JEDNOSTKA DŁUGOŚCI STOSOWANIA W ŻEGLUDZE RÓWNA 1/10 MILI MORSKIEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KABEL to:

jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KABEL

KABEL to:

przewód izolowany, wykonany z drutów metalowych; wykorzystuje się go zazwyczaj do budowy linii elektrycznych lub telefonicznych (na 5 lit.)KABEL to:

kapuś, donosiciel; ktoś, kto donosi komuś o czymś, informuje kogoś o czymś (na 5 lit.)KABEL to:

jednostka odległości stosowana w nawigacji; 1 kabel = 0,1 mili morskiej = 608 stóp angielskich = 185,2 metra (na 5 lit.)KABEL to:

jednostka odległości stosowana w żegludze; stanowi dziesiątą cześć mili morskie (na 5 lit.)KABEL to:

przewód izolowany jedno - lub wielożyłowy otoczony wspólną powłoką (na 5 lit.)KABEL to:

izolowany przewód elektr. (na 5 lit.)KABEL to:

elektryczny 'kapuś' (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTKA DŁUGOŚCI STOSOWANIA W ŻEGLUDZE RÓWNA 1/10 MILI MORSKIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.707

SEKUNDA, PYTON, UNCJA APTEKARSKA, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, CENTYMETR, MIĘDLICA, SKWATINA JAPOŃSKA, SUBKATEGORIA, ARGALA, CHORĄGIEW, AUTONOMIA REGIONALNA, DARAF, BIURO ADRESOWE, PINTA, KOMPLEKS GLEBOWY, CEGŁA KOMINOWA, BEL, RĄCZKA, KAPRALSTWO, JEDNOSTKA, ŚLEDŹ PATAGOŃSKI, TAMBALA, LWEI, KALORIA, TONA, BISKUPSTWO, CZYNNOŚĆ AUTONOMICZNA, GIL, SEN, MINUTA, NEPER, YBIT, HAKONOS, DENIER, KURKA, PIKOMETR, FUNT, KABEL, SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA ATOMOWA, STILB, SREBRNIK, KRA LITOSFERY, NELMA, AMYGDALODON, KA, MI2, SZEFEL, KLEMA, SUBKOMPAKT, RASZPLA, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, TAKT, MINA MORSKA, ZDROJEK POSPOLITY, DIECEZJA, PUNKT, JEDNOSTKA SPECJALNA, PATOTYP, DRĘTWA KALIFORNIJSKA, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, ORLEŃ CĘTKOWANY, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, INLET, ERG, PAS ROZBIEGOWY, CENTURIA, OSIEDLE, TYTAN, GŁOWA, NARWAL, ERG, DYWIZJON, ETMALOZA, PAJACYK, PAJAC, BAJT, TERCJA, WYCZARTEROWANIE, PC, GOLIAT, NIT, ZAPAŁKA SZTORMOWA, SIMENS, SAUNAMISTRZ, STREFA CZASOWA, SZEWRON, LX, KOPIEJKA, WĘZEŁ, SANTIM, ŚWIERZBOWIEC DRĄŻĄCY, FENIG, PLUDRY, NADFIOLET, ZASADA D'ALEMBERTA, KIEŁŻ OCEANICZNY, OŚLICZKA WODNA, GIGATONA, BIURO TECHNICZNE, BĄCZEK, PROMIENIOWANIE RELIKTOWE, KB, URZĄD POCZTOWY, SYKL, AS, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, KOZIA BRÓDKA, MILISIWERT, COLLEGE, SARDELA POŁUDNIOWA, ZETTABIT, HPA, PUD, TROPOKOLAGEN, BIURO RACHUNKOWE, IDENTYFIKACJA, EGZEMPLARZ, FON, MM HG, JAZGARZ, GĘSTOŚĆ, DŻUL, POLE WIROWE, RZUT KAMIENIEM, PUŁK, CRUZADO, DUSZYCZKA, STADION, KRYNICZANIN, PENS BRYTYJSKI, KOPIA, GAŚNIK, CYRANKA, BALANS, AGENT, JEDNOSTKA POWIERZCHNI, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, TWIERDZENIE SINUSÓW, MONOCHORD, METR NA SEKUNDĘ DO KWADRATU, JEDNOSTKA, MUHAFAZA, CZUJNIK, MISKAL, STRZEBLA, PIEZA, UŁUS, BREWICERATOPS, PAS STARTOWY, PRĘT, LAMNA DWUSTĘPKOWA, RĘKAW, ERLANG, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, STEGOZAUR, DZIESIĘCINA, MARINES, SIMA, PALCAT, WIĘCIOR, PROGRAM TELEWIZYJNY, WOJEWÓDZTWO, PRÓCHNICZEK BŁOTNY, PALIA, GYROS, SKALNICZEK SIWY, PRÓCHNICZEK BAGIENNY, TAEL, H, MORGA, ORDYNARIAT POLOWY, PIĘTRO, ŻÓŁW NOROWY, DŁUGOSZPAR, SOLA, TONA, ODDZIAŁ, SYKL, OBIEKT GWIAZDOPODOBNY, BEL, JIAO, WARP, FORMACJA, CHON, BEŁKACZEK POSPOLITY, W, NGWEE, SZEŚCIOKĄT FOREMNY, BOSMANAT, BAZUNA, NOMOS, OZ, BARYŁA, KOREK TOPLIWY, CZAS STREFOWY, KOSOGON, KLASA, KANDELA, PB, DZIAŁ, SZYLING SOMALIJSKI, JEDNOSTKA, ODDZIAŁ KARNY, TERMOGRAFIA, KREWETKA NAKRAPIANA, FLOREN AUSTRIACKI, TWIERDZENIE STOKESA, DIAGENEZA HALMYROLITYCZNA, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, SEM, ROZETKA, KONGER BIAŁOPŁETWY, DZIELNICA GMINY, PINTA, TALENT, FARAD, SARDELA ARGENTYŃSKA, JARD, SUSÓWKA RDESTOWA, WĘŻYNKA, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, STAJE, JEDNOSTKA OSADNICZA, CZE, BATERIA AA, FUNT, TONA AMERYKAŃSKA, TANYSTROF, DĘBNIKI, MG, WEBER, ŚCIANA, WOLT, CAL, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, BUTUT, PODZIAŁ HARMONICZNY, LIPIEŃ, TAKT, AMPEROWOLT, WESZ MORSKA, DRĘTWA BRUNATNA, SĄŻEŃ, SZÓSTAK, PARA HOMOLOGICZNA, OGONICE, DECYMETR, BIELICE, HOJER, DŁONIAK, PRUTA, ŁATA, POPYT PROPORCJONALNY, PARSEK, TONA, GASTONIA, JEDNOSTKA TARYFIKACYJNA, BASEN MODELOWY, SARDELA JAPOŃSKA, PROSIONEK PIWNICZNY, LOG, DIRHAM, DOLAR GUJAŃSKI, ADWEKCJA, TERABIT, UNCJA OBJĘTOŚCI, ALOZA MAŁOOKA, ZWROT WEKTORA, LISENTE, DAKTYL, FRANKLIN, MILA, TRÓJKĄT PITAGOREJSKI, ŁAŃCUCH, BOA KRÓTKOOGONOWY, WOLTOAMPER, CHARTER, SZEREG HARMONICZNY, UNCJA, DOLAR BRUNEI, FALA DŁUGA, BELEMNITY, PRAPŁETWIEC MAŁY, TONA ANGIELSKA, JEDNOSTKA CZASU, TARANTULA, CYRKUŁ, ŁABUŃ DŁUGONOGI, KOKS, MINUTA, KOŁO POŁUDNIKOWE, MAŁŻORACZKI, TOR, ZETTABAJT, ORLEŃ KALIFORNIJSKI, ŻÓŁW ZĄBKOWANY, KATAPULTA, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, CZWOROKĄT SACCHERIEGO, ?DELFIN KRÓTKOGŁOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.707 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOSTKA DŁUGOŚCI STOSOWANIA W ŻEGLUDZE RÓWNA 1/10 MILI MORSKIEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTKA DŁUGOŚCI STOSOWANIA W ŻEGLUDZE RÓWNA 1/10 MILI MORSKIEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KABEL jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KABEL
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej (na 5 lit.).

Oprócz JEDNOSTKA DŁUGOŚCI STOSOWANIA W ŻEGLUDZE RÓWNA 1/10 MILI MORSKIEJ sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - JEDNOSTKA DŁUGOŚCI STOSOWANIA W ŻEGLUDZE RÓWNA 1/10 MILI MORSKIEJ. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

x