ZESPÓŁ PAŃSTW EUROPEJSKICH, KTÓRE W XX WIEKU WPROWADZIŁY BĄDŹ STARAŁY SIĘ WPROWADZIĆ ZMIANY ŻYCIA SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO ZGODNE Z IDEOLOGIĄ KOMUNIZMU, NA KTÓRY SKŁADAŁY SIĘ: DYKTATURA PROLETARIATU, GOSPODARKA PLANOWA ORAZ IDEE SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE to:

zespół państw europejskich, które w XX wieku wprowadziły bądź starały się wprowadzić zmiany życia społecznego i gospodarczego zgodne z ideologią komunizmu, na który składały się: dyktatura proletariatu, gospodarka planowa oraz idee sprawiedliwości społecznej (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPÓŁ PAŃSTW EUROPEJSKICH, KTÓRE W XX WIEKU WPROWADZIŁY BĄDŹ STARAŁY SIĘ WPROWADZIĆ ZMIANY ŻYCIA SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO ZGODNE Z IDEOLOGIĄ KOMUNIZMU, NA KTÓRY SKŁADAŁY SIĘ: DYKTATURA PROLETARIATU, GOSPODARKA PLANOWA ORAZ IDEE SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.519

WĘZEŁ KSIĘCIA ALBERTA, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, FIGURA DZIOBOWA, NUTA, SAMOCZYSZCZENIE, LATAJĄCY DYWAN, RYJOSKOCZKI, TEORIA PERTURBACJI, ROMANISTYKA, POCHŁANIACZ, DRĄŻEK POGO, NEWSMAN, WAGON PULMANOWSKI, DŹWIGNIA FINANSOWA, ROZWIDLACZ, REPUBLIKA MALI, POLICHLOREK, OGIEŃ OLIMPIJSKI, PERLATOR, ŚLIZGAWKA, GEKON PASKOWANY, LAUFER CZARNOPOLOWY, PATYCZEK, TRIAL ROWEROWY, STRYJ, OZONOSFERA, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, WATA, POKAZ, HISTORYZM, MENEDŻMENT, WYŚCIG SZCZURÓW, DZIENNIK, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, ZŁOŻENIE BRONI, ŚWIĘCENIA, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, INSTRUMENTOLOGIA, CHARTER, OPONA PAJĘCZA, HYDROFIL, CHOROBA DAVIDSONA, RWA KULSZOWA, GRACA, KURWIARZ, ARESZT, OUTSIDER, HUZAR, NORMALNA, ZIELONA GRANICA, CIS, CZELADNIK, WIETNICA, ORTOPEDA, MAORI, ŁOPATA, CZCIONKA, PODATEK EKOLOGICZNY, BONGOSY, KRYKIET, INTERPOZYCJA, SIEDMIOBÓJ, CHORIAMB, BILANS HANDLOWY, OTWÓR WYLOTOWY, ORGANIZATOR JĄDERKA, RELIGIOLOG, WZGLĄD, LITERATURA ODPUSTOWA, WIELOFAZOWOŚĆ, SPRAWDZIAN, LYNCH, KOLCZAKOWATE, FILM, BIAŁORUSKI, PROTEST, LÓD DENNY, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, ATOMOWOŚĆ, SYSTEMATYKA, KANTORIA, KURZEJ, SZOK PODAŻOWY, TREN, BACZKI, BABCIA, CHORAŁ, DEMENTI, HEAVY METAL, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, AMFIBIA, TWIERDZENIE KRULLA, FARTUCH, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, STANOWISKO, INHIBICJA, ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA, MULTILATERALIZM, XENON, POJAW MASOWY, ODNOWA BIOLOGICZNA, FLASZKA, SUBRETKA, WOLTYŻER, GIĘTKOŚĆ, ADAM ASNYK, DOSTRZEGALNOŚĆ, GORĄCA KREW, KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI, PODKŁADKA, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, UNIA REALNA, RYBA PO GRECKU, AWANPORT, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, WISKOZA, PRZEDMORZE, WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ, NIEKAPEK, LAS DESZCZOWY, OGNIWO CLARKA, NAUKI POLITYCZNE, TYP ORIENTALNY, ŁUK ODRUCHOWY, CZAS LETNI, SEKSTET, ROZŁOŻENIE SIĘ, RZEMIEŚLNICZEK, RAKIETA SONDAŻOWA, BARWY NARODOWE, SKRĘTNICA, KOMORNIK, LIGOWIEC, POBOŻNOŚĆ, PŁYNNOŚĆ, AKTYWNOŚĆ, EMISJA WTÓRNA, STRZEMIENNY, ZWINGER, PISUM, DOBRO PUBLICZNE, HISTOLOGIA, GNIAZDKO, BORSUK, CEGLARSTWO, TREN, EKSPATRIANTKA, NIECHLUJNOŚĆ, GŁOŚNIK BEZMEMBRANOWY, WODA PODSKÓRNA, REPETYCYJNOŚĆ, SZYBKOZŁĄCZKA, JĘZYK GURAGE, REMONT ŚREDNI, NASADKA, RUCHY TALASOGENICZNE, KOSTIUM HISTORYCZNY, ARENGA PIERZASTA, PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA, KOORDYNACJA RUCHOWA, ZARZUCAJKA, GOSPODARKA NARODOWA, MUZEUM, GWAJAKOWIEC, RAKIETOWIEC, KROSNY, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, SPRAWY WEWNĘTRZNE, KRANJEC, WAGON BREKOWY, MAILOWANIE, PRAWO MOJŻESZOWE, ŻMIJA KARŁOWATA, ALBEE, MORALITET, NIMFA, WIZA WYJAZDOWA, PRĄD JEDNOFAZOWY, KAPŁAN, KIEŁBASA WYBORCZA, PŁETWA, FENETYKA, KURATELA, ŚMIERĆ ŁÓŻECZKOWA, FLOTA, STACJA ZAKŁADOWA, WYBITNOŚĆ, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, ODCIEŃ ZNACZENIOWY, TELEMARK, MIĘKKIE LĄDOWANIE, MIEDNICA, KONDOTIER, WIERTNICA, KWIAT ŻEŃSKI, RYTUAŁ, IRANISTAN, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, PIERWIASTEK CHEMICZNY, KREOL, OKRĄG WPISANY, PRAWO BIOTA-SAVARTA, SANKCJA, OBJAWIENIE, POGROBOWIEC, POBLISKOŚĆ, KORPUS, KISZKA KASZANA, OPOKA, MIESIĘCZNIK, GLONY, RÓG, HUMOR, URODA, BOHATER NEGATYWNY, STERYLIZACJA, PORA GODOWA, IMMUNOLOGIA, PARTNER, POSŁUCH, PATOFIZJOLOGIA, MARYJCZYK, JĘZYK DRAWIDYJSKI, APTECZKA, LUD, OSIEDLE, CYKL INWESTYCYJNY, BITNOŚĆ, KSIĘGA WÓJTOWSKA, EKSTRADYCJA, PRZELATEK, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, ZAMEK NA LODZIE, FILEMON CIENKODZIOBY, ANIMATORKA, TWINNING, FUTURE PROGRESSIVE, FORMA LINIOWA, KANCONETA, RZEŹNIK, ROZSIEWCA, TRUPOJAD, RURALISTYKA, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, CHEMIA POWIERZCHNI, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, APARATOWNIA ZDALNEGO STEROWANIA, WEŁNIANKA, FREATOFIL, SZAFARSTWO, PROCESOR, WEDYZM, ROZKOSZNIK, JĘZYK WEGETUJĄCY, SZANIEC, ENTEROBAKTERIA, MUTUALIZM, ELIZJA, NERKOWIEC, STWORZYCIEL, ABSOLUT, MEZOSFERA, STREFA BUFOROWA, POWIEŚĆ S-F, MIEJSCÓWKA, OBSERWACJA, BIFURKACJA, TORFOWIEC OSTROLISTNY, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, KULTURA FIZYCZNA, ZABÓR, KRAINA MITOLOGICZNA, HUNHUZ, OSIEDLENIEC, RAFINERIA ROPY NAFTOWEJ, SERIA, DOZÓR BÓŻNICZY, OMIEG GÓRSKI, KOŁECZEK GOLFOWY, PASTISZ, PATRON, AKORDYKA, RUSINKA, CIEMNOBLASZEK, KOWALNOŚĆ, BIAŁA DAMA, BIG-BAND, BUTNOŚĆ, OCZKO W GŁOWIE, WYNURT, WYGLĄD, FITOASOCJACJA, CHOROBA UNVERRICHTA-LUNDBORGA, REFORMATOR, WIDZĄCY, MOHORYCZ, ?PERKOZ CHILIJSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.519 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESPÓŁ PAŃSTW EUROPEJSKICH, KTÓRE W XX WIEKU WPROWADZIŁY BĄDŹ STARAŁY SIĘ WPROWADZIĆ ZMIANY ŻYCIA SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO ZGODNE Z IDEOLOGIĄ KOMUNIZMU, NA KTÓRY SKŁADAŁY SIĘ: DYKTATURA PROLETARIATU, GOSPODARKA PLANOWA ORAZ IDEE SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESPÓŁ PAŃSTW EUROPEJSKICH, KTÓRE W XX WIEKU WPROWADZIŁY BĄDŹ STARAŁY SIĘ WPROWADZIĆ ZMIANY ŻYCIA SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO ZGODNE Z IDEOLOGIĄ KOMUNIZMU, NA KTÓRY SKŁADAŁY SIĘ: DYKTATURA PROLETARIATU, GOSPODARKA PLANOWA ORAZ IDEE SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE zespół państw europejskich, które w XX wieku wprowadziły bądź starały się wprowadzić zmiany życia społecznego i gospodarczego zgodne z ideologią komunizmu, na który składały się: dyktatura proletariatu, gospodarka planowa oraz idee sprawiedliwości społecznej (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE
zespół państw europejskich, które w XX wieku wprowadziły bądź starały się wprowadzić zmiany życia społecznego i gospodarczego zgodne z ideologią komunizmu, na który składały się: dyktatura proletariatu, gospodarka planowa oraz idee sprawiedliwości społecznej (na 21 lit.).

Oprócz ZESPÓŁ PAŃSTW EUROPEJSKICH, KTÓRE W XX WIEKU WPROWADZIŁY BĄDŹ STARAŁY SIĘ WPROWADZIĆ ZMIANY ŻYCIA SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO ZGODNE Z IDEOLOGIĄ KOMUNIZMU, NA KTÓRY SKŁADAŁY SIĘ: DYKTATURA PROLETARIATU, GOSPODARKA PLANOWA ORAZ IDEE SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - ZESPÓŁ PAŃSTW EUROPEJSKICH, KTÓRE W XX WIEKU WPROWADZIŁY BĄDŹ STARAŁY SIĘ WPROWADZIĆ ZMIANY ŻYCIA SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO ZGODNE Z IDEOLOGIĄ KOMUNIZMU, NA KTÓRY SKŁADAŁY SIĘ: DYKTATURA PROLETARIATU, GOSPODARKA PLANOWA ORAZ IDEE SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x