SPOWODOWANIE ODPADNIĘCIA CZEGOŚ, UŁAMANIA, ODPRYŚNIĘCIA, USZKODZENIA W WYNIKU UDERZENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBTŁUCZENIE to:

spowodowanie odpadnięcia czegoś, ułamania, odpryśnięcia, uszkodzenia w wyniku uderzenia (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OBTŁUCZENIE

OBTŁUCZENIE to:

delikatne stłuczenie, ślad na ciele, obrażenie (na 11 lit.)OBTŁUCZENIE to:

spowodowanie uszkodzenia czegoś przez uderzenie (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPOWODOWANIE ODPADNIĘCIA CZEGOŚ, UŁAMANIA, ODPRYŚNIĘCIA, USZKODZENIA W WYNIKU UDERZENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.851

KONSEKWENCJA, MULTIPLET WIDMOWY, KANCIASTOŚĆ, STANDARD, OCENA, POGOTOWIE, WINIDUR, POLICHLOROPREN, CZŁOWIEK, UZDOLNIENIE, ŁAGODNOŚĆ, SKŁAD, ANTECEDENCJA, WSTAWKA, WSTĘP, BRUZDKOWANIE, LEGENDA, WYPUST, DYSPROPORCJONALNOŚĆ, INGRESJA MORSKA, KLEJARZ, ŁADOWARKA, TERPEN, SIATKA, TRANSPOZYCJA, WSPÓLNOTOWOŚĆ, PRZEKŁADKA, POWTÓRZENIE, WŁADZA, PROLIFERACJA, SYMPTOMAT, PRZERZUT, PARSZYWOŚĆ, MIOTEŁKA, DELIKATNOŚĆ, PODBICIE, SPRZĘCIK, OBJAW, MĄKA, CZUBATOŚĆ, BEZPRZYCZYNOWOŚĆ, KOŃ KABARDYŃSKI, PIĘKNY WIEK, NIESKRĘPOWANIE, KOMENTARZ, POMOC, GOTOWOŚĆ, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, NIEKOMERCYJNOŚĆ, WĄTŁOŚĆ, KONOTATKA, DROGA GRUNTOWA, JASNOŚĆ, KLIMAT, ODNAWIANIE, ŻAGIEW, SKURCZ, CENTRALA, MACHNIĘCIE RĘKĄ, TWÓRCZOŚĆ, BIEGŁY SĄDOWY, ANTYFAN, KOCIOŁ SUFOZYJNY, KRYTYKA, MODEL, TYTUŁ PRAWNY, ODBIÓR, LINIA DEMARKACYJNA, GEOMETRIA BOLYAIA-ŁOBACZEWSKIEGO, SZTUKA, POWSZECHNOŚĆ, ŚLĄSKOŚĆ, SMAŻENINA, NIEJEDNOZNACZNOŚĆ, ÓSMA CZĘŚĆ, STEMPEL, ZARYSOWANIE, NIEREGULARNOŚĆ, ZAPOTRZEBOWANIE, WYLICZANKA, ZARANIE, PODSYP, NAKŁUCIE, SPÓD, PĘD, GĄSZCZ, WĄSKIE GARDŁO, ZNAMIĘ, OBRANIE, ODKUPICIEL, ATOMOWOŚĆ, WIKTORIA, ONIRYCZNOŚĆ, UPODOBANIE, OSTATECZNOŚĆ, NIEPRZYZWYCZAJENIE, GATUNEK, PIĘĆDZIESIĄTKA, WALKA, PROFESJA, GNEJS OCZKOWY, NIEREGULARNOŚĆ, DEKLARACJA, USKOK, WIR, INDUKTYWNOŚĆ, IMPLIKACJA, SYSTEMOWOŚĆ, ŻYWOTNOŚĆ, WSTĘGA, ŻYWOTNOŚĆ, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, OŁÓW, GEN WĘDRUJĄCY, POŁOWA, OBIEG, BAŁWOCHWALSTWO, ZNIKNIĘCIE, OPOZYCJA, AUTOREGULACJA, DUMA, ZAPŁODNIENIE, SŁOWO KLUCZOWE, OPASKA, SASZETKA, MODROŚĆ, KRYZA, NATĘŻENIE, SAMOISTNOŚĆ, MIRIN, PRZESTRZELINA, IMPRESYJNOŚĆ, ZAUWAŻALNOŚĆ, REALIZM, REJESTRANT, BEZBRZEŻNOŚĆ, NEOPREN, PRZEJAW, ZNAK, WYRAŹNOŚĆ, NORMALNOŚĆ, PREJUDYCJALNOŚĆ, WSZECHMOC, ZABÓR, AFRYKAŃSKOŚĆ, ŚWIADECTWO, WALKA, PRZEKAZANIE, TECHNIKA, DEKIEL, HERBATA CZARNA, LODOWIEC GRUZOWY, REGESTR, NIECHĘĆ, ANTENKA, TABLOIDYZACJA, BUFOR, ZŁUDNOŚĆ, SZWEDZKOŚĆ, WRZASKLIWOŚĆ, POŚWIĘCENIE, ZŁOŻE, OZONEK, NIEWAŻNOŚĆ, SZTORC, NIEWYPARZONY JĘZOR, OKRUCH, ZATRUCIE, OKRYCIE, NIEUCHWYTNOŚĆ, PASTA, PRZYKRYCIE, PORTUGALSKOŚĆ, NAKŁUCIE, CELOWOŚĆ, REWALORYZACJA, FANATYK, KOMUNIKACYJNOŚĆ, OKREŚLONOŚĆ, WYROCZNIA, SZCZĄTEK, OBSYPISKO, KONFRONTACJA, POSPOLITE RUSZENIE, BAZA, MDŁOŚĆ, ARMAGNAC, BAZA, NIEPOSPOLITOŚĆ, SYLWETKA, CHMURA KONWEKCYJNA, STAN, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, KOSZTOCHŁONNOŚĆ, WYSPA BARIEROWA, REKONWERSJA, ŁUPEK ZIELEŃCOWY, WENA, ŚLAD, PRZYWILEJ EREKCYJNY, KONIUSZEK, RENOMA, HOŁUBCE, EKRANIZACJA, PRZESYP, SZCZĄTKI, CHOCHOŁEK, KONTUR, TRZEŹWOŚĆ, POKAZÓWKA, ŚWIADECTWO, NÓŻ, SUWANIE, NIEWYPARZONA MORDA, OSTANIEC, NIEPROPORCJONALNOŚĆ, WYSOKOŚĆ, ŚWIADCZENIE, ROZPUSTA, PIK, WADA, ŚLĄSKOŚĆ, JELEŃ WIRGIŃSKI, CZUB, DETALICZNOŚĆ, KISZKA, NIEWYPARZONY PYSK, BŁĘDNOŚĆ, POMINIĘCIE, ŁATWOŚĆ, POWÓD, SŁOWA, KOPRODUKCJA, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, PALARNIA, KISZONKA, NIENOWOCZESNOŚĆ, ZLEW, PREFERENCJA, ARYTMETYZACJA, POŚLEDNIOŚĆ, WARIACYJNOŚĆ, PRZEKAZANIE, ZBIORNICA, WYRAZ, KUCZKA, ZACHOWANIE, POZOSTAŁOŚĆ, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, GRZEJNIK KONWEKCYJNY, OWOC, PODMIANKA, CZUWANIE, STOPA, PRAGNIENIE, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, KOPA, PROCENTOWOŚĆ, ENTUZJASTA, MIARA, ZARZEWIE, PRYWATNOŚĆ, OBAWA, GRUPA, JELEŃ WIRGINIJSKI, EMANACJA, SZTORC, KAWAŁ, ODMIERZANIE, CHWYTAK, SZEREG, ZBAWCZYNI, BEZTERMINOWOŚĆ, FUNKCJA ZDANIOWA, DESZCZ, COŚ NIECOŚ, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, POWTÓRZENIE, POLICHLOREK WINYLU, POMINIĘCIE, RENOWACJA, RACJONALIZACJA, NACHALNOŚĆ, WYSIŁEK, NIEOBOJĘTNOŚĆ, PIWO, OPUSZCZENIE, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, POZIOM, INTERPRETACJA, HUK, ZAPAS, MALARZ, SPIĘCIE, ZACZEPNOŚĆ, WRÓG, CIĄGOTY, BELG, ?TŁUMACZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.851 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPOWODOWANIE ODPADNIĘCIA CZEGOŚ, UŁAMANIA, ODPRYŚNIĘCIA, USZKODZENIA W WYNIKU UDERZENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPOWODOWANIE ODPADNIĘCIA CZEGOŚ, UŁAMANIA, ODPRYŚNIĘCIA, USZKODZENIA W WYNIKU UDERZENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBTŁUCZENIE spowodowanie odpadnięcia czegoś, ułamania, odpryśnięcia, uszkodzenia w wyniku uderzenia (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBTŁUCZENIE
spowodowanie odpadnięcia czegoś, ułamania, odpryśnięcia, uszkodzenia w wyniku uderzenia (na 11 lit.).

Oprócz SPOWODOWANIE ODPADNIĘCIA CZEGOŚ, UŁAMANIA, ODPRYŚNIĘCIA, USZKODZENIA W WYNIKU UDERZENIA sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - SPOWODOWANIE ODPADNIĘCIA CZEGOŚ, UŁAMANIA, ODPRYŚNIĘCIA, USZKODZENIA W WYNIKU UDERZENIA. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x