CZYŚCIARKA; MASZYNA SŁUŻĄCA DO ROZDZIELANIA I OCZYSZCZANIA ODPADKÓW PRZĘDNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLEPAK to:

czyściarka; maszyna służąca do rozdzielania i oczyszczania odpadków przędnych (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KLEPAK

KLEPAK to:

drobna moneta (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZYŚCIARKA; MASZYNA SŁUŻĄCA DO ROZDZIELANIA I OCZYSZCZANIA ODPADKÓW PRZĘDNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 594

NASTĘP, PODTRZYMYWACZ, FORMIERKA, LUFT, TARKA, WOSK ŻÓŁTY, MASZYNA CYBERNETYCZNA, STAW OSADOWY, GIĘTARKA, WIELKOŚĆ, ŁADOWARKA, CHOCHLA, BRAS, ANALIZA CZYNNIKOWA, CZESALNIA, OPYLACZ, BŁOTNIARKA, WIEŻA SPADOCHRONOWA, MASZYNA ENERGETYCZNA, PĄCZEK WEWNĘTRZNY, GNOJNIK, SUBRETKA, TRĄBKA FANFAROWA, PERLAK, MIOTACZ BOMB GŁĘBINOWYCH, SURMA, SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA CZĄSTECZKOWA, WIZJER, KLEPAK, LINOLEUM, MŁOT, FEROMON, KLAWISZ, STALÓWKA, STER, DOMY, LINIA POŚRODKOWA, GOSPODARKA KOMUNALNA, ROLBA, ŁAPACZKA, PAS STARTOWY, DIAGNOSTYKA, FREZARKA KOPIARKA, SELSYN, LINOLEUM, SUMATOR, MASZYNA ANALOGOWA, KOPARKA, SILNIK, WYTYK, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, ŁATA, WEWNĘTRZNY, LEWAR, SZAPA, MASZYNA OBLEWNICZA, ŁAWA TORTUR, MASZYNA, POKOST, ZUPA ŚMIECIOWA, KOWARKA, LINA HOLOWNICZA, WEKTOR, PRZEZWISKO, CZEKAN, WYCIĄGARKA, PRASA OD OWOCÓW, ŁYŻKA STOŁOWA, KUSKUTA, RAFA, KROSNO, POLĘDWICA, KOMÓRKA ROZRODCZA, DOMEK DLA LALEK, WIALNIA, POMPA OBIEGOWA, SORTER, DREN, PODBIERACZ, KARBORYZATOR, POCHYLNIA, KOMBAJN ROLNICZY, PISMO HIERATYCZNE, MASZYNA UCZĄCA, OPŁOMKA, MASZYNA TŁOKOWA, CZYSZCZARNIA, PODCZYSZCZALNIA, KORONKARKA, CZYSZCZALNIA, TARCZKA, DMUCHAWA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, RAFA, ALTIMETRIA SATELITARNA, PIPA, MAGIEL, PODRYWKA WĘDKARSKA, PEDAŁÓWKA, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, MŁYNEK DO ODPADÓW, FREZARKA GLEBOWA, MASZYNA INFORMACYJNA, GNOJNICA, ROZPORNICA, FANPAGE, MASZYNA SYNCHRONICZNA, KARBURYZATOR, ELEKTRODA SZKLANA, MASZYNA CIEPLNA, PLEKTRON, PRZĘDZARKA, FANFARA, KLIRENS, BLINDGAFEL, ANALIZA WARIANCYJNA, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, SELSYN, DYSK TWARDY, KILOFEK, BROŃ SIECZNA, SILNIK PNEUMATYCZNY, KOMBAJN ŚCIANOWY, ŚCIÓŁKA, KOSIARKA, METODA PORÓWNAŃ, DZIENNIK ODBIORCZY, MASZYNA SAMOWZBUDNA, OBIEKT MOSTOWY, TARAN, LOTKA, ODKAŻALNIK, SZREK, KROSNO, TABLICA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, MYJKA, AUTOMAT LOSOWY, AUTONOM, KOMBAJN GÓRNICZY, BAKEN, KIT PSZCZELI, MŁOTKOWNICA, WOSK PSZCZELI, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, ANALIZA WARIANCJI, TURMA, GRZĘDA, ANALIZATOR, ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA, MASZYNA KUGLERSKA, E-POCZTA, RODENTYCYD, REWERSAŁ, SZPADA, DIALIZA, TARCZA NUMEROWA, KOCIOŁ DEFEKACYJNY, PRZEWIĄZ, DEFLEKTOR, OGRZEWANIE, METODA SIECZNYCH, ZACIERACZKA, KASSAWA, PRASA, NARĘCZAK, TRYMER, ŁAWA DZIAŁOWA, MASZYNA ROTACYJNA, KOMORA PYŁOWA, CIĄGARKA, PILARKA, KLAMRA, ODGAŁĘZIACZ, ROBOT PRZEMYSŁOWY, DEKORTYKATOR, PODBIJARKA TOROWA, PODŚCIÓŁKA, KOMÓRKA PŁCIOWA, FANPEJDŻ, ŁUPACZKA, SKRYTKA POCZTOWA, GABLOTA, GŁOWNIA, OVERLOCK, PŁOZA, FILTR POWIETRZA, WERTYKULATOR, KLAUZA, MŁYNEK, PIRAMIDA, KUTER, IMIONISKO, FILIŻANKA, SUSZKA, KAFAR, TURMA, STATYSTYKA, MASZYNA ROLNICZA, SŁUŻKA, EKONOMIA POLITYCZNA, FLUORESCENCYJNA HYBRYDYZACJA IN SITU, SZUBIENICA, PLAYER, WSPINALNIA, MASZYNA, HYDROX, WALEC, E-MAIL, RÓWNIA, WALEC, SZMELC, KAPAR, MIĘDLARKA, WAŁ, MASZYNA FORMIERSKA, KORBA, STOS, TARCZA, MASZYNKA STEROWA, ODPYLACZ CYKLONOWY, PACHOLICA, POŁAWIACZ MIN, WIRÓWKA, KLAPKA, SĄCZEK, MASZYNA TŁOKOWA, NAPEŁNIACZ, CEWNIK, TWARDE LĄDOWANIE, SZAŁWIA, KLAPA, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, SZPATUŁKA, ABAŻUR, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, AUTOMAT, ŚRUTOWNIK, OCZYSZCZALNIK, TELEMARK, MIESZACZ, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, ODLEWARKA, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, WILK, OWIJARKA, ŁAN, KANALIZA, GRAFIKA UŻYTKOWA, KOREK, TRENER, ODKŁADNICA, SKARYFIKATOR, KASETA, STUDNIA ABISYŃSKA, STOKER, KOPARKA, MOTOWĄŻ, SILNIK INDUKCYJNY, ROBOT, MASZYNA SAMOBIEŻNA, BANDERFAŁ, DZIENNIK PODAWCZY, PAS ROZBIEGOWY, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, SYNDETIKON, KOMBAJN, WIOSŁO, BRANDZEL, KOMBINACJA NORWESKA, ODLEWARKA, GRZĘDA, PLEWA, MAŁA LITERA, MLEWNIK, FILTR, DROGA STARTOWA, MŁYNEK DO ODPADKÓW, MIEDNICA, RICE, PŁATOWIEC, STĘPKA PRZECHYŁOWA, GARDEROBIANA, ROZRZUTNIK, ZASUWA, KRĘCIEC, FIBULA, KORONA, WEKTOR GENETYCZNY, CELOWNIK, ŁAPA, ŚMIECIARZ, ROZCINACZ, GAJA, KOŁNIERZ, PODRYWKA, MAGNETON JĄDROWY, MIESZACZ, ?MASZYNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 594 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZYŚCIARKA; MASZYNA SŁUŻĄCA DO ROZDZIELANIA I OCZYSZCZANIA ODPADKÓW PRZĘDNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZYŚCIARKA; MASZYNA SŁUŻĄCA DO ROZDZIELANIA I OCZYSZCZANIA ODPADKÓW PRZĘDNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLEPAK czyściarka; maszyna służąca do rozdzielania i oczyszczania odpadków przędnych (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLEPAK
czyściarka; maszyna służąca do rozdzielania i oczyszczania odpadków przędnych (na 6 lit.).

Oprócz CZYŚCIARKA; MASZYNA SŁUŻĄCA DO ROZDZIELANIA I OCZYSZCZANIA ODPADKÓW PRZĘDNYCH sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - CZYŚCIARKA; MASZYNA SŁUŻĄCA DO ROZDZIELANIA I OCZYSZCZANIA ODPADKÓW PRZĘDNYCH. Dodaj komentarz

1+1 =

Poleć nas znajomym:

x