DREWNIANY LUB METALOWY KOŁEK DO OBKŁADANIA LINY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NAGIEL to:

drewniany lub metalowy kołek do obkładania liny (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NAGIEL

NAGIEL to:

drewniany lub metalowy, odpowiednio ukształtowany kołek, włożony pionowo, do połowy długości w otwór nagielbanku (kołkownicy); podobnie jak knaga, służy do obkładania (mocowania) lin (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DREWNIANY LUB METALOWY KOŁEK DO OBKŁADANIA LINY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.376

MONETA OBIEGOWA, LINISKO, PŁYTA PILŚNIOWA, KONTROLER, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, PODTYP, SŁUPISKO, MAŁŻEŃSTWO, WAWRZYN, MASŁO, KARTANA, SZCZĘKOT, WÓZ, PRAŻONKA, ANTYUTLENIACZ, UWE, OKOLE, KOALICYJKA, PRĄD INDUKCYJNY, ORION, LIBELA, PIEKŁO, RÓŻANIEC, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, KRA LODOWCOWA, METODA DELFICKA, SAKRALIZACJA, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, ROZCIEŃCZALNIK, PEPIK, DRYBLAS, ZEBROID, SZLAM, TRĄBA JERYCHOŃSKA, GNIAZDO, APOKATASTAZA, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, PĘDNIK CYKLOIDALNY, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, CIŚNIENIE STATYCZNE, ROBOTA, LISTEK, SKÓRA, SALCESON, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, KATEDRA, DZIANINA, KONKURENCJA, CHOROBA PROMIENNA, EMISJA, WIZYTOWNIK, PANDRAK, ŻABA SZTYLETOWATA, SOLANKA, NIERUCHAWOŚĆ, PRZEKŁADNIA BOCZNA, KARABINEK, AKT, ZBRODNIA, KOMPANIA, PROFIL KAUZALNY, ALDEHYD, FAGOT, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, PREZYDENTKA, FASOWANIE, HORYZONT, SILNIK PNEUMATYCZNY, DZIEGCIARZ, LAMPA WYŁADOWCZA, PUSZCZA, BZYGI, TAMBURMAJOR, LURA, DRUŻYNA, ANDANTINO, PRAWO CURIE-WEISSA, REKOLEKCJE, FARMA, OBSESJA, STRZAŁ, KAJMAKAM, PÓŁKA SKALNA, KRATER, KREWNY, TROJACZEK, INICJATYWA USTAWODAWCZA, RAUT, MARAZM, ŻAKARD, TWARZYCZKA, SUWNICA, ESZEWERIA, FACSIMILE, POWIERNICTWO, TRAGEDIA, ROPOWICA KŁĘBU, ALARM POŻAROWY, SAUNA, FASOLA ZŁOTA, GABINET, SZWALNIA, CELOZJA, SUROGATOR, BROŃ BIOLOGICZNA, GETRY, DEVELOPER, RZYGACZ, SZEŚĆDZIESIĄTKA, PASTEL, BENEFICJUM, PYSZCZEK, GLIF, REOGRAF, ZNAJDA, KARL, FIGURA GEOMETRYCZNA, POLER, DYSKALKULIA, KLIKER, KLOSZ, LODOWIEC FIELDOWY, OSTRA REAKCJA NA STRES, BOK, WRAK, HERMA, RADZIECKOŚĆ, BRZEG, PINCETA, LEŻA, RACJONALIZM, KIJEK NARCIARSKI, KOSZÓWKI, FAGOT, NATURALNY SATELITA, PENTAPTYK, NOTKA, ZIELONE, BAZA TRANSPORTOWA, MROZOODPORNOŚĆ, ZAKŁÓCENIE, GWARA, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, PŁATKI ZBOŻOWE, FIRMA-WYDMUSZKA, SPEAKER, OKREŚLNIK, SKARB, MINORKA, MÓL BOROWICZAK, SEKSTET, TONGHUA, SUROWOŚĆ, PORT MORSKI, AUTOMOBIL, PROWENIENCJA, ANALIZA FUNKCJONALNA, FORYŚ, KOMBINEZON, ŁUPEK DACHÓWKOWY, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, ODRĘBNOŚĆ, CANZONA, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, TRZYMAK, MATRYKUŁA, MECENAT ARTYSTYCZNY, SEZONOWIEC, GOBELIN, PEWNOŚĆ, ARTUR, ZNAK, TERMOSTAT, KARTA WIZYTOWA, MINA, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, PEPICZKA, KREWETKA ELEGANCKA, SPEKTAKL, DEALER, ZAPROSZENIE, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, MYŚLIWIEC, BULAJ, MINIATURA, ZASZŁOŚĆ, TORNADO, FIGÓWKA, SADZAK, KOLEC, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, OSŁONOWOŚĆ, BAJECZNOŚĆ, KUCHNIA GAZOWA, ODRĘTWIENIE, KRWIODAWSTWO, NET, ZAWAŁ BLADY, ODSZCZEPIEŃSTWO, SZCZENIACZEK, KALINA, KNEL, PIEROGI, APTAMER, ODDZIAŁYWANIE, ODPRYSK, NIEWYPARZONA GĘBA, DYBEL, FOTOALBUM, PASKUDNIK, OPAD, NIEOCZYWISTOŚĆ, BĘBEN MAGNETYCZNY, RAKI, CZCIONKA, ODCZYNNIK, KRYTERIUM STEROWANIA, SZMAT, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, REDAKTOR TECHNICZNY, OBŁĘK, PIEŚŃ, GRUSZECZKA, PRYMITYW, ALKOWA, TERCET, OKNO, GUARANA, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, FEERIA, OCIEKACZ, KOSÓWKA, MORENA KOŃCOWA, ŁAŃCUCH, SĄD WOJSKOWY, PALINGENEZA, DIVA, GRZYBIARZ, MAŚLANKA, PROGRAM, SADNIK, LWIA CZĘŚĆ, TERAKOTA, KOSZULKA, PIELGRZYM, GWAJAKOWIEC, ŻALE, PIANOLA, DACH, KACZKA, GAZ, POKÓJ GOŚCINNY, ZATWARDZENIE, BAGNIK ZDROJOWY, KONFRONTACJA, ZAKOŃCZENIE, PROSO, KREWETKA ATLANTYCKA, POŁĄCZENIE CIERNE, BAGGALA, TRZMIEL, DWUDZIESTY SZÓSTY, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, MENAŻKA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, SKALA, ŻARLIWIEC, TOM, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, FILODENDRON, PRECYPITACJA, KAPUSTA KISZONA, ANKIETA PERSONALNA, ZBROJA PEŁNA, BARCHAN, GIGANT, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, MEMORANDUM, JAMA, RESPONDENT, DYKTAT, LOGOFET, DANIE CZARNEJ POLEWKI, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, SQUATTER, MUTACJA ZMIANY SENSU, SER, DYSTRYKT, RZECZ PRZYSZŁA, KANONIERKA, WĘGAREK, KONWERTOR, SIŁA, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, POKRZYWA, OCZKO, MYSZ, MEDALION, ?SZWADRON ŚMIERCI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.376 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DREWNIANY LUB METALOWY KOŁEK DO OBKŁADANIA LINY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DREWNIANY LUB METALOWY KOŁEK DO OBKŁADANIA LINY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NAGIEL drewniany lub metalowy kołek do obkładania liny (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NAGIEL
drewniany lub metalowy kołek do obkładania liny (na 6 lit.).

Oprócz DREWNIANY LUB METALOWY KOŁEK DO OBKŁADANIA LINY sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - DREWNIANY LUB METALOWY KOŁEK DO OBKŁADANIA LINY. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast