WYMIAR CZĘŚCI CZEGOŚ (URZĄDZENIA, MASZYNY LUB NARZĘDZIA) POMNIEJSZONY W STOSUNKU DO PODSTAWOWEGO WYMIARU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODWYMIAR to:

wymiar części czegoś (urządzenia, maszyny lub narzędzia) pomniejszony w stosunku do podstawowego wymiaru (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYMIAR CZĘŚCI CZEGOŚ (URZĄDZENIA, MASZYNY LUB NARZĘDZIA) POMNIEJSZONY W STOSUNKU DO PODSTAWOWEGO WYMIARU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.579

EKSPEDYCJA, JAMRAJ, LOBELIA, ODROŚL, BRUK, STATEK POWIETRZNY, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, WERSJA LEKTORSKA, REDINGOTE, NIEKOMPETENTNOŚĆ, FORMACJA, GURJEWSK, OSKÓREK, TURECKI, PAPRYKA, PAZUROGON JEDWABISTY, LIGATURKA, ZAJĘCIE, UKŁAD NIEINERCJALNY, WYCINKOWOŚĆ, KIELICH, OPAŁ, RAWKA BŁAZEN, KAJAK, CUDZOŁOŻNICA, BEZPIECZNE ZAPASY, SPÓŁKA POWIĄZANA, PRZÓD, HAYDN, LAS OCHRONNY, TAKSON, AMPLIFIKACJA, KARTA RABATOWA, PAROWCZYK, BOMBA, KARAFKA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, AGONISTA, TRAGIZM, BRYŁA, DRYBLAS, DZIECINNOŚĆ, PŁOMYK, KLERK, SIEWIEROMORSK, ROZDZIAŁKA, SZLAUCH, REGALE, PORTFEL, KRUŻGANEK, PENSYLWANIA, MSZA, RELACJA DWUARGUMENTOWA, PRÓBKA, SZMER, OBRÓBKA SKRAWANIEM, INTERWAŁ, KUŹNICA, PĘCHERZYK, SAARA, SESJA, PRZETACZANIE KRWI, SZYKANA, NIERUCHAWOŚĆ, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, WYBUDOWA, NOWY JORK, KANAPKA, RADA, JAŚMINOWIEC OMSZONY, LEMONIADA, MIĄŻSZ, WSPOMNIENIE, OBRAZ, CYRK, WIEŻA STRAŻNICZA, TRANSMUTACJA, OGON, ZACHOWAWCA, BURLESKA, ZIEMIA ODNIESIENIA, SZKIELET, ŁUPACZKA, KLOSZ, BAZA, GATUNEK SYNCHRONICZNY, MUFA, ADWEKCJA, NIALA, SKÓRA, PANOCZEK, KUBECZEK, RACJONALIZACJA, KRZTA, SUBSTYTUCJA, ODŁAMKOWY, KORKOWIEC, ZAPONA, KONKURENCJA, WICEDZIEKAN, SYFON, MEDIA, SOPEL, ANTRYKOT, ZBOCZENICA, TEKSAS, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, POSTING, CYPR, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, FANTOM, WIĄZANIE, FATAMORGANA, SZMATA, PERYKARP, MIESZANIEC, FORMA DRUKOWA, ADRES WZGLĘDNY, BAGNIK ZDROJOWY, TECHNIKA ANALOGOWA, ABOLICJA, MIŁOŚĆ, TENIS ZIEMNY, PEWNIAK, GOSTEK, ZAĆMIENIE, NARKOTYK, ESRUM, FIRANKA, RAWA, ORBITER, GŁOWICA, TĘSKNOTA, DROGA GRUNTOWA, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, PIES DO TOWARZYSTWA, UKRYCIE, POMOST, SALSA, WEZWANIE, KAPLICA LORETAŃSKA, OSTRA REAKCJA NA STRES, SKALA, HABANERA, KAFAR, PRYMUS, BRZĘKACZ, OPŁATA STOSUNKOWA, DROMOS, PROLIFERACJA, ELITARNOŚĆ, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, MISTYCZNOŚĆ, BULION, MORAWSKI, ARMANIAK, NOŚNIK, WIELKOŚĆ, DACH NACZÓŁKOWY, ZGINIĘCIE, TERMOS BUFETOWY, BĘBEN, GŁOWA, ILOCZAS, GERMANIZACJA, BROŃ MASZYNOWA, CHWOSTKA SZAFIROWA, ŻARŁACZ ŚLEDZIOWY, HEMATOFAGIA, STANOWISKO PRACY, PIKIETA, URCEUS, IOWA, BECZKA Z PROCHEM, POLEMICZNOŚĆ, WIELOBARWNOŚĆ, EKWILIBRYSTYKA, DUMP, ŻYTO, UMAJANIE, TUSZ, ROZROST, NIEMODNOŚĆ, ŚWIERK KŁUJĄCY, GANC POMADA, PRZEGRYZEK, FIRMA WYDMUSZKA, PRZEPOJA, DZIURAWE RĘCE, FINAŁ, SZABROWNIK, STACJE ZLEWNE, CZARNUCH, IŻEWSK, EMANACJA, PLATFORMÓWKA, CZĘBOREK, MIENIE, ŚLIZG, KRATA ROZDZIELNA, DOKUMENT, REGENERACJA, URZĄD CENTRALNY, WINIETA, PRAWOMOCNOŚĆ, WYŁĄCZNIK, ZDANIE, KOPULACJA, PROFIL, FRACHT DYSTANSOWY, PORTUGALSKOŚĆ, KASETOFON, SPRZĄGLE, MOTOR, KANONIK, POMADKA, BŁYSK W OKU, ODNOWA, NASYCANIE, MILANEZ, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, KOPIA, MORENA BOCZNA, ŁAPA, UKRAIŃSKOŚĆ, RAJA NAKRAPIANA, ISTOTA ŻYWA, ODMIANKA, KONFISKATA, LISTA PROSKRYPCYJNA, RATING, NAKIEROWANIE SIĘ, DNO KWIATOWE, AGENCJA, ATŁAS, JĘZYK, PŁACA ZASADNICZA, SEKRECJA, FISZUTKA, WIDMO RENTGENOWSKIE, BELKOWANIE, ACHTERPIK, SWÓJ, BARWICA, GATUNEK ITEROPARYCZNY, SYMPOZJON, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, HOSTEL, SALAMI, STAŁOŚĆ, NABRZEŻE, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, SERDAK, PARANOJA PRAWDZIWA, SZLACHAR, PAWĘŻ, GŁUPKOWATOŚĆ, NAŚWIETLENIE, RUCH, LASECZKA, PODSZEWKA, GRAMOWID, MUESLI, PICOWNIK, PRZEDNÓWEK, STACJA, NAPIĘCIE, NIEUMARŁY, PODAŻ NIEELASTYCZNA, PERSONA, LEGOWISKO, FOTOJONIZACJA, LIGAWA, ROZBUDOWA, MIODOPIJEK RDZAWOSZYI, PRZEKAZANIE, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, FITONCYD, OBRONA STREFOWA, GAŁĘZIAK, WAŁECZEK, TERMOJONIZACJA, ZAŻALENIE, HORMON LOKOMOCYJNY, MARTWIAK, KOCZOWNIK, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, AGENT, STREFA KRAWĘDZIOWA, POMOST, TRZYKROTNOŚĆ, PAMPA, DEINSTALACJA, KOMPLETNOŚĆ, FUTERAŁ, SKAŁA, LAPICIDA, BITWA, ?ABRAZJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.579 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYMIAR CZĘŚCI CZEGOŚ (URZĄDZENIA, MASZYNY LUB NARZĘDZIA) POMNIEJSZONY W STOSUNKU DO PODSTAWOWEGO WYMIARU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYMIAR CZĘŚCI CZEGOŚ (URZĄDZENIA, MASZYNY LUB NARZĘDZIA) POMNIEJSZONY W STOSUNKU DO PODSTAWOWEGO WYMIARU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODWYMIAR wymiar części czegoś (urządzenia, maszyny lub narzędzia) pomniejszony w stosunku do podstawowego wymiaru (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODWYMIAR
wymiar części czegoś (urządzenia, maszyny lub narzędzia) pomniejszony w stosunku do podstawowego wymiaru (na 9 lit.).

Oprócz WYMIAR CZĘŚCI CZEGOŚ (URZĄDZENIA, MASZYNY LUB NARZĘDZIA) POMNIEJSZONY W STOSUNKU DO PODSTAWOWEGO WYMIARU sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - WYMIAR CZĘŚCI CZEGOŚ (URZĄDZENIA, MASZYNY LUB NARZĘDZIA) POMNIEJSZONY W STOSUNKU DO PODSTAWOWEGO WYMIARU. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast