JEDNOSTKA OSADNICZA O W MIARĘ ZWARTEJ ZABUDOWIE, KTÓREJ MIESZKAŃCY (ZNACZNA ICH CZĘŚĆ) TRUDNIĄ SIĘ ROLNICTWEM; SKUPISKO LUDZKIE NIEPOSIADAJĄCE PRAW MIEJSKICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIOSKA to:

jednostka osadnicza o w miarę zwartej zabudowie, której mieszkańcy (znaczna ich część) trudnią się rolnictwem; skupisko ludzkie nieposiadające praw miejskich (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WIOSKA

WIOSKA to:

młodz. kompromitacja (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTKA OSADNICZA O W MIARĘ ZWARTEJ ZABUDOWIE, KTÓREJ MIESZKAŃCY (ZNACZNA ICH CZĘŚĆ) TRUDNIĄ SIĘ ROLNICTWEM; SKUPISKO LUDZKIE NIEPOSIADAJĄCE PRAW MIEJSKICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.597

SELEKTOR, REPOWNIA, UMOWA KONTRAKTACJI, USIŁOWANIE, PRZESŁUCHANIE, ERG, DZIEWCZĘCOŚĆ, PODZIAŁ METRYCZNY, MAKATKA, SSAK, LIOPELMOWATE, CYKL PALIWOWY, SHORT-TRACK, STER, GIPSORYT, ATRIUM, PRZESZKODA, ZWIĄZKOWIEC, GÓRA PODWODNA, NEUTRALNOŚĆ, GODZINA, ZATOCZKA, ZAKAZ STADIONOWY, SOK, ZUBOŻANIE, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, SKALA PODATKOWA, NAUKI O POZNANIU, PODPIS CYFROWY, LENIWIEC, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, KOMÓRKA, MONOPOLISTA, HELING, WAPIENNIK, MŁOTKOWY, CIELENIE, PUENTA PŁASKA, DEWELOPER, FIRMAMENT, ŚLIWA, FRANCUSKI, SFERA BIOTYCZNA, INGRESJA MORZA, POLSKI, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, ZĘBOWCE, KAGU, KOMÓRECZKA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, SUSZKA, HANAFITA, LANSJER, IRS, REWOLWER, SZAKAL, TEREBINT, DESIGNERKA, FACET, VERAIKON, SOCJOLOGIA MIASTA, ZGIĘCIE ŁOKCIOWE, NORRLAND, SYMETRIA, ARDEN, KNOCKDOWN KARATE, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, BEZWŁAD, PÓŁKULA MÓZGOWA, CARNOT, ŁOPATKA, DYSRUPCJA, JEDNOSTKA, CYGARO, NOMOKANON, SZPICAK, ELEKTRODYNAMIKA KLASYCZNA, WĘZEŁ, JASIENICA, EKSKREMENT, TARGI, PIASECZNICA, KUFEL, KOŻUCH, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, PODSADKA, CZERWONE ŚWIATŁO, SZAFIARKA, GRA, SZMALCOWNICTWO, PĘCHERZ, ROŚLINA DARNIOWA, KRĄŻENIE MAŁE, GNIAZDO, CZWÓRBÓJ, TKANKOWCE WŁAŚCIWE, RUDERA, SUBWOOFER PASYWNY, ŚCIANA SZKIELETOWA, ZASTANOWIENIE, SYJON, PODSTAWY, POPITA, TURANIEC, PAMPA, WARTKOŚĆ, DYLETANT, UNTERWALDEN, PRZEPŁYW PIENIĘŻNY, WĘZEŁ ZŁODZIEJSKI, GĘSTOŚĆ OPTYCZNA, TEOLOGIA PASTORALNA, PREPER, AUDYCJA, TAMANDUA, OBRONICIEL, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, KOPCIUSZEK, PAT LEGISLACYJNY, ODDZIAŁ ZAKAŹNY, LATO, SILNIK ASYNCHRONICZNY, WYPRYSK KONTAKTOWY, RESZTÓWKA, NORMA OBSZAROWA, POTOK, SANDBOX, GŁOWICA KONWENCJONALNA, CUKIER MLEKOWY, WKRĘTKA, WOREK TRZEWIOWY, PIĘTA, HOMO NOVUS, OSIEMNASTKA, SCIENCE FICTION, LUFA, NAPOMNIENIE, BABA JĘDZA, DRĘTWOTA, SKÓRZAK, ALEGORYZM, KOROWÓDKI, WÓZ ASENIZACYJNY, TRANSPOZYCJA, PIECHOTA, BUŁGARYSTYKA, MDK, FUNKCJA CELOWA, SZYSZKA, GOT, GALAKTYKA, PAREJAZAURY, APIKOMPLEKSY, ANARCHISTKA, GEOTECHNIK, MINIMALIZM, KULTURA AZYLSKA, NIEPRAWOWIERNOŚĆ, NAZWA PUSTA, TARCIE, PORZĄDEK DZIENNY, POLICJA DROGOWA, PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA, NIEGOSPODARNOŚĆ, KROK MILOWY, RYTM, PARKINGOWY, TELEFON ZAMIEJSCOWY, SZABOTA, ALGRAFIA, KÓŁECZKO, TARŁO, SPRAY, ZROBIENIE MIEJSCA, WYŚCIG SZCZURÓW, PLAFON, WYBIELENIE, KWADRAT, PELYKOZAURY, RADYKALNA PRAWICA, HEKSAPTYK, PLAN ZDJĘCIOWY, JAZDA, KOŁNIERZYK, KANION PODMORSKI, GODZINA POLICYJNA, WENEROLOGIA, KOMEDIA NISKA, USTAWKA, EKTENDOMIKORYZA, ŁAŻENIE, INHALACJA, LAWENDA FRANCUSKA, TRIATLON, MAKAKOKSZTAŁTNE, SZPULA, POLONISTYKA, OPIEKA TERMINALNA, ROK, DALEKOWZROCZNOŚĆ, JĘZYK FRYZYJSKI, LAMPA SODOWA, KRAINA MITOLOGICZNA, PUNKT PRZYZIEMNY, MACH, KAMARAN, PĘDZARNIA, REWIZJONIZM, FARMA, SZTURMAK, ZOOMETRIA, SUWNICA, KOMÓRKA ROŚLINNA, ROZCHÓD, DRAMA, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, MIĘKKIE LĄDOWANIE, OKOLICA SZLACHECKA, BIODROWA, PRĘGA, PIONEK, MIESZKALNICTWO, RAKI, HIPOTERAPEUTA, DOMINIUM, PŁYTKA BAKTERYJNA NAZĘBNA, STANIK, OBSZAR WIEJSKI, PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY, ZAKOCHANA, SAMOOBRONA, PENITENCJA, MÓRG, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, OSKARŻENIE, KORZEC, KOMORA FERMENTACYJNA, MIŁOŚĆ, GADY SSAKOZĘBNE, BEZPARDONOWOŚĆ, ROCK AND ROLL, KRZYŻ, CIASTO, SFORMUŁOWANIE, PRZYTUŁEK, KARTA MOBILIZACYJNA, SPONDYLOARTROPATIA, INSTRUMENTOLOGIA, PLOTER ROLKOWY, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, RUGBY, PETABAJT, JEDNOSTKA SPECJALNA, KWAS TŁUSZCZOWY, OŁTARZ, SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA, DZBANEK DO ŚMIETANY, CHIRURGIA ESTETYCZNA, BRODA, KORNICKI, KORKOWE, STADION, PRZEKŁADNIA PASOWA, PAŹ, OPRYSZCZKA ZWYKŁA, KLINOLIST, BOCZEK, MONTOWNIA, CZKAWKA, EKWIPARTYCJA, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, KWARTA, WŁOSEK, MILICJANT, PAUPER, WRÓG, ŚWIATOWOŚĆ, GZY, MAPA HIPSOMETRYCZNA, ZAWIKŁANIE, WIELOETAPOWOŚĆ, GARNCZEK, DYSCYPLINA KLUBOWA, CHELAT, BYLICA POSPOLITA, PEKTORAŁ, SZPIGIEL, JĘZYK STAROEGIPSKI, DRGANIE AKUSTYCZNE, PODUSZKA, KIL, SŁUPICA, KROK ŁYŻWOWY, SZCZUR, NAWYK, SILNOŚĆ, RANA WYLOTOWA, ZMIENNOKSZTAŁTNY, WIDLICZKA, ?ODLEWACZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.597 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOSTKA OSADNICZA O W MIARĘ ZWARTEJ ZABUDOWIE, KTÓREJ MIESZKAŃCY (ZNACZNA ICH CZĘŚĆ) TRUDNIĄ SIĘ ROLNICTWEM; SKUPISKO LUDZKIE NIEPOSIADAJĄCE PRAW MIEJSKICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTKA OSADNICZA O W MIARĘ ZWARTEJ ZABUDOWIE, KTÓREJ MIESZKAŃCY (ZNACZNA ICH CZĘŚĆ) TRUDNIĄ SIĘ ROLNICTWEM; SKUPISKO LUDZKIE NIEPOSIADAJĄCE PRAW MIEJSKICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIOSKA jednostka osadnicza o w miarę zwartej zabudowie, której mieszkańcy (znaczna ich część) trudnią się rolnictwem; skupisko ludzkie nieposiadające praw miejskich (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIOSKA
jednostka osadnicza o w miarę zwartej zabudowie, której mieszkańcy (znaczna ich część) trudnią się rolnictwem; skupisko ludzkie nieposiadające praw miejskich (na 6 lit.).

Oprócz JEDNOSTKA OSADNICZA O W MIARĘ ZWARTEJ ZABUDOWIE, KTÓREJ MIESZKAŃCY (ZNACZNA ICH CZĘŚĆ) TRUDNIĄ SIĘ ROLNICTWEM; SKUPISKO LUDZKIE NIEPOSIADAJĄCE PRAW MIEJSKICH sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - JEDNOSTKA OSADNICZA O W MIARĘ ZWARTEJ ZABUDOWIE, KTÓREJ MIESZKAŃCY (ZNACZNA ICH CZĘŚĆ) TRUDNIĄ SIĘ ROLNICTWEM; SKUPISKO LUDZKIE NIEPOSIADAJĄCE PRAW MIEJSKICH. Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

x