MASZYNA SZWALNICZA DO PIKOWANIA WYROBÓW ŚCIEGIEM ŁAŃCUSZKOWYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIKÓWKA to:

maszyna szwalnicza do pikowania wyrobów ściegiem łańcuszkowym (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA SZWALNICZA DO PIKOWANIA WYROBÓW ŚCIEGIEM ŁAŃCUSZKOWYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 265

KOMBAJN ŚCIANOWY, EKSKAWATOR, PRASA, POBIAŁKA, TYPIZACJA, MASZYNA WIRNIKOWA, PRASA, KOWARKA, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, FORMIERKA, BLANK, PODBIERACZ POKOSÓW, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, JEZD, MASZYNA ANALOGOWA, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, MASZYNA OBLEWNICZA, KĄPIEL, CZYSZCZARNIA, MLEWNIK WALCOWY, RICE, DEKORTYKATOR, MASZYNA PROSTA, WYDMUCHIWACZ, MASZYNA KOMUTATOROWA, GIĘTARKA, ŚCINACZ ZIELONEK, BARWIARKA ZWROTNA, SALETRA, OVERLOCK, CYZELATORSTWO, MAGLOWNICA, MASZYNA DO SZYCIA, CHEMOLAK, KOWARKA, MASZYNA LICZĄCA, AUTOMAT, MAGIEL, PEDAŁÓWKA, ŻAKARD, WŁÓKIENKO, MASZYNA INDUKCYJNA, KROSNO, AUTOMAT LOSOWY, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, DACHÓWCZARKA, APRETURA, WILK, MASZYNA WYPOROWA, MIĘDLARKA, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, KOMP, PRZENOŚNIK CIECZY, MIAZGOWCE, KOSIARKA, MASZYNA OSADOWA, MASZYNA, MASZYNA MATEMATYCZNA, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, OWERLOK, ŻNIWIARKA, TRYJER, SNOWARKA, ŁUPACZKA, NADZIENIE, ŁAMACZ, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, ODGAŁĘZIACZ, KOMBAJN ROLNICZY, KOLORÓWKA, SERIA, MASZYNA ROTACYJNA, RÓWNIA, DMUCHAWA, SILNIK ELEKTRYCZNY, NASTĘP, KUTER, CHEMIZACJA, KRAKERULA, MASZYNA UCZĄCA, KOMBAJN ZBOŻOWY, KOPARKA, WALEC, OWIJARKA, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, KOWALSTWO, ŚCIERAK, KOŁOWRÓT, ELASTOR, MASZYNA ENERGETYCZNA, HUTA SZKŁA, MASZYNA, KĄPIEL OŁOWIANA, STOPKA, MASZYNA TURINGA, PRZEMYSŁ BAWEŁNIANY, KORONKARKA, ŁADOWARKA, MASZYNA DYDAKTYCZNA, ŁAMARKA, ŚRUTOWNIK, GALANTERIA, ŁAMARKA, MASZYNA SYNCHRONICZNA, SALCESON, PRALKA, ROBOT, MIESZACZ, KOPARKA, PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, ARYTMOMETR, CIĄGARKA, ODLEWARKA, PIKÓWKA, WYCIĄGARKA, NOŚNIK, MŁOT, KĄPIEL, OPYLACZ, ROZKŁADARKA, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, PAKULARKA, GNIOTOWNIK, KOMBAJN GÓRNICZY, SILNIK, MASZYNA ROBOCZA, ODLEWARKA, MOTARKA, SZMELC, WÓZ ASENIZACYJNY, PRZELICZNIK, MASZYNA KUGLERSKA, MASZYNA TŁOKOWA, SILNIK INDUKCYJNY, MASZYNA SZWALNICZA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, CYBORG, MASZYNA ŻNIWNA, PRZĘDZARKA, KOPARKOŁADOWARKA, KAKAOWIEC, BACCART, MIĘDLARKA, POPIELNICZKA, JEDNORĘKI BANDYTA, MLEWNIK, KLEJARKA, KOLATOR, MASZYNA ŻAKARDOWA, SILNIK PNEUMATYCZNY, WIALNIA, KUŹNICTWO, CEGLARKA, HOLENDER, PILARKA, JEDWAB SZTUCZNY, LINOTYP, SZWALNIA, TWARDE LĄDOWANIE, PODBIJARKA TOROWA, TOKARKA, PODBIERACZ, MASZYNA ELEKTRYCZNA, KROSNO, MASZYNA DROGOWA, CYBUCH, MŁYNEK, BETONIARNIA, SERIA, FREZARKA GLEBOWA, AUTONOM, SPRAWDZARKA, KAFAR, PILARKA RAMOWA, MASZYNA DO PISANIA, SILNIK ASYNCHRONICZNY, ZACIERACZKA, TERAKOTA, STOKER, CZESALNIA, MASZYNA CIEPLNA, ESENCJA, MASZYNA TŁOKOWA, WYCISKARKA, SZYCH, KLEPAK, PRZESIEWACZ, GORZELNICTWO, KOSZT SPRZEDAŻY, OFFSET, MŁOTKOWNICA, CYKATA, SELSYN, CENTRUM OBRÓBKOWE, POMPA CIEPŁA, SELSYN, FRANIA, PERLAK, MLEWNIK, EMALIA, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, MASZYNA, PAPIER ŚCIERNY, MŁYN, ZSZYWARKA, INTERCEPTOR, WALEC, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, KOMBAJN, PROPINACJA, WAŁ, KOMBAJN, RAFA, KAPAR, MASZYNA OTWARTA, MASZYNA CIEPLNA, MASZYNA CYBERNETYCZNA, KOPACZKA, POMPA OBIEGOWA, WŁÓKNO, CZYSZCZALNIA, KUTER, MASZYNA INFORMACYJNA, SUMATOR, KAUCZUK NATURALNY, KAKAO, MASZYNA WYCIĄGOWA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, FREZARKA KOPIARKA, COUPER, ROZRZUTNIK, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, ROLBA, PRASA, ZWIJARKA, OPTYK, BAWEŁNIARSTWO, REGENERAT, BAKARAT, KLIN, POPIELNICZKA, CIĄGNIK LEŚNY, MASZYNA ELEKTRYCZNA, MIESZACZ, MASZYNA SAMOBIEŻNA, MASZYNA ROLNICZA, KUSKUTA, KOMBAJN, DRZEWO KAKAOWE, SIECZKARNIA BIJAKOWA, WILK, DZIEWIARKA, MASZYNA SAMOWZBUDNA, NICI, KAPSLA, SORTER, MASZYNA FORMIERSKA, MASZYNKA STEROWA, TRASER, KOLATOR, TRENER, BROŃ, ?MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA SZWALNICZA DO PIKOWANIA WYROBÓW ŚCIEGIEM ŁAŃCUSZKOWYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA SZWALNICZA DO PIKOWANIA WYROBÓW ŚCIEGIEM ŁAŃCUSZKOWYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIKÓWKA maszyna szwalnicza do pikowania wyrobów ściegiem łańcuszkowym (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIKÓWKA
maszyna szwalnicza do pikowania wyrobów ściegiem łańcuszkowym (na 7 lit.).

Oprócz MASZYNA SZWALNICZA DO PIKOWANIA WYROBÓW ŚCIEGIEM ŁAŃCUSZKOWYM sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA SZWALNICZA DO PIKOWANIA WYROBÓW ŚCIEGIEM ŁAŃCUSZKOWYM. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x