCIE, SYMBOLICZNOŚĆ, RYBA UKWIAŁOWA, HISZPAN, WEŁNIAK, MANGABA, BERNIKLA PÓŁNOCNA, KLEŚNICA JADALNA, WCHŁANIANIE ZWROTNE, GRZYB BOROWIK, TRANSKRYPCJA, TRZMIEL WYŻYNNY, SADOWISKO, FUTRO, SZACHY TRZYOSOBOWE, PRAWO BLIŻSZOŚCI, PIEGUSEK, MĘTNIAK, KANGUR PARMA, FASOLA SZABLASTA, POŁAĆ, KLOPSIK, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, WENEZUELA, PRZYGOTOWANIE, KWASKOWATOŚĆ, CHOROBA ZARAŹLIWA, SKRÓT, ANTENA MIKROPASKOWA, PTASZNIK JAWAJSKI, BURZYK, GARBOWNIK, ŻYŁA ŁOKCIOWA, ŻABA RYŻOWA, IBISOWIEC, DYDELF WIRGINIJSKI, CZAPLA WIELKA, ŻÓŁW HEŁMIASTY, KOSMATEK, KRECIK, KORMORAN PLAMISTY, STRZĘPLICA POLSKA, SUMATRZAK NAGYA, KOCZOWNICZKA CZARNA, DUCHOWY OJCIEC, PĘDZLIK SZYDLASTY, ZEBRA, WRÓBEL RDZAWOBREWY, OPERACJA LOGICZNA, ŻURAWINA, STOKŁOSA CZERWONAWA, BATERIA, ŁOSZAK, ZABYTEK NIERUCHOMY, JETAPA, ROZTOCZ CYKLAMENOWY, NIEŻYCIOWOŚĆ, KRĘŻNIK, NOWOGWINEJKA, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, NIEISTOTNOŚĆ, WYWIAD, KRÓL, STREFA TROFOLITYCZNA, BRZEZINA, GRZYB WŁAŚCIWY, ŁABĘDŹ MAŁY, TON, KAZALNICA, HEMICELULOZA, HOŁOSZEŃ GŁÓWKOWATY, BENGALIK, ŚMIGNA ROTANG, PAPIERÓWKA, WYŁADOWANIE ULOTOWE, NIBYŁOPATONOS AMUDARYJSKI, GAZELA ŚRODKOWOSOMALIJSKA, FELER, MASKULINIZM, ALEKTROZAUR, BELOTKA, GATUNEK LITERACKI, SUMER, OMAN LEPKI, KORAL, BRZĘKACZ, SAJMIRI, DIRT, MYSZOSKOK WIELKI, RAK PRĘGOWATY, MABUJA ZŁOCISTA, TRIO, ŚWIETLIK, CZARCIK, REGENERAT, FILEMON BIAŁOKARKOWY, WACHLARZOWNICA WYNIOSŁA, CZAPLA MODRA, ZŁOTNICZEK, BARCZATKA PIERŚCIENIÓWKA, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, PIJAWKA KOŃSKA, KARTON, STATYSTA, WIR PIASKOWY, ILOCZAS, KRAŃCOWOŚĆ, MODRASZEK ALEKSIS, BELUDŻYSTAN, ZWINNIK MOSIĘŻNY, SOSNA MASSONA, GRZYB ŚWINIAK, KARLIK WIĘKSZY, CZOŁOCZUB ŻÓŁTOOKI, SIOSTRA, INTERNACJONALIZM, STORMBERGIA, KOŃ TROJAŃSKI, BALON, PŁEĆ, DINOCEFALOZAUR, EMBAZAUR, STRATYFIKACJA, DZWONNICA, HERBATA, LEPILEMUROWATE, MIGDAŁ, ZAMKNIĘCIE CELNE, SOSNA DŁUGOIGIELNA, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, TRÓJLIST WĄSKOPŁATKOWY, MIODOJADEK BRĄZOWY, PATENA, FIOLETEK, DRZEWOŁAZ LAZUROWY, JESIOTROKSZTAŁTNE, KARTOTEKA, GŁOGOWIEC, ŻABA POŁUDNIOWOAMERYKAŃSKA, DRZEWICA AUSTRALIJSKA, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, LIPA, JEŻOZWIERZ GRZEBIENIASTY, FRUSTRACJA, KOLCZAK ŁOSZAK, DEWOLUCJA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, GRÓDŹ, ASCEZA, ALBATROS ATLANTYCKI, BUDŻET DOMOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.148 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: kaczuga indyjska, Kachuga tecta lub Pangshura tecta - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny batagurów, przystosowany do długotrwałego nurkowania w głębokich zbiornikach wodnych, występujący w południowej Azji: w zachodnim Pakistanie, w Indiach: w dorzeczach Indusu, Gangesu i Brahmaputry, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KACZUGA INDYJSKA, KACHUGA TECTA LUB PANGSHURA TECTA - GATUNEK GADA Z PODRZĘDU ŻÓŁWI SKRYTOSZYJNYCH, Z RODZINY BATAGURÓW, PRZYSTOSOWANY DO DŁUGOTRWAŁEGO NURKOWANIA W GŁĘBOKICH ZBIORNIKACH WODNYCH, WYSTĘPUJĄCY W POŁUDNIOWEJ AZJI: W ZACHODNIM PAKISTANIE, W INDIACH: W DORZECZACH INDUSU, GANGESU I BRAHMAPUTRY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
pangszura indyjska, kaczuga indyjska, Kachuga tecta lub Pangshura tecta - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny batagurów, przystosowany do długotrwałego nurkowania w głębokich zbiornikach wodnych, występujący w południowej Azji: w zachodnim Pakistanie, w Indiach: w dorzeczach Indusu, Gangesu i Brahmaputry (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PANGSZURA INDYJSKA
kaczuga indyjska, Kachuga tecta lub Pangshura tecta - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny batagurów, przystosowany do długotrwałego nurkowania w głębokich zbiornikach wodnych, występujący w południowej Azji: w zachodnim Pakistanie, w Indiach: w dorzeczach Indusu, Gangesu i Brahmaputry (na 17 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x