STOMATOPODA - JEST TO MAŁY, ALE BARDZO SPECYFICZNY RZĄD MORSKICH SKORUPIAKÓW Z GROMADY PANCERZOWCÓW, O STOSUNKOWO PRYMITYWNEJ BUDOWIE Z BARDZO SŁABO WYKSZTAŁCONYM PANCERZEM, KTÓRY TO JEST SŁABO ZESKLEROTYZOWANY; CIAŁO WYDŁUŻONE DO DŁUGOŚCI 34 CM, Z BARDZO DŁUGIM ODWŁOKIEM; DOROSŁE SKORUPIAKI PROWADZĄ NAJCZĘŚCIEJ RYJĄCY TRYB ŻYCIA NA DNIE MORZA, A LARWY SPOTYKANE SĄ W PLANKTONIE; DOTYCHCZAS POZNANO OKOŁO 170 GATUNKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

USTONOGI to:

Stomatopoda - jest to mały, ale bardzo specyficzny rząd morskich skorupiaków z gromady pancerzowców, o stosunkowo prymitywnej budowie z bardzo słabo wykształconym pancerzem, który to jest słabo zesklerotyzowany; ciało wydłużone do długości 34 cm, z bardzo długim odwłokiem; dorosłe skorupiaki prowadzą najczęściej ryjący tryb życia na dnie morza, a larwy spotykane są w planktonie; dotychczas poznano około 170 gatunków (na 8 lit.)USTONOGIE to:

Stomatopoda - jest to mały, ale bardzo specyficzny rząd morskich skorupiaków z gromady pancerzowców, o stosunkowo prymitywnej budowie z bardzo słabo wykształconym pancerzem, który to jest słabo zesklerotyzowany; ciało wydłużone do długości 34 cm, z bardzo długim odwłokiem, dorosłe skorupiaki prowadzą najczęściej ryjący tryb życia na dnie morza, a larwy spotykane są w planktonie, dotychczas poznano około 170 gatunków (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STOMATOPODA - JEST TO MAŁY, ALE BARDZO SPECYFICZNY RZĄD MORSKICH SKORUPIAKÓW Z GROMADY PANCERZOWCÓW, O STOSUNKOWO PRYMITYWNEJ BUDOWIE Z BARDZO SŁABO WYKSZTAŁCONYM PANCERZEM, KTÓRY TO JEST SŁABO ZESKLEROTYZOWANY; CIAŁO WYDŁUŻONE DO DŁUGOŚCI 34 CM, Z BARDZO DŁUGIM ODWŁOKIEM; DOROSŁE SKORUPIAKI PROWADZĄ NAJCZĘŚCIEJ RYJĄCY TRYB ŻYCIA NA DNIE MORZA, A LARWY SPOTYKANE SĄ W PLANKTONIE; DOTYCHCZAS POZNANO OKOŁO 170 GATUNKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.808

JAWNOGRZESZNIK, OSTROŚĆ, WĘŻOWIDŁO BIAŁAWE, PRZYZWOITOŚĆ, KRYPTOMONADA, MOST ZWODZONY, OFTALMOLOG, ASYSTA, DWORNOŚĆ, NARKOTYK MIĘKKI, NIEDŹWIEDNIK, PALIWO UMOWNE, KOALOWATE, EUROCENT, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, TROGLODYTA, SEKRECJA, CHROBOTKOWATE, PLECHOWIEC, NÓŻ FIŃSKI, BERBEĆ, HISTERYK, WOLUMTERYCZNOŚĆ, POMPA OBIEGOWA, ALTERNATYWA, AGRESYWNOŚĆ, KONCERNIAK, DING, SZPAROSKRZELEC LANCETOWATY, BODZIEC PROKSYMALNY, CZERWONAKI, ŚWISTKOWATE, ROZKOSZNIACZEK, ANTYHITLEROWIEC, HYDRA, BEZAN, PM, ZAINTERESOWANA, MOBIL, PRZEZNACZENIE, RUMIANEK, INSTRUMENTOLOGIA, ŚWIETLÓWKA, MINIPIŁKA, KABLOWIEC, NIESTOSOWNOŚĆ, ROPUSZKA TYRREŃSKA, PSZCZOLINKI, LOPOLIT, FILOLOGIA CHORWACKA, FILOLOGIA KLASYCZNA, KOGUT, NIEDOJRZAŁOŚĆ, MAŁOŚĆ, KĄPIEL POWIETRZNA, POŁĄCZENIE CIERNE, REKINKOWATE, PŁAT, BATON, BYŁY, ORIBI, FLUOROURACYL, PANAMA, GRATIS, HIPPIS, PARZYSTOKOPYTNE, KOŚCIÓŁ ORTODOKSYJNY, OBSESYJNOŚĆ, PIÓROLOTKOWATE, KRATOWNICA, MOSKALIK, POWŁOKA, SSAK WYMARŁY, SER TRAPISTÓW, OGIEŃ OLIMPIJSKI, PIERWIASTEK GŁÓWNY, LIROGON, BAZUNA, ŻERYDON, ŁAŃCUCH POKARMOWY, AMBITNOŚĆ, GRANIT RUMBURSKI, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, CHIMEROWATE, WYRAŻENIE, BATYSFERA, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, BRODZĄCE, BIOCENOZA, PISMO GOTYCKIE, DROBIAZG, TYTANOFON, CZYSTOŚĆ, GARBATY ANIOŁ, PASTERSKOŚĆ, WIELKI ŻÓŁW CANTORA, PIERWORODZTWO, OLSZA, ŁACIŃSKOŚĆ, PARAGAMMACYZM, MANET, PŁUG WIRNIKOWY, SELEKCJONER, KOSZATNICZKA POSPOLITA, MEDIANA, KECZUP, PRZESYP, FIŃSKA, MĄKA SITKOWA, GAZ PRZEWODOWY, HOTELING, REJESTR KARNY, ADRENALINA, SADYSTYCZNOŚĆ, POWAB, GATUNEK WSZĘDOBYLSKI, MAKROPIERWIASTEK, ACETABULARIA, PANSEKSUALIZM, SALAMANDRY BEZPŁUCNE, NANTONG, KOŁOSZ STOŻKOWATY, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, WIŚNIÓWKA, MIĘKKI ENTER, GNIAZDO SIECIOWE, JĘDZA, TWIERDZENIE PETTISA, HELIOMETR, REUMATYZM, PERFEKCJA, LANCETNIK, SEKCJA RYTMICZNA, ZNANOŚĆ, ABISYŃSKI KLASYCZNY, KOZŁEK LEKARSKI, SADZIEC, WIATRAK HOLENDERSKI, PATRONAŻ, ANGIOTENSYNA, PASO PERUWIAŃSKI, SKALA RANKINE'A, LODOWIEC FIELDOWY, HERBATA CZARNA, BIOTA WSCHODNIA, ISKRZYŁUDY, PAUPER, RZEMLIK, PODPRZESTRZEŃ LINIOWA, IMMUNOFLUORESCENCJA, KOMPETENTNOŚĆ, FOKI, RAFA, FALOCHRON, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, ŁUK KLASYCZNY, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, WĘZEŁ, KRETOWATE, STERNIK MORSKI, ROZTOCZE, WYMIAROWOŚĆ, WYROSTEK RZĘSKOWY, PINGWIN CESARSKI, ARSZYN, STWORZYCIEL, OSŁONOWOŚĆ, METR NA SEKUNDĘ, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, NEANDERTAL, SPÓDNICZKA, STRUNOOGONOWE, PRZEPLOTKA, POLITYKA SPÓJNOŚCI, BIOGRAFIZM, RELACJA SYMETRYCZNA, WYBITNOŚĆ, REAKCJA ZAPALNA, BENIAMINEK, OSTATNI, RZEKOTKA KARŁOWATA, MIRIM, GAŁKA MUSZKATOŁOWA, SKRZYNKA LĘGOWA, CYCEK, ERYTROZUCHY, TOPOLA CZARNA, SANDBOX, TĘPOODWŁOKOWCE, OGOŃCZOWATE, PIEPRZYCA, OBERLANDER, NIEAKTYWNOŚĆ, BIOFILNOŚĆ, RAJD OBSERWOWANY, KOŁOWIEC, KIEP, WSPINACZKA SPORTOWA, ŻARŁACZ BIAŁOPŁETWY, KANAŁ ENERGETYCZNY, AUTSAJDER, DIODKA, POLE WIROWE, NOWOUJGURSKI, DOKTORAT HONOROWY, GAWĘDA LUDOWA, AMONIT, CIENKOPANCERZOWCE, PALCÓWKA, FOKSTERIER, BUSZÓWKOWATE, CHOCHOŁ, DRYBLER, PROEPIDEMIK, LESBOS, UMIEJSCOWIENIE, KORONKA BRUKSELSKA, TEBY, JAMRAJE, WIĄZACZ, SILNIK DOLNOZAWOROWY, MROCZEK PÓŹNY, WESOŁUCHA, MLECZAN, SZEREG ROZBIEŻNY, WYŚCIG SZCZURÓW, MORFOLOG, WSPOMNIENIE, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, DEMAGOG, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, FARERCZYK, OKULARY, SYRTA, PSEUDOLAGOZUCH, BEZKIERUNKOWOŚĆ, FILOLOGIA KLASYCZNA, KLERYKALIZM, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, RACHUNEK BANKOWY, OBŁUDNIK, NIELITOŚCIWOŚĆ, SELER WĘZŁOBALDACHOWY, KLEPISKO, JELITODYSZNE, OGNIK, WIEŻA ZEGAROWA, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, GYYZ, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, PROSTOZĄBEK GÓRSKI, CZAS TERAŹNIEJSZY, KARPENTARIA, NIEJAWNOŚĆ, GATUNEK KRYPTYCZNY, KWIECIAK, WYSPA, DZIEKAN, EKOSFERA, SOCJOPOLITYKA, NAPARSTEK, KSIĘGA WÓJTOWSKA, KOZUBEK, EKONOMISTA, OBSERWACJA STATYSTYCZNA, PRZEŻYCIE, SZKAPLERZ, ŁONO, ODCINEK, RODZIMOŚĆ, MAGNESIK, LIROGON SKROMNY, WOAL, MCOT, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, KROBNIKOWATE, GAZ PIEPRZOWY, FILM TRAGIKOMICZNY, MEMBRANA, LIPOATROFIA POINSULINOWA, SKOCZEK, ANALIZA FRAZOWA, POWOJOWATE, PRĘT, NIEUCZCIWOŚĆ, NADZÓR BANKOWY, ASTRONAWIGACJA, RÓWNOLATEK, PÓŁPLASTEREK, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, PIŁKA NOŻNA, BYSTRZAK, BONGOSY, ŁOWCA, APOLOGETA, KIJ, MAZER, PUCHAREK, SEZON OGÓRKOWY, ?BERDYSZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.808 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STOMATOPODA - JEST TO MAŁY, ALE BARDZO SPECYFICZNY RZĄD MORSKICH SKORUPIAKÓW Z GROMADY PANCERZOWCÓW, O STOSUNKOWO PRYMITYWNEJ BUDOWIE Z BARDZO SŁABO WYKSZTAŁCONYM PANCERZEM, KTÓRY TO JEST SŁABO ZESKLEROTYZOWANY; CIAŁO WYDŁUŻONE DO DŁUGOŚCI 34 CM, Z BARDZO DŁUGIM ODWŁOKIEM; DOROSŁE SKORUPIAKI PROWADZĄ NAJCZĘŚCIEJ RYJĄCY TRYB ŻYCIA NA DNIE MORZA, A LARWY SPOTYKANE SĄ W PLANKTONIE; DOTYCHCZAS POZNANO OKOŁO 170 GATUNKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: STOMATOPODA - JEST TO MAŁY, ALE BARDZO SPECYFICZNY RZĄD MORSKICH SKORUPIAKÓW Z GROMADY PANCERZOWCÓW, O STOSUNKOWO PRYMITYWNEJ BUDOWIE Z BARDZO SŁABO WYKSZTAŁCONYM PANCERZEM, KTÓRY TO JEST SŁABO ZESKLEROTYZOWANY; CIAŁO WYDŁUŻONE DO DŁUGOŚCI 34 CM, Z BARDZO DŁUGIM ODWŁOKIEM; DOROSŁE SKORUPIAKI PROWADZĄ NAJCZĘŚCIEJ RYJĄCY TRYB ŻYCIA NA DNIE MORZA, A LARWY SPOTYKANE SĄ W PLANKTONIE; DOTYCHCZAS POZNANO OKOŁO 170 GATUNKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
USTONOGI Stomatopoda - jest to mały, ale bardzo specyficzny rząd morskich skorupiaków z gromady pancerzowców, o stosunkowo prymitywnej budowie z bardzo słabo wykształconym pancerzem, który to jest słabo zesklerotyzowany; ciało wydłużone do długości 34 cm, z bardzo długim odwłokiem; dorosłe skorupiaki prowadzą najczęściej ryjący tryb życia na dnie morza, a larwy spotykane są w planktonie; dotychczas poznano około 170 gatunków (na 8 lit.)
USTONOGIE Stomatopoda - jest to mały, ale bardzo specyficzny rząd morskich skorupiaków z gromady pancerzowców, o stosunkowo prymitywnej budowie z bardzo słabo wykształconym pancerzem, który to jest słabo zesklerotyzowany; ciało wydłużone do długości 34 cm, z bardzo długim odwłokiem, dorosłe skorupiaki prowadzą najczęściej ryjący tryb życia na dnie morza, a larwy spotykane są w planktonie, dotychczas poznano około 170 gatunków (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

USTONOGI
Stomatopoda - jest to mały, ale bardzo specyficzny rząd morskich skorupiaków z gromady pancerzowców, o stosunkowo prymitywnej budowie z bardzo słabo wykształconym pancerzem, który to jest słabo zesklerotyzowany; ciało wydłużone do długości 34 cm, z bardzo długim odwłokiem; dorosłe skorupiaki prowadzą najczęściej ryjący tryb życia na dnie morza, a larwy spotykane są w planktonie; dotychczas poznano około 170 gatunków (na 8 lit.).
USTONOGIE
Stomatopoda - jest to mały, ale bardzo specyficzny rząd morskich skorupiaków z gromady pancerzowców, o stosunkowo prymitywnej budowie z bardzo słabo wykształconym pancerzem, który to jest słabo zesklerotyzowany; ciało wydłużone do długości 34 cm, z bardzo długim odwłokiem, dorosłe skorupiaki prowadzą najczęściej ryjący tryb życia na dnie morza, a larwy spotykane są w planktonie, dotychczas poznano około 170 gatunków (na 9 lit.).

Oprócz STOMATOPODA - JEST TO MAŁY, ALE BARDZO SPECYFICZNY RZĄD MORSKICH SKORUPIAKÓW Z GROMADY PANCERZOWCÓW, O STOSUNKOWO PRYMITYWNEJ BUDOWIE Z BARDZO SŁABO WYKSZTAŁCONYM PANCERZEM, KTÓRY TO JEST SŁABO ZESKLEROTYZOWANY; CIAŁO WYDŁUŻONE DO DŁUGOŚCI 34 CM, Z BARDZO DŁUGIM ODWŁOKIEM; DOROSŁE SKORUPIAKI PROWADZĄ NAJCZĘŚCIEJ RYJĄCY TRYB ŻYCIA NA DNIE MORZA, A LARWY SPOTYKANE SĄ W PLANKTONIE; DOTYCHCZAS POZNANO OKOŁO 170 GATUNKÓW sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - STOMATOPODA - JEST TO MAŁY, ALE BARDZO SPECYFICZNY RZĄD MORSKICH SKORUPIAKÓW Z GROMADY PANCERZOWCÓW, O STOSUNKOWO PRYMITYWNEJ BUDOWIE Z BARDZO SŁABO WYKSZTAŁCONYM PANCERZEM, KTÓRY TO JEST SŁABO ZESKLEROTYZOWANY; CIAŁO WYDŁUŻONE DO DŁUGOŚCI 34 CM, Z BARDZO DŁUGIM ODWŁOKIEM; DOROSŁE SKORUPIAKI PROWADZĄ NAJCZĘŚCIEJ RYJĄCY TRYB ŻYCIA NA DNIE MORZA, A LARWY SPOTYKANE SĄ W PLANKTONIE; DOTYCHCZAS POZNANO OKOŁO 170 GATUNKÓW. Dodaj komentarz

1+2 =

Poleć nas znajomym:

x