JEDNOSTKA MASY, STANOWIĄCA 1/1000 GRAMA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MG to:

jednostka masy, stanowiąca 1/1000 grama (na 2 lit.)MILIGRAM to:

jednostka masy, stanowiąca 1/1000 grama (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MG

MG to:

w chemii: symbol magnezu (na 2 lit.)MG to:

jednostka masy, stanowiąca 1/1000 grama (na 2 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTKA MASY, STANOWIĄCA 1/1000 GRAMA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.360

MILIMETR SŁUPA RTĘCI, CZERPARKA, TONA, KOMUNA LUDOWA, KRAKÓW, ŁUBEK, WIROLOT, DECYMETR, MASKONY, BEKEREL, FUNT ANGIELSKI, SANTIM, DZIAŁ, ZWAŁY, LOŻA SYMBOLICZNA, HERC, PĘD, JEDNOSTKA DŁUGOŚCI, RUMB, DIRHAM KATARSKI, MEZOREGION, ZETTAFLOPS, DEM, EUROKORPUS, KANAŁ RODNY, BARREL, SZKŁO Z MURANO, NABÓJ, SIODŁO, UŁUS, BIURO MAKLERSKIE, RAFINER, DZIELNICA VIII DĘBNIKI, TENGE, JEDNOSTKA ASTRONOMICZNA, DRAGANT, NIEŚMIAŁOŚĆ, MILIGRAM, WOLT, LOTKA, SEGMENT RUCHOWY, CENT, SADE, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, KIUR, UNCJA OBJĘTOŚCI, KRZYKLIWE, KOPIA, MISKAL, CZĄSTKA CIĘŻKA, STAN, SEKSTANS, OKTET, ZIEMIA, ZMIERZCHNIKOWATE, HEKTAR, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, SPEKTROMETR MAS, DINAR IRAŃSKI, ŁASZT, TAMBALA, TŁUM, TONA STANDARDOWA, POWIAT GRODZKI, WYSPA KONTYNENTALNA, LOŻA WOLNOMULARSKA, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, DZIELNICA GMINY, STOPIEŃ, HRABSTWO, ARCHIDIAKONIA, SYLWESTER, GAL, ŁAN POLSKI, STILB, PLANETOIDA, ŁAN, PŁYCINA, S.Y, GENERAŁ-GUBERNATORSTWO, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, KABEL, PŁYTA TEKTONICZNA, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, KILOTONA, ŁEBEK, DEKANAT, TRUST MÓZGÓW, JUTRZYNA, GODZINA, YD2, LIBRA, CHORĄGIEW, PIKIETA, SIMENS, ABISOBENTAL, BUSZEL, CHORĄGIEW, DOBA, FRIGORIA, REŃSKI, LIPA, MEGATONA, WĘZEŁ, WILAJA, JEDNOSTKA MIARY, DYREKCJA, ARKUSZ DRUKU, CZETRUM, AKT, HEKTOLITR, OBRĘB EWIDENCYJNY, PARSEK, MILREJS, ELEWACJA KURTYNOWA, KSIĘSTWO ŚLĄSKIE, KRA LITOSFERYCZNA, PC, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, ARONT, KET, PRZEZIERNIKOWATE, AUTONOMIA REGIONALNA, SABIN, MÓRG, PUNKT TRANSFEROWY, GIGANTYZM PRZYSADKOWY, MARKA, ANKER, MEZZANINO, GULDEN, DARAF, LEGIA CUDZOZIEMSKA, ŁYŻECZKA, NOKS, BUTUT, JEDNOSTKA ZALEŻNA, TRAP, SOLFUGI, CENTYMETR, MILA KWADRATOWA, ODDZIAŁ KARNY, PRZEDNÓŻEK, KOMÓRKA, JEDNOSTKA SPECJALNA, OPŁYW, DZIESIĘCINA, NANOGRAM, WAGA ELEKTRONICZNA, OSIEDLE, OBŁÓG, HPA, BASZTA, GĘSTOŚĆ, SARKOMER, MEM, WSPÓLNOTA GRUNTOWA, ARKUSZ INTROLIGATORSKI, ELEKTRONOWOLT, UMBRA, KOMITAT, KOSZ, BUCHAŁOW, PINTA ANGIELSKA, EMAN, SZALOWANIE, MILENIUM, ŚWIĘTOJANKA, ERG, ABKULOMB, STAJE, CHORĄGIEW LEKKA, KILOMETR, DRUŻYNA, ANTRESOLA, PASTORAŁ, BAR, DINAR ALGIERSKI, ZASUWA, GROMADA, CYCERO, GLINA, GORĄCZKA DUM-DUM, SIWERT, KOPIA, PRZYCZÓŁEK, BURAK CUKROWY, MIKRORADIAN, REGRESJA LODOWCA, KWARTA, TB, ABOM, STOPOFUNT, CAŁY TON, ARROBA, GLADIUS, PODATEK, BARN, LUMEN, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, OZ, GROMADA, KB, FON, SUBREGION, REJENCJA, STOPOTONA, ZBIT, OKRĘG, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, ARCHIDIECEZJA, PENS BRYTYJSKI, GOSPODARSTWO TOWAROWE, GAZOWY OLBRZYM, RECESJA LODOWCA, KAPELAN, KONTUR, UNCJA, SPEKTROMETRIA MASOWA, ZŁOTY DEWIZOWY, WIADRO, OBSZAR, EKSABAJT, UNCJA OBJĘTOŚCI, PENS, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, KŁĄB, BIURO RACHUNKOWE, EINSTEIN, OE, ERG, ŁAN FLAMANDZKI, HENR, JEDNOSTKA ODLEGŁOŚCI, ARSZYN, INŻYNIERIA WOJSKOWA, HARAM, XU, ESKADRA, SIANOKISZONKA, ZRZESZOTNIENIE KOŚCI, KONOPIANKA, KARAT METRYCZNY, JEDNOSTKA CZASU, RÓŻOWCE, PODSTAWÓWKA, TERCJA, PEREŁKA, ŁÓDŹ PODWODNA, GROSZ, STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA, BIURO PODAWCZE, MANIPUŁ, KORNET, WARGA SROMOWA, MAK NISKOMORFINOWY, STOPIEŃ FAHRENHEITA, JOTTAFLOPS, ŚRODEK MASY, JIAO, ZAGŁÓWEK, PODSUFITKA, PRZEPŁYWOMIERZ CORIOLISA, BALONET, MAROKAŃSKI, GENERAŁBAS, PRĄD STRUMIENIOWY, KILOCYKL, MILA MORSKA, JESIOTRY, NIUTON, ÓSMAK, ROWER WODNY, ORDYNARIAT POLOWY, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, GROMADA, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, EV, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, PODREGION, JEDNOSTKA BUDŻETOWA, OZDOBNICA WIĘKSZA, EFEKT JOJO, PUL, KWARTA, GIGATONA, YB, EKSABIT, POMADKA, ROK, LEKCJA, POND, ŻÓŁTKO, UNCJA APTEKARSKA, CZERWONE BERETY, LUMA, DYSTRYKT, PIKNOMETR, DIT, ?KOLONIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.360 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOSTKA MASY, STANOWIĄCA 1/1000 GRAMA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTKA MASY, STANOWIĄCA 1/1000 GRAMA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MG jednostka masy, stanowiąca 1/1000 grama (na 2 lit.)
MILIGRAM jednostka masy, stanowiąca 1/1000 grama (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MG
jednostka masy, stanowiąca 1/1000 grama (na 2 lit.).
MILIGRAM
jednostka masy, stanowiąca 1/1000 grama (na 8 lit.).

Oprócz JEDNOSTKA MASY, STANOWIĄCA 1/1000 GRAMA sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - JEDNOSTKA MASY, STANOWIĄCA 1/1000 GRAMA. Dodaj komentarz

3+2 =

Poleć nas znajomym:

x