ELEMENT ANATOMICZNY, CZĘŚĆ ORGANU, KTÓRY SPEŁNIA OKREŚLONE FUNKCJE W ORGANIZMIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TWÓR to:

element anatomiczny, część organu, który spełnia określone funkcje w organizmie (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TWÓR

TWÓR to:

nieożywiony element przyrody (na 4 lit.)TWÓR to:

stworzenie, istota żywa, zwłaszcza człowiek albo zwierzę (na 4 lit.)TWÓR to:

dzieło człowieka, siły nadprzyrodzonej lub natury (na 4 lit.)TWÓR to:

organizm polityczny lub społeczny, który powstał jako coś sztucznego lub który jest efektem jakichś nieprawidłowości, wypaczeń; często określenie lekceważące (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT ANATOMICZNY, CZĘŚĆ ORGANU, KTÓRY SPEŁNIA OKREŚLONE FUNKCJE W ORGANIZMIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.229

PUSZKA, KLINIEC, MATERIAŁ EKSPLOATACYJNY, WARTOŚĆ PRZENIESIONA, TYŁOMÓZGOWIE WTÓRNE, DWUTAKT, EKSMĄŻ, POMAGIER, FORMA, DYNAMICZNOŚĆ, ECHIN, KRATKA ŚCIEKOWA, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, WAŁEK, ANTENKA, PIASKOWY DZIADEK, GICZ, PIŚMIENNICTWO, MISTRZ, BELKA, TARANTAS, BARYŁKA, EUROCENT, DZIELNICA HISTORYCZNA, CZYNNIK ABIOTYCZNY, CZŁON POŚREDNI, LALKARZ, KOLOR OCHRONNY, SYLABA, MIKROFON PIEZOELEKTRYCZNY, FACHOWIEC, PARTIA, WIERZCHNICA, SZCZĘKA, BODZIEC PROKSYMALNY, ZMARŹLAK, JELEŃ BIAŁOWARGI, SZUM NADMIAROWY, KARNIAK, KETOZA, PODSKARBI NADWORNY, SZYBKOZŁĄCZKA, DOBRO INWESTYCYJNE, BĘBEN, SCENKA, UCIOS, FAJKA, FETYSZ, BIOGEN, TEORIA GRUP, GŁOWA, KOMUNAŁKA, FRATER, WSZYSTKOWIEDZĄCY, JĘZYK IZOLOWANY, OBIBOK, WALEC STATYCZNY, HOL MIĘKKI, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, RIDER, OBRAZ POZORNY, PORTAL, PRZEDZIAŁ, KUREK, HAK, KAMIZELKA, NAPĘD FOTONOWY, ASPOŁECZNOŚĆ, STOPKA, OPENER, STACHANOWIEC, INTERMEZZO, KATALOŃCZYK, NIELEGAL, SKLERYT, RAPTULARZ, KOZIOŁ OPOROWY, PIĄTA CZĘŚĆ, PĘTLICA, PRZYDAWKA, TAPIR KORDYLERYJSKI, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, KWAS TLENOWY, EDUKATOR, ŚCIANA WSCHODNIA, CIAŁO DOSKONALE SZARE, KOZIARZ, DUANT, ROK ZWYKŁY, KONSEKRACJA, PRYSZCZATY, NIEMY, FALAKA, PRZYPORA, TEREN ZIELENI, KRZYŻ, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, KŁĘBEK SZYJNY, POWÓDZTWO WZAJEMNE, NAKARCZNIK, PRZESZKODOWIEC, OGON, RODZAJNIK OKREŚLONY, DOMY, BIODROWA, DECHA, ANALIZA FUNKCJONALNA, MANIERYSTA, KLINIEC, CEWKA INDUKCYJNA, SAMOUCZEK, BYDŁO, GRADUAŁ, ZWÓJ, PLAMA BARWNA, SKARŻĄCY, PIERŚ, WILKOWNIA, MIODOJAD ŻÓŁTOUCHY, PUDŁO, MINERAŁ ALLOGENICZNY, PRZEWROTOWIEC, MENILIT, ANTYPETRARKIZM, KARMIDEŁKO, BOMBA, KIEŁZNO, RDZA ZBOŻOWA, TUBING, KROSOWNICA, EMPORIUM, KLUCZNIK, SILOS, PLUS DODATNI, BRZUSIEC, ODCIEŃ ZNACZENIOWY, FLEBODIUM ZŁOCISTE, KADR, WŁÓKIENKO, CYKL MIESIĘCZNY, KOŹLAK, KOSZ SZAŃCOWY, TRIUMFATOR, FANTOM, DODATEK, OGÓREK KISZONY, PRZEWÓD ELEKTRYCZNY, TŁUSTY DRUK, STRZEMIĘ, CYKL AZOTOWY, DZIEKAN, INDYWIDUALIZM, TEORIA DESKRYPCJI, TABLICA ROZDZIELCZA, RAWELIN, TRYGONOMETRIA, DOŻYWOCIE, HUBA PACHNĄCA, STERCZYNA, ELEMENT, KWIATUSZEK, WYRAZ OBCY, RACHUNEK FINANSOWY, PRÓŻNIAK, SWORZEŃ, WĘZEŁ, DEKOLT, DZWONNICA, SKOK, NAPĘD FUZYJNY, PODETAP, ANEKS KUCHENNY, ŁAKOMY KĄSEK, LODOWIEC CYRKOWY, DIAFRAGMA, KARWIA, PUNKT GEODEZYJNY, SAMOCHÓD PUŁAPKA, AGENCJA, RĘCZNIK PLAŻOWY, KOMÓRECZKA, TŁUMIK, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, LOGOGRAF, SPIKER, SECESJONISTA, RADIOOFICER, HARCMISTRZ, CYCEK, ZAPAŁECZKA, RĘCZYCIEL, CZWORAK, ŁAJDACKOŚĆ, BIAŁY MURZYN, ELEKTROINSTALACJA, SKRZYDŁO, OBJAW ZWIASTUNOWY, MIEJSKOŚĆ, TERMIN INSTRUKCYJNY, PIĘTKA, MIASTO UMARŁYCH, JEDNOSTKA POMOCNICZA, POJĘCIE, ŁAM, LODOWIEC REGENEROWANY, KAWAŁ, KARETKA, GAŁĄŹ, TWÓR, LICZMAN, ZAKRĘT CZOŁOWY, KWARTET, SOŚNIK, PROPOZYCJA UKŁADOWA, LIMFOSCYNTYGRAFIA, GĘSIAREK, GNIAZDO WTYKOWE, NATARCZYWOŚĆ, BRAND, DOMINANTA STYLISTYCZNA, SUPERRAKIETA, WIELOMIESZEK, MORZE AZOWSKIE, RATA, ZAKOCHANY, AXIS MUNDI, SZCZĘKA, OPORNIK, TYSIĘCZNIK, JĄDRO MIAŻDŻYSTE, ZRZESZONY, DESKA SNOWBOARDOWA, PŁATEK USZNY, PARAGRAF, MONOPOL, FETYSZ, SNOBISTYCZNOŚĆ, KONFIGURACJA, TŁUMIK, UKŁAD SYMPATYCZNY, MÓZG MATRIOSZKA, PIEŃ, FILOLOGIA CHORWACKA, NUTA, KAWALER, ROZWÓJ WSTECZNY, DELFINEK, OKRZOSEK, OPIJUS, NUMER KIERUNKOWY, INSTYNKT ZACHOWAWCZY, RYZALIT, NIEUŻYTECZNOŚĆ, MALUNEK, MIODOPIJEK RDZAWOSZYI, WIELOWIEŚ, KRZYŻÓWKA, RĘCZNIAK, JUROR, CHRAPA, DOBUDOWA, MINA, WKŁAD, SUBSKRYBENT, ODTWÓRCA, ALFA-BLOKER, KSIĘGA HIPOTECZNA, MENTON, KĄT, KARABIN SKAŁKOWY, ANONIMIZACJA, INDEKSOWY KONTRAKT FUTURE, ŻOŁDAK, SOHO, ISKIERNIK OCHRONNY, DESKA ŚNIEŻNA, GRZECHOTNICZEK MEKSYKAŃSKI, PĘCHERZYK, OCIEKACZ, OSÓW, PODUSZKA, OPASKA, OBSZCZYMUREK, NAMIOT TLENOWY, ŚWIŃSKI BLONDYN, LANGLEY, FEMINISTA, BIAŁE CIAŁKO KRWI, PAŹDZIOR, MACIEJÓWKA, PĘTLA, JANCZAR, ZĄB, IZOMER OPTYCZNY, KOMEDIANTKA, KLON, GLIKOPEPTYD, PUZZEL, PRZEGRODA MIĘDZYKOMOROWA, ?SUBSTANCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.229 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT ANATOMICZNY, CZĘŚĆ ORGANU, KTÓRY SPEŁNIA OKREŚLONE FUNKCJE W ORGANIZMIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT ANATOMICZNY, CZĘŚĆ ORGANU, KTÓRY SPEŁNIA OKREŚLONE FUNKCJE W ORGANIZMIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TWÓR element anatomiczny, część organu, który spełnia określone funkcje w organizmie (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TWÓR
element anatomiczny, część organu, który spełnia określone funkcje w organizmie (na 4 lit.).

Oprócz ELEMENT ANATOMICZNY, CZĘŚĆ ORGANU, KTÓRY SPEŁNIA OKREŚLONE FUNKCJE W ORGANIZMIE sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - ELEMENT ANATOMICZNY, CZĘŚĆ ORGANU, KTÓRY SPEŁNIA OKREŚLONE FUNKCJE W ORGANIZMIE. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

x