MASZYNA PRZEMYSŁOWA SŁUŻĄCA DO ZACIERANIA (BETONU, POSADZEK) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZACIERACZKA to:

maszyna przemysłowa służąca do zacierania (betonu, posadzek) (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA PRZEMYSŁOWA SŁUŻĄCA DO ZACIERANIA (BETONU, POSADZEK)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 580

GRZĘDA, MOTOWĄŻ, DESZCZÓWKA, KOMBINACJA NORWESKA, ARON HA-KODESZ, MASZYNA SZWALNICZA, MASZYNA CIEPLNA, MASZYNA ŻAKARDOWA, SZCZĘKOCZUŁKI, PRASA, KASSAWA, PTASIE MLECZKO, WYCIĄGARKA, KUSKUTA, KUTER, KLASA BETONU, PRZELICZNIK, BANDERFAŁ, AUTOMAT, KOWARKA, SILNIK PNEUMATYCZNY, WÓZ ASENIZACYJNY, KAPAR, PÓŁKAPONIERA, PACHOLICA, PISMO HIERATYCZNE, SPOWALNIACZ, SUMATOR, SZPADA, MLECZKO, POCHYLNIA, PŁOZA, BRANDZEL, SZOT, SIECZKARNIA BIJAKOWA, LIKLINA, HOLENDER, MAGIEL, DZIEWKA, SILNIK, ZASUWA, WOSK PSZCZELI, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, TELEMARK, E-MAIL, STALÓWKA, GARBNIK, FALEŃ, PODBIERACZ POKOSÓW, KOLORÓWKA, MODUŁ ODLEGŁOŚCI, KOMBAJN ŚCIANOWY, PERLAK, KADŹ, MASZYNA LICZĄCA, MODERATOR, MILICJA OBYWATELSKA, ROZRZUTNIK, POCZTA ELEKTRONICZNA, JAKUBKA, MASZYNA DO PISANIA, LOCH, KSYLOL, TRYJER, EKONOMIA POLITYCZNA, KASETKA, ODLEWARKA, BOCZNICA, LINIA POŚRODKOWA, JEDNOSTKA MIARY, CIĄGNIK LEŚNY, RAMA, PRASA OD OWOCÓW, ZACIERACZKA, GRYZAK, CEGLARKA, MASZYNA KUGLERSKA, PIŁA CZOPOWA, POMPA OBIEGOWA, MYJKA, GARDEROBIANA, PRZENOŚNIK CIECZY, ŻWIR, POMYWAK, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, OVERLOCK, TRZONEK, MASZYNA DYDAKTYCZNA, DOMEK DLA LALEK, TŁUMICA, CAŁUN, KESON, TARAN, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, SZAMBO, MASZYNA FORMIERSKA, KARBORYZATOR, TARCZKA, BETONOSKOP, REZONATOR, STOPKA, BAKEN, KOLATOR, KLAMRA, DZIEWIARKA, MAGNETO, KOMORA, OBIEKT MOSTOWY, WIEŻA WIERTNICZA, TURMA, FREZARKA GLEBOWA, TUSZ, PARTYZANA, PAS ROZBIEGOWY, BROŃ SIECZNA, BŁOTNIARKA, WYWABIACZ, MIESZACZ, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, PODŚCIÓŁKA, EKSKAWATOR, KOMBAJN, BOM, FIBULA, ELEKTRODA SZKLANA, MŁOT, PLATFORMA NAFTOWA, GROTA OGRODOWA, MASZYNA UCZĄCA, ALMARIA, DMUCHAWA, WIEŻA SPADOCHRONOWA, SOŚNIK, SKRYTKA POCZTOWA, PODRYWKA WĘDKARSKA, LIGATURA, WIEŻYCZKA OBSERWACYJNA, OWIJARKA, MASZYNA WYCIĄGOWA, KORONA, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, KLAPKA, PODBIJARKA TOROWA, JAPONKA, CEMENT, KROSNO, KULISA, POLĘDWICA, WILK, HOLLINA, FARBA PROSZKOWA, HYDROX, CZYSZCZALNIA, SKALA BEAUFORTA, SZREK, MLEWNIK, LITERATKA, ZSZYWARKA, MIOTACZ BOMB GŁĘBINOWYCH, SZTUCZNE SERCE, ŁAWA TORTUR, KASETA, PODTRZYMYWACZ, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, PĄCZEK WEWNĘTRZNY, DZIENNIK ODBIORCZY, RIFF, KORBA, GRAFIKA UŻYTKOWA, KOMBAJN GÓRNICZY, PODRYWKA, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, REWERSAŁ, TRANSPORT, KLAUZA, RÓWNIA, KRYPA, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, MASZYNA OSADOWA, WIZJER, AUTONOM, POMPA SZLAMOWA, MASZYNA TURINGA, ŚCIERAK, PIRAMIDA, PRASA, MIESZALNIK, MASZYNA KOMUTATOROWA, AGRESJA INSTRUMENTALNA, NOŚNIK, OTULINA, ŁAN, MASZYNA DROGOWA, PUSTAK ŚCIENNY, SILNIK ASYNCHRONICZNY, KOMP, KOPACZKA, CEWNIK, KITAJKA, SZCZYTÓWKA, CELOWNIK, METODA PORÓWNAŃ, POMPA CIEPŁA, STOS, KROSNO, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, SZMELC, MAGAZYNEK, PRZEZWISKO, PIKÓWKA, MASZYNA, KLOAKA, WILK, MIGAWKA, ŁAMARKA, KRÓBKA, WSPINALNIA, SELSYN, DEFLEKTOR, LUFT, OGRZEWANIE, MLEWNIK WALCOWY, SKIP, ROTACJA, DREN, ANALIZA CZYNNIKOWA, JUMPER, DZIEWCZYNA, GAJA, KSIĘGA DOMOWA, SORTER, MASZYNA DO SZYCIA, PERGOLESI, NOSIŁKI, CZEKAN, MASZYNA ENERGETYCZNA, TRENER, NAPEŁNIACZ, TĘŻNIA, NASTĘP, ODKŁADNICA, DRUK OFFSETOWY, BETON KOMÓRKOWY, DEKLARACJA, SZOT, ROZPORNICA, KAFAR, ANALIZATOR, ŚCIÓŁKA, FALOWÓD, BETONKA, STĘPKA PRZECHYŁOWA, SURMA, GARDEROBIANKA, METODA ZERO-JEDYNKOWA, MASZYNA ŻNIWNA, MASZYNA CIEPLNA, ASFALTOGUMA, ODLEWARKA, GALETA, MASZYNA TŁOKOWA, MNICH, SZUBIENICA, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, MIARA, KOMÓRKA PŁCIOWA, BRZECZKA, WEKTOR, TURMA, MASZYNA SAMOWZBUDNA, LINOTYP, PROMIEŃ SŁOŃCA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, FOLA, ŻAKARD, RICE, KOPUŁA PANCERNA, ŁAPA, PALETA, TŁUMIK, BETONOWNIA, WAŁ, BEKAN, KLEPAK, KUTER, GNOJNIK, OFFSET, IMIONISKO, PRZEMYSŁÓWKA, BALISTA, WIALNIA, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, DEKORTYKATOR, ANALIZA WARIANCYJNA, SUMA KONTROLNA, TRYMER, ROLBA, KOSIARKA, PUSTAK, ?DOWIERZCHNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 580 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA PRZEMYSŁOWA SŁUŻĄCA DO ZACIERANIA (BETONU, POSADZEK) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA PRZEMYSŁOWA SŁUŻĄCA DO ZACIERANIA (BETONU, POSADZEK)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZACIERACZKA maszyna przemysłowa służąca do zacierania (betonu, posadzek) (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZACIERACZKA
maszyna przemysłowa służąca do zacierania (betonu, posadzek) (na 11 lit.).

Oprócz MASZYNA PRZEMYSŁOWA SŁUŻĄCA DO ZACIERANIA (BETONU, POSADZEK) sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA PRZEMYSŁOWA SŁUŻĄCA DO ZACIERANIA (BETONU, POSADZEK). Dodaj komentarz

2×5 =

Poleć nas znajomym:

x