Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: WYMIAR CZĘŚCI CZEGOŚ (URZĄDZENIA, MASZYNY LUB NARZĘDZIA) POMNIEJSZONY W STOSUNKU DO PODSTAWOWEGO WYMIARU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODWYMIAR to:

wymiar części czegoś (urządzenia, maszyny lub narzędzia) pomniejszony w stosunku do podstawowego wymiaru (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYMIAR CZĘŚCI CZEGOŚ (URZĄDZENIA, MASZYNY LUB NARZĘDZIA) POMNIEJSZONY W STOSUNKU DO PODSTAWOWEGO WYMIARU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.924

ZMYWACZ, SKŁAD, BITLES, UMYWALNIA, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, SPRZĘŻNICA, ROZDZIAŁ, SAMOPOMOC, ZGNIATACZ KCIUKÓW, AMARANT, EGZONUKLEAZA, OWIJARKA, POCHODZENIE, CZARCIK, OBSESYJNOŚĆ, EKSPOZYCJA, ZASIŁEK PORODOWY, BRIK, DARMOSZKA, TERMOS BUFETOWY, GULISTAN, PÓŁPLASTEREK, OMAŃSKA, ILUZORYCZNOŚĆ, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, SUWNICA BRAMOWA, WŁADZUCHNA, KOMÓRKA, GOUDA, WISZOR, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, ODKUP, IZOTERMIA, JĘZYK TAJSKI, PASZTET, NIEPOSPOLITOŚĆ, HONDA, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, STOPKA, PORTFEL ELEKTRONICZNY, BEZTREŚCIOWOŚĆ, DYNAMIZM, KANWA, AKCENT, IN MEDIAS RES, WAPNO, AKROLIT, RÓJ, SIECIÓWKA, HULAKA, ALTANNIK OGNISTY, SYNAPIZM, PAKOWNOŚĆ, ROZNOSICIEL, MROCZEK POZŁOCISTY, PAWANA, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, ATLAS NIEBA, FALA, USZCZERBEK, KARZEŁ, KAZALNICA, NIELOTNOŚĆ, GÓRNICA, PEŁNIA, PAPAD, NIESKUTECZNOŚĆ, POSTING, INKORPORACJA, ESKONTO, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, STOPA NARZUTU, CZAPA, WIERTŁO CYLINDRYCZNE, UKŁAD KIEROWNICZY, AJENCJA, PRZEGLĄDACZ, LINIA ABSORPCYJNA, NET, BABULA, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, WYTWÓRCZOŚĆ, WINA NIEUMYŚLNA, PRĄTNIK SREBRZYSTY, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, NARTA WODNA, BŁAZENEK, TECHNIKA ANALOGOWA, IMACZ, BASENIK, KOSZTORYS INWESTORSKI, JUTRO, CHRYJA, WARIACYJNOŚĆ, LONT WOLNOTLĄCY, WCIĄGARKA, BATERIA, WYROSTEK, ROZŁÓG, JAMA, ROŻEK, WOJSKO FEDERALNE, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, FAŁSZYZM, HANYS, POLIKRYSZTAŁ, MOSTEK, KOLEJKA GÓRSKA, MORELÓWKA, ZMOWA CENOWA, MARRAN, PINCETA, FAKSYMILE, PŁASZCZKA NAGA, PROFESOR, KRYTYKA, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, PIRAMIDA, FEROMON, BRUMBY, KOMORA, LAMPA, JAZGOT, DIZAJN, SZKODNIK, HORYZONT ZDARZEŃ, PIĘCIORNIK GĘSI, WARTOŚĆ MODALNA, WŁÓKNO, ANTYKATOLICYZM, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, KORDON, CZEREP, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, POŁYKACZ, KURANT, SZCZI, TRANSPORT AKTYWNY, PIWO, KARAWANA, GIERKA, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, BĄBEL, URNA WYBORCZA, GEOFIT KORZENIOWY, CIĘGNO KOTWICZNE, CZAS RZECZYWISTY, ADIANTUM WŁAŚCIWE, UKŁAD INERCJALNY, SMOLUCH, TRZMIELINA, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, STOPNIOWALNOŚĆ, PŁYTA DETONACYJNA, ADIDAS, PŁUCZKA, DZIESIĘCIORUBLÓWKA, PAS, BÓBR WSCHODNI, JELARANG, PARCIAKI, ORTOGRAFIA, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, KACZKA, ENERGIA ELEKTRYCZNA, ROZWIDLACZ, OPASKA, SUPERNOWA TYPU IC, ASYMETRIA, OBIONE, RAMIENICA DELIKATNA, ZANURZENIE, OBSZAR WIEJSKI, BŁONA, FOTOJONIZACJA, STEROWANIE ADAPTACYJNE, KANCELARYZM, CYBORG, ZAĆMIENIE, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, UPOKORZENIE, ASTRAGAL, DZIECINKA, MIASTO, KITEL, SPOJENIE, CZAS FABULARNY, LUSTRO TEKTONICZNE, GARKUCHNIA, DWORAK, AGAMA PERSKA, DOKUMENT, ODRUCH BEZWARUNKOWY, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, FATAMORGANA, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, ASNYKOWIEC, KUSAK, SANITARIA, PRZECIWNOŚĆ, PÓŁPRZESTRZEŃ, JEGO WYSOKOŚĆ, WAPNIAK, POZIOM, GAZ GENERATOROWY, RULIK, ROZSĄDNOŚĆ, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, GRĄD SUBATLANTYCKI, MARKIZETA, KAND, ALT, WARNIK, PRACA INTERWENCYJNA, AGROWŁÓKNINA, USZKODZENIE, PŁÓTNO, WYDZIELINA ORGANIZMU, BURZA, EXLIBRIS, SKÓRZAK, ZGŁAD, TRANSPARENT, BARWY PAŃSTWOWE, PANOCZEK, STAŁOŚĆ, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, KARABELA, PARKA, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, IZOLATORIUM, CYNADRY, NÓŻKA, SEZAM, APLA, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, ŚWIATŁO POSTOJOWE, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, POKŁAD STATKU, ANALIZA WARIANCJI, DŻEM, WYMIAR, WATA, ICHTIOFAUNA, KILOWAT, SZTUKATERIA, DESPOTYZM, HEJT, PRZEŁOM, DOBRE SŁOWO, BACIK, KRUCHAWECZKA, NIEBYWAŁOŚĆ, PŁAWKA, POLSKI-SLOWNIK.PL, CAMPUS, PRZEBIEG, DZIKA KARTA, KRZYŻ MALTAŃSKI, POJEDYNCZOŚĆ, REPETYCJA, ODTWÓRCA, ARABICA, STALLE, WIBRACJA LABILNA, ŚCIÓŁKOWANIE, TYNK, ODCZYNNIK CHEMICZNY, NABOŻEŃSTWO, SKALEŃ AWENTURYNOWY, MIODNOŚĆ, MONETYZACJA, FIGURACJA MELODYCZNA, ANALIZA LOGICZNA, POUSSIN, CYBORIUM, ŁYŻKA, ŚCIEKI KOMUNALNE, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, CONCERTO GROSSO, POCHŁANIACZ, NEKTAR, PAKA, SUSZ, GEEK, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, BIEG, ARCHAICZNOŚĆ, LINA, DUCHOWY OJCIEC, POWIASTKA FILOZOFICZNA, RELING, WIELOKULTUROWOŚĆ, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, KWADRYPTYK, CZŁON SKŁADNIOWY, MOZART, ABLACJA, MIOTEŁKA, ODMIENNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.924 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: wymiar części czegoś (urządzenia, maszyny lub narzędzia) pomniejszony w stosunku do podstawowego wymiaru, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYMIAR CZĘŚCI CZEGOŚ (URZĄDZENIA, MASZYNY LUB NARZĘDZIA) POMNIEJSZONY W STOSUNKU DO PODSTAWOWEGO WYMIARU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
podwymiar, wymiar części czegoś (urządzenia, maszyny lub narzędzia) pomniejszony w stosunku do podstawowego wymiaru (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODWYMIAR
wymiar części czegoś (urządzenia, maszyny lub narzędzia) pomniejszony w stosunku do podstawowego wymiaru (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x