GRUPA LUDZI, OTOCZENIE OSÓB, KTÓRE FUNKCJONUJĄ W PODOBNY SPOSÓB I W PODOBNYCH WARUNKACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŁA to:

grupa ludzi, otoczenie osób, które funkcjonują w podobny sposób i w podobnych warunkach (na 4 lit.)KRĘGI to:

grupa ludzi, otoczenie osób, które funkcjonują w podobny sposób i w podobnych warunkach (na 5 lit.)SFERA to:

grupa ludzi, otoczenie osób, które funkcjonują w podobny sposób i w podobnych warunkach (na 5 lit.)ŚRODOWISKO to:

grupa ludzi, otoczenie osób, które funkcjonują w podobny sposób i w podobnych warunkach (na 10 lit.)ŚWIAT to:

grupa ludzi, otoczenie osób, które funkcjonują w podobny sposób i w podobnych warunkach (na 5 lit.)ŻYWIOŁ to:

grupa ludzi, otoczenie osób, które funkcjonują w podobny sposób i w podobnych warunkach (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOŁA

KOŁA to:

grupa ludzi, otoczenie osób, które funkcjonują w podobny sposób i w podobnych warunkach (na 4 lit.)KOŁA to:

zębate - to tryby (na 4 lit.)KOŁA to:

na osi wagonu (na 4 lit.)KOŁA to:

zębate - w przekładni (na 4 lit.)KOŁA to:

wagonu - bez opon (na 4 lit.)KOŁA to:

cztery u wozu (na 4 lit.)KOŁA to:

niezbędne w rowerze (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA LUDZI, OTOCZENIE OSÓB, KTÓRE FUNKCJONUJĄ W PODOBNY SPOSÓB I W PODOBNYCH WARUNKACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.068

CYNK, BIEGAJĄCE OCZY, MITYNG, POCIĄG POSPIESZNY, URWANIE DUPY, KUM, SYSTEM SZWAJCARSKI, OSADA, GRAF, WACHLARZ, PROMIEŃ, KOŁA, PASTORALE, CHROMOSOM Y, NOGOLOTKOWATE, FLAMBIROWANIE, SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI, SPAD, PODTYP, SPOŁECZNA KRZYWA OBOJĘTNOŚCI, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, TŁUM, HAPLOTYP, ŚLEPY KOSZTORYS, ZBOŻE, NOGAL, AURA, ZASTĘP, EJDETYCZNOŚĆ, ROZRABIAKA, BOMBONIERA, CEDUŁA, GRONINGER, KASTA, MENU, TERRARIUM, KANCIASTOŚĆ, URWIS, KOLEJKA GÓRSKA, JĘZYK, TROLEJBUS, GRUZIŃSKI, INTERPRETATOR, EFEKTOR, TEŚCIK, PŁOMIENIE, ŁASKOTKI, SINUS, KOMPOZYCJA SZOPKOWA, ODDZIAŁ, OPERA, PORNO, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, ETOS, ZASTĘP RATOWNICZY, WIDZENIE BARWNE, FORUM DYSKUSYJNE, JĘZYK WOGULSKI, ZIMNY PRYSZNIC, POLANIE, PRZEDMIAR, JEGO WYSOKOŚĆ, ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE, AMH, LOGORYTMIKA, BURZYK, TRANSKRYPCJA, WYRAŻENIE NIEOZNACZONE, PERFORMANCE, BEFKA, KOTYLION, GRUPA ETNICZNA, ANGLIZOWANIE, PUNKT WĘZŁOWY, ZAPAŁKA SZTORMOWA, OPĘTANIE, OBARZANEK, SIÓDEMKA, USTAWKA, KIESA, WYROBNICA, ZASKOK, CHOROBA HORTONA, GRUPA INWALIDZKA, MAKIMONO, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, PRZENOŚNIK, FASOLA SZPARAGOWA, ORDYNACJA, SĄD OKRĘGOWY, SYSTEM OBRONNY, PRZEMYSŁ, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, OBELGA, THOMAS, KOLEGIUM, PURPURA, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, WANIENKA, GORS, HOMAR, GARDEROBA, MOWA WIĄZANA, CHOROBA CANAVAN, CELEBRACJA, SATANISTKA, SIECZKA, PREPARAT, REGION WĘZŁOWY, REPREZENTACJA, GRUPA NACISKU, STRZAŁ, RYKSIARZ, PRZODOWNIK, STYL, RZEŹ, MILCZĄCA ZGODA, SZPALER, SOLUBILIZACJA HYDROTOPOWA, PLEJADA, INDOEUROPEJCZYK, NIEZRĘCZNOŚĆ, DANE BIOMETRYCZNE, KLASA, SKRZACIK, TEKSTOWOŚĆ, WACHLARZYKOWATE, KASTA, DREWNO ŚREDNIOWYMIAROWE, OKO, GAD MORSKI, DZIAŁANIE KORYGUJĄCE, DELIKT KONSTYTUCYJNY, BAROMETR KONIUNKTURY, ENERGIA SPOCZYNKOWA, REEDUKACJA, TRYB, STOLIK, MARSZ, BIBLIOTEKA GENOWA, FAKOMATOZA, FAZA, KUCHENKA, HERBATA, WTRYSK PALIWA, PROCESOR, CZEPLIWOŚĆ, ZRZESZENIE, SZKŁO, ZAUROPODOMORFY, DYSPROPORCJA, URWISEK, METYLEN, GIGANT, ORĘŻ, KOŁA, DERMOKOSMETYKA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, SMAR, STYLING, ZBIORÓWKA, APARAT FOTOGRAFICZNY, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, LINIA ŚREDNICOWA, ZAKAŻENIE SUBKLINICZNE, POJEDYNEK, REAL, GRAPTOLITY, PLEBEJUSZ, PAMPA, PORNOGRAFIA, GRZYB CHRONIONY, DZIADZIENIE, NIEUNIKNIONOŚĆ, TRYUMWIRAT, RODZINA, WRZASKLIWOŚĆ, DECEPCJA, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, NAWAHO, KOŚĆ STRZAŁKOWA, POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE, UCZELNIA, KAWALERSKA JAZDA, TELEMARK, SERWIS INTERNETOWY, ŁAJDACKOŚĆ, HRABIĄTKO, OCZYSZCZACZ, ZDANIE, PIKNOMETR, CZEREŚNIA, WARIACJA, MIEJSCE, KARABIN WYBOROWY, NIEMOŻEBNOŚĆ, PIERDOLENIE O SZOPENIE, ŁAŃCUSZEK, METODA REPREZENTACYJNA, KUGLARSKOŚĆ, WIDEOREJESTRATOR, PROTAMINA, PROCENT SKŁADANY, KONKURENCJA, KABRIOLET, DWÓJECZKA, KIERKI, JĘZYK BIAŁORUSKI, NATURALIZM, REZERWA WALUTOWA, KORBACZ, ELEMENT, REJESTR, WIĄZANIE KOWALENCYJNE SPOLARYZOWANE, KURTYNA SKALNA, WZORZEC RUCHOWY, NIEUBŁAGALNOŚĆ, NIEREGULARNOŚĆ, ROZWIDLACZ, WIDZENIE PRĘCIKOWE, CHOMĄTO, KONFERENCJA UZGODNIENIOWA, POJAZD NIEKOŁOWY, POLIGAMICZNOŚĆ, NAPROTECHNOLOGIA, WSPÓLNY ZASÓB, TABOR, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, BANDYTYZM, SARKOIDOZA, CHARAKTERYSTYKA, BIDULA, KONIECZNOŚĆ, OGNISKO, PACZKA, ZAOPATRZENIE, MIKST, DZBANEK DO KAWY, ZDANIE PODRZĘDNE, STĄGIEW, OKRZYK, APROBACJA, ATRYBUCJA, DEPORTACJA, POCISK NIEPENETRUJĄCY, KOLBA, AHISTORYZM, KOHABITACJA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, JĘZYK LINGALA, PRALUDZIE, GRZYB CHOROBOTWÓRCZY, AGREGATY MONETARNE, NEORENESANS, AGROTURYSTYKA, FASOLA SZPARAGOWA, KONWÓJ, KOMBINACJA, PRZELEW KRWI, ASYSTA, SIDOLKA, PIKIETA, COCKTAIL, RADA STARCÓW, ŁUGOWNICA, PLUWIOGRAF, MSZAKI, SUBTELNOŚĆ, WŁASNOŚĆ, PRZEPLOTKA, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, MARSZ, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, ONELINER, KRWIOPIJCA, RYT, EUGLENINY, INSTRUMENT DŁUŻNY, INTERFEJS SIECIOWY, WYKAZ, NERKOWIEC, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, CYKL PŁCIOWY, KAPITAŁ SPOŁECZNY, UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE, ABORDAŻ, ZMOWA MILCZENIA, CIĄG TECHNOLOGICZNY, MITOTWÓRSTWO, PASZTETNIK, PLEŚNIAK, SZWADRON ŚMIERCI, LEPIARKA, OZONOSFERA, ŚCIANA, GRUPA, OFIAKODONTY, SPRAWNOŚĆ, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, ?KOMPLEKSJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.068 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUPA LUDZI, OTOCZENIE OSÓB, KTÓRE FUNKCJONUJĄ W PODOBNY SPOSÓB I W PODOBNYCH WARUNKACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: GRUPA LUDZI, OTOCZENIE OSÓB, KTÓRE FUNKCJONUJĄ W PODOBNY SPOSÓB I W PODOBNYCH WARUNKACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŁA grupa ludzi, otoczenie osób, które funkcjonują w podobny sposób i w podobnych warunkach (na 4 lit.)
KRĘGI grupa ludzi, otoczenie osób, które funkcjonują w podobny sposób i w podobnych warunkach (na 5 lit.)
SFERA grupa ludzi, otoczenie osób, które funkcjonują w podobny sposób i w podobnych warunkach (na 5 lit.)
ŚRODOWISKO grupa ludzi, otoczenie osób, które funkcjonują w podobny sposób i w podobnych warunkach (na 10 lit.)
ŚWIAT grupa ludzi, otoczenie osób, które funkcjonują w podobny sposób i w podobnych warunkach (na 5 lit.)
ŻYWIOŁ grupa ludzi, otoczenie osób, które funkcjonują w podobny sposób i w podobnych warunkach (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŁA
grupa ludzi, otoczenie osób, które funkcjonują w podobny sposób i w podobnych warunkach (na 4 lit.).
KRĘGI
grupa ludzi, otoczenie osób, które funkcjonują w podobny sposób i w podobnych warunkach (na 5 lit.).
SFERA
grupa ludzi, otoczenie osób, które funkcjonują w podobny sposób i w podobnych warunkach (na 5 lit.).
ŚRODOWISKO
grupa ludzi, otoczenie osób, które funkcjonują w podobny sposób i w podobnych warunkach (na 10 lit.).
ŚWIAT
grupa ludzi, otoczenie osób, które funkcjonują w podobny sposób i w podobnych warunkach (na 5 lit.).
ŻYWIOŁ
grupa ludzi, otoczenie osób, które funkcjonują w podobny sposób i w podobnych warunkach (na 6 lit.).

Oprócz GRUPA LUDZI, OTOCZENIE OSÓB, KTÓRE FUNKCJONUJĄ W PODOBNY SPOSÓB I W PODOBNYCH WARUNKACH sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - GRUPA LUDZI, OTOCZENIE OSÓB, KTÓRE FUNKCJONUJĄ W PODOBNY SPOSÓB I W PODOBNYCH WARUNKACH. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x