BUSOLA SŁUŻĄCA DO MIERZENIA ODCHYLENIA MAGNETYCZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BUSOLA DEKLINACYJNA to:

busola służąca do mierzenia odchylenia magnetycznego (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BUSOLA SŁUŻĄCA DO MIERZENIA ODCHYLENIA MAGNETYCZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 493

MODERATOR, PĄCZEK WEWNĘTRZNY, RAKIETA ATMOSFERYCZNA, JUMPER, ROZPORNICA, INKLINACJA MAGNETYCZNA, TERMOMETR LEKARSKI, SZOT, TERATOGEN, ŚCIÓŁKA, TRĄBKA FANFAROWA, PRĄDOMIERZ, SAMPAN, KOPUŁA PANCERNA, FARSZ, CYLINDER MIAROWY, BARWIARKA ZWROTNA, PYTA, DZIENNIK PODAWCZY, GNOJNICA, KLAMRA, ANALIZA CZYNNIKOWA, PRZEBIEGUNOWANIE ZIEMI, PRZENIKALNOŚĆ MAGNETYCZNA, REWERSAŁ, STACJA PRZESYŁOWA, ŁAPA, GAJA, SZAŁWIA, ŁAN, FIBULA, KLAPA, WOLTOMIERZ, ELEKTRODA SZKLANA, TRYMER, KRYPA, WOSK ŻÓŁTY, DZIENNIK ODBIORCZY, SUBRETKA, PODBIERACZ, ŁAWA DZIAŁOWA, SPRZĄCZKA, KLAPKA, ASTROMETR, LAWETA, RADIOLOGIA, ŁUSKA, SIŁA MAGNETOMOTORYCZNA, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, STOS, DREN, GNOJNIK, MAGNETYCZNOŚĆ, CZUJNIK MAGNETYCZNY, PAS STARTOWY, CZEKAN, FEROMON, ZJAWISKO PATOLOGICZNE, SIECZKARNIA BIJAKOWA, ZACISK, CELOWNIK, SMAROWIDŁO, POMPA SZLAMOWA, TARCZA, WYDMUCHIWACZ, PRZEZWISKO, EKONOMIA POLITYCZNA, GROTA OGRODOWA, PODRYWKA WĘDKARSKA, KILOFEK, ŁATA, DOŁKOWNICA, FALEŃ, GILBERT, KSYLOL, ANTYKWARK, SKALA INWERSJI, GŁOWNIA, MAWSON, ANALIZATOR, GARDEROBIANKA, MNICH, WIOSŁO, KOLCZYK, MENZURKA, RAKIETA SONDAŻOWA, PŁOZA, BUSOLA, DEFLEKTOR, MYJKA, TURMA, BUSOLA, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA, JEDNOSTKA MIARY, ODKŁADNICA, DOMEK DLA LALEK, MACAK, ŁOŻE, POLĘDWICA, TECHNIKA ŚWIETLNA, SKANER, DRĄŻEK STEROWNICZY, STER, RACHUBA CZASU, CZYSZCZARNIA, SZOT, WOSK PSZCZELI, BATYTERMOMETR, MIKROMIERZ, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, GRAFIKA UŻYTKOWA, PLEKTRON, MAGNETON, DEKLARACJA, SŁUŻKA, KARBURYZATOR, RADIOORIENTACJA SPORTOWA, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, DEFLEKTOR, FANPAGE, LINOLEUM, KOMBAJN ŚCIANOWY, LIZAK LOGOPEDYCZNY, ŁAPACZKA, GALETA, MLECZKO, FUTRYNA, FOLA, TUSZ, WIEŻA WIERTNICZA, GABLOTA, RIFF, BRANDZEL, KITAJKA, MACHINA WOJENNA, FILTR, TORTOWNICA, BOM, KUTER, INDUKCYJNOŚĆ, AGRESJA INSTRUMENTALNA, NACHYLENIE MAGNETYCZNE, METODA PORÓWNAŃ, SZPATUŁKA, PLATFORMA NAFTOWA, ECHOLOT, BUSOLA INKLINACYJNA, IMIONISKO, PRAWO BIOTA-SAVARTA, WIZJER, GÓRKA, SUMA KONTROLNA, SUWACZEK, LOCH, MIGAWKA, LUFT, HYPSOMETR, WILK, MIOTACZ BOMB GŁĘBINOWYCH, WEBER, MAŁA LITERA, SKALA BEAUFORTA, SKIP, KAWA ZBOŻOWA, APRETURA, GARDEROBIANA, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, OERSTED, BEKAN, DREN, ZACIERACZKA, KLAWISZ, TARAN, PODATNOŚĆ MAGNETYCZNA, GRZĘDA, KOMPAS MAGNETYCZNY, WSPINALNIA, APRETURA, TARAN, MIEDNICA, METODA ZERO-JEDYNKOWA, TRANSPORT, MAGNETON JĄDROWY, ARON HA-KODESZ, MAIL, PRZEWIĄZ, LINOLEUM, FANFARA, PERGOLESI, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, KOMBAJN ROLNICZY, OGRZEWANIE, PTASIE MLECZKO, BANDERFAŁ, DOBIJAK, OE, SZKŁO SPINOWE, DYSK TWARDY, SPOWALNIACZ, PRZYRZĄD MIERNICZY, METODA SIECZNYCH, HOLENDER, CHOCHLA, SZCZYTÓWKA, ERSTED, MAGNETON BOHRA, KLAPA, ZASUWA, HOLLINA, SILNIK ASYNCHRONICZNY, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, MILICJA OBYWATELSKA, ALMARIA, OMOMIERZ, WIEŻA SPADOCHRONOWA, ŁAWA TORTUR, KASSAWA, TRZONEK, ANTENA SATELITARNA, DEKORTYKATOR, TARCZA NUMEROWA, NOSIŁKI, PAS ROZBIEGOWY, BIOMAGNETYZM, BLINDGAFEL, PASEK MAGNETYCZNY, AZYMUT MAGNETYCZNY, SUSZKA, ALTIMETRIA SATELITARNA, KOMÓRKA PŁCIOWA, RURA OKŁADZINOWA, STELLARATOR, MAGNETO, BIEGUN MAGNETYCZNY, MIARA, MASZYNA TŁOKOWA, POCZTA ELEKTRONICZNA, SILNIK SYNCHRONICZNY, BRANDZEL, MASZYNA FORMIERSKA, DOMEK NA DRZEWIE, GARBNIK, SURMA, PRASA OD OWOCÓW, SZTUCZNE SERCE, FILIŻANKA, CAŁUN, MIKROCZUJNIK, MIKROFON CEWKOWY, KOMPAS, WYWABIACZ, MAGNETOSTRYKCJA, TARKA, DYSK MAGNETOOPTYCZNY, PIPA, GAMMA, BOCZNICA KOLEJOWA, BUSOLA, BUSOLA DEKLINACYJNA, ANALIZA WARIANCJI, WIATROMIERZ, ANALIZA WARIANCYJNA, KOMBAJN, RADIOWYSOKOŚCIOMIERZ, FALOWÓD, KAPSUŁA RATUNKOWA, MAGNETOSFERA ZIEMSKA, STĘPKA PRZECHYŁOWA, CELOWNIK, POKOST, PROMIEŃ SŁOŃCA, BALISTA, COULOMB, MAGNES, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, MAGNETYCZNY MOMENT DIPOLOWY, BODZIEC, TARCZA, FITA, LEWAR, PODTRZYMYWACZ, SYCIWO, LITERATKA, MAGIEL, MENZURKA, JEDNOSTKA, CZUJNIK JONIZACYJNY, WYCIĄGARKA, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, PRAWO OHMA DLA OBWODU MAGNETYCZNEGO, STALÓWKA, ODKAŻALNIK, KESON, KORDELAS, ERSTED, TŁUMIK, WIELKOŚĆ, SEKSTANS, OBIEKT MOSTOWY, ?SKRYTKA POCZTOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 493 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BUSOLA SŁUŻĄCA DO MIERZENIA ODCHYLENIA MAGNETYCZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BUSOLA SŁUŻĄCA DO MIERZENIA ODCHYLENIA MAGNETYCZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BUSOLA DEKLINACYJNA busola służąca do mierzenia odchylenia magnetycznego (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BUSOLA DEKLINACYJNA
busola służąca do mierzenia odchylenia magnetycznego (na 18 lit.).

Oprócz BUSOLA SŁUŻĄCA DO MIERZENIA ODCHYLENIA MAGNETYCZNEGO sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - BUSOLA SŁUŻĄCA DO MIERZENIA ODCHYLENIA MAGNETYCZNEGO. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x