DYDAKTYCZNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MASZYNA UCZĄCA to:

dydaktyczna (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DYDAKTYCZNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 213

MASZYNA SYNCHRONICZNA, PRZENOŚNIK CIECZY, MASZYNA ANALOGOWA, PERLAK, SORTER, BARWIARKA ZWROTNA, KUTER, ŻAKARD, SILNIK PNEUMATYCZNY, KAFAR, MASZYNKA STEROWA, WYCISKARKA, ROLBA, WYDMUCHIWACZ, MŁYN, WYCIĄGARKA, CHEDER, OVERLOCK, KOWARKA, MASZYNA CIEPLNA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, MŁOTKOWNICA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, MASZYNA ENERGETYCZNA, MIESZACZ, MLEWNIK, PODBIERACZ, OWIJARKA, MASZYNA SZWALNICZA, OPYLACZ, ŚCINACZ ZIELONEK, MAGIEL, WILK, ZACIERACZKA, MASZYNA DO SZYCIA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, ODGAŁĘZIACZ, DEKORTYKATOR, MAGLOWNICA, MASZYNA INDUKCYJNA, PODBIJARKA TOROWA, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, KOMBAJN, KOSIARKA, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, WIALNIA, HOLENDER, FORMIERKA, SUMATOR, KOPARKA, PRZĘDZARKA, KOPACZKA, PILARKA, DZIEWIARKA, CEGLARKA, TWARDE LĄDOWANIE, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, GIĘTARKA, MASZYNA PROSTA, INTERCEPTOR, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, ODLEWARKA, FREZARKA KOPIARKA, BROŃ, MIĘDLARKA, LINOTYP, MASZYNA KOMUTATOROWA, ŁADOWARKA, COUPER, MASZYNA MATEMATYCZNA, KLEJARKA, DACHÓWCZARKA, KOMBAJN ZBOŻOWY, MIESZACZ, ŻNIWIARKA, KOMBAJN ŚCIANOWY, OFFSET, CIĄGNIK LEŚNY, POMPA CIEPŁA, AUTONOM, ŁAMARKA, PAKULARKA, CZESALNIA, TECHNIKA DYDAKTYCZNA, SPRAWDZARKA, KOPARKOŁADOWARKA, MASZYNA, CENTRUM OBRÓBKOWE, MASZYNA TŁOKOWA, MASZYNA DROGOWA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, KUTER, PRASA, AUTOMAT, PRZELICZNIK, MASZYNA WYPOROWA, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, MASZYNA DO PISANIA, SNOWARKA, KOWARKA, PODBIERACZ POKOSÓW, WALEC, MASZYNA ELEKTRYCZNA, KORONKARKA, MLEWNIK WALCOWY, MASZYNA TŁOKOWA, KOMBAJN, MASZYNA KUGLERSKA, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, PRZESIEWACZ, MASZYNA ROBOCZA, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, MASZYNA SAMOBIEŻNA, MASZYNA DYDAKTYCZNA, SILNIK INDUKCYJNY, TRENER, MLEWNIK, ZWIJARKA, SILNIK ELEKTRYCZNY, PRALKA, MASZYNA OBLEWNICZA, KAPAR, POMPA OBIEGOWA, KUSKUTA, STOKER, KOŁOWRÓT, MASZYNA FORMIERSKA, WAŁ, MASZYNA SAMOWZBUDNA, MASZYNA, ZSZYWARKA, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, ŚRUTOWNIK, OWERLOK, FREZARKA GLEBOWA, EKSKAWATOR, CZYSZCZARNIA, MOTARKA, MASZYNA WIRNIKOWA, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, PRASA, AUTOMAT LOSOWY, PRASA, MASZYNA LICZĄCA, RAFA, NASTĘP, KOMBAJN GÓRNICZY, MASZYNA INFORMACYJNA, KOLATOR, MASZYNA ŻAKARDOWA, WALEC, PILARKA RAMOWA, SELSYN, JEDNORĘKI BANDYTA, MASZYNA TURINGA, ARYTMOMETR, STOPKA, ŁAMACZ, PIKÓWKA, MASZYNA OTWARTA, MASZYNA UCZĄCA, KOMP, CYBORG, MASZYNA ROLNICZA, LITERATURA DYDAKTYCZNA, WÓZ ASENIZACYJNY, MIĘDLARKA, ODLEWARKA, SILNIK ASYNCHRONICZNY, RICE, MASZYNA CIEPLNA, MASZYNA, NOŚNIK, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, KLIN, MŁYNEK, PEDAŁÓWKA, ROZRZUTNIK, ROBOT PRZEMYSŁOWY, KOLORÓWKA, SILNIK, ŁAMARKA, KROSNO, KOLATOR, CIĄGARKA, KOMBAJN, GNIOTOWNIK, ŁUPACZKA, KLEPAK, SZMELC, EKSTERNISTA, RÓWNIA, MASZYNA OSADOWA, KOMBAJN ROLNICZY, ROZKŁADARKA, ROBOT, SELSYN, KROSNO, MASZYNA ŻNIWNA, WILK, MASZYNA WYCIĄGOWA, MŁOT, KOPARKA, TRYJER, MASZYNA CYBERNETYCZNA, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, ŚCIERAK, TOKARKA, MASZYNA ROTACYJNA, DMUCHAWA, ?CZYSZCZALNIA.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DYDAKTYCZNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DYDAKTYCZNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MASZYNA UCZĄCA dydaktyczna (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MASZYNA UCZĄCA
dydaktyczna (na 13 lit.).

Oprócz DYDAKTYCZNA sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - DYDAKTYCZNA. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

x