MINUTA KĄTOWA - JEDNOSTKA MIARY KĄTA PŁASKIEGO RÓWNA 1/60 STOPNIA OZNACZANA 1' - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MINUTA to:

minuta kątowa - jednostka miary kąta płaskiego równa 1/60 stopnia oznaczana 1' (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MINUTA

MINUTA to:

maleńka cząstka czasu, moment (na 6 lit.)MINUTA to:

legalna jednostka czasu nienależąca do układu SI, równa 60 sekundom, oznaczana min (bez kropki na końcu) (na 6 lit.)MINUTA to:

w archiwistyce wersja dokumentu, na podstawie której przygotowuje się czystopis (na 6 lit.)MINUTA to:

jednostka rozliczeniowa w telekomunikacji; w zależności od taryfy i operatora dzieli się na sekundy (tzw. naliczanie sekundowe) lub nie (na 6 lit.)MINUTA to:

jednostka czasu równa 60 sekundom (na 6 lit.)MINUTA to:

jednostka kąta płaskiego (na 6 lit.)MINUTA to:

60 sekund (na 6 lit.)MINUTA to:

część godziny (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MINUTA KĄTOWA - JEDNOSTKA MIARY KĄTA PŁASKIEGO RÓWNA 1/60 STOPNIA OZNACZANA 1'". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.278

KARAT, CZWARTORZĘD, KOŃ PAROWY, KOMÓRKA, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, MILA SKANDYNAWSKA, OERSTED, CYNKOTYPIA, ROK, PARALAKSA, PB, ZERO BEZWZGLĘDNE, DECYBEL, GRAF DOSKONAŁY, PUNKT, GENERAŁ, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, MISKAL, SKŁAD KONSYGNACYJNY, DECYWAT, NGWEE, KWARTA, KULOMB, TORTILLA, JOTTABIT, PRZEDNÓŻEK, KUKAWCZYK RDZAWY, TWIERDZENIE STOKESA, PINTA, TRYSEKCJA KĄTA, WIADRO, AGREGATY PIENIĘŻNE, MILIAGRAM, ROZWARTOŚĆ, KRÓLESTWO, SUBKATEGORIA, OMER, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, POLE BEZWIROWE, NRAD, KOMANDO, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, MILIWOLT, OKRĘT WOJENNY, MÓRG, UKŁAD LOGICZNY, MM, MINUTA, FUNT, PASKAL, RUPIA NEPALSKA, ZERO, ŁASZT, SADE, OBRONA, KM2, ŁAN POLSKI, ŚWIADECTWO SZKOLNE, CHORĄGIEW, TRATWA, JEDNOSTKA OSADNICZA, HUFIEC, ATMOSFERA, JEDNOSTKA REMONTOWA, WĘZEŁ, RUBEL BIAŁORUSKI, WIEK, ŻYŁA KĄTOWA, MACH, OSOBA ZAGRANICZNA, KLOSZ, JARD, DRUŻYNA, RĄCZKA, SEKUNDA, DZIELNICA, MÓRG, DEKLINACJA, HEKTOGRAM, KOMISARZ, SZEKEL, PION, KILOMETR KWADRATOWY, STONE, PORCJA, UKŁAD DARLINGTONA, KOŁO ŁOWIECKIE, MARKA, BIURO TECHNICZNE, KĄTOMIERZ, BATALION, DYNA, GĘSTOŚĆ PLANCKA, MILA, PRĘT, TAFLA, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, FON, JEDNOSTKA MONETARNA, POPYT PROPORCJONALNY, MILIAMPER, STĄGIEW, STOPNIOWALNOŚĆ, KOMUNA LUDOWA, PATROLOWIEC, MIKROGRAM, PESEWA, NIUTOMETR, ODDZIAŁ, GRUPA PODATKOWA, SZEWRON, ZERO ABSOLUTNE, MEGABAJT, DIRHAM KUWEJCKI, OSIEDLE, DIT, TALENT, MEGAPARSEK, SB, ESKADRA, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, DELEGACJA, CAŁY TON, PRZECHYŁKA, MIARA ŁUKOWA, LEKCJA, GENERAŁ-GUBERNATORSTWO, METR KATOLICKI, MILA LĄDOWA, POSTAW, GROMADA, PENS, ABOM, PIĘDŹ, WOLT, KILOCYKL, KWINTAL, DIRHAM LIBIJSKI, GALON, UNCJA OBJĘTOŚCI, ŚREDNICA KĄTOWA, DIT, JEDNOSTKA PRACY, WARP, SANDŻAK, HEKTOPASKAL, ROK, TENGE, DYWIZJA, EINSTEIN, MACH, TAEL, MILLIKIUR, RZEKOTKA KARŁOWATA, NOM, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, ZBIT, WOLTOAMPER, ZBOCZENIE, GRAM, TAKT, POZIOM, GRUPA, LOŻA SYMBOLICZNA, ROZMIAR KĄTOWY, GROSZ, POLICJA OBYCZAJOWA, MILIMETR SZEŚCIENNY, OBWÓD AUTONOMICZNY, KRAJANKA, KROK, MIEŚCINA, ZB, MOL, ZETTABAJT, HERC, ZRAZIK, STOPIEŃ, NANO OM, KĄTOWNICA, PARABOLOIDA HIPERBOLICZNA, DOZOROWIEC POGRANICZA, CETNAR POLSKI, STOPA, K, SŁOWO, HEKTAR PRZELICZENIOWY, CHORĄGIEW, AUDYCJA, DRACHMA, ANTYELEKTRON, WILAJA, AUDYCJA, AS, BIELICE, STOPA KWADRATOWA, LIRA TURECKA, KOMÓRKA, DZIELNICA GMINY, DROGA STARTOWA, YBIT, TROPOKOLAGEN, PAROCHIA, BARIA, HEKTOWAT, STILB, SANTIM, JOTTABAJT, SIMENS, KILOAMPER, WIEK, PRÓBA LOSOWA, DŻUL, KRA LITOSFERYCZNA, KARS, ETALON, DZIESIĘCIOLECIE, PODATEK, KILODYNA, DRAM, BEKEREL, POZYTON, BAN, DENIER, URZĄD SKARBOWY, JEDNOSTKA BUDŻETOWA, LITR, KĄT DWUŚCIENNY, YB, KLASTER, KLASA, JEDNOSTKA POMOCNICZA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, GODZINA, WOLTOAMPER, OKRES, YD2, BAJCIK, STOPA, MINUTA, KOPIA, TONA, KWARTA, DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM, WIOSKA, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, PODWYDZIAŁ, GW, DZIESIĘCINA, NASZ, WĘZEŁ, PREFEKTURA, HERC, KAPITANAT PORTU, AGENT GOSPODARCZY, KRAINA, PRADZIAD, MIRIAMETR, CHORĄGIEW, DIECEZJA, EMAN, ROCZEK, KAPRALSTWO, LX, SY, PUD, WIARDUNEK, ERSTED, MILIBAR, EKSCENTRYCZNOŚĆ, GRADACJA, SIĄG, DEPARTAMENT, ABFARAD, BEL, POLE WIROWE, SEM, KORPUS, CZERPARKA, FORMACJA, TESLA, B, MILIAMPER, OSIEDLE, ESKADRA, STAŁA MICHAELISA, TOREBKA BOWMANA, NAPÓR, KURUSZ, KILOTONA TROTYLU, RYZA, FRIGORIA, TEMA, YBIT, BARYŁA, FUN, FG, CYNKOGRAFIA, BIURO ŁĄCZNIKOWE, ?ŁASZT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.278 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MINUTA KĄTOWA - JEDNOSTKA MIARY KĄTA PŁASKIEGO RÓWNA 1/60 STOPNIA OZNACZANA 1' się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MINUTA KĄTOWA - JEDNOSTKA MIARY KĄTA PŁASKIEGO RÓWNA 1/60 STOPNIA OZNACZANA 1'
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MINUTA minuta kątowa - jednostka miary kąta płaskiego równa 1/60 stopnia oznaczana 1' (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MINUTA
minuta kątowa - jednostka miary kąta płaskiego równa 1/60 stopnia oznaczana 1' (na 6 lit.).

Oprócz MINUTA KĄTOWA - JEDNOSTKA MIARY KĄTA PŁASKIEGO RÓWNA 1/60 STOPNIA OZNACZANA 1' sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - MINUTA KĄTOWA - JEDNOSTKA MIARY KĄTA PŁASKIEGO RÓWNA 1/60 STOPNIA OZNACZANA 1'. Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

x