CZĘŚĆ BLOKU ŁADUNKOWEGO SŁUŻĄCA DO ZAMOCOWANIA STAŁEGO KOŃCA LINY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOLCZYK to:

część bloku ładunkowego służąca do zamocowania stałego końca liny (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ BLOKU ŁADUNKOWEGO SŁUŻĄCA DO ZAMOCOWANIA STAŁEGO KOŃCA LINY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.756

MANKIET, RZĄP, ŹRENICA, SEKCJA, GALERNIK, MARYNARCZYNA, KUCZKA, ZAGÓRZANIN, GONDOLA, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, KOZUBEK, REGESTR, PARTER OGRODOWY, BASKINKA, GNIAZDKO ELEKTRYCZNE, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, BINARKA, PERGOLESI, BABA, NADKŁAD, ŁAŃCUCH, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, ANEKS KUCHENNY, ANALIZA WARIANCJI, SAMOLUBNY DNA, PĘTLA OCIEKOWA, FOLA, TRZONEK, GWIAZDKA, PASEK, APEREA, MNIEJSZOŚĆ, SZCZĘKOCZUŁKI, DZATAKI, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, SZPILKA, MIEJSCE, CIĄG, KAWAŁEK, PRYZMA, NOGAWICA, MUMIA, KWADRANT, EKSTRAKT RZECZYWISTY, ACYDURIA OROTOWA, PISZCZAŁKA, PRZESTRZEŃ NIEPRZYWIEDLNA, DOM PRZYSŁUPOWY, WÓZEK, KOMÓRKA ROZRODCZA, UDO, PRZYLEPKA, WIĄZADŁO, NADBUDÓWKA, FAJKA, ODZIOM, KAPSUŁA, TĘTNICA TWARZOWA, PRZODOWNICZKA PRACY, CIAŁO MIGDAŁOWATE, STROFA, CHORWACKI, PODMIOT, INFOBOX, BASEN, STRUNNIK, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, ŁYDKA, GLIKOPROTEID, RZEPKA, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, TEZA, PREZBITERIUM, CELOWNIK, JEDNOSTKA ALOKACJI, CORO, PIŁA DIAMENTOWA, ROTATOR, EGZEKWIE, PROCENT, MYSZ DOMOWA, KOKPIT, CZASZA, KORBA, SPAŁA, NAĆ, BITNIA, TYKA, ŻUWACZKA, GRYZ, BAWET, ŁOJÓWKA, SUW, PESZT, ZASOBY DYSPOZYCYJNE, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, WIDZOWNIA, STOPA, DZIELNICA, GUMNO, JĘZYK SPUSTOWY, SPOWIEDŹ POWSZECHNA, FARTUCH, NASADKA, NOSEK, DŁOŃ, RYNEK TERMINOWY, TŁUMICA, PODSTRONA, EMISJA WTÓRNA, DZIEŃ OSTATECZNY, MIGAWKA, TARAS, REJESTR, GORSET, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, PINGWIN MAŁY, TABLAZO, PODSTOPNICA, STANIK, PRZYŁĄCZE, PUCHACZ ZWYCZAJNY, HACZYK, WĘZEŁ ASCHOFFA-TAWARY, PROLOG, KOŃCZYNA, KABATY, OSŁONKA POCHWOWA JĄDRA, TRZÓSŁO, RDZEŃ MAGNETYCZNY, IGIEŁKA, HOLENDER, MASA, PODNIEBIENIE TWARDE, BIODRÓWKA, NIEBIOSA, STACJA PRZESYŁOWA, CIAŁKO NERKOWE, UDO, BOCZEK, CZEP, MIEDNICA, PĘTELKA, KLAUZURA, PUPA, BARANEK, STYK, KREDYT PREFERENCYJNY, RÓŻDŻKA, ŚLUNSK, ŁĄCZNIK, KORONKA, BANDERFAŁ, BATERIA, GORSET, PODSEKTOR, JARZYNA, PODSTOPIEŃ, UJŚCIE GARDŁOWE, ALLEGRO, PÓŁNOC, SIEĆ KOLEJOWA, HABER, KAPSUŁA RATUNKOWA, INDIE WSCHODNIE, DONOŚNIK, DIAGNOSTYKA, PRZĘSŁO, CZŁON, CZĘŚĆ ZAMIENNA, SAMOA, UZDA, SĄSIEK, GRAFIKA UŻYTKOWA, OSADNIK, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, SPÓD, MACHINA WOJENNA, BOGURODZICA, RĘKA, OSAD, REZONATOR, PODESZWA, SŁUPICA, UDO, PIERŚCIEŃ, ŻARŁACZ ŚLEDZIOWY, PODUSZKA, FINAŁ, CZĘŚĆ MOWY, TRIANGULACJA, REKIN ŚLEDZIOWY, KAPITEL, ODŹWIERNIK, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, GŁOWOTUŁÓW, NARZĄD ŁZOWY, SCHAB, LANGLEY, NERW OBWODOWY, GODZ, PIRAMIDA, MOST, GAZ SPALINOWY, CZĘŚĆ ZDANIA, KŁĘBUSZEK NERKOWY, ŁOŻYSKO, KRÓBKA, WIELKA RUŚ, BUCHTA, URUBU PSTROGŁOWY, CZESKI, KOTLINA, ORGAN, KOŃ TURKMEŃSKI, SUFIT, KORONA, PRZEWIESZKA, GŁOWNIA, BECZKA, MARZANA BARWIERSKA, ŁĄCZNIK KRAŃCOWY, ESCHATOLOGIA, PRÓG, DŁOŃ, SŁABIZNA, KĄCIK, ŁOŻYSKO, RAKOWIEC, KULISA, REWERSAŁ, PODBRÓDEK, MORZE EPIKONTYNENTALNE, NAKARCZNIK, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, STOPA, APRETURA, SPODNIE, FORTE, SZWABIA, APARAT KIPPA, TOPIK, KORZEŃ, KOŁNIERZYK, ŁĘK, MIARA, STOPIEŃ TURBINY, AGADA, BROŃ SIECZNA, RZUT, BRYLANT, STĘPKA PRZECHYŁOWA, FANFARA, KOLEJKA GÓRSKA, TARAS, SWOSZOWICE, CYRANKA MODROSKRZYDŁA, SAMOA AMERYKAŃSKIE, UKŁAD NERWOWY WSPÓŁCZULNY, SUTERENA, FOLA, GRUNT POD NOGAMI, BIMS, PŁUŻKA, BARCZATKA DĘBOLISTNA, PARTIA, JĘZYK PIKTYJSKI, KAFTAN, ŁOPATA, PRETEKSTA, SUMA KONTROLNA, WAPITI, TRZON MACICY, INTERIOR, TARKA, RÓŻANKA, MAŁA LITERA, CIAŁKO SZKLISTE, WYRAŻENIE DEIKTYCZNE, AKWEN, KLAPA, PANEWKA, TERMINATOR, BRAS, PLATFORMA NAFTOWA, GOTYCYZM, BLASTODERMA, HEŁM TURNIEJOWY, DZIENNIK PODAWCZY, NAMIOTÓWKA DĘBOLISTNA, MAGLOWNICA, SKLEPIENIE, NUTA, MURZYSKO, KWATERA, BAWET, DEPRESJA, PORTKI, ?CROSS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.756 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ BLOKU ŁADUNKOWEGO SŁUŻĄCA DO ZAMOCOWANIA STAŁEGO KOŃCA LINY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ BLOKU ŁADUNKOWEGO SŁUŻĄCA DO ZAMOCOWANIA STAŁEGO KOŃCA LINY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOLCZYK część bloku ładunkowego służąca do zamocowania stałego końca liny (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOLCZYK
część bloku ładunkowego służąca do zamocowania stałego końca liny (na 7 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ BLOKU ŁADUNKOWEGO SŁUŻĄCA DO ZAMOCOWANIA STAŁEGO KOŃCA LINY sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - CZĘŚĆ BLOKU ŁADUNKOWEGO SŁUŻĄCA DO ZAMOCOWANIA STAŁEGO KOŃCA LINY. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

x