MASZYNA, SŁUŻĄCA DO MAGLOWANIA, CZYLI PRASOWANIA PRZY UŻYCIU SYSTEMU WALCÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MAGIEL to:

maszyna, służąca do maglowania, czyli prasowania przy użyciu systemu walców (na 6 lit.)MAGLOWNICA to:

maszyna, służąca do maglowania, czyli prasowania przy użyciu systemu walców (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MAGIEL

MAGIEL to:

maszyna, służąca do maglowania, czyli prasowania przy użyciu systemu walców (na 6 lit.)MAGIEL to:

punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany (na 6 lit.)MAGIEL to:

tłok, ścisk, duże zagęszczenie (na 6 lit.)MAGIEL to:

przenośnie, żartobliwie: bardzo trudny egzamin, trudne przesłuchanie (na 6 lit.)MAGIEL to:

rodzaj rozmowy i plotki o ludziach, ich ocena negatywna, rozmowa na plotkarskie tematy (na 6 lit.)MAGIEL to:

urządzenie o napędzie ręcznym lub elektrycznym do wygładzania wypranych tkanin (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA, SŁUŻĄCA DO MAGLOWANIA, CZYLI PRASOWANIA PRZY UŻYCIU SYSTEMU WALCÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.678

FAŁDA, IROKEZ, KASZLNIĘCIE, GOSPODARSTWO TOWAROWE, OPUKIWANIE, PODTYBINKA, BARYŁKA, REFOWANIE, WKRĘTAK, KAPLERZ, OPIŁKI, KRĄŻENIE OBWODOWE, MIKROFALOWE PROMIENIOWANIE TŁA, JUMPER, KREWNY AGNACYJNY, OUADDAI, MODEL, SŁOIK, ŁAWA TORTUR, KRAWĘDŹ GRAFU, ZSZYWARKA, ZACISK, CZERWONIEC, ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY, KOPIENIACTWO, STRUŻYNA, WYTYK, PODBIERACZ, KOMISARZ, PRASA, PTASZEK, DROGA GRUNTOWA, ROZCINACZ, PAKULARKA, NOSOWOŚĆ, TESTOWANIE WZORCOWE, EXTRAKLASA, DWUKULTUROWOŚĆ, ATMOSFERA, ŚCISKACZ, WSPOMNIENIE, SYHOT, ZACIERACZKA, NAPY, GOLFIK, APARAT KIPPA, PROTROMBINA, KLAMOTY, NATĘŻENIE OŚWIETLENIA, NIEDOMÓWIENIE, MAGIEL, CENTRUM OBRÓBKOWE, WIEŻA WIERTNICZA, SZCZERBA, SZUBIENICA, GRZĘDA, DOMINACJA NIEPEŁNA, MANI, STRASBURG, KAFAR, SZPILKA, PILARKA RAMOWA, MŁYN, OGRZEWANIE, RUGBY, DEFINIENS, POSTLUDIUM, PLASK, ATLAS DIALEKTALNY, SĄD WOJSKOWY, AGARTALA, BLACKOUT, GWIAZDKA, REZONATOR, WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE, OFFSET, DZIAŁANIE, KOLEJE, SONORA, DUISBURG, AGRESJA INSTRUMENTALNA, RĘCZNOŚĆ, KRIONIKA, KOLATOR, COLOGARYTM, TAŚMA PRODUKCYJNA, ARMAGNAC, ANTAŁEK, BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE, BIAŁE NOCE, CZAS NIEOZNACZONY, WISIOREK, KRYSZNAIZM, ROMBOEDR, AKT MOWY, MGŁA WYKŁADNICZA, WEKTOR GENETYCZNY, DRABINKA POŻAROWA, KOŁNIERZ, MASZYNA SAMOBIEŻNA, PODUSZKA POWIETRZNA, POLAR, NAMPULA, PRĘCIK, TR, KAPITAŁ ZAŁOŻYCIELSKI, ULOT, ROZBUDOWA, SZUNOZAUR, RÓW, DRZEWIANKA, PLAY OFF, KONANIE, KUPON, RANDERS, STORYBOARD, OSCYLATOR, MINIMUM EGZYSTENCJI, PIEC DYMARSKI, STOS, WARIACYJNOŚĆ, GĄSIOR, GRAFIKA FRAKTALNA, KERKRADE, ALKAN, PERLAK, ZGAR, ZASADA EKWIPARTYCJI, KULISA, PORTFEL ELEKTRONICZNY, ARC SIN, WIZYTÓWKA, ARYTMOMETR, OŚCIEŻNICA, FAKOEMULSYFIKACJA, BAZYLEA, BIEGUN UKŁADU, PRZEMIENNIK, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, IZDEBNIK, PLEKTRON, IZBORSK, WUCHANG, WYRAŻENIE PRZYIMKOWE, SOS MALTAŃSKI, ODBOJNICA, DACHÓWCZARKA, PROMIENIOWANIE RELIKTOWE, BRZĘKACZ, CHOROBA OGUCHIEGO, SZAFKA, POSYBILIZM, POŁĄCZENIE MIĘDZYKOMÓRKOWE, KOLCZYK, CZARNY LUD, SZAMBELAN PAPIESKI, KIZIEK, TRĄBKA FANFAROWA, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, CEBULKA PRZYBYSZOWA, FUNKCJA ODWROTNA, MASZYNA UCZĄCA, CHELATACJA, PERFUZJA, PERLIS, POWTÓRZENIE, PIŁA DIAMENTOWA, RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA, SISAK, SAND, WET, KORTYKOTERAPIA, PRZEWIĄZ, WILK, PODAŻ, SULFAFURAZOL, EFEKT STYKU, KOŁOMNA, PADWA, MASZYNA OSADOWA, AGRAFA, SPODECZEK, KOSTKA, DODATEK, CHŁOPSKI ROZUM, KONTRAKT, CHALKOLIT, POSIADY, WYŻSZE NACZELNE, DEFLEKTOR, ROCK'N'ROLL AKROBATYCZNY, ETER, MASZYNA KUGLERSKA, POSTERUNEK POMOCNICZY, OKRAJKA, BAKTERIOLIZYNA, RÓWNOWAŻNIK ELEKTROCHEMICZNY, MNOŻNIK ZATRUDNIENIA, MNICH, TARCZA, KAFLARZ, MASZYNA DROGOWA, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, DZIEŃ DOBRY, USZYSKO, PODSTACJA TRAKCYJNA, KLAWISZ, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, MACERAT, STACJE ZLEWNE, REELABORACJA, TWITTEROWA REWOLUCJA, HAGIOGRAF, SŁUŻKA, TWIERDZENIE CANTORA, MIKROSKOP OPERACYJNY, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, DOMANIEW, STAŁA SVEDBERGA, KOLEJKA WĄSKOTOROWA, JANCZARY, JAMA, JOGACZARA, CZUŁEK, MASZYNA WIRNIKOWA, IROKEZKA, ANKUS, METRONOM, RADIOGRAFIA, DEFICYT CYKLICZNY, PŁYTA WIÓROWA, WOLNY RODNIK, KOMBAJN ZBOŻOWY, AGENT ROZLICZENIOWY, ANIMALNOŚĆ, EGRETA, STOLIK, KIESZEŃ, BUDOWLA HYDROTECHNICZNA, PIKÓWKA, CIĄG TECHNOLOGICZNY, MICHAŁOWICE, HOMOMORFIZM PIERŚCIENI, KOMA, PRZYRZĄD LABORATORYJNY, ASYSTA, TARAN, DZIWNÓW, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, FORUM DYSKUSYJNE, DOMINACJA ZUPEŁNA, KITEL, OGNISKO, FIOLET GENCJANOWY, KRAJKA, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, SONOMETR, TURKI WIELKANOCNE, MASZYNA ROTACYJNA, TORBIEL BĄBLOWCOWA, ELABORACJA, PODGRUPA NIEZMIENNICZA, SZAFARZ, FLUORESCENCYJNA HYBRYDYZACJA IN SITU, ATMOSFERA, ZASADA SZUFLADKOWA DIRICHLETA, MASZYNA TURINGA, FARSZ, KOLEŃ WIELKOOKI, NASPA, PODNOSKA, FIT, GABLOTA, COKÓŁ, PIASEK BĄBLOWCOWY, MASZYNA DYDAKTYCZNA, WOTA, EOZYNOFIL, PUNKT POMIAROWY, MENEDŻER OKIEN, IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA, FOTOWOLTAIKA, LITERATKA, MASZYNA SAMOWZBUDNA, TOM-TOM, TORUS, PLOTKARSTWO, KASSAWA, WIANO, ODWZOROWANIE LINIOWE, SUTASZ, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, RÓŻDŻKA, ENDOSKOPIA, SUSZKA, BALISTA, SZUMSK, KOMISJA, KASZLAK, ?LEJ POLARNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.678 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA, SŁUŻĄCA DO MAGLOWANIA, CZYLI PRASOWANIA PRZY UŻYCIU SYSTEMU WALCÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: MASZYNA, SŁUŻĄCA DO MAGLOWANIA, CZYLI PRASOWANIA PRZY UŻYCIU SYSTEMU WALCÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MAGIEL maszyna, służąca do maglowania, czyli prasowania przy użyciu systemu walców (na 6 lit.)
MAGLOWNICA maszyna, służąca do maglowania, czyli prasowania przy użyciu systemu walców (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MAGIEL
maszyna, służąca do maglowania, czyli prasowania przy użyciu systemu walców (na 6 lit.).
MAGLOWNICA
maszyna, służąca do maglowania, czyli prasowania przy użyciu systemu walców (na 10 lit.).

Oprócz MASZYNA, SŁUŻĄCA DO MAGLOWANIA, CZYLI PRASOWANIA PRZY UŻYCIU SYSTEMU WALCÓW sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA, SŁUŻĄCA DO MAGLOWANIA, CZYLI PRASOWANIA PRZY UŻYCIU SYSTEMU WALCÓW. Dodaj komentarz

3+4 =

Poleć nas znajomym:

x