MASZYNA DO WBIJANIA W GRUNT PALI I INNYCH ELEMENTÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAPAR to:

maszyna do wbijania w grunt pali i innych elementów (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KAPAR

KAPAR to:

(zazwyczaj w l.m.) Capparis - rodzaj roślin należących do rodziny kaparowatych (na 5 lit.)KAPAR to:

(zazwyczaj w l.m.) przyprawa/warzywo w postaci pąków kaparów ciernistych marynowanych w occie, soli, oliwie lub winie; znany afrodyzjak (na 5 lit.)KAPAR to:

pikantna przyprawa (na 5 lit.)KAPAR to:

drzewo, krzew lub tropikalne pnącze, którego pąki są przyprawą kuchenną (na 5 lit.)KAPAR to:

... ciernisty, przyprawa (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA DO WBIJANIA W GRUNT PALI I INNYCH ELEMENTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.817

SZOWINISTA, NIEKOMPLETNOŚĆ, SECIK, ARKA PRZYMIERZA, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, WŁÓKNO WĘGLOWE, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, TIOMERSAL, HYBRYDA, KUKURYDZIANKA, ROZJAŚNIACZ OPTYCZNY, CZWARTY, LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, GRUNT, PARODIA, MASZYNA TŁOKOWA, SPRAWOWANIE, ZAIMEK, GRUNT, POWTARZALNOŚĆ, CZYSTOŚĆ, ZASADA PODCZEPIENIA, LINOTYP, ASOCJACJA, DESTRUKCYJNOŚĆ, SNOWARKA, AKSJOMAT, KRAJE, ŚLEPOTA KOROWA, ZBIÓR PUSTY, UKŁAD ELEKTRONICZNY, PRZEKŁADKA, ODBÓJ, KAPOT, JEZIORO SOLANKOWE, WEGETARIANIZM, PLIK NAGŁÓWKOWY, FUNKCJA JEDNEJ ZMIENNEJ, BŁYSZCZKA, PRZĘDZARKA, HARMONIKA, RYTM, REGRESJA, KOLUMNADA, ROJSTONA KRÓLEWSKA, PRZEGUB, KAPAR CIERNISTY, EUROPOCENTRYZM, SANITARIUSZ, AGNOZJA TWARZY, MOPEK, WŚCIBSTWO, ZESPÓŁ CHOROBOWY, OSIEMNASTKA, GERMANIZATOR, KOŁO, KORA MÓZGOWA, MIĘDLARKA, ROLBA, AZOLLA AFRYKAŃSKA, BUDOWLANY, SIÓDEMKA, ZWARCIE, PODBIERACZ POKOSÓW, KUCHY, ŚWIĘTA KROWA, ŁYŻKA CEDZAKOWA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, DRENAŻ LIMFATYCZNY, BINARYZM, NORMA REAKCJI GENOTYPU, PEDAŁÓWKA, CHRUST, OSTANIEC, TARCIE, BRYDŻ SPORTOWY, SILNIK PNEUMATYCZNY, MASZYNA ROTACYJNA, TRZYDZIESTKA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, KULCZYBA WRONIE OKO, FAZA, STOPA, ALBUM, AUTOMAT LOSOWY, WALENCJA, MARMOLADKA, GNIOTOWNIK, KOMPOTIERKA, STYL GOTYCKI, ASOCJATYWNOŚĆ, FREE JAZZ, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, KONSERWACJA, ATOMISTYKA, TORFOWIEC OBŁY, GWINT ZŁĄCZNY, OGLĘDNOŚĆ, PALARNIA, DELTA, JAZZ, ZWŁÓKNIENIE KLATKI PIERSIOWEJ, LYGODIUM JAPOŃSKIE, GRADACJA, MONET, LUNIT, DYFUZJA KULTUROWA, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, SIEJBA, SUMA PROSTA, DORADCA METODYCZNY, AGRAFA, KRĄG KULTUROWY, MASZYNA SAMOWZBUDNA, TROGLOKSEN, SET, SCENKA RODZAJOWA, IDIOMATYZM, REPETYTYWNOŚĆ, TOPNIK, HELLENIZM, DZIEWIĄTKA, HYBRYDA, ŁATWOPALNOŚĆ, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, ZLEWKA, SEKWENCJA, HAMULEC, HUZAR, RUMIAN SZLACHETNY, GUMA ARABSKA, PLAMA, SKUPISKO, BAZA NOCLEGOWA, TORTILLA, OSTROKÓŁ, SILNIK INDUKCYJNY, WYKAZ, PRASA, SZACHRAJ, ŻNIWIARKA, UNIWERSUM, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, ALFABET ŁACIŃSKI, STAWIANIE, PRZESTRZEŃ LINIOWA, MODEL, MASZYNA ROBOCZA, ZUPA NA GWOŹDZIU, CHEERLEADERKA, STABILIZATOR, KURATOR, ŁAŃCUSZEK, KORELACJA CZĄSTKOWA, RUDBEKIA, WIELKA PŁYTA, ŁĄCZNIK, ETIOLOGIA, MASZYNA ROLNICZA, RZADKOŚĆ, TEJU KROKODYLOWY, STRZAŁKA, USZCZĘŚLIWIACZ, ŁĄCZNIK ŻERDZIOWY, PRACOWNIK BUDOWLANY, CIASTO, STREFA POŻAROWA, ATOMIZM PSYCHOLOGICZNY, KANTOŃSKI, KOMPOZYCJA, RADAR, CZEP, STROIK, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, ARCYBISKUP, MIESZANINA, ORZESZEK PINIOWY, BŁAZEN, WSPÓŁCZYNNIK DETERMINACJI, KŁOBUK, FORMA PRZESTRZENNA, ROBOT, WESOŁEK, EKSKAWATOR, KOLATOR, ANARCHIA, SPRZĘŻNICE, SZOWINIZM, PREFEKTURA, PANEL STEROWNICZY, GWAJAKOWIEC, ŁAŃCUSZEK, ZBRODNIA STALINOWSKA, INICJATYWA OBYWATELSKA, N-GRAM, MIKROCHIRURGIA, STOŻEK WYPUKŁY, ENALAPRYL, ORMIAŃSKI, KRĄŻOWNIK TRAKTATOWY, LIBERALIZM GOSPODARCZY, PISMO STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKIE, KORONA, ALBUMIK, AGREGATOR TREŚCI, APTEKA, PASEK NARZĘDZI, CZYSZCZALNIA, GRUNT, POTAŻ, SEGMENT, GRAF, KLASA SPRZĘŻNOŚCI, MASZYNA ŻNIWNA, GRZECHOTKA, NERKOWIEC, INSTYTUCJA KREDYTOWA, SZYNA, TŁUK PIĘŚCIOWY, POTĘGA, KULTURA ŁUŻYCKA, SYRENY, LEBERA, KALENDARZ KOŚCIELNY, BŁONA ZEWNĘTRZNA, PRANIE PIENIĘDZY, EMISJA WTÓRNA, KROWA, UKŁAD, GRUNCIK, KRYSZTAŁ NAŚLADOWCZY, DYSTONIA TORSYJNA, ABELIT, OCIOS, NIEBIESKI PAS, WYDMUCHIWACZ, RĘKAWICA, SAMOCHÓD POŻARNICZY, KONCERN, NIEWRAŻLIWOŚĆ, WSIOK, DŻEZ, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, CEPERSKI, NAJEZDNIK, GĘŚ DOMOWA, VERDI, PASZTETOWA, KNEBEL, SUMATOR, OPRAWA, RATOWNICTWO TECHNICZNE, WAFEL, HYBRYDALNOŚĆ, KRWIOPIJCA, ŚRODKI PIENIĘŻNE, ODDZIELANIE, DZIEWIĘTNASTKA, WYOBRAŹNIA PRZESTRZENNA, MIKROSKOP AKUSTYCZNY, CEMENTACJA, LIRA, NOTACJA, DIAGONALA, ZEGAR SZACHOWY, ODPORNOŚĆ OGNIOWA, KAPAR, KOLBA, SYMBOL, INIEKCJA, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, AKCENT PRZECIĄGŁY, PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY, KOMISJA MATKA, GEKON PAZURZASTY, FORT, KIERUNKOWOŚĆ ANTENY, GRUNT, SKRZYNKA LĘGOWA, MASZYNA OBLEWNICZA, MECHANIZM RYGLOWY, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, APEKS, ZAKAMIENIAŁOŚĆ, NAWIJACZ, KARABIN PRZECIWPANCERNY, ŁAŃCUCH, SOŁTYSOSTWO, ODWRÓCENIE TRZEWI, KAMIEŃ OBRAZY, PŁOMIENIE, RÓWNIAK, KRYZA, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, MŁYN ZBOŻOWY, ROZKŁADARKA, ZAĆMIENIE, METRUM, SOMATYZACJA, ?ALT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.817 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA DO WBIJANIA W GRUNT PALI I INNYCH ELEMENTÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA DO WBIJANIA W GRUNT PALI I INNYCH ELEMENTÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAPAR maszyna do wbijania w grunt pali i innych elementów (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAPAR
maszyna do wbijania w grunt pali i innych elementów (na 5 lit.).

Oprócz MASZYNA DO WBIJANIA W GRUNT PALI I INNYCH ELEMENTÓW sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA DO WBIJANIA W GRUNT PALI I INNYCH ELEMENTÓW. Dodaj komentarz

9+2 =

Poleć nas znajomym:

x