PŁASKI KAWAŁEK, WARSTWA CZEGOŚ, BARDZO CIENKA CZĘŚĆ CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PŁAT to:

płaski kawałek, warstwa czegoś, bardzo cienka część czegoś (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PŁAT

PŁAT to:

zgrubiale: płatek - kryształek lodu lub śniegu (na 4 lit.)PŁAT to:

kawał czegoś, co ma znaczną powierzchnię i jest stosunkowo płaskie, np. materiału, papieru itp (na 4 lit.)PŁAT to:

element służący do wytwarzania siły nośnej (na 4 lit.)PŁAT to:

oddzielona szczeliną część narządu (na 4 lit.)PŁAT to:

płachta (na 4 lit.)PŁAT to:

kawał skóry (na 4 lit.)PŁAT to:

arkusz blachy (na 4 lit.)PŁAT to:

kawał mięsa (na 4 lit.)PŁAT to:

element samolotu (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PŁASKI KAWAŁEK, WARSTWA CZEGOŚ, BARDZO CIENKA CZĘŚĆ CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.865

POLEWKA, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, PROSCENIUM, TĘSKNOTA, NIERUCHOMOŚĆ, PŁOMYK, CEWA, SOHO, WSOBNOŚĆ, HERKULES, KREWETKA PŁYWAJĄCA, PIRAMIDKA, TRZON, GŁOWICA, PĘTLA JELITOWA, PATYK, OBUCH, WARSTWA KULISTA, LITOSFERA KONTYNENTALNA, WIGOŃ, CZUB, TOPIK, MIODNOŚĆ, RELIEF PŁASKI, KRYTYKA, KABANOS, NÓŻKA, FULAR, TATŁA, LICENCJA, LĘDŹWIE, WYPŁYW, NIEHARMONIJNOŚĆ, WORECZEK, PRZEDSCENIE, GŁUPOTA, TERLICA, TŁO, OKRĘŻNICA ESOWATA, BIODRÓWKA, FAJERWERKI, WOREK, ZDANIE, TAJEMNICZOŚĆ, POBLISKOŚĆ, DZWONECZNIK WONNY, CEPISKO, MINIATURKA, PODGŁÓWEK, ROZMIAR, CHŁAM, KUPA, PANEWKA, PASJA, KORTYNA, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, ŁATA, CROSS, OLBRZYM, ŻÓŁW TORNIERA, DWUKĄT SFERYCZNY, KREWETKA WIŚLANA, PAREO, PLEKTRON, SCHEDA SPADKOWA, DREWKO, PŁAT, MROK, WZGÓRZE, OBRAZOWANIE, MSZYCE, GRUNT, OSTENTACYJNOŚĆ, GICZ, KASZMIR, BAJECZNOŚĆ, WERSET, WALOR, KWARGIEL, PREDYKAT, WIELOWIEŚ, MNOGOŚĆ, UKŁAD SYMPATYCZNY, POLIMER, KREWETKA, KOPULA, NADZWYCZAJNOŚĆ, BABA JAGA, WESOŁOŚĆ, KRUPON, ŁADOWARKA, USTNIK, MULTIPLET WIDMOWY, CHILI, MEGAPOZYTYW, FRONT, SKORUPA ZIEMSKA, ROZŁOŻYSTOŚĆ, NUMER GEOGRAFICZNY, ŚCIANKA, SPERKA, PRZÓD, GŁOWICA, PODGARDLE, PRZEISTOCZENIE, NATRYSKIWANIE, ROZMYSŁ, KORA SOCZEWKI, ŁAWICA SKALNA, HAITI, KORONA, WIRNIK, POTAŻ, OSTATNIE PODRYGI, RYZALIT, TYBINKA MAŁA, KARTON, KĄT DEPRESJI, WIERZCHOŁEK, ADWERBIUM, GIDRAN, PRZYDZIAŁ, PODSUFITKA, PŁÓZ, NORRLAND, NOSEK, DELIKATESOWOŚĆ, KOP, NATKA, OBRĘCZ, UZALEŻNIONY, POSZUKIWACZ, DRYL, JER PRZEDNI, PODOBNOŚĆ, GRZBIETOPŁAT, PÓŁWYSEP, MÓZG EMOCJONALNY, ŚWISTEK, DOCZEPKA, POKŁAD, DOGADZANIE SOBIE, ADAPTACJA, PODNIEBIENIE TWARDE, OBWODOWY UKŁAD NERWOWY, PIĘKNY WIEK, ZASKOK, WYSŁANIE, KOLEC, OKRYCIE, TRZONEK, MASZKARA, OSŁONKA NABYTA, ODCINEK, JER TYLNY, TRIANON, WESOŁOŚĆ, ŁOPATKA, BUŁAT, NEKTAR, PARADNOŚĆ, BRYŁKOWATOŚĆ, SZPONDER BRZEŻNY, ENDODERMA, PYŁ, CHRYSTIANIA, POWYWRACANIE, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, DROGA PRZEZ MĘKĘ, GENEZA, IGŁA, WICHURA, LABIRYNT, PODKOWA, DYGITALIZACJA, TROPOPAUZA, OPUSZKA, WERESZCZAKA, NADPROŻE, HORRENDUM, BLOK KONTYNENTALNY, RYJEC, INWAZJA, PIĘTA ACHILLESOWA, DĘTKA, MODEL, STRZEMIĘ, WARZYWNIAK, PARASOL, JARZYNA, EUROPA, WIERZCHNICA, LODOWIEC SZELFOWY, PRZĄŚLICA, HYMENOFOR, MALARZ, LODOWNIA, MANNA, ŻYŁA, MOSTEK, NAJWYŻSZY CZAS, POLEWKA, KASZANKA, OKRZOSEK, ROZDZIAŁKA, TRAGICZNOŚĆ, POLITYKA PIENIĘŻNA, PŁAT CIEMIENIOWY, UNOWOCZEŚNIENIE, POPRZEWRACANIE, WKŁAD, REGULARNOŚĆ, OKRES WEGETACYJNY, URZECZOWIENIE, WARSTWA KOLCZYSTA, MAJĄTEK NIERUCHOMY, SIMA, BODZIEC, PREDYSPOZYCJA, DIAGONAL, AKCIK, OLIWKA, ZGORZEL, OŁÓW, BUSZÓWKA, LEJBIK, ODCIEŃ, PAS, WSPÓŁTWÓRCZYNI, INLET, WENA, CHILLI, NARAMIENNICA, NAPEŁNIACZ, DARMOSZKA, OBOWIĄZEK, KWARTA, PRZEDZAMCZE, SUMARYCZNOŚĆ, KAZIMIERZ, ŻEBRO, WĄTŁOŚĆ, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, ŁYSINKA, DRUGA BRODA, SCHEMAT, WSTAWKA, ŁUPEK DACHÓWKOWY, POŚCIELÓWKA, OTULINA, CECHOWNIA, WELWET, BAŁWOCHWALSTWO, AMALAKA, SKURWYSYŃSTWO, KUC HACKNEY, MIT, SUSEŁ LAMPARCI, ŁAPACZKA, STAL DAMASCEŃSKA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, BATYMETRIA, ELF, TRENT, OSZCZĘDNOŚĆ, AZOTEK KRZEMU, ZBIORÓWKA, HAREM, OTOK, ŁUSKA, MORS, KOKPIT, MUR, SZCZAPA, OSKROBYWANIE, BLIŹNIAK, NIEDBALSTWO, PRECEDENSOWOŚĆ, ISKRA, JĘZYK, NATRYSK, PÓŁGOLF, NIEDOMIAR, LEŃ PATENTOWANY, KADŁUB, PODNIEBIENIE MIĘKKIE, SKRZYDEŁKO, WSPÓLNOTA, KRĄŻENIE MAŁE, WYKRZTUSZANIE, PODSEKTOR, ŁOMOTANINA, SURÓWKA, HORYZONT, DOGODZENIE SOBIE, PODSTAWY, OSM, KWARTAŁ, PREJUDYCJALNOŚĆ, ?BIOCZUJNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.865 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PŁASKI KAWAŁEK, WARSTWA CZEGOŚ, BARDZO CIENKA CZĘŚĆ CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PŁASKI KAWAŁEK, WARSTWA CZEGOŚ, BARDZO CIENKA CZĘŚĆ CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PŁAT płaski kawałek, warstwa czegoś, bardzo cienka część czegoś (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PŁAT
płaski kawałek, warstwa czegoś, bardzo cienka część czegoś (na 4 lit.).

Oprócz PŁASKI KAWAŁEK, WARSTWA CZEGOŚ, BARDZO CIENKA CZĘŚĆ CZEGOŚ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - PŁASKI KAWAŁEK, WARSTWA CZEGOŚ, BARDZO CIENKA CZĘŚĆ CZEGOŚ. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x