MASZYNA UŻYWANA PRZY BUDOWACH DRÓG, WYPOSAŻONA W CIĘŻKI WAŁEK, UŻYWANA DO UGNIATANIA I WYRÓWNYWANIA PODŁOŻA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WAŁ to:

maszyna używana przy budowach dróg, wyposażona w ciężki wałek, używana do ugniatania i wyrównywania podłoża (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WAŁ

WAŁ to:

ziemia lub kamienie usypane w podłużny nasyp, służące np. do powstrzymania wylewów rzek (wał przeciwpowodziowy) albo do celów obronnych (wał obronny, obwałowanie) (na 3 lit.)WAŁ to:

obraźliwy gest który, polega na zgięciu jednej ręki w łokciu i złapaniu jej ramienia drugą ręką (na 3 lit.)WAŁ to:

część maszyny, najczęściej w kształcie walca, obracająca się wokół własnej osi wraz z zamocowanymi na niej elementami, służąca do przenoszenia momentu obrotowego (na 3 lit.)WAŁ to:

frajer, głupek (na 3 lit.)WAŁ to:

narzędzie uprawowe, którego zadaniem jest ugniatanie gleby, prowadzące do rozkruszenia brył i zmniejszenia stopnia jej porowatości (na 3 lit.)WAŁ to:

zachowanie bezczelne, zuchwałe, często związane z oszustwem (na 3 lit.)WAŁ to:

element maszyny o znacznej długości w porównaniu z wymiarami poprzecznymi, obracający się wokół swej osi i przenoszący moment obrotowy (na 3 lit.)WAŁ to:

przeciwpowodziowy (na 3 lit.)WAŁ to:

korbowy lub ziemny (na 3 lit.)WAŁ to:

nasyp (na 3 lit.)WAŁ to:

korbowy lub przeciwpowodziowy (na 3 lit.)WAŁ to:

nasyp przeciw powodziom (na 3 lit.)WAŁ to:

usypywany wzdłuż rzeki (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA UŻYWANA PRZY BUDOWACH DRÓG, WYPOSAŻONA W CIĘŻKI WAŁEK, UŻYWANA DO UGNIATANIA I WYRÓWNYWANIA PODŁOŻA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.438

MINOCYKLINA, SNOWARKA, GAWĘDA, ECHOGRAFIA, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, TWITTEROWA REWOLUCJA, SILNIK ASYNCHRONICZNY, AR, CYTOSTATYK, RZEPY, KOŃ WSCHODNIOFRYZYJSKI, SEKWENCJA PALINDROMOWA, MASZYNA INDUKCYJNA, BAZA ODSETKOWA, PCHEŁKI, WAŁ NAPĘDOWY, ŁAWA, KARTKA, BRZĘKACZ, NASYP, PRZYDROŻE, MASZYNA LICZĄCA, LICZBA NATURALNA, BŁĄD ATRYBUCJI, SARISA, CUMA, TASZCZYN PSZCZELI, RYPS, RÓW, FRANTOSTWO, WILK, WESTYBUL, TEMPERATURA ROSY, LYCRA, POŁĄCZENIE, ROŚLINY RUDERALNE, BRZUSZEK, ŻELAZKO PAROWE, WIĄŚLOWATE, WAŁ, PODMIOT LOGICZNY, TRAPOWY, PODKŁAD, PRASA, ASYSTENCJA, MISKA, ŚCIĘCIE, WELUR, MSZA, OKRZOSEK, PALISADA, TRIO, PAPILOTEK, KILOKALORIA, ŻWIR, BRUDNA BOMBA, OBOWIĄZEK WIZOWY, PIKIEL, MOST POWIETRZNY, MANELE, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, ATMOSFERA NORMALNA, KONCERZ, ZAGĘSZCZARKA, GARDA, MALARSTWO SZTALUGOWE, PRZERYWKA, MONTAŻ, ŚWIATŁO, IZBORSK, ASFALTOGUMA, KOWARKA, ALGORYTM MRÓWKOWY, CHARKOT, DOBRE RZĄDZENIE, WIERNOŚĆ, BATUT, WATA, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, TACHOGRAF, RAJD, MASZYNA TURINGA, TOKARKA REWOLWEROWA, TOR, CMOKANIE, CLIPEUS, TURGOWIA, METAJĘZYKOWOŚĆ, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, DROGA KRAJOWA, MIECZ SZYBROWY, DEFINIENS, APTECZKA, PIKA, SULFADYMIDYNA, DŹWIGNICA LINOTOROWA, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, KULTURA KOMÓRKOWA, ANATOMIA RADIOLOGICZNA, ORDYNANS, COUPER, USZKO, STROFANTYNA, SŁABIZNA, KURDYBAN, GIGAPARSEK, LANGLEY, PŁUG ŚNIEŻNY, KROSNO, ŚLEPOTA KOROWA, APARAT KIPPA, KOLOR PEŁNY, IRYD, ESTERAZA, MIRIN, KAPELA, MASZYNA WYCIĄGOWA, REWITALIZACJA, SALTEN, MASZYNA KOMUTATOROWA, CATAMARKA, RAJZBRET, ZASZCZEPKA, TWEED, STOLIK, KAPLERZ, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, MOBILIZACJA UCISKOWA, LASKOWANIE, NAPA, ALGORYTM ASYMETRYCZNY, KOLA, POLE WIDZENIA, KRYTERIUM LAPLACE'A, BOJOWIEC, WIDZENIE SKOTOPOWE, STER, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, KOZIOŁEK MATOŁEK, TICINO, KARCZMA, LAJKRA, PROCES CHEMICZNY, SPLOT SZYJNY, SILNIK INDUKCYJNY, MASZYNA TŁOKOWA, BELGRAD, ROZRZUTNIK, TRYBULA, WYKRZTUSZANIE, ŁAMARKA, CHWYTNIK, NAKO, RĘKAW, MASZYNKA STEROWA, LINA, JEZIORO EUTROFICZNE, WSKAŹNIK JAKOŚCI ŻYCIA, SZARSZA, OSTRUŻYNY, KAZAŃ, KROAZA, KLEKOTKA, ARC SIN, PROBIOTYK, LEMIESZ, ŁADOWARKA, FLEGMA, LIDO, AUTONOM, STROIK, MIKROSKOP OPERACYJNY, TOM, SPLIT, DŻANNA, SPOTKANIE OPŁATKOWE, MILIMETR SŁUPA RTĘCI, MIARA PROBABILISTYCZNA, JĘZYK LITERACKI, LIST PRZEWOZOWY, MŁOCKARZ, MADAPOLAM, SPRAWDZIAN, MACERAT, MASZYNA ROLNICZA, KOLORÓWKA, DIALIZA, BIAŁOŚLIWIE, MONASTYR, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, CYNA, WAPIENNIK, EOZYNOCYT, PATYNKI, CIĘŻKI TYŁEK, MIECZ, WBICIE, FONTANA, MASZYNA ROBOCZA, TALENT, WARUNEK, BRZĄKADŁO, JATAGAN, STAN NIECZYNNY, HAŁDA, BOLA, MULINA, BŁĄD AKCYDENTALIZACJI, BROKATELA, NAKO, HYDROFORMING, SZPILKA, PRZESTRZEŃ UNITARNA, BROK, SERPENTYNA, SILNIK DOLNOZAWOROWY, MIESZACZ, KASZEL SUCHY, KPC, TACZNIK, PERTA, TRYLINKA, BĄKOWO, PRÓG PODATKOWY, CELESTA, SZATY, PILARKA RAMOWA, ROZKŁADARKA, HOMOMORFIZM, SAKWA, SULFOMETAZYNA, KOŁYSKA JUDASZA, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, FREZARKA KOPIARKA, SOS MALTAŃSKI, KORKOCIĄG, PANORA, MASZYNA SAMOWZBUDNA, UKŁAD PIRAMIDOWY, TRENER, GPC, GRAMOFON CYFROWY, NIEDOMÓWIENIE, ZIARNOJAD, PUNKT, ŚWIETLICA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, POSTLUDIUM, KOPARKA, MIECZÓWKA, BALOT, LIDO, EFEKT JOJO, KWAS, METRONOM, ZASTAW SKARBOWY, PUDEL, TREP, PODKŁADKA, GIMBOPATRIOTYZM, DRAGON, MASZYNA WIRNIKOWA, KLAPA, FLIGELADIUTANT, PLOTKARSTWO, KRANIOTOMIA, KRAN, MODEL, KAFAR, POCHYLNIA, SPRAWDZARKA, OSTRE ZAPALENIE KRTANI, BASZTA, WAŁ, PORĘCZ, RABATY, UKRES, MLEWNIK, GONDOLA, BALSA, ROLBA, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, ŻÓŁTNIK, KOCHER, PODOBRAZIE, KNOT, ROŚLINA ZIMOZIELONA, PIKÓWKA, LICENCJA OTWARTA, PIĘŚCIARSTWO, MEGHALAJA, SZTRASBURG, PERLAK, KUFA, PAPA TERMOZGRZEWALNA, MLEWNIK, TURYSTYKA KONNA, HEKTOPASKAL, ?SAMPEL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.438 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA UŻYWANA PRZY BUDOWACH DRÓG, WYPOSAŻONA W CIĘŻKI WAŁEK, UŻYWANA DO UGNIATANIA I WYRÓWNYWANIA PODŁOŻA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA UŻYWANA PRZY BUDOWACH DRÓG, WYPOSAŻONA W CIĘŻKI WAŁEK, UŻYWANA DO UGNIATANIA I WYRÓWNYWANIA PODŁOŻA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WAŁ maszyna używana przy budowach dróg, wyposażona w ciężki wałek, używana do ugniatania i wyrównywania podłoża (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WAŁ
maszyna używana przy budowach dróg, wyposażona w ciężki wałek, używana do ugniatania i wyrównywania podłoża (na 3 lit.).

Oprócz MASZYNA UŻYWANA PRZY BUDOWACH DRÓG, WYPOSAŻONA W CIĘŻKI WAŁEK, UŻYWANA DO UGNIATANIA I WYRÓWNYWANIA PODŁOŻA sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA UŻYWANA PRZY BUDOWACH DRÓG, WYPOSAŻONA W CIĘŻKI WAŁEK, UŻYWANA DO UGNIATANIA I WYRÓWNYWANIA PODŁOŻA. Dodaj komentarz

6+8 =

Poleć nas znajomym:

x