JEDNOSTKA POMOCNICZA, SAMORZĄD, STANOWIĄCY LOKALNY ORGAN WŁADZY, PEŁNIĄCY FUNKCJE POMOCNICZE WOBEC WŁADZY CENTRALNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SAMORZĄD POMOCNICZY to:

jednostka pomocnicza, samorząd, stanowiący lokalny organ władzy, pełniący funkcje pomocnicze wobec władzy centralnej (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTKA POMOCNICZA, SAMORZĄD, STANOWIĄCY LOKALNY ORGAN WŁADZY, PEŁNIĄCY FUNKCJE POMOCNICZE WOBEC WŁADZY CENTRALNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.083

GRACILICERATOPS, OKSACYLINA, POŻĄDLIWOŚĆ, FRIGORIA, JĘZYK PENDŻABSKI, WOLTOAMPER, POWSTANIE, POSTKOMUNA, PARANOJA PIENIACZA, JUDASZOWY POCAŁUNEK, TAEL, ÓSMAK, DARDA, CIAŁO, PAS, KASETOWIEC, STOSUENK ZOBOWIĄZANIOWY, BIOT, EKSABAJT, STRÓJ HISZPAŃSKI, POLARYZACJA, GŁOWA DOMU, BLOK ENERGETYCZNY, YB, CYRKUŁ, JĘZYK ESPERANTO, NIEWIERNOŚĆ, POUNDAL, TERABAJT, RUMB, KOHORTA, LIST, DEWALUACJA, SZYLING SOMALIJSKI, EUROKORPUS, KORPUS, SEKUNDA, MINA, LEW, STAROLUTERANIZM, GRAM, JOTTABIT, ŁAN KMIECY, LOJALIZM, MAŁPECZKI, ŁAWA MIEJSKA, OWOC SZUPINKOWY, MACH, DEKRET, RZĄDY POŚREDNIE, DOZOROWIEC POGRANICZA, DYWIZJON, DUJKER SIWOPRĘGI, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, SPRAWOWANIE, ŻYDOŻERSTWO, PIONIZACJA, MIASTECZKO, TONA, NIEPRZYJACIÓŁKA, WŁADZA SUWERENNA, TOM SUPLEMENTOWY, PILICA, ZBIOROWISKO ROŚLINNE, ABSOLUTORIUM, KAPITANIA, OSOBNIK, TOBRAMYCYNA, LEŚNICTWO, DOWÓD REJESTRACYJNY, WYDZIAŁ, PARANOICZNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, SUTENERSTWO, BARN, JEDNOSTKA ALOKACJI, KIUR, WYCZUCIE, SANIE, SB, PRZEDSTAWICIEL, KULOMB, MILION INSTRUKCJI NA SEKUNDĘ, RODNIA, SORTER, DIRHAM, POWIELACZ FOTOELEKTRONOWY, TERATONA, SIWERT, POLICJA MUNICYPALNA, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, LUKS, KAPITANAT, GWAŁT, DZIAŁ OSOBOWY, HEKTOWAT, ATMOSFERA, ZESTRÓJ INTONACYJNY, KOMITET, RADA GABINETOWA, ZARZĄD, ŁAN FLAMANDZKI, LEKCJA, GIGAFLOPS, KUSTODIA, DZIENNIK URZĘDOWY, MSZAKI, IMMUNITET SĄDOWY, ZETTABIT, HOLOWNIK, IRONIA ROMANTYCZNA, PUNKT PROCENTOWY, OJCIEC, WCZK, PLUTOKRACJA, KASZTELAN, SZEFEL, STOPA, CETNAR ANGIELSKI, DRUŻYNA, NARZĄD GĘBOWY, DRAM, ROLA SPOŁECZNA, BIT, CRUZADO, BŁONA DOPOCHWOWA, CENTRALA, WĘZEŁ, GALAGO DEMIDOFFA, BELWEDER, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, C, PETAFLOPS, DZIEDZINIEC, KULTURA TRZCINIECKA, FUN, DECYBEL, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, METR NA SEKUNDĘ, FLOPS, MIANO, TOLERASTA, ROCZEK, PROJEKT TECHNICZNY, KONCENTRACJA, KILOBAJT, JEDNOSTKA, MILIMETR SZEŚCIENNY, KILOMETR NA SEKUNDĘ, SUBREGION, KWARTA, LIT, ROK ŚWIETLNY, STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA, CYMBAŁY, CZYNNOŚĆ AUTONOMICZNA, ŁUSKA, DRAM, MILREJS, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, STEN, BATALION WARTOWNICZY, MAGAZYN KONSYGNACYJNY, SOCJOPOLITYKA, MODA, EPOKA, ESTYWACJA, INTERREKS, OBROSTKA MURÓWKA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, OKRĘT, ANTYKACZYZM, RADA ZAKŁADOWA, MM HG, CHORĄGIEW, KAPITUŁA, PUŁK, KOMANDO, WARSTWA ABSTRAKCJI SPRZĘTOWEJ, ROTA, DZIEKAN, PIERŚCIEŃ WŁADZY, ERG, KONTYNGENT TARYFOWY, HUF, KOMPUT, KONTYNGENT CELNY, ASKARYSI, PASKAL, ROK, MANIPUŁ, FUNT, K.K, CAŁKA PETTISA, KARTA WIZYTOWA, KONFEDERACJA, ORGANIZM, MAGNETON, FUNT, FAKULTET, WIEK, ADMINISTRACJA MORSKA, PRZEŚLADOWANIE, HUFIEC, ANGSTREM, USŁUGA OBCA, SEKUNDA, SŁOWO POSIŁKOWE, DECYMETR, JEDNOSTKA GOSPODARCZA, MINA, BREWICERATOPS, PENTARCHIA, PROBOSZCZ, RAD, ŚRODEK PSYCHOTROPOWY, IZBA KONSYLIARSKA, STEN, DUPOGODZINA, ABSOLUTYSTYCZNOŚĆ, BUSZEL, J.A, STRATYFIKACJA, CZERWONA KARTKA, ZAWARTOŚĆ, POGAŃSTWO, UKŁAD NERWOWY WSPÓŁCZULNY, RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH, ZEŚWIECCZENIE, ŁUSKA, DERENIOWCE, M, KOMISJA REWIZYJNA, HRABSTWO CEREMONIALNE, ANTYPODY, DELEGACJA, NADZORCA SĄDOWY, WNUK, NERW PROMIENIOWY, CYKL ZEGAROWY, KOSZ, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, RADA STARCÓW, SZAJBA, MOWA EGOCENTRYCZNA, ZAKŁADKA, PSZCZOLINKA RUDA, KOLUMNA, PARSEK, ANTYROSYJSKOŚĆ, ABORYGENEK RDZAWY, KIJANKA, FELDJEGER, WĘZEŁ, ODDZIAŁ KARNY, GRUPA, KWIATEK, AU, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, ROK, LEGIA CUDZOZIEMSKA, BOSMANAT, OSOBA TRZECIA, KILOGRAMOMETR, PODATEK, AKT ADMINISTRACYJNY, JEDNOSTKA WALUTOWA, LIBERALIZM GOSPODARCZY, FRANCA, LITR, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, MILA ANGIELSKA, WARTOWNIA, TYRAN, PIA, BARSZCZ, AUTOWIZERUNEK, SWOSZOWICE, PESEWA, PĘCHERZYK PŁUCNY, KAMIEŃ, KILOGRAM, GROSZ, KOB DEFASSA, FRANK RWANDYJSKI, ŁÓDŹ PODWODNA, AUDYCJA, UNCJA, PETABAJT, LEGWAN KAMELEONOWATY, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, KOMUNA LUDOWA, KAMARYLA, DINAR TUNEZYJSKI, KOMITAT, KOLOR LOKALNY, ANEKS KUCHENNY, SARKOMER, MAMUT STEPOWY, GANC EGAL, ?UKOP.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.083 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOSTKA POMOCNICZA, SAMORZĄD, STANOWIĄCY LOKALNY ORGAN WŁADZY, PEŁNIĄCY FUNKCJE POMOCNICZE WOBEC WŁADZY CENTRALNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTKA POMOCNICZA, SAMORZĄD, STANOWIĄCY LOKALNY ORGAN WŁADZY, PEŁNIĄCY FUNKCJE POMOCNICZE WOBEC WŁADZY CENTRALNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SAMORZĄD POMOCNICZY jednostka pomocnicza, samorząd, stanowiący lokalny organ władzy, pełniący funkcje pomocnicze wobec władzy centralnej (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SAMORZĄD POMOCNICZY
jednostka pomocnicza, samorząd, stanowiący lokalny organ władzy, pełniący funkcje pomocnicze wobec władzy centralnej (na 18 lit.).

Oprócz JEDNOSTKA POMOCNICZA, SAMORZĄD, STANOWIĄCY LOKALNY ORGAN WŁADZY, PEŁNIĄCY FUNKCJE POMOCNICZE WOBEC WŁADZY CENTRALNEJ sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - JEDNOSTKA POMOCNICZA, SAMORZĄD, STANOWIĄCY LOKALNY ORGAN WŁADZY, PEŁNIĄCY FUNKCJE POMOCNICZE WOBEC WŁADZY CENTRALNEJ. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x