MASZYNA ROLNICZA DO WSTĘPNEGO SORTOWANIA I CZYSZCZENIA ZIARNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MŁYNEK to:

maszyna rolnicza do wstępnego sortowania i czyszczenia ziarna (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MŁYNEK

MŁYNEK to:

mechaniczne urządzenie AGD służące do mielenia (rozdrabniania) suchych produktów spożywczych (na 6 lit.)MŁYNEK to:

figura wykonywana np. przez sportowców (łyżwiarzy) albo podczas walki mieczem, polegająca na szybkim obracaniu się, wirowaniu, które przypomina obrót młynka (na 6 lit.)MŁYNEK to:

urządzenie lub jego część, służące do rozdrabniania, mielenia np. produktów spożywczych na proszek (na 6 lit.)MŁYNEK to:

(hamowniany) rodzaj hamulca powietrznego, stosowany przy hamowaniu silników lotniczych (na 6 lit.)MŁYNEK to:

rozdrabnia pieprz (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA ROLNICZA DO WSTĘPNEGO SORTOWANIA I CZYSZCZENIA ZIARNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 317

FASOLA SOJOWA, ŚCIERAK, BEJCA, MĄKA RAZOWA, INTERCEPTOR, PRANIE, SPORODERMA, MUSZTARDA, CZYSZCZARNIA, ZAPYLENIE, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, WYCIĄGARKA, CEGLARKA, MASZYNKA STEROWA, KOWARKA, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, MASZYNA ENERGETYCZNA, TRENER, FORMIERKA, MŁYNEK, PERLAK, PĘCZAK, ROZKŁADARKA, MUSZTARDA, ZACIERACZKA, SIOŁO, DEKORTYKATOR, RÓWNIAK, WILK, JAGIELNIK, SEZAMKA, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, MAGIEL, JEDNORĘKI BANDYTA, ŚRUTOWNIK, AGROPROMOCJA, PODATEK GRUNTOWY, MASZYNA ŻNIWNA, MIĘDLARKA, ŻARNA, PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY, KOMBAJN ŚCIANOWY, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, SZMATKA, PRACA ROLNICZA, ZGRZEBŁO, KLIMATOLOGIA ROLNICZA, SIEW, SIECZKARNIA BIJAKOWA, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, EKSKAWATOR, FREZARKA GLEBOWA, KOMBAJN, MASZYNA, KUTER, MASZYNA UCZĄCA, ŁADOWARKA, GIĘTARKA, TOKARKA, MLEWNIK WALCOWY, SORTER, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, MASZYNA ROLNICZA, OWIJARKA, MASZYNA TURINGA, SILNIK ASYNCHRONICZNY, KASZA JAGLANA, ODLEWARKA, RAFA, GNIOTOWNIK, PODBIERACZ, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, PRZESIEWACZ, SKROBKA, SELSYN, BROŃ, PODBIJARKA TOROWA, TWARDE LĄDOWANIE, MASZYNA WYCIĄGOWA, PRASA, MOTARKA, PROJEKT TECHNICZNY, CZYŚCIK, MASZYNA KOMUTATOROWA, KAWIARKA, MASZYNA SYNCHRONICZNA, MŁYNEK, MASZYNA DROGOWA, MASZYNA OBLEWNICZA, JAŚ, STERYLIZATOR, KOLATOR, MIESZACZ, MĄKA, KAFAR, WOLE, MŁYNEK, ZAPYLENIE, RAJSKIE ZIARNA, OFFSET, MASZYNA TŁOKOWA, PERŁÓWKA, KOMBAJN GÓRNICZY, KOMBAJN, MASZYNA OTWARTA, ŁUPACZKA, TRYJER, MŁYN, MASZYNA WYPOROWA, SKROBAK, MŁOTKOWNICA, KOSIARKA, PRZENOŚNIK CIECZY, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, SNOWARKA, CHOMIK, ODSYP, MASZYNA ROTACYJNA, RICE, MŁYNEK MODLITEWNY, MANNA, CENTRUM OBRÓBKOWE, RÓWNIA, STOPKA, NASTĘP, DMUCHAWA, KOWARKA, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, SILNIK INDUKCYJNY, MĄKA, SZMATA, RADIOLOKACYJNA STACJA WSTĘPNEGO POSZUKIWANIA, ŻARNA, SILNIK, GNOJNIK, MATERIAŁ ŚCIERNY, WIALNIA, MLEWNIK, ZASIEW, GRUCZOŁ COWPERA, ZWIJARKA, SILNIK ELEKTRYCZNY, KOPARKA, MASZYNA, DACHÓWCZARKA, MASZYNA OSADOWA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, KOPARKA, ŁAMARKA, PRASA, MŁYN ZBOŻOWY, POMPA CIEPŁA, CIĄGARKA, ROZDRABNIACZ, MASZYNA KUGLERSKA, KAPAR, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, WYDMUCHIWACZ, MASZYNA, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, MASZYNA SZWALNICZA, ŻAKARD, GĄBKA, MASZYNA INFORMACYJNA, WILK, KOMBAJN ZBOŻOWY, ZSZYWARKA, KOŁOWRÓT, FREZARKA KOPIARKA, MASZYNA CYBERNETYCZNA, ZNAMIĘ, KROSNO, MIĘDLARKA, POMPA OBIEGOWA, HOLENDER, COUPER, SZMELC, MASZYNA PROSTA, KOLATOR, PRZEPAD, MASZYNA WIRNIKOWA, KUTER, PERŁÓWKA, MAGLOWNICA, ŁAMACZ, ŻYTO, GRĘPLA, MOSZAW, WÓZ ASENIZACYJNY, ROLBA, SELSYN, WALEC, METEOROLOGIA ROLNICZA, ODLEWARKA, ZAPRAWA NASIENNA, LINOTYP, PUCÓWKA, KLEPAK, WYPARZACZ, WYCISKARKA, MASZYNA FORMIERSKA, LANOLINA, PRALKA, MASZYNA LICZĄCA, KARDACZ, PILARKA RAMOWA, STĘPA, KROSNO, KUSKUTA, OPYLACZ, MŁYNEK, DZIEWIARKA, MASZYNA DO PISANIA, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, PEDAŁÓWKA, PIKÓWKA, GORZELNIA ROLNICZA, ROZRZUTNIK, MOŹDZIERZ KASZARSKI, SPRAWDZARKA, KOMBAJN, MIESZACZ, ŁAMARKA, GRAJCAR, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, PODBIERACZ POKOSÓW, CZESALNIA, SILNIK PNEUMATYCZNY, PODCZYSZCZALNIA, AUTONOM, ZGRZEBŁO, KOMBAJN ROLNICZY, OWERLOK, MASZYNA TŁOKOWA, SŁODOWNICTWO, KLEJARKA, PUCÓWKA, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, GRĘPLA, MASZYNA ROBOCZA, ŻYTO KONSUMPCYJNE, AUTOMAT, PĘCAK, MASZYNA DYDAKTYCZNA, PRASA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, MASZYNA ANALOGOWA, MLEWNIK, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, ŻNIWIARKA, SZCZOTECZKA, FASOLA ADZUKI, KOMP, CIĄGNIK LEŚNY, LODRANIT, POŚLAD, BARWIARKA ZWROTNA, MŁOT, PRZĘDZARKA, MASZYNA CIEPLNA, MŁYNEK DO ODPADKÓW, ROBOT, MASZYNA SAMOWZBUDNA, CHOMIK, CYBORG, KOŁCHOZ, ŚCINACZ ZIELONEK, KOSMETYK SAMOCHODOWY, KOMINOWE, MASZYNA INDUKCYJNA, MŁYNEK DO ODPADÓW, SKROBACZKA, MASZYNA CIEPLNA, SOS SOJOWY, CZYSZCZALNIA, KOLORÓWKA, KOPARKOŁADOWARKA, PRZELICZNIK, OVERLOCK, MASZYNA DO SZYCIA, MASZYNA ŻAKARDOWA, PAKULARKA, SUMATOR, FASOLA AZUKI, MIOTŁA, WAŁ, WISZOR, ODGAŁĘZIACZ, ARYTMOMETR, MŁYNEK, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, MŁYN WODNY, AUTOMAT LOSOWY, NOŚNIK, PODATEK ROLNY, ŁODRANIT, KORONKARKA, ?MŁYNEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 317 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA ROLNICZA DO WSTĘPNEGO SORTOWANIA I CZYSZCZENIA ZIARNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA ROLNICZA DO WSTĘPNEGO SORTOWANIA I CZYSZCZENIA ZIARNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MŁYNEK maszyna rolnicza do wstępnego sortowania i czyszczenia ziarna (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MŁYNEK
maszyna rolnicza do wstępnego sortowania i czyszczenia ziarna (na 6 lit.).

Oprócz MASZYNA ROLNICZA DO WSTĘPNEGO SORTOWANIA I CZYSZCZENIA ZIARNA sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA ROLNICZA DO WSTĘPNEGO SORTOWANIA I CZYSZCZENIA ZIARNA. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x