W ASTRONOMII: JEDNOSTKA DŁUGOŚCI RÓWNA ODLEGŁOŚCI, JAKĄ POKONUJE ŚWIATŁO W PRÓŻNI W CIĄGU JEDNEGO ROKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROK ŚWIETLNY to:

w astronomii: jednostka długości równa odległości, jaką pokonuje światło w próżni w ciągu jednego roku (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W ASTRONOMII: JEDNOSTKA DŁUGOŚCI RÓWNA ODLEGŁOŚCI, JAKĄ POKONUJE ŚWIATŁO W PRÓŻNI W CIĄGU JEDNEGO ROKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.038

ZETTAFLOPS, ALGORYTM ASYMETRYCZNY, BIKRON, SPADOCHRONIARZ, KWARTA ANGIELSKA, OSOBNIK, ESER, KILOWOLT, JARD KWADRATOWY, KARAT METRYCZNY, JEDNOSTKA PRACY, UNDOROZAUR, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, ŁAT, PORCJA, LATYN, GRAN, PARSEK, OSIEDLE, KOLOR, DATA, DRABINA ANALGETYCZNA, ŁAN CHEŁMIŃSKI, ARCHIDIAKONIA, SZKLANKA, KAPITALZAUR, ROZPÓRKA, JEDNOSTKA GOSPODARCZA, RÓWNANIE BERNOULLIEGO, DECYWAT, SYKL, SZYJA, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, CHOROBA HORTONA, POJEMNOŚĆ ŻYCIOWA, TERABIT, BIAŁE NOCE, PARCIE, CAL KWADRATOWY, WOLEMIA SZLACHETNA, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, CELT, KIP, BOCZNIAK, IMMERSJA, CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE, EUROGRUPA, TROMPA, S.Y, ZDROJEK POSPOLITY, NEXIA, FRANK RWANDYJSKI, GARNITUR, KOŁO, PRZESTRZEŃ BARW, ŁASZT, CHORĄŻY SZTABOWY, ROMANISTA, WIERZCHOŁEK CENTRALNY, BIEDNIAK, KONSULAT, NOWALIA, ORLA, MIANO, JASNOŚĆ WIZUALNA, KONCERNIAK, ERSTED, SEKSTANS, ŁABUŃ DŁUGONOGI, HONDURAS, STEN, WIELONARODOWOŚĆ, METR, SURREALIZM, NORTRYPTYLINA, AKSJOMAT ARCHIMEDESA, WNĘTROSTWO, PLUDRY, WERSJA, AT, DŁUBANKA, IRRADIACJA, RUMB, SARONG, AKCESORYJNOŚĆ, LAND, MONOGAMISTKA, NADWYŻKA KONSUMENTA, DECCA, FUNT SZKOCKI, MORŚWIN, CZUJNIK, MONARCHIA ABSOLUTNA, STACJA DUSZPASTERSKA, POLE GOLFOWE, OŚLICZKA WODNA, OGIEŃ OLIMPIJSKI, CHAKAS, KIUR, MIKRORADIAN, TELEMETR, ZAĆMIENIE, PORTAL, REFLEKTOR, MARTYNGAŁ, MILIMETR SZEŚCIENNY, ANKARA, KARP, ŻABA PURPUROWA, KOMISJA REWIZYJNA, TERAWAT, PTAK PRZELOTNY, LEŚNICTWO, ZWIĄZEK CHELATOWY, UNCJA JUBILERSKA, DZIELNICA VIII DĘBNIKI, PANNA, PŁYTA TEKTONICZNA, ROK PODATKOWY, MIARA, OWAL CASSINIEGO, SUPERKOMBINACJA, GIL, KOŚCIÓŁ STAROKATOLICKI, SYKL, NOSOROŻEC PANCERNY, PLOT, STRZAŁKA KIERUNKOWA, GWIAZDA, CZARKA, OERSTED, CIERLICA, LIGATURA, PÓŁSETEK, OAZOWICZKA, KATYŃ, DERKACZ, DIMETRODON, DENIER, KRATOWNICA, GARNCÓWKA, FRANK MONAKIJSKI, NERW, DOBA, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, SZCZEGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, BEZCZASZKOWCE, ŻANDARMERIA POLOWA, DOLARÓWKA, REKIN, SHARAN, PYTON, KRA LITOSFERY, ATRAKTANT, PRZEWÓD NOSOWO-ŁZOWY, CHROMOSOM PHILADELPHIA, KSZYK, EUROBAROMETR, HIGHLAND, DOLAR BARBADOSU, METR NA SEKUNDĘ, ŚWIETLÓWKA, GWIAZDA WIELOKROTNA, JEDNOSTKA SPECJALNA, JOTTABIT, ADWENT, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, ŚCISŁY POST, WYPŁATA TRANSFEROWA, ADAMITA, MEGATONA, OWOCNIA, DELFIN KRÓTKOGŁOWY, ORLICZKA WRAŻLIWA, TYRANOTYTAN, BAADE, FASZYZM, YB, PIGUŁKA WIEDZY, SPEKTROMETRIA, ERPEG, BEETHOVEN, DYSTANS, ZWIERCIADŁO, EKUMENIZM, RATAJE, BOD, KWARTA AMERYKAŃSKA, LECH FALANDYSZ, PROWINCJA KOŚCIELNA, EGRETA, SPÓŁKA JEDNOOSOBOWA, PETABAJT, LB, METR, SOLO, ANGLOSASKA, ORE, BATALION WARTOWNICZY, NANOGRAM, ZESPÓŁ USHERA, RAJA, GALON, ŁYSK, MACZEK, FEN, GŁOWA, GEOMETRIA NIEEUKLIDESOWA, STORNIA, SY, ŁUK BLOCZKOWY, BIURO ADRESOWE, W, REKINEK, BELEMNITY, SAMOLUBNY DNA, OBRZĄDEK, ŁABUŃCE, JEDENASTKA, RAD, POMUCHLA, RUDKI, KONIK POLSKI, PRZYBYSZ, BAR, PLUSKWICA, JEDNOSTKA CIŚNIENIA, CZERWONA FALA, PABLO DIEGO JOSÉ FRANCISCO DE PAULA JUAN NEPOMUCENO MARÍA DE LOS REMEDIOS CIPRIANO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD RUIZ Y PICASSO, ROŚLINA ROCZNA, LIKSZPARA, ODDZIAŁ KARNY, MADŻONG, DETEKTOR PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, SŁOŃCE, SZEREG ROZBIEŻNY, ANTYELEKTRON, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, AMYGDALODON, ODBICIE, SZPAROSKRZELEC LANCETOWATY, ABSOLUTYZM, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, HEKTOPASKAL, WEBER, ROBERTIA, WIELKI ŻÓŁW CANTORA, PUNKT TYPOGRAFICZNY, KURUSZ, CHMIELNO, RUCH EKUMENICZNY, FLETNIA, WESTERPLATCZYK, HERBATA, RADLAN, DIRHAM KATARSKI, EKWIPARTYCJA, LISTOPAD, ŁYSIENIE POSPOLITE, SZEŚCIORACZKI, BROSMA, ROZSTAW TRÓJSTOPOWY, PRZĘDZIOREK OWOCOWIEC, STERADIAN, JEDNOSTKA REMONTOWA, POLE BEZWIROWE, RUCH JEDNOSTAJNY, OBOJNACTWO, JASNOŚĆ, MORGA, AVENSIS, CAL, PAROCHIA, MOC ELEKTRYCZNA, PARAFIA, AS, MASZYNOGODZINA, ROK ZWROTNIKOWY, RIN, MIKROMETR, KLASA, OKRĘT, FIOŁEK AFRYKAŃSKI, DOLAR BELIZE, CINQUECENTO, GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA, SZATANISTKA, SWOSZOWICE, ROK ZWYKŁY, MONOLOG, FEMTOSEKUNDA, OBUPŁCIOWOŚĆ, PARDWA, KLISZA KRESKOWA, OKRES, HUN, LISOWCZYK, OKOT, FILLER, ?KWARTAŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.038 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W ASTRONOMII: JEDNOSTKA DŁUGOŚCI RÓWNA ODLEGŁOŚCI, JAKĄ POKONUJE ŚWIATŁO W PRÓŻNI W CIĄGU JEDNEGO ROKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W ASTRONOMII: JEDNOSTKA DŁUGOŚCI RÓWNA ODLEGŁOŚCI, JAKĄ POKONUJE ŚWIATŁO W PRÓŻNI W CIĄGU JEDNEGO ROKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROK ŚWIETLNY w astronomii: jednostka długości równa odległości, jaką pokonuje światło w próżni w ciągu jednego roku (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROK ŚWIETLNY
w astronomii: jednostka długości równa odległości, jaką pokonuje światło w próżni w ciągu jednego roku (na 11 lit.).

Oprócz W ASTRONOMII: JEDNOSTKA DŁUGOŚCI RÓWNA ODLEGŁOŚCI, JAKĄ POKONUJE ŚWIATŁO W PRÓŻNI W CIĄGU JEDNEGO ROKU sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - W ASTRONOMII: JEDNOSTKA DŁUGOŚCI RÓWNA ODLEGŁOŚCI, JAKĄ POKONUJE ŚWIATŁO W PRÓŻNI W CIĄGU JEDNEGO ROKU. Dodaj komentarz

2+9 =

Poleć nas znajomym:

x