WIERZCHOŁEK - GÓRNA CZĘŚĆ, ZAKOŃCZENIE CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZUB to:

wierzchołek - górna część, zakończenie czegoś (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CZUB

CZUB to:

spiczaste zakończenie czegoś dużego (na 4 lit.)CZUB to:

kępka piórek, sierści lub grzebień na głowie zwierzęcia (na 4 lit.)CZUB to:

wariat - osoba, która nie jest postrzegana jako normalna, o zdrowych zmysłach (oceniana pozytywnie lub negatywnie) (na 4 lit.)CZUB to:

rodzaj fryzury, włosy spięte na czubku głowy (kok albo kitka, albo coś jeszcze innego) (na 4 lit.)CZUB to:

w gwarze łowieckiej: kita lisa (na 4 lit.)CZUB to:

na głowie Irokeza (na 4 lit.)CZUB to:

na głowie punka (na 4 lit.)CZUB to:

fryzura punka (na 4 lit.)CZUB to:

szpic na świąteczną choinkę (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIERZCHOŁEK - GÓRNA CZĘŚĆ, ZAKOŃCZENIE CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.463

WIERZCHOŁEK CENTRALNY, KLAUZURA, RACHUNEK KAPITAŁOWY, ORGANIZACJA, ADAPTACYJNOŚĆ, GNIAZDKO ELEKTRYCZNE, KLAPKA, OGRODOWIZNA, WEZWANIE, CZERWONA KARTKA, TĘTNICA SZYJNA WEWNĘTRZNA, SERBSKOŚĆ, CEBULKA, ZAŁOŻENIE, OKUCIE, WYRAZ, ODSUWACZ, ŁYŻKA, STOPKA, WIGILIA, PODZIELNOŚĆ, LEJEK, PRZECIWSTOK, KOMENTARZYK, AKTUALNOŚĆ, MĘŻNOŚĆ, LUFA, TEORIA MECHANIZMÓW I MASZYN, ŻAGIEW, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, ZNAK, NANERCZ, ZNAK, SPÓJKA, DOMY, ZAKRĘT OCZODOŁOWY, MURZYŃSKOŚĆ, SUMARYCZNOŚĆ, JĘZYK POZYCYJNY, SZPATUŁKA, SEKTOR, REPUBLIKA JAKUCKA, KARK, KONIUSZEK, WKŁAD, CZŁOWIEK, KULISA, ZWITEK, NIEDOSTĘP, CERATOZAUR, KROK, WIELOKROTNOŚĆ, HACZYK, GŁOS, WSOBNOŚĆ, OBIEG, WKŁAD, KOMUNIKATYWNOŚĆ, BUDA, ZNAK, TUMAN, OSZCZĘDNOŚĆ, WÓZEK, POBUDKA, PĘCZEK, ZAPOLE, GŁOWICA, NIEODPORNOŚĆ, SERCE DZWONU, TUBUS, POSŁANIE, RAMY, WIERZCHNICA, WSTĘP, DŹWIĘCZNIK, ZERWANIE, ŁĄCZE ABONENCKIE, FANKA, WYROŚLE, KAPELUSZ, USTNIK, PROLOG, SZPONDER, ANGEOLOGIA, ZBIORNICA, KOD IDENTYFIKACYJNY, DOŚWIADCZENIE, GETTO, SUBIEKT, REZYDUUM, OKOWY, KORONIEC, LEJ KONDENSACYJNY, ŁOPATA, KOMPENSACJA, KOPANINA, LEJBIK, KORDON, WESOŁOŚĆ, UPADEK, JURA GÓRNA, PÓŁWYSEP, BRYŁKOWATOŚĆ, CZĘŚĆ WSPÓLNA ZBIORÓW, FILECIK, WAMPIREK, PANCERZ, ARTYLERIA LEKKA, PRZEDSCENIE, INTERIOR, TRAGICZNOŚĆ, SEKEL, RÓWNINA ZALEWOWA, NIEJEDNORODNOŚĆ, ARCHAICZNOŚĆ, ODNOWA, ZASIĘG, WYŻ, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, CEROWNIA, HAITI, STANOWISKO, REGLAN, ODCINEK, MARGINES, TANECZNOŚĆ, KOLEC, SPINKA, SERWETKA, BIEGNIK, STRZEMIĘ, PARAFIA, SPRZĘT, MUNSZTUK, BYSTROŚĆ, TAJEMNICZOŚĆ, WYKUP, EUROPEJSKOŚĆ, ROZMYSŁ, KONKLAWE, SZWABIA, ZMIERZCH, BOGACTWO, WOLITYWNOŚĆ, SPACEREK, WYCZERPYWALNOŚĆ, SKRZYDŁO, OCHRONA, DEDLAJN, KĄT, NAŚWIETLENIE, DETEKTORYSTKA, PARTER OGRODOWY, WOSKOWATOŚĆ, JEDNOKROTNOŚĆ, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, USTNIK, ZBOWID, OTOK, ENUMERACJA, ŁOKIEĆ, KORONA, PŁOZA, ŻYŁKA, WPUST, GAR, GARDZIEL, WIHAJSTER, PROROCTWO, KARAPAKS, BUFET, JARZYNA, GMINA GÓRNICZA, ROZNOSICIEL, ROZLEGŁOŚĆ, NIEOSTATECZNOŚĆ, SZELF, BOKS, ROZDZIAŁKA, KOLUMNA, ZŁA PRASA, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, BUSZÓWKA, WSTĘGA, SPODNIK, WĘZINA TARCZYCY, PŁONNOŚĆ, ZNAK GRANICZNY, ELEMENT GRZEJNY, ŚMIAŁOŚĆ, OKULARY, POLAROGRAFIA, UPRZEDMIOTOWIENIE, RAJA SIWA, ZAKŁAD, NIEDOGAREK, LABIRYNT, KROPLA W MORZU, DOPEŁNIENIE, SZYPUŁKA, PŁOMIEŃ, CZEP, POWAŻNY WIEK, CERTACJA, TARANTAS, OBSUWA, ADMIRACJA, SZTUKA, KONSEKRACJA, WIELOWYPUST, ODSTĘPNE, OSTOJA, POBRATYMSTWO, KOPIEC, PODGŁÓWEK, WYPUST, MAJTKI, WADA, ALLEGRO, PRĘGA, WIZJER, PODBRÓDEK, DŁUGIE RĘCE, AMATOR, RYTMICZNOŚĆ, CHRAPA, ATOM, DYSPROPORCJONALNOŚĆ, PROJEKCYJNOŚĆ, ANGLIA, ATRAKCYJNOŚĆ, GWIAZDKA, AFIRMACJA, SZTUKA, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, JAKLA, WŁADCZOŚĆ, ZWIT, PODOBÓZ, PREJUDYCJALNOŚĆ, TRAFNOŚĆ, NIEPRZYZWYCZAJENIE, KORONA SŁONECZNA, PUDŁO, POWYWRACANIE, STERNICZKA BIAŁOGŁOWA, NIENARUSZALNOŚĆ, KORPUS NAWOWY, KLĘSKA ELEMENTARNA, BRODA, NAGRZBIETNIK, PESZT, WYKRZTUSZANIE, PRZYDAWKA, POLITYKA PIENIĘŻNA, CHODY, OWOC, NAKŁUCIE, ŹRÓDŁOWOŚĆ, POPRZEWRACANIE, TRYWIALIZM, SPRZĘŻENIE ZWROTNE, OBSESYJNOŚĆ, PLASTYKA, PORUSZENIE, SKŁADOWA, FANATYZM, JABŁKO NANERCZOWE, SERAJ, MATERIALNOŚĆ, NAWA, APROBATA, DZIELNICA, KOMENTARZYK, ZUBOŻANIE, PRZYNALEŻNOŚĆ, RADZIECKOŚĆ, DEKIEL, ETERYCZNOŚĆ, UBOGOŚĆ, PODZIAŁKA, CZŁONEK, WĄTŁOŚĆ, SZCZENIACKOŚĆ, NIEZAWISŁOŚĆ, HASŁO WYWOŁAWCZE, NACZÓŁEK, SZEŚĆDZIESIĄTKA, NAKŁAD, SUBFUNDUSZ, WYROCZNIA, GAŁKA, PRZĄŚLICA, ROZWÓRKA, KLEPISKO, LEJ, DEKONCENTRACJA, SKURCZ, SYMPOZJON, ?IMPLIKACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.463 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIERZCHOŁEK - GÓRNA CZĘŚĆ, ZAKOŃCZENIE CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIERZCHOŁEK - GÓRNA CZĘŚĆ, ZAKOŃCZENIE CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZUB wierzchołek - górna część, zakończenie czegoś (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZUB
wierzchołek - górna część, zakończenie czegoś (na 4 lit.).

Oprócz WIERZCHOŁEK - GÓRNA CZĘŚĆ, ZAKOŃCZENIE CZEGOŚ sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - WIERZCHOŁEK - GÓRNA CZĘŚĆ, ZAKOŃCZENIE CZEGOŚ. Dodaj komentarz

4+1 =

Poleć nas znajomym:

x