URZĄDZENIE BIUROWE SŁUŻĄCE DO SPINANIA PLIKÓW PAPIERU ZA POMOCĄ PLASTIKOWEJ OPASKI ROZDZIELONEJ W CZĘŚCI NA CIENSZE PASKI, KTÓRE OWIJAJĄ SIĘ WOKÓŁ OTWORÓW W KARTKACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BINDOWNICA to:

urządzenie biurowe służące do spinania plików papieru za pomocą plastikowej opaski rozdzielonej w części na ciensze paski, które owijają się wokół otworów w kartkach (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE BIUROWE SŁUŻĄCE DO SPINANIA PLIKÓW PAPIERU ZA POMOCĄ PLASTIKOWEJ OPASKI ROZDZIELONEJ W CZĘŚCI NA CIENSZE PASKI, KTÓRE OWIJAJĄ SIĘ WOKÓŁ OTWORÓW W KARTKACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.888

SZYNA, KAMERDYNER, PŁYWANIE, GŁOWIENKA PRERIOWA, DRUK ROZSTRZELONY, NIEŻYT, HAMULEC NAJAZDOWY, DŹWIGNIA FINANSOWA, REGULATOR WATTA, GRZYB SKALNY, BYLICA POSPOLITA, ZAJĄC, HOMOGENIZATOR, KRUSZYNKOWATE, ANTROPOLOGIA NORMATYWNA, ZAJOB, PIONEER, SYROPEK, SAMOURZECZYWISTNIENIE, TELEKS, ROZRUSZNIK SILNIKA SPALINOWEGO, LUKSEMBURSKI, NIMB, WIZUALIZACJA, SIEDZISKO, SKANER 3D, CENOBIORCA, LĘDŹWIE, ŁONO, TRYTYTKA, MIŁOŚĆ, ZRAZOWA, SAMOŁÓWKA, KLUBA, EPOKA KAMIENIA, DZIENNIK, OBLĘŻENIE, LALKA, WIDZIADŁO, RZUT PROSTOKĄTNY, KOSS, FASKA, ODKUPICIEL, ZASTAW REJESTROWY, APIKOMPLEKS, ZNAJOMY, WIRTUALIZACJA, EPILEPTOLOG, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, JARZYNKA, KAPRYŚNICA, PŁYTA, GNIAZDO NASIENNE, BAJRONISTA, PLAMIEC AGREŚCIAK, HIKORA, ZSTĘPNICA, LITAURY, OŚWIETLENIE, DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY, GZA, CZAS NIEOZNACZONY, TRANSPORTER, PAPIERNICZY, POLONEZ, POŚWIADCZENIE ELEKTRONICZNE, GRUSZA, NATYWIZM, DEGRADACJA SPOŁECZNA, PARAFOWANIE, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, KUNDMAN, KRÓLIK, SPÓŁGŁOSKA PRZYDECHOWA, WYWROTKA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, KILOFEK, BODAK, RYBY ŁAWICOWE, RZEŹNIA, SEMITA, MIĘDLARKA, KŁYKIEĆ POTYLICZNY, GRUPA, EGZOTYK, KOSTIUMERNIA, PODIUM, POLIMODALNOŚĆ, HETEROMORFIZM, SPEKTROMETR MASOWY, ŻEBERKA, NOWOZACIĘŻNY, JĘZYK BRETOŃSKI, HYDRA, SOLUBILIZACJA HYDROTOPOWA, NERD, DŹWIGARKA, BUŁAT, ANOMALIA MAYA-HEGGLINA, BODZIEC BEZWARUNKOWY, ANTIFA, PROWINCJA, GÓRNICTWO KRUSZCOWE, DIABLĘ, EKSPERT, APARAT WYLĘGOWY, M, RULETKA, CHASERKA, GAMBIA, WIBROAKUSTYK, WIDEOKONFERENCJA, ENERGETYKA CIEPLNA, ŁOŻYSKO, WYRÓWNANIE, HORMON ANTYMILLEROWSKI, SUITA, GANGLIOZYDOZA GM2, POINT AND CLICK, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, RADAR, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, SEJSMOGRAF, SKORUPA, GONIOMETRIA, TEMPERATURA ROSY, ZNACZNIK, MAH JONG, SAMORZUTNOŚĆ, PODSADKA, ŁUK, ASTROBOTANIKA, MAGELANKA SIWOGŁOWA, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, BÓJKA, CHART, KOSZTY PRACY, MATERIAŁ ROZSZCZEPIALNY, ZABORCA, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, OWOC RZEKOMY, FILM DROGI, PARA, MAŁGORZATKA, RANA WYLOTOWA, POPYCHADŁO, INTERNACJONAŁ, FUNT GIBRALTARSKI, OCEL, DEPTAK, MORAWY, STRUNA, SZATA TYPOGRAFICZNA, SZKUTNICTWO, GWAŁTOWNOŚĆ, JĘZYK PENDŻABSKI, KURATORKA, KROK, NERWOWOŚĆ, OOLIT, PALATOGRAM, UBÓJ, USTROJSTWO, KRZYWA OBOJĘTNOŚCI, ZAPRAWA, NAKIEROWANIE SIĘ, STRUKCZASZY, ANALIZA KOSZTÓW, SEKRET, CIEŃ DO POWIEK, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, IZBA, WIGILIA, MINÓG MORSKI, KANAŁOPATIA, APLIKACJA, PSYCHOBIOLOGIA, INIEKCJA, ANTENA, OMLET, POPYT, BACKGROUND, PYCHÓWKA, TERRARYSTA, ESTETYKA, POSKRZYP, POSTĘPACTWO, MAŁPY WĄSKONOSE, ALMIKOWATE, APPALOOSA, GŁOSKA PREPALATALNA, MASA RELATYWISTYCZNA, CEKOTROFIA, TENOR DRAMATYCZNY, PISMO RUNICZNE, STREFA KONWEKTYWNA, PRZYROST, REGENT, BIOODPADY, FAKT NAUKOWY, PIES NA BABY, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, CZEKAN, MIEDNICZKA, JADOWITOŚĆ, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, KONSERWA, SZARPANINA, KRATA KSIĘCIA WALII, JĘZYKOZNAWCA, LANGUR KSIĄŻĘCY, PRACA, PAFOS, KALENDARZ, BEZPIECZNIK, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, WILK Z GÓR CASCADE, BICZ SZKOCKI, PODATEK EKOLOGICZNY, WOLNY, JIVE, PRZYKRYCIE, AEROZOL BIOLOGICZNY, HIGIENISTKA, GARNITUR, PRZEGLĄDARKA, EKLIPTYKA, ATOPINA, OSIEDLE MIESZKANIOWE, GRADACJA, OSAD CZYNNY, KORMORAN OLIWKOWY, JEZIORO WYTOPISKOWE, TARTAK, ZWIĄZKOWIEC, TRACHEOSKOPIA, POWIEŚĆ Z TEZĄ, INDOEUROPEJCZYK, TARTALETKA, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, SZYNSZYLOWATE, FIZYK, MAGIEL, SEZON, TENOR LIRYCZNY, KOTWA, WYRZUTNIA, KUSTODIA, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, BOMBONIERA, NUDYSTA, SKARB PAŃSTWA, SAMOROZPAD, MORSZCZYNA, DEBIUT ZAMKNIĘTY, SZUMOWINA, ORCZYK, PALMA KRÓLEWSKA, TRZASKOWISKO, KAMIEŃ, ADHEZJA, POPARCIE, ROBER, ERA MEZOFITYCZNA, KONTO, WYSPY SALOMONA, PRYMUS, ŁAŃCUSZEK, CUDOTWÓRCA, CZERWONA FALA, FRANCUSKI, KRAWAT, BABIZM, KIERAT, AMPUŁKA, CZAKRAM, MISIAK, BARIERA DŹWIĘKU, POŻAR, MIEJSCE, KATAKUMBY, DEMENTI, APORT, WIDZENIE SENNE, STOS PACIERZOWY, PRYSZNIC, JĘZYK ALBAŃSKI, ROCK PROGRESYWNY, OPERA, REFPATENT, TRZY KARTY, JĘZYK ŻYWY, BURGER, KOPALNIA, NIEOBYCZAJNOŚĆ, URUK-HAI, ZARODZIEC OWALNY, ?GORS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.888 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE BIUROWE SŁUŻĄCE DO SPINANIA PLIKÓW PAPIERU ZA POMOCĄ PLASTIKOWEJ OPASKI ROZDZIELONEJ W CZĘŚCI NA CIENSZE PASKI, KTÓRE OWIJAJĄ SIĘ WOKÓŁ OTWORÓW W KARTKACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE BIUROWE SŁUŻĄCE DO SPINANIA PLIKÓW PAPIERU ZA POMOCĄ PLASTIKOWEJ OPASKI ROZDZIELONEJ W CZĘŚCI NA CIENSZE PASKI, KTÓRE OWIJAJĄ SIĘ WOKÓŁ OTWORÓW W KARTKACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BINDOWNICA urządzenie biurowe służące do spinania plików papieru za pomocą plastikowej opaski rozdzielonej w części na ciensze paski, które owijają się wokół otworów w kartkach (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BINDOWNICA
urządzenie biurowe służące do spinania plików papieru za pomocą plastikowej opaski rozdzielonej w części na ciensze paski, które owijają się wokół otworów w kartkach (na 10 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE BIUROWE SŁUŻĄCE DO SPINANIA PLIKÓW PAPIERU ZA POMOCĄ PLASTIKOWEJ OPASKI ROZDZIELONEJ W CZĘŚCI NA CIENSZE PASKI, KTÓRE OWIJAJĄ SIĘ WOKÓŁ OTWORÓW W KARTKACH sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - URZĄDZENIE BIUROWE SŁUŻĄCE DO SPINANIA PLIKÓW PAPIERU ZA POMOCĄ PLASTIKOWEJ OPASKI ROZDZIELONEJ W CZĘŚCI NA CIENSZE PASKI, KTÓRE OWIJAJĄ SIĘ WOKÓŁ OTWORÓW W KARTKACH. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x