BUBO BUBO BUBO - NOMINATYWNY PODGATUNEK PTAKA DRAPIEŻNEGO WYRÓŻNIONY W OBRĘBIE GATUNKU PUCHACZ ZWYCZAJNY (BUBO BUBO); OBSZAR WYSTĘPOWANIA OBEJMUJE WIĘKSZĄ CZĘŚĆ EUROPY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PUCHACZ ZWYCZAJNY to:

Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BUBO BUBO BUBO - NOMINATYWNY PODGATUNEK PTAKA DRAPIEŻNEGO WYRÓŻNIONY W OBRĘBIE GATUNKU PUCHACZ ZWYCZAJNY (BUBO BUBO); OBSZAR WYSTĘPOWANIA OBEJMUJE WIĘKSZĄ CZĘŚĆ EUROPY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.194

BELOTKOWATE, FINWAL, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, LASKOWICE OŁAWSKIE, TURNIURZYK SAWANNOWY, POLNIK, ŻAŁOBNICA RUDOSTERNA, CYRANKA SYBERYJSKA, PODJAZD, PAPUZICA DUŻA, KIEŁZNO, PAŁANKOWATE, KRZYWONOS, TARPAN, PUSTUŁKA TROPIKALNA, ZACHYŁEK ŁONOWY, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, KORMORAN ŻÓŁTODZIOBY, LUSTRO WENECKIE, PIĘTRO, OSTROLOT MASKOWY, WIERZCHOŁEK GÓRY LODOWEJ, ZŁOTOPIÓRKA, KRUCZYNA MELANEZYJSKA, ROCK'N'ROLL AKROBATYCZNY, PRZEPIÓRKA AFRYKAŃSKA, WRÓBEL SUDAŃSKI, GAŁĘZATKA KULISTA, FULMAR POŁUDNIOWY, SERUM, ZABUDOWA ZAGRODOWA, MIĘSIEŃ NAJSZERSZY GRZBIETU, MASKA, EOLIDA, PRZEDŁUŻACZ, MEWA SYBERYJSKA, WKŁADA, OŻWIOWATE, BATYMETRIA, JEDLICA, NORRLAND, MIODOJAD GÓRSKI, CZAPLA KARAIBSKA, SKRZYDEŁKO, KAZAKOWA, PIERŚCIEŃ, GROCH ZWYCZAJNY TYPOWY, TATAR, FILOLOGIA WŁOSKA, STOPA, TRIO, REGION, KACZKA PIŻMOWA, PĘPAWA BŁOTNA, MINUTA, WARUGA, IBIS ŁYSY, KLEPISKO, HUNGARYSTYKA, MALACHITKA, PŁAT, KRZYŻÓWKA MEKSYKAŃSKA, STADO, GAZELA ARABSKA, KORMORAN SROKATY, ALOTROPIA, KORA SOCZEWKI, ROZTOCZNICA NAGA, DEDYKACJA, TRERON ZŁOTOGŁOWY, BOBAK, OGRÓDEK DZIAŁKOWY, BURAK, MIĘDZYWĘŹLE, PŁATEK USZNY, DUSZA, OTĘŻAŁKOWATE, SUŁTAN CZERWONOGŁOWY, BĘBEN, KORMORAN BIAŁOSZYI, GŁUPTAK BIAŁY, CIERNISKO, ZĘBATEK, JĘZYKI FIŃSKOMARYJSKIE, TRADYCJA, PINGWIN SZCZOTKOCZUBY, GRANULA, BUSZÓWKA ŻÓŁTOBRZUCHA, DIU, CHWOSTKA MODROGŁOWA, DZIWONOS SZAROBOCZNY, BUSZÓWKA SZEROKOSTERNA, BILBIL NIEBIESKOOKI, KOLIBEREK CIENKOSTERNY, KROGULEC MEKSYKAŃSKI, RECYTATYW, FILEMONEK MARMURKOWY, KRĄGŁOGŁÓWKA USZASTA, SOSNA ZWYCZAJNA, NOZDRZE TYLNE, KUSACZ PERUWIAŃSKI, CHLEB, KUSACZ CYNAMONOWY, ŚPIEWACZKA KRASNOGŁOWA, AKT, RITSMA, KORZONEK, BURGENLAND, PRZEDMURZE, KRĘPNIK CIEMNOGŁOWY, SKOK, OBWODOWY UKŁAD NERWOWY, STROIGŁA CHIŃSKA, SKRZYDŁOSZPON CZARNOSZYI, ROGATYWKA, CYRANECZKA KAROLIŃSKA, USZTYK, FORSYCJA, DZIOBIEC, PŁASKONOS CZARNOLICY, ŻEBRO, POLITYKA MIESZKANIOWA, NIKAB, WRÓBEL DOMOWY, BRODACZ ŻÓŁTOGARDŁY, KAWAŁ, GAR, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, KRZAKÓWKA BIAŁOSTERNA, MORZE AZOWSKIE, MIESZADŁO, IBIS CZARNY, JASZCZUR OGNISTY, WANGA BIAŁOGARDŁA, GRONOSTAJ, WOLNE SOŁECTWO, UZDROWICIEL, KILSON, FREGATA, ZŁOTOUCH NAMORZYNOWY, KORPUS, FAKOMATOZA, MIODÓWKA ŻÓŁTOBRZUCHA, BOCIAN BIAŁY, PODWODZIE, ZŁOTNICZEK, POLIMODALNOŚĆ, ZBIORY ROZŁĄCZNE, PUZANEK ASTRABADZKI, PAWILON, DRZEMLIK WSCHODNI, BERNIKLA KANADYJSKA, ORNITODESM, JEDWABNICA CIEMNA, CZYTELNIA, WAPER, POSTOZUCH, TEMACIK, SZEKLER, ŚWISTUN ZWYCZAJNY, SOCJOEKONOMIKA, KRZAKÓWKA BIAŁOBRZUCHA, NAGOLENICA, TRACZ BRAZYLIJSKI, KOSODRZEWINA, FINAŁ, CELOWNIK, PELIKAN INDYJSKI, BORSUKI WORKOWATE, KUKUŁA GRUBODZIOBA, HALA, OBSZAR GÓRNICZY, OWOCNIK, ROZWORA, PARZYSTOKOPYTNE, GĘŚ BIAŁOCZÓŁKA, RYŚ, HEŁMIATKA, DZBANEK DO KAWY, TOINA, AKCJA UPRZYWILEJOWANA, LONGLEY, DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE, WARZYWO, SALAMANDRA Z OSOI, TYBETAŃCZYK, DYSCYPLINA, WARZYWO KORZENIOWE, GĘBAL ŁUSKOWANY, DYMETR, CIAŁO SZKLISTE, KOCZKODANOWATE, RĄCZAK CZERWONONOGI, MIODOŃ DŁUGODZIOBY, KAPSUŁA POWROTNA, JELEŃ BIAŁOWARGI, WSTĘPNICA, STUŁA, NOCEK DUŻY, POLNIK ZIEMNOWODNY, GĘSIOWATE, MURZYSKO, NACZÓŁEK, WARMIŃSKI, POLE GOLFOWE, NIEDŹWIEDŹ SZARY, RDZEŃ, KOTWICOWISKO, FILEMON CIEMNY, PARTIA, PODOBÓZ, ISKIERNIK OCHRONNY, PASSACAGLIA, PETREL SZAROBRZUCHY, HISTRIAZAUR, DZIĘCIOŁ ŁUSKOGRZBIETY, POMPA, KORMORAN CZUBATY, BOROWIEC OLBRZYMI, GORYCZKOWATE, CZOŁOCZUB CZERWONODZIOBY, PETREL RELIKTOWY, PRYWATNOŚĆ, PINGWIN KRÓTKOCZUBY, SYCZOŃ ZACHODNI, CZAJKA MIEDZIANA, SOFTBALL, KASZGARIA, PRZELEW TRANSGRANICZNY, POPULACJA, SIEWECZKA MORSKA, NANDU, ŚWISTUN AMERYKAŃSKI, PATRYSTYKA, DOMY, USKOK, KRUCZYNA MODRA, BIEŻNIK, NAWA, KURAWONGA CZARNA, BEZPOSTACIOWOŚĆ, NAGOLENNIK, BOROWIK WILCZY, SELER ZWYCZAJNY, EWANGELIA, ZŁOTOUCH BRĄZOWY, SYMETRIA, SCHAB, BŁYSKOLOTKA MASKOWA, SUWAKI, ZŁOTOUCH SZAROGŁOWY, NURZEC ANTARKTYCZNY, WESTWERK, ZACHODNI GORYL NIZINNY, PSZCZOŁA IBERYJSKA, SROKACZ BIAŁORZYTNY, FREKWENCJA, NOTOZAUR, WENATIKOZUCH, ŚLEPOWRON FALKLANDZKI, MENADŻER OKIEN, IBIS SZAROGŁOWY, ODCINEK, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, PŁAT SKRONIOWY, STRUMIEŃ LODOWY, SZYMPANS, ALMAN, GĘGAWA, WIOSKA, PYŁKOJAD RUDOGARDŁY, KRAINA HISTORYCZNA, ĆWIERK, JASZMAK, DZIĘCIOŁ WĄSATY, LABIRYNT, ZIEMNOKRASKA OBROŻNA, NAWAŁNIK WĘDROWNY, INTERFEJS, BĄCZEK NOWOZELANDZKI, ABORYGENEK RDZAWY, PODSTAWA, KOLKA, BIAŁOBRZUSZKA CZARNOGŁOWA, WRÓBEL RDZAWOBREWY, PANEW, IBIS BRĄZOWAWY, ŻÓŁWIE, BRĄZACZEK CIEMNOUCHY, MUNDSZTUK, MIĘKISZ, ŁOŻYSKO, DOBIEG, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, NAFCIARSTWO, BATAGURY, KRZECZOT, JEDNOSTKA ALOKACJI, ZIEMNOKRASKA ŁUSKOWANA, ?BĄCZEK ZWYCZAJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.194 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BUBO BUBO BUBO - NOMINATYWNY PODGATUNEK PTAKA DRAPIEŻNEGO WYRÓŻNIONY W OBRĘBIE GATUNKU PUCHACZ ZWYCZAJNY (BUBO BUBO); OBSZAR WYSTĘPOWANIA OBEJMUJE WIĘKSZĄ CZĘŚĆ EUROPY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BUBO BUBO BUBO - NOMINATYWNY PODGATUNEK PTAKA DRAPIEŻNEGO WYRÓŻNIONY W OBRĘBIE GATUNKU PUCHACZ ZWYCZAJNY (BUBO BUBO); OBSZAR WYSTĘPOWANIA OBEJMUJE WIĘKSZĄ CZĘŚĆ EUROPY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PUCHACZ ZWYCZAJNY Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PUCHACZ ZWYCZAJNY
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy (na 16 lit.).

Oprócz BUBO BUBO BUBO - NOMINATYWNY PODGATUNEK PTAKA DRAPIEŻNEGO WYRÓŻNIONY W OBRĘBIE GATUNKU PUCHACZ ZWYCZAJNY (BUBO BUBO); OBSZAR WYSTĘPOWANIA OBEJMUJE WIĘKSZĄ CZĘŚĆ EUROPY sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - BUBO BUBO BUBO - NOMINATYWNY PODGATUNEK PTAKA DRAPIEŻNEGO WYRÓŻNIONY W OBRĘBIE GATUNKU PUCHACZ ZWYCZAJNY (BUBO BUBO); OBSZAR WYSTĘPOWANIA OBEJMUJE WIĘKSZĄ CZĘŚĆ EUROPY. Dodaj komentarz

7×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast