JEDNOSTKA PODSTAWOWEGO PODZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO W JAPONII, RUANDZIE, CZADZIE I INNYCH PAŃSTWACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PREFEKTURA to:

jednostka podstawowego podziału administracyjnego w Japonii, Ruandzie, Czadzie i innych państwach (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PREFEKTURA

PREFEKTURA to:

teren podległy władzy prefekta (na 10 lit.)PREFEKTURA to:

funkcja, godność prefekta (na 10 lit.)PREFEKTURA to:

biuro prefekta (na 10 lit.)PREFEKTURA to:

jednostka administracyjna podstawowego podziału administracyjnego w kilku państwach (na 10 lit.)PREFEKTURA to:

struktura misyjna organizowana jako etap stabilizacji struktur kościelnych (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTKA PODSTAWOWEGO PODZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO W JAPONII, RUANDZIE, CZADZIE I INNYCH PAŃSTWACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.347

ALTANNIK FIOLETOWY, PARAWANING, MILA SKANDYNAWSKA, OMUTA, WYCHOWAWCA, TEJU KROKODYLOWY, MILIM, PREFEKTURA, JUDASZOWE SREBRNIKI, MURENA WSTĄŻKOWA, TROLLING, DYSTRYKT, EGZEMPLARZ, KOMÓRKA, WYDZIAŁ, BLESKOTKA, FACJA, STRAŻ RYBACKA, PRZĘSŁO, RADAR, OKRES, DASZEK, SZPAK, JĘZYK POLSKI, BRAK, TRUSIĄTKO, BEPPU, BUDOWLANY, BU, DZIESIĘCIOLECIE, ZUCHWAŁOŚĆ, SMILEY, MAKROREGION, ALTANNIK LŚNIĄCY, PUAZ, OE, NUDZIARZ, REMULADA, KMINEK INDYJSKI, ŻABA SZTYLETOWATA, JEDNOSTKA, MILA LĄDOWA, NRAD, TRYSEKCJA KĄTA, JEDNOSTKA NATĘŻENIA PRĄDU, ALKID, JEDNOSTKA DŁUGOŚCI, CYRKUŁ, ŁAN CHEŁMIŃSKI, NERKOWIEC, DIAKRYT, WODA PITNA, UDŹWIG, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, JAPONKA, BIOT, JAPONIEC, KANTON, ARMEŃSKI, SŁOWO, SAMURAJ, UŁUS, LAND, FUNT, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, TEMA, TORTILLA ESPANOLA, EUROKORPUS, DOWCIPNIŚ, ERSTED, ZNAK DIAKRYTYCZNY, TALENT, MINA, CANCA, SEKSTANS, CENTYMETR, PARSEK, DZIAŁ, PARAFIA, KOMISJA MATKA, ARGOLIDA, PAPILOTEK, MARUDA, DOBA, DOBRY WUJEK, TORFOWIEC OBŁY, PAROCHIA, METYS, GRZYB PASOŻYTNICZY, SIWERT, MA, JEDNOSTKA OSADNICZA, PEARS, BIURO PODAWCZE, TAKT, PIRAT, PRZEPIS PRZEJŚCIOWY, MIESZANIEC, ODDZIELANIE, PARA, CHARYZMATYK, KURUSZ, MODRZEW EUROPEJSKI, J.A, MENTOR, AREOSCELIDY, POWIEŚĆ FANTASY, SANTIM, KRAINA, PRZENIK, NEGATYWIZM, BŁAZEN, ZWÓJKA SOSNÓWKA, FORMALIZACJA RACHUNKU ZDAŃ, ZUBER, JAPOŃCZYK, SUPERWIZJA, TENGE, JODŁA NIKKO, NANO OM, YB, WRAŻLIWOŚĆ, MORTADELA, KOMPOZYCJA, KAMAISHI, WIELORYBNICTWO, LOKOMOBILA SAMOJEZDNA, DEPARTAMENT, KOLONIA, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, KOLORY NARODOWE, STREFA POŻAROWA, KLESZCZOTKI, CZEPOTA GAMBIR, SZOWINIZM, NGWEE, DOSŁOWNOŚĆ, POPYT, KRAJE, AZOLLA KAROLIŃSKA, DIRHAM KATARSKI, DRAM, MADŻONG, MITOZA, GARBATE ANIOŁKI, RONIN, ZB, GĘŚ DOMOWA, ZWIĄZEK OPERACYJNY, FRYGORIA, PAKIET, POWŁOKA, WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ, TENDER, CENTURIA, KSIĘSTWO ŚLĄSKIE, DĘBNIKI, KIERUNKOWOŚĆ ANTENY, PARSEK, ELEKTRONOWOLT, REGION, KRECIA ROBOTA, LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, OSIEDLE, OBRÓBKA, KASHIWA, NERECZNICA GÓRSKA, ALARM BOJOWY, ZBÓJNICA KRWISTA, FARAD, ZŁOŻE KOPALINY, SPYCHOLOGIA, DOMY, SERIA, SMERFETKA, TERA, ROK, HIPOTEKA, IZONIAZYD, ZAĆMA POWIKŁANA, SZEWRON, ZDROWAŚKA, KOMODOR, MEGABIT, PIES DO TOWARZYSTWA, RUŚ HALICKO-WŁODZIMIERSKA, PYCHA, METR KATOLICKI, HIROSAKI, NIEPORÓWNYWALNOŚĆ, KOMPOTIERKA, ŻÓŁW SŁONIOWY, AMBITNOŚĆ, ANTYBIOTYK, FILM SAMURAJSKI, KLĘK PODPARTY, WEŁNIAKOWE, TABLICA, PARSEK, BIURO ŁĄCZNIKOWE, KANDELA, EDO, PINGWIN KRÓLEWSKI, SB, MISIACZEK, GIGATONA TROTYLU, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, FAZA, SISLEY, P, ANGSTREM, ALLER, ELEMENT, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, PROWINCJA KOŚCIELNA, JEDNOSTKA SPECJALNA, JUTRZYNA, NADZIAŁ, LIBERALIZM GOSPODARCZY, PREFEKTURA MIEJSKA, TYGIEL, MBIRA, INTEGRACJA PIONOWA, CZE, OBWÓD WYBORCZY, KURATOR, KISZKA PASZTETOWA, OSAKA, K, REZERWA, AKCENT SŁABY, UZNANIE ADMINISTRACYJNE, JEDNOSTKA POMOCNICZA, TERCJA, PRĄTKI ATYPOWE, MM HG, KARIOKINEZA SOMATYCZNA, SADYSTYCZNOŚĆ, KUTER RYBACKI, MONET, DIALOGICZNOŚĆ, ZIEMIA, JEDNOSTKA MIARY, TUŁÓW, MASŁO, KIOTO, KORZEC, STEN, STYL BYCIA, LEKCJA, MILICJA, KILOWOLT, NEORENESANS, KROWA, GUMA ARABSKA, NAUCZANIE CAŁOŚCIOWE, LOŻA WOLNOMULARSKA, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, EURO, B, LOŻA SYMBOLICZNA, STOPOTONA, DECYGRAM, JODŁA NIKKOŃSKA, TORTILLA, HELLENIZACJA, KOHORTA, IMPLIKACJA, WESOŁEK, POWIAT GRODZKI, ARKUSZ DRUKU, CYCERO, JOTTAFLOPS, DEPARTAMENT, PROWINCJA, KWARTA ANGIELSKA, TARAN, KILOGRAMOMETR, GROMADA, KUKUŁKA, UKRZYWDZONY, PC, SCENKA, SZÓSTY ZMYSŁ, MARMOLADKA, ŻYCZLIWY, ASPOŁECZNOŚĆ, MEGAPASKAL, PLOMBA, KUTIA, POSTING, ARTYLERIA, MINÓG DALEKOWSCHODNI, AGREGATOR, LYGODIUM JAPOŃSKIE, OBRONA STREFOWA, KASHIMA, METR NA SEKUNDĘ, KOMÓRECZKA, ?KOLBA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.347 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOSTKA PODSTAWOWEGO PODZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO W JAPONII, RUANDZIE, CZADZIE I INNYCH PAŃSTWACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTKA PODSTAWOWEGO PODZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO W JAPONII, RUANDZIE, CZADZIE I INNYCH PAŃSTWACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PREFEKTURA jednostka podstawowego podziału administracyjnego w Japonii, Ruandzie, Czadzie i innych państwach (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PREFEKTURA
jednostka podstawowego podziału administracyjnego w Japonii, Ruandzie, Czadzie i innych państwach (na 10 lit.).

Oprócz JEDNOSTKA PODSTAWOWEGO PODZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO W JAPONII, RUANDZIE, CZADZIE I INNYCH PAŃSTWACH sprawdź również:

upodobanie do rozrywek, zabawy, imprez ,
młody pęd krzewów do wegetatywnego rozmnażania się, m.in. maliny, winorośl ,
belka utrzymująca strop ,
turecki podpułkownik ,
Allium cyaneum - gatunek rośliny z rodziny amarylkowatych ,
zbiór wszystkich takich par uporządkowanych (a, b), że a należy do zbioru A i b należy do zbioru B ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
eufemistycznie - sytuacja kompletnego chaosu ,
górny, lekki pokład na statku wodnym ,
stan w środkowej części USA, na Wielkich Równinach, obszar 200 tys.km2,stolica Lincoln ,
styl architektoniczny wprowadzony przez Stanisława Witkiewicza w latach 90. XIX wzorowany na tradycyjnym budownictwie górali podhalańskich i wzbogacający je elementami secesji ,
organizator wystawy lub osoba, która użycza eksponatów ,
niewielki projekt, wytwór multimedialny (np. filmik, nagranie, krótka płyta), który ma być formą demonstracji (demo) ,
narzędzie rolnicze w postaci grzebienia osadzonego na trzonku, służące do grabienia ,
specjalnie powołany zespół pracowników zakładu gazowniczego, mający na celu podjęcie działań w nagłych przypadkach ulatniania się gazu ziemnego w miejscach do tego nieprzeznaczonych ,
chromosom determinujący płeć u rozdzielnopłciowych organizmów eukariotycznych ,
magnat ,
szczególna, trwała forma poświęcenia życia Bogu, definiowana w prawie kanonicznym ,
wiatr wiejący nad jeziorem Garda ,
pluskwiak równoskrzydły z podrzędu czerwców, szkodniki upraw; sadów ,
krzywa trójwymiarowa zakreślona przez punkt poruszający się ze stałą prędkością po tworzącej walca lub stożka, który obraca się jednocześnie ze stałą prędkością kątową wokół swej osi ,
w taoizmie: zasada leżąca u podstawy wszechświata, rządząca przyrodą wraz ze społeczeństwem jako jej częścią ,
zdrobniale - kot, zwierzę domowe ,
liczba obiektów, które - ustawione w regularnej trójkątnej siatce - mogą utworzyć kształt wypełnionego trójkąta równobocznego, w którego boku stoi n obiektów ,
okrągły opłatek będący przedmiotem ofiary mszalnej ,
miasto w europejskiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Kamą ,
pogląd, że Bóg stworzył wszechświat w akcie creatio ex nihilo ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej w płn. części Sachalinu, ośrodek eksploatacji ropy naftowej ,
miasto ze słynnym całunem

Komentarze - JEDNOSTKA PODSTAWOWEGO PODZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO W JAPONII, RUANDZIE, CZADZIE I INNYCH PAŃSTWACH. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast