SPADEK; DOBRA LUB UPRAWNIENIA, KTÓRE SĄ PRZEZ KOGOŚ DZIEDZICZONE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SUKCESJA to:

spadek; dobra lub uprawnienia, które są przez kogoś dziedziczone (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SUKCESJA

SUKCESJA to:

prawo do dziedziczenia majątku albo praw do jakiegoś stanowiska (na 8 lit.)SUKCESJA to:

proces obserwowalny w świecie przyrodniczym, polegający na zastępowaniu jednych skupisk organizmów biologicznych innymi na tym samym terenie w niewielkim odstępie czasowym (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPADEK; DOBRA LUB UPRAWNIENIA, KTÓRE SĄ PRZEZ KOGOŚ DZIEDZICZONE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.338

RUM, OFLAG, GARNITUR, SMERFETKA, DRZEWOŁAZOWATE, AGNOZJA TWARZY, TWIERDZENIE WILSONA, PRASAD, SPOSÓB BYCIA, SIŁA WYŻSZA, STYPENDIUM, SKURCZ, REGENERACJA, ZAPIS, PIERWSZY WERTYKAŁ, PORFIROBLAST, SAONA, WYŻYNA, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, HRABINI, ALNIKO, ABOLICJONISTA, MUSZLOWCE, ANTYKWARK, KOCZKODAN ASKANIUS, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, TORT, INSTYTUT, METALICZNOŚĆ, LEKCJA, KONSYSTORZ, OWAD, POLARYZACJA ŚWIATŁA, SOS, PIRAMIDA ZIEMNA, DOŻYWOCIE, BEZLIST, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, WODOROSIARCZEK, ŁOWCA GŁÓW, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, ŻÓŁW NATATOR, RÓŻNICA ZBIORÓW, UNCJA, LINGWETKA, BYDLAK, KULCZYBA WRONIE OKO, LAMPA ELEKTRONOWA, LICZNIK OBROTÓW, CZARCIK, WARSTWA ROGOWA, GATUNEK ZAWLECZONY, LINIA, CZARNUCH, FILTR, KIA, JĘZYK ANGIELSKI, LURA, NIEKLAROWNOŚĆ, PODCHLEBSTWO, PERFORMANCE, ODCZYN, PROMENADA, PRZEWIJAK, TEORIA PERSPEKTYWY, CIUPAGA, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, GENE, SPARRING, DRAMAT MUZYCZNY, PARÓWKA, DEKALOG, HOLTER EKG, SEQUEL, BRYTYJSKOŚĆ, DOMINO, ŁADOWNICA, BUŁCZARKA, KLAUZULA UMOWNA, ŁAPSERDAK, DYSKOGRAFIA, GRZBIET, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, KARES, LEWAREK, KOBIETA SPOD LATARNI, OSŁONA, MASZOPERIA, STOPNIOWALNOŚĆ, MONDEO, SŁUŻEBNIK, SZWOLEŻER, PRĄD, DOSIEBNOŚĆ, RAGOUT, OPŁATA ADIACENCKA, SAMOPAŁ, KOŁYSANIE, SAJETA, PRYSZCZARKI, OKRĘŻNOŚĆ, BAT MICWA, RYNEK KONSUMENTA, STOŻEK DZIOBOWY, ALBUMIK, ŚLEPE WROTA, PODGRZYBEK PASOŻYTNICZY, ANTURAŻ, DZIAŁO HARPUNNICZE, TRIO, CZOŁO, PODSTAWA, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, TŁUMACZ, DWURURKA, OBLEGA, SZMACIARZ, WIETRZENIE ORGANICZNE, PAREO, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, GITARA SIEDMIOSTRUNOWA, IRLANDIA, ODLEW, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, KOTŁOWNIA, UKOCHANIE, BĘBEN, STRONA WWW, PRĄTNIKOWCE, USTĘPSTWO, PARCIAKI, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, HAPTOBENTOS, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, CHOROBA HISA-WERNERA, CHANSON, KONFRONTACJA, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, DETAL ARCHITEKTONICZNY, HALA, WIOŚLARKI, POSTĘP NAUKOWY, KASAK, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, KOMBATANTKA, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, SZKIELET, SUPERKONTO, FERMAN, BANDANKA, BEATA, KLIN, POSTING, PUNKT WĘZŁOWY, PLAMA, KLASTER GENÓW, CIEPLARKA, TRESA, DWUDZIESTY, UDERZENIE, POŁUDNIK MAGNETYCZNY, PRZESTRZEŃ, UCIECZKA, SPRAWNOŚĆ, KREWETKA ELEGANCKA, LANGUSTA, PISZCZEK, REJESTR, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, HEGEMON, SĄD POLUBOWNY, MATKA POLKA, CYTOKININA, GMT, UKAZ, REJESTRANT, BARWA OCHRONNA, WIZJONER, TYP, TURGOR, MIMEZJA, KOMPOTIERA, OBRONA WŁASNA, DYBUK, PUŁAP, WROCŁAWSKOŚĆ, NAJDUCH, PROMOCJA, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, KONTROLA SKARBOWA, RUCH, PILOTKA, POŻAR, LIMUZYNA, BODARZ, DONACJA, WSPORNIK, PIĘCIOGROSZÓWKA, FATAMORGANA, FILAKTERIE, OBŁÓG, WŁÓKNO, CZARNY RYNEK, PRAGMATYKA, PIEPRZ RÓŻOWY, KAPSUŁA ZRZUTOWA, KUBECZEK, SCIENCE FICTION, PARANOJA PRAWDZIWA, KARTA KREDYTOWA, PARTIA, RAWA, KOROWAJ, ŚWINIARKA, POSZKODOWANY, FILAR, TYRAŃSTWO, TEMAT, STAROISLANDZKI, KAPELUSZ KARDYNALSKI, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, KAMIZELKA, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, FASCIOLOPSIOZA, PŁATECZEK, MIARODAJNOŚĆ, NAŚLADOWNICTWO, SKRZYNIA BIEGÓW, GOLE, WŁOCHACZ, WOJNA, LEKTURA, CIERLICA, ZAPŁATA, MECHANIKA, ODDYCHANIE, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, MINA MORSKA, OSMOZA, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, RZEPIK, PODGATUNEK, NASIADÓWKA, OPRICZNINA, NEUROCHEMIA, UPGRADE, RÓG MGŁOWY, GNÓJ, PIOTR, ŁAPANIE, BON PIENIĘŻNY, ANTYNOMIA RUSSELLA, FONDUE SEROWE, ZASZŁOŚĆ, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, NATRYSK, ŻYŁA PROMIENIOWA, PAPROĆ DRZEWIASTA, INKWIZYCJA, MADŻONG, ROZDŹWIĘK, DŹWIGNIA FINANSOWA, BEZODPŁYWOWOŚĆ, NIERÓB, CHROBOTEK, TEMAT PODSTAWOWY, RESORT, ROZPAD, SUPERRAKIETA, TRANZYSTOR, TEMBR, RÓŻOKRZYŻ, SMS, SUKIENKO, LEKARZ, SZEREG HARMONICZNY, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, CENZURA, ADRES FIZYCZNY, MATRYKUŁA, PASTA CURRY, CEDUŁA, KONFEKCJONER, TRATWA, ZDANIE ZŁOŻONE, GONADOTROPINA, WYDATKI BUDŻETOWE, GAMA, ZGORZEL GAZOWA, ZNAK LICZBY, ANTAGONISTA, FUNKCJA GREENA, NARTOW, KULIK MNIEJSZY, NAWAŁNICA, KOMENTARZYK, ABOLICJONISTKA, CEP, PROFIL KAUZALNY, ?PRZYPŁYW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.338 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPADEK; DOBRA LUB UPRAWNIENIA, KTÓRE SĄ PRZEZ KOGOŚ DZIEDZICZONE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPADEK; DOBRA LUB UPRAWNIENIA, KTÓRE SĄ PRZEZ KOGOŚ DZIEDZICZONE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SUKCESJA spadek; dobra lub uprawnienia, które są przez kogoś dziedziczone (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SUKCESJA
spadek; dobra lub uprawnienia, które są przez kogoś dziedziczone (na 8 lit.).

Oprócz SPADEK; DOBRA LUB UPRAWNIENIA, KTÓRE SĄ PRZEZ KOGOŚ DZIEDZICZONE sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - SPADEK; DOBRA LUB UPRAWNIENIA, KTÓRE SĄ PRZEZ KOGOŚ DZIEDZICZONE. Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

x