NACZYNIE, KTÓRE SŁUŻY DO PODAWANIA DO STOŁU KAWY, ZWYKLE CZĘŚĆ SERWISU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZBANEK DO KAWY to:

naczynie, które służy do podawania do stołu kawy, zwykle część serwisu (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NACZYNIE, KTÓRE SŁUŻY DO PODAWANIA DO STOŁU KAWY, ZWYKLE CZĘŚĆ SERWISU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.121

LEK ANTYDEPRESYJNY, UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA, ŚWIADCZENIE WYSOKOSPECJALISTYCZNE, KONWENT, JELCZ, KOLBA, OSOWO, JAŚNIA, USŁUGOWOŚĆ, PRZEISTOCZENIE, PRZEPIS, ZAKAŻENIE SUBKLINICZNE, DUŻA CZARNA, HAG, SZTOS, POŻAR, REPUBLIKA LITEWSKA, WIENIEC, GŁOŚNIK ELEKTROMAGNETYCZNY, ZŁOTY CIELEC, EOLIA, SERNIK, STEEL PAN, DIAPSYDY, SZPONDER BRZEŻNY, DROGI RODNE, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, ŁAGIEW, JAKLA, NIEPRZYSTOJNOŚĆ, EMALIA, BUŹKA, PONCZ, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, DANE WRAŻLIWE, SPAMER, LEJEK, ROZPRZA, TAŚMA, ZŁĄCZE, WIWAT, PAJĄCZEK, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, POPIELNICA, WSPÓŁTOWARZYSZ, GWIAZDA WIELOKROTNA, CZUJKA, PRAWIDŁO, WARZYWNIAK, PODETAP, KOŃ TROJAŃSKI, BRZUSIEC, SOCYNIANIZM, EWOLUCJONIZM KULTUROWY, PRZYBORY, ŻYŁA NERKOWA, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, KOKPIT, ATMOSFERA NORMALNA, LADA, WSTECZNY BIEG, SYMETRIA, WOREK TRZEWIOWY, NAKOLANEK, WARZYWO KORZENIOWE, KANISTER, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, ANTECEDENCJA, MEZZANINO, HRABIĄTKO, SEKLER, OTOCZENIE, PRÓBA REPREZENTATYWNA, ZEGAR WODNY, SZELMUTKA, GÓRALEK ZAROŚLOWY, GARDEROBA, SCENA, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, PANCERZ, ŚWIĘTA KSIĘGA, WACHTA, ZUPA, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, ŻAL, GRZYBEK TYBETAŃSKI, KALKA, RAFA, KARK, ANTYGWAŁTY, GLIKOPROTEID, BIBLIOTEKA, KONSYGNATARIUSZ, ĆWIARTKA, ZAWRÓT GŁOWY, KRAŃCÓWKA, PIRAMIDA, POPIÓŁ, KACOWE, ZALESIE, SPECSŁUŻBY, REWOLUCJA, ZMROK, KSIĘGA PARAFIALNA, DANE BIOMETRYCZNE, REZERWA OBOWIĄZKOWA, KAZIMIERZ, PRZEDZAMCZE, BOJOWY WÓZ PIECHOTY, TERCJA, FAKSYMILE, PRAWO MOJŻESZOWE, KURDUPLOWATOŚĆ, JĘZYK PIKTYJSKI, DYPTYK, KOŁO ŁOWIECKIE, LAMPKA, KUBRAK, LIMBUS, POSKRZYP, PRAKTYCZNOŚĆ, BOMBERKA, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, DEKADENCKOŚĆ, RENCISTA, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, EONIZM, DYSPOZYTOR, BUSOLA INKLINACYJNA, MASZTÓWKA, FETYSZYZM TOWAROWY, PÓŁCHÓR, DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, KRUPON, TRENAŻER, OWODNIOWCE, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, OGRÓD DENDROLOGICZNY, ZŁOTOGŁÓW, KLOSZ, WODZE, MŁODZIEŻÓWKA, TRZMIEL, CYBORIUM, SPRAWIEDLIWOŚĆ POZIOMA, RZECZOWNIK POLICZALNY, SUPORT, ALTER EGO, WIZA POBYTOWA, KONIOWODNY, FORTE, DUALNOŚĆ, KRĘTLIK, PIERŚ, SĘPNIK PSTROGŁOWY, DOBRA POŚREDNIE, MIKSER PLANETARNY, STROP, SYFON, TRIANGUŁ, WARSTWA ROGOWA, PODNIEBIENIE TWARDE, PĄK, GŁOWICA, GRZAŁKA, STROIK, PRZEKSZTAŁCENIE TOŻSAMOŚCIOWE, DYPTYCH, SUWACZEK, ŻŁÓB, ŚRODOWISKO, FORMA ODLEWNICZA, MAJTKI, TARAS, OPASANIE, STOJAN, OKUCIE, ŚWIATŁO CHEMICZNE, WYSOKOŚĆ, PANCERKA, BLANKIETOWOŚĆ, CHARAKTERYSTYKA, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, GIMBOPATRIOTA, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, PUNKT OKOSTNOWY, SOCZEWKA, UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE, ŁAPA, KOLUMNA, SUFIT, PRYZMA, DEFINIENDUM, SKOPEK, SKRZYNIA, MAŹNICA, URLOP TACIERZYŃSKI, WERS, WYTWÓRCA, SKRZACIK, POZŁOTKA, DRAMAT EPICKI, STULEJARZ, FATALIZM, ZRĄB, KARTA SIECIOWA, CIĄGNIK, PAS, MĘKI TANTALA, DUPECZKA, STROJNICA, TRIANGULACJA, AORTA BRZUSZNA, CHOLEWA, OPOZYCJA RÓWNORZĘDNA, KSIĘSTWO, LICO, TELOM, ZABYTEK RUCHOMY, SŁOIK, CELOWNIK, WIELOZADANIOWOŚĆ, LICE, PRZEBIEG, KRÓLIK, OSTATNIA PROSTA, PODSTAWA, RAMA, ANIOŁEK, AZYL DYPLOMATYCZNY, BACIK, SIODŁO, OCHRONA, ROZDZIALIK, NABIEGUNNIK, LEJ POLARNY, ZAKRĘT, SAMOLOT SZEROKOKADŁUBOWY, CHWYTNIK, WNĘTRZE, ZJAWISKO NATURALNE, NAKARCZEK, PROCES JEDNOSTKOWY, PŁATOWIEC, WIERZCHNICA, ŻYŁA SZYJNA ZEWNĘTRZNA, OKREŚLENIE, SAMOZNISZCZENIE, POKRYWA, TYKA, DOBRO PRYWATNE, CUKIERNICZKA, SADZ, STRUNOWCE, URNA, BECZKA, SKAKUNY, SZATANISTKA, ZDANIE ZŁOŻONE, GRUCZOŁ MLECZNY, PRZERWANIE, PRYWACIARZ, WYROSTEK RZĘSKOWY, OBJAWIENIE PRYWATNE, PRZYSIOŁEK, FAKTORIA, BELWEDER, BADANIE, STRUKCZASZY, BREW, OBLEGA, STROFA, LAGUNA, UNDEAD, CZĘŚĆ ZAMIENNA, PÓŁKWATEREK, SZYJKA UDOWA, BARSZCZ BIAŁY, TRZĘSIENIE ZIEMI, GESTAGEN, NIEPOKALANEK, ZATOKA, WZMACNIACZ OPERACYJNY, BYLICA PONTYJSKA, PŁATEK, DIABEŁEK, KAWAŁ, KOLONADA, CEFALASPIDY, TOALETA, GENERATOR LICZB LOSOWYCH, INTERWENCJA HUMANITARNA, TEZA, WKŁADKA, STYK, KĄT PŁASKI, ODCIEK, BUŁCZARKA, ?PROTOHISTORIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.121 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NACZYNIE, KTÓRE SŁUŻY DO PODAWANIA DO STOŁU KAWY, ZWYKLE CZĘŚĆ SERWISU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NACZYNIE, KTÓRE SŁUŻY DO PODAWANIA DO STOŁU KAWY, ZWYKLE CZĘŚĆ SERWISU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZBANEK DO KAWY naczynie, które służy do podawania do stołu kawy, zwykle część serwisu (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZBANEK DO KAWY
naczynie, które służy do podawania do stołu kawy, zwykle część serwisu (na 13 lit.).

Oprócz NACZYNIE, KTÓRE SŁUŻY DO PODAWANIA DO STOŁU KAWY, ZWYKLE CZĘŚĆ SERWISU sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - NACZYNIE, KTÓRE SŁUŻY DO PODAWANIA DO STOŁU KAWY, ZWYKLE CZĘŚĆ SERWISU. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

x