W ŚREDNIOWIECZU PODSTAWOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA JAZDY RYCERSKIEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOPIA to:

w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOPIA

KOPIA to:

rzecz dokładnie odtworzona z oryginału (na 5 lit.)KOPIA to:

kserokopia - skserowany kolejny egzemplarz oryginału (na 5 lit.)KOPIA to:

skopiowana z negatywu, naświetlona i obrobiona taśma filmowa (dziś może to być też inny niż taśma nośnik), przeznaczona do wielokrotnego odtwarzania (na 5 lit.)KOPIA to:

odbitka z negatywu lub pozytywu, kopia fotograficzna (na 5 lit.)KOPIA to:

podobizna, najczęściej wydrukowany wizerunek czegoś (na 5 lit.)KOPIA to:

rodzaj broni drzewcowej wywodzącej się od włóczni (na 5 lit.)KOPIA to:

w średniowieczu: podstawowa jednostka organizacyjna w ciężkozbrojnej jeździe rycerskiej (na 5 lit.)KOPIA to:

dany egzemplarz czegoś produkowanego seryjnie, zwykle używane w odniesieniu do nośnika tekstu kultury (na 5 lit.)KOPIA to:

broń drzewcowa z grotem i proporcem (na 5 lit.)KOPIA to:

odpis oryginału (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W ŚREDNIOWIECZU PODSTAWOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA JAZDY RYCERSKIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.331

CENT, ARCHIDIAKONIA, ZRAZIK, REPLIKA, HEKTAR PRZELICZENIOWY, ŁAN FLAMANDZKI, INTERMEDIUM, NARTA ŚLADOWA, SUBREGION, BOSMANAT, MARKA, STOPIEŃ, PUNKT RASTROWY, FEN, MONOCENTRYZM, ŁUT, ARONT, LAMBERT, SATANG, SANTIM, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, TAEL, PETAFLOPS, GIEZŁO, FLOREN AUSTRIACKI, SARACEN, PETYHORZEC, DYNA, WEBER, JEDNOSTKA ALOKACJI, KRZYŻ LOTARYŃSKI, EPOKA, MASZYNOGODZINA, PARSEK, OKTET, SCRIPTOR, MM, LEGION, CENTURIA, FACSIMILE, FORMACJA, OBWÓD, SĄŻEŃ, MANEŻ, WŁADZA, DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM, TELEMARK, DEKOMETR, YB, MOŻNOWŁADCA, BIURO PERSONALNE, SEN, PŁUG, NAMIESTNIK, PŁYTA TEKTONICZNA, KOPIEJKA, DZIESIĘCINA, KILOPARSEK, NRAD, GREJ, RODZINA JĘZYKOWA, MISIURKA, JOTTABAJT, JEDNOSTKA WALUTOWA, PODODMIANA, ŁUPINA, SĄŻEŃ, RADIAN, MILA WROCŁAWSKA, YBIT, CZERPARKA, POSIEW, SKAN, PODWYDZIAŁ, FREESTYLE SLALOM, WYWIAD LEKARSKI, LINIJKA, SUMATOR, DRAM, TOR KARTINGOWY, METR NA SEKUNDĘ DO KWADRATU, BRANDENBURGIA, KOPIA, KATAPULTA, CZŁOWIEK, KILOMETR KWADRATOWY, KONGREGACJA, COLLEGE, ODMIANA, RADLAN, TERMIA, WYWIAD CHOROBOWY, RAJTAR, KOPIA, WIEK, KWARTA AMERYKAŃSKA, KOŃ PAROWY, KALORIA, ZDANIE LOGICZNE, NANORADIAN, CHRYSTIANIA, DYNA, JARD, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, ŁYŻWA FIGUROWA, KABEL, MILA MORSKA, RAJTSZULA, DIRHAM, WOŁOSKI, RUBEL BIAŁORUSKI, KWADRANT, ŚCIEŻKOWIEC, SKŁAD KONSYGNACYJNY, KOPARKA POPRZECZNA, AS, ŻANDARMERIA POLOWA, GRAN, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, HRABSTWO, SĄŻEŃ KWADRATOWY, MISKAL, JOTTABIT, BATALION WARTOWNICZY, CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, LUMA, KATEDRA, DOZOROWIEC POGRANICZA, SZEKEL, UNCJA, GMINA KATASTRALNA, HESTER, KAMIEŃ, FUNT, KB, WERSZEK, MAGAZYN KONSYGNACYJNY, CENTURIA, UNCJA APTEKARSKA, BAJCIK, LITR, BISIOR, RODZAJ, ROCZEK, LB, PŁYTA LITOSFERYCZNA, PRAWO JAZDY, AMORTYZACJA, CHROMOSOM BAKTERYJNY, ERG, MSZAKI, TAKSON, SEM, DIT, UCHWYT, KOMANDO, MG, DEKANAT, INDUKCJA MAGNETYCZNA, ZBIT, BARK, AMAZONKA, YB, POWSZECHNIAK, DŻOKEJKA, PRĘDKOŚĆ, JEDNOSTKA SPECJALNA, WĘZEŁ, TENGE, PUNKT, BLUES, TAMBALA, MINA, NIUTOSEKUNDA, TONA ANGIELSKA, FONEM SPÓŁGŁOSKOWY, RAMA, GÓRAL, ZBIOROWISKO ROŚLINNE, STOPOTONA, APOSTILB, SIĄG, CZAS PLANCKA, STĄGIEW, PINTA, PROGRAM, SIODLARNIA, BUSZEL, MINUTA KĄTOWA, BIEŻANÓW-PROKOCIM, PUL, HEKTAR, DRAM, HAO, LINIA, TONA AMERYKAŃSKA, MORA, FLOPS, MILIM, ATMOSFERA, GENERAŁ-GUBERNATORSTWO, AMPEROZWÓJ, TR, KAPITANAT PORTU, TURMA, NAUKA JAZDY, FUNT-SIŁA, MILISIWERT, GAL, OPERACJA ARYTMETYCZNA, BAN, ZAWARTOŚĆ, ORE, KAPIK, MANAT AZERSKI, KIUR, KLASTER DYSKOWY, PRÓBA LOSOWA, CZUWAK AKTYWNY, HUF, PENS BRYTYJSKI, ŁOKIEĆ, RIN, BARWA PODSTAWOWA, ROK ŚWIETLNY, SARKOMER, PODESTA, DECYMETR SZEŚCIENNY, KOMUNA LUDOWA, BANDERA, KWINTAL, ELEMENT, WOLTA, KADŁUB, GROMADA, DOLAR GUJAŃSKI, DINAR LIBIJSKI, KRAJ, KAPITANIA, HRABSTWO, INTERLUDIUM, KILOMETR, TYSIĄCZNA, UNCJA MIĘDZYNARODOWA, ZB, GB, TEMAT, STOPA, FUNT CYPRYJSKI, OKRĘT, ADWOKACJA, JEDNOSTKA GOSPODARCZA, ZBIT, BIURO PODAWCZE, BASEN, KRZYŻ LITEWSKI, NIT, CENTURIA, DIRHAM KATARSKI, DINAR ALGIERSKI, BATALION, SZTYLPY, PREFEKTURA, UŁUS, DYON, MINUTA, PATOTYP, E, LISOWCZYK, PIEZA, FUNT NA CAL KWADRATOWY, HETAJRA, POJAZD WOLNOBIEŻNY, IZBA CELNA, KRZYWA POPYTU, JEDNOSTKA INFORMACJI, AMPEROWOLT, TRYBUT, MORGA, OSTAN, FURIOSO, OKRĘT WOJENNY, KOMÓRKA, TONA STANDARDOWA, METR SZEŚCIENNY, WŁÓKA, MIKROGRAM, STOPIEŃ, KASZTELANIA, SIMENS, OBRĘB EWIDENCYJNY, PORCJA, MIARA, BEKEREL, UNCJA, JEDNOSTKA CZĘSTOTLIWOŚCI, AR, BAN, METR, ?BARIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.331 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W ŚREDNIOWIECZU PODSTAWOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA JAZDY RYCERSKIEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W ŚREDNIOWIECZU PODSTAWOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA JAZDY RYCERSKIEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOPIA w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOPIA
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej (na 5 lit.).

Oprócz W ŚREDNIOWIECZU PODSTAWOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA JAZDY RYCERSKIEJ sprawdź również:

pawilon parkowy ,
silicosis - pylica płuc, powstająca w następstwie wdychania pyłu krzemionki krystalicznej ,
tęcza, otwór w ścianie tęczowej ,
Zoantharia - wg niektórych klasyfikacji taksonomicznych podgromada obejmująca koralowce ośmiopromienne i sześcioromienne; młoda podgromada koralowców, powstała ok. 545 mln. lat temu na miejsce koralowców czteropromiennych ,
kraje wschodniej i południowej Azji, traktowane jako całość geograficzno-kulturowa ,
sztuczny materiał, którego nie trzeba prasować ,
element napędowy okucia okiennego lub drzwiowego, który przekazuje ruch obrotowy klamki okiennej na ruch przesuwny ,
fizyk amerykański (1905-89); odkrywca technetu, współodkrywca antyprotonu, laureat nagrody Nobla ,
aktywność człowieka skierowana na zewnątrz ,
chory na krzywicę ,
w identyfikacji procesów: model, który nie posiada struktury, którą trzeba by identyfikować ,
jego gatunkiem jest łopuch ,
duży, roślinożerny ssak nieparzystokopytny, prowadzi nocny tryb życia Afryka i Płd. wsch. Azja ,
Azolla - rodzaj wodnej paproci różnozarodnikowej, należący do rodziny azollowatych lub salwiniowatych w zależności od ujęcia systematycznego; w Polsce gatunki tego rodzaju nie występują naturalnie, pojawiają się jako efemerofity; gatunkiem typowym jest Azolla filiculoides Lam ,
porcja bzdur, wymysłów ,
jedna z gwiazd w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy ,
mieszkaniec Augustowa ,
można nim wykrzesać hołubca ,
urzędnik ziemski I Rzeczypospolitej sprawujący władzę sądową nad całą dzielnicą lub województwem ,
angielski etnolog i religioznawca (1832-1917); ewolucjonizm ,
ZŁOTOGŁÓW; ciężka tkanina jedwabna przetykana złotymi nićmi, używana w dawnej Polsce na bogate ubiory i szaty liturgiczne ,
zdrobniale - kot, zwierzę domowe ,
czuły przyrząd służący do pomiaru promieniowania, głównie podczerwonego, emitowanego przez ciała niebieskie ,
autobus wożący do szkoły gimnazjalistów ,
karo, kier, pik, ... ,
najczęściej konstrukcja pływająca wyposażona w urządzenie wiertnicze, przeznaczona do wykonywania odwiertów pod dnem akwenu ,
druk ukazujący się pod niezmienionym tytułem w regularnych odstępach czasu ,
część wyłącznika ,
osoba ukochana ,
przędza, włóczka wełniana

Komentarze - W ŚREDNIOWIECZU PODSTAWOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA JAZDY RYCERSKIEJ. Dodaj komentarz

5+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast