UKŁADARKA; MASZYNA DROGOWA DO ROZKŁADANIA NP. ASFALTOBETONU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROZKŁADARKA to:

UKŁADARKA; maszyna drogowa do rozkładania np. asfaltobetonu (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UKŁADARKA; MASZYNA DROGOWA DO ROZKŁADANIA NP. ASFALTOBETONU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 221

SELSYN, WYCISKARKA, STOPKA, SZMELC, PRASA, KOPARKOŁADOWARKA, MASZYNA INDUKCYJNA, MASZYNA KOMUTATOROWA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, AUTOMAT, MASZYNA KUGLERSKA, PIKÓWKA, MIĘDLARKA, KUSKUTA, PAKULARKA, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, MASZYNA WYCIĄGOWA, PILARKA RAMOWA, KOLATOR, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, PRZESIEWACZ, MASZYNA ŻNIWNA, KOLATOR, MŁYNEK, LINOTYP, KAFAR, ROZRZUTNIK, MOTARKA, KOLIZJA DROGOWA, WÓZ ASENIZACYJNY, PILARKA, KOLORÓWKA, MIESZACZ, DZIEWIARKA, LOTNA, MASZYNA ANALOGOWA, MASZYNA DO SZYCIA, MIESZACZ, SILNIK INDUKCYJNY, GIĘTARKA, MASZYNKA STEROWA, ŁADOWARKA, INTERCEPTOR, ŁAMACZ, CIĄGNIK LEŚNY, PRZĘDZARKA, CEGLARKA, KOMBAJN ŚCIANOWY, HOLENDER, ŚCINACZ ZIELONEK, CIĄGARKA, MASZYNA LICZĄCA, ŻAKARD, MŁYN, ODGAŁĘZIACZ, MASZYNA TURINGA, KOMBAJN ZBOŻOWY, OFFSET, KOSIARKA, KLEPAK, KOMBAJN GÓRNICZY, WILK, POMOC DROGOWA, ŁAMARKA, MASZYNA ŻAKARDOWA, SUMATOR, NOŚNIK, ROLBA, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, KORONKARKA, MASZYNA SYNCHRONICZNA, JEDNORĘKI BANDYTA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, TRENER, MŁOTKOWNICA, MASZYNA, TOKARKA, KOMP, DACHÓWCZARKA, UKŁADARKA RUR, ODLEWARKA, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, MASZYNA CIEPLNA, MASZYNA DO PISANIA, KROSNO, EKSKAWATOR, PRZETRAWIANIE, MAKADAM, KOŁOWRÓT, OWERLOK, MASZYNA OBLEWNICZA, MASZYNA SAMOBIEŻNA, MIĘDLARKA, DEKORTYKATOR, MASZYNA FORMIERSKA, MLEWNIK, KOMBAJN, SORTER, PODBIJARKA TOROWA, KOWARKA, ROBOT, MASZYNA CYBERNETYCZNA, WYDMUCHIWACZ, MASZYNA ROLNICZA, ŚCIERAK, KOWARKA, ARYTMOMETR, SUBWENCJA DROGOWA, ŚRUTOWNIK, MASZYNA ENERGETYCZNA, MASZYNA WYPOROWA, KUTER, PRALKA, MASZYNA MATEMATYCZNA, ZWIJARKA, DMUCHAWA, PRZELICZNIK, TRAWIENIE, PRASA, MASZYNA INFORMACYJNA, CZYSZCZARNIA, MYTO, MASZYNA DYDAKTYCZNA, UKŁADARKA, TRYJER, FORMIERKA, MASZYNA TŁOKOWA, RÓWNIA, MASZYNA PROSTA, MAGIEL, MASZYNA OSADOWA, RICE, KOMBAJN ROLNICZY, KUTER, KOMBAJN, MASZYNA DROGOWA, MASZYNA TŁOKOWA, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, MAPA DROGOWA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, POLICJA DROGOWA, ŁUPACZKA, NASTĘP, KOPARKA, KOPARKA, KAPAR, MASZYNA, AUTONOM, SILNIK ELEKTRYCZNY, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, FREZARKA GLEBOWA, CZYSZCZALNIA, ZSZYWARKA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, SILNIK, MASZYNA ROBOCZA, MASZYNA OTWARTA, SILNIK ASYNCHRONICZNY, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, KONTROLA DROGOWA, MASZYNA SAMOWZBUDNA, CYBORG, KOPACZKA, WAŁ, OVERLOCK, TWARDE LĄDOWANIE, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, KROSNO, ROBOT PRZEMYSŁOWY, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, BROŃ, ŁAMARKA, MASZYNA ROTACYJNA, ŻNIWIARKA, CENTRUM OBRÓBKOWE, COUPER, WALEC, FREZARKA KOPIARKA, KLIN, POMPA OBIEGOWA, SELSYN, MASZYNA UCZĄCA, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, MASZYNA WIRNIKOWA, RAFA, MLEWNIK, MASZYNA CIEPLNA, BARWIARKA ZWROTNA, WIALNIA, MLEWNIK WALCOWY, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, ODLEWARKA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, OWIJARKA, PODBIERACZ, KLEJARKA, PEDAŁÓWKA, WILK, AUTOMAT LOSOWY, WYCIĄGARKA, KOMBAJN, SILNIK PNEUMATYCZNY, WALEC, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, PRZENOŚNIK CIECZY, GNIOTOWNIK, MASZYNA, STOKER, MAGLOWNICA, OPYLACZ, SNOWARKA, MŁOT, MASZYNA SZWALNICZA, SPRAWDZARKA, CZESALNIA, PRASA, ZACIERACZKA, PERLAK, PODBIERACZ POKOSÓW, POMPA CIEPŁA, ?ROZKŁADARKA.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UKŁADARKA; MASZYNA DROGOWA DO ROZKŁADANIA NP. ASFALTOBETONU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UKŁADARKA; MASZYNA DROGOWA DO ROZKŁADANIA NP. ASFALTOBETONU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROZKŁADARKA UKŁADARKA; maszyna drogowa do rozkładania np. asfaltobetonu (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROZKŁADARKA
UKŁADARKA; maszyna drogowa do rozkładania np. asfaltobetonu (na 11 lit.).

Oprócz UKŁADARKA; MASZYNA DROGOWA DO ROZKŁADANIA NP. ASFALTOBETONU sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - UKŁADARKA; MASZYNA DROGOWA DO ROZKŁADANIA NP. ASFALTOBETONU. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

x