SZLIFIERKA DO OZDOBNEGO SZLIFOWANIA PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MASZYNA KUGLERSKA to:

szlifierka do ozdobnego szlifowania przedmiotów szklanych (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZLIFIERKA DO OZDOBNEGO SZLIFOWANIA PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 488

KLASA, POMPA OBIEGOWA, KOPARKOŁADOWARKA, WILK, WIDZENIE OBWODOWE, KATEGORIA, PLAN, MŁOT, OGÓŁ, HUTA SZKŁA, MIKROWELA, DMUCHAWA, KOLATOR, ROZDZIELCA, MASZYNA ROTACYJNA, KASETKA, ŚCIEG KRZYŻYKOWY, ZESZYT W KRATKĘ, KONSERWATOR ZABYTKÓW, ZACIERACZKA, OVERLOCK, KASETKA, MASZYNA TŁOKOWA, KRAJCAR, WYCIĄG, IMADEŁKO, ŁAMACZ, ŚCINACZ ZIELONEK, ŁADOWARKA, KASETA, KROSNO, SZLIF KABOSZONOWY, WYPRAWA, PRZESIEWACZ, WAZON, MIKROKLIMAT, ŚRUBSZTAK, MASZYNA SYNCHRONICZNA, RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE, SPRZĘT SPORTOWY, AUTONOM, KISTKA, PRINCESSA, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, MASZYNA, KASETA, GNIOTOWNIK, DEPOZYTORIUM, ROBOT, MASZYNA ENERGETYCZNA, PAPIER ŚCIERNY, KLEJARKA, MLEWNIK, INTARSJOWANIE, MASZYNA ŻAKARDOWA, MASZYNA ROLNICZA, ODLEWARKA, LUPA, KOMBAJN, RELIKWIE, ONOMASTYKA, HAK, TRYJER, TYPOLOGIZACJA, ARYTMOMETR, SKAŻENIE PROMIENIOTWÓRCZE, KARABIŃCZYK, KOMBAJN, BATERIA, SKAJ, GRANULACJA, PUSZKA, RÓG, NATURA, KOWARKA, CYBORG, KWADRYWIUM, WIDZENIE CENTRALNE, HAPTOBENTOS, CZYSZCZALNIA, SUMATOR, PÓŁOKRĄG, LINOTYP, AUTOMAT, PRZELICZNIK, MIEDZIOWNIK, DRAPIESTWO, IMIENNICTWO, PREPER, EKSPOZYCJA, ALBUM, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, PRALKA, KLAMRA, TAŚMA, LUNETA, GADŻECIARSTWO, JEDNORĘKI BANDYTA, SILNIK INDUKCYJNY, DOCISK, ZAIMEK, NAZWA POSPOLITA, SILNIK PNEUMATYCZNY, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, KOMBAJN ROLNICZY, DZIKIE WINO, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, MARKETING SKOJARZENIOWY, TRZYMAK, PRASA, FREZARKA KOPIARKA, ŚRUTOWNIK, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, KOMBAJN ŚCIANOWY, MASZYNA FORMIERSKA, PERSPEKTYWA, CZYNNOŚĆ WZROKOWA, RDZEŃ, FUNK ART, MASZYNA INFORMACYJNA, METALOCERAMIKA, WAŁ, SZCZYTNICA, ASEPTYKA, MASZYNA OBLEWNICZA, LINIA, KLESZCZE, KAFAR, STOKER, SKRZYNKA, IMADŁO MASZYNOWE, WÓZ ASENIZACYJNY, PEDAŁÓWKA, KOMBAJN GÓRNICZY, KORD, SZURGOT, BRZOSKWINIA, MASZYNA WIRNIKOWA, NATRYSK, KLAMRA, CZARA, MOTARKA, SERIA, SPRZĘT RATOWNICZY, WIALNIA, EKSPOZYCJA, PRASA, KONSERWATOR ZABYTKÓW, ODTŁUSZCZACZ, TYPOLOGIA, ŻNIWIARKA, NIT, RICE, WSUWKA, MASZYNA DYDAKTYCZNA, ZŁOŚLIWOŚĆ PRZEDMIOTÓW MARTWYCH, TRZYMADŁO, DROBNICA, NIELLO, MASZYNA SZWALNICZA, KOLORÓWKA, PANSEKSUALIZM, ZEGAR PIASKOWY, ROZKŁADARKA, USTERKA, PRYSZNIC, KOSZ, PORNOGRAFIA, ODLEWARKA, AKOMODACJA, BROŃ, PRZYCISK, DIZAJN, KOSZYK, MASZYNA TURINGA, WYCIĄGARKA, MASZYNA KUGLERSKA, CEGLARKA, MASZYNA TŁOKOWA, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, POJĘCIE LOGICZNE, RANA CIĘTA, PRZĘDZARKA, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, MŁYNEK, KAPAR, KOMP, TRENER, WOREK, KRZYŻYK, NOŚNIK, WYRAŹNOŚĆ, TRZMIEL OLBRZYMI, PILARKA, SKLEJACZ, SZABLONIK, DZIEWIARKA, WILK, POŁĄCZENIE, SKAŻENIE CHEMICZNE, ZBIÓR, MASZYNA CYBERNETYCZNA, CZOP, ZBIÓR RZECZY, MASZYNA, MATURKA, PERNAMBUK, OFFSET, GIĘTARKA, SKRZYNECZKA, PREPERS, HIPERMETROPIA, SREBRZENIE, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, ZAOPATRZENIE ORTOPEDYCZNE, WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA, MAGLOWNICA, SNOWARKA, DESIGN, DIPLOPIA, PAULOWNIA, MASZYNA OSADOWA, SZABLON, DIZAJNER, ŻAKARD, MASZYNA UCZĄCA, KORYTARZYK, KROSNO, PRASA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, MASZYNA CIEPLNA, DIAMENT, MASZYNA OTWARTA, JUBILER, NASTAWNOŚĆ, SELSYN, KOWARKA, SELSYN, SZLIFIERKA KĄTOWA, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, TACKA, WARSTWA, KOMBAJN ZBOŻOWY, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, CZYNNOŚĆ CHWYTNA, OWERLOK, KUSKUTA, SZLIFIERNIA, UZIOM, FROTAŻ, PILARKA RAMOWA, TOCZYDŁO, MŁOTKOWNICA, ZGORZEL, KARABINEK, MASZYNA LICZĄCA, NASTAWNOŚĆ OKA, REKWIZYCJA, MLEWNIK, BRĄZOWNIK, ROZRZUTNIK, SORTER, WYSTAWA, MAGIEL, PANEL, KOŁO GARNCARSKIE, AWANTUROWANIE SIĘ, ZASADA SZUFLADKOWA DIRICHLETA, EGZAMIN POPRAWKOWY, MAKOWSKI, MLEWNIK WALCOWY, SZMELC, IMADŁO, WYPRAWKA, WIDZENIE STEREOSKOPOWE, DEKORTYKATOR, EMBLEMA, ARMARIA, KOPACZKA, ŻÓŁW CZERWONOUCHY, RAFA, PREPPER, WYDATKI RZECZOWE, FREZARKA GLEBOWA, STOPKA, SPRAWDZARKA, MIKROMETR, MASZYNA DO SZYCIA, MODEL, INTERCEPTOR, ZESZYT W LINIE, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, SKRZYNIA, KONSOLA, SILNIK ELEKTRYCZNY, PEKTORAŁ, SILNIK ASYNCHRONICZNY, FORMIERKA, CZYSZCZARNIA, ?MASZYNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 488 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZLIFIERKA DO OZDOBNEGO SZLIFOWANIA PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZLIFIERKA DO OZDOBNEGO SZLIFOWANIA PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MASZYNA KUGLERSKA szlifierka do ozdobnego szlifowania przedmiotów szklanych (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MASZYNA KUGLERSKA
szlifierka do ozdobnego szlifowania przedmiotów szklanych (na 16 lit.).

Oprócz SZLIFIERKA DO OZDOBNEGO SZLIFOWANIA PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - SZLIFIERKA DO OZDOBNEGO SZLIFOWANIA PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

x