W GWARZE MŁODZIEŻOWEJ: NIEMIECKI - PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA NIEMIECKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEMIEC to:

w gwarze młodzieżowej: niemiecki - przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka niemieckiego (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEMIEC

NIEMIEC to:

mieszkaniec Niemiec, człowiek pochodzenia niemieckiego (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W GWARZE MŁODZIEŻOWEJ: NIEMIECKI - PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA NIEMIECKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.017

KOŻUCH, AKCELERATOR KOŁOWY, REPUTACJA, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, KOLAUDACJA, KANAŁ PRZERZUTOWY, EKSTRUZJA, LAMERSTWO, KOMPLANACJA, KATAPULTA, BALON, CUDOTWÓRCZYNI, OGRANICZNIK, REKLAMA, CHIŃSZCZYZNA, CUDA NA KIJU, KORZYŚĆ, ALTERNARIOZA, POMIDOR, UTLENIANIE, ODMIANA UPRAWNA, INTRATA, RAFAŁ, TIOL, PARANOJA PIENIACZA, CRASHTEST, BOMBIARZ, OGIEŃ, BALKONIK, KOŃ TROJAŃSKI, MEMBRANA, OŚLA GŁOWA, UMIEJSCOWIENIE, DRUGA BRODA, ZATRACENIE, BATUTA, POSTOŁ, NAPAD, ETERYCZNOŚĆ, PŁOMYCZEK, DRĘTWOTA, MESA, KANAPKA, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, CEGŁA SITÓWKA, LEUMAFIT, CIOS, OBÓZ, OŚ KOSMICZNA, SKURCZ, ISTOTA ŻYWA, CYNGIEL, KRUSZYNKOWATE, GALINSTAN, SAMICA, PLANETA WEWNĘTRZNA, HERTZ, DEBIUT PÓŁOTWARTY, MONARCHIZM, HALA TARGOWA, SPŁONKA, TREPANACJA, ORTOPTYSTKA, KARTOTEKA, SPŁUKIWANIE, NUDYZM, PRZYCISK, PRZEŚCIERADŁO, ŚLEDZIOPODOBNE, LEGOWISKO, SKRÓT, CZTEROPOLÓWKA, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, RAKI, SKRĘCANIE, HEKSACHLOROFEN, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, KACZKA, SYMBOL TERMINALNY, POLKA, KOŁO, WINA KWALIFIKOWANA, TRANSPORTÓWKA, MIESZKALNOŚĆ, DRUH, AUSTRIACKI, JURYSDYKCJA, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, GALARETA, TUBING, NASTĘP, AKCENT, SKRYPT, BANIECZKA, BALON, MODULACJA SKROŚNA, KOMAT, OBSERWATORKA, PANI, CEPISKO, JĘZYK POMOCNICZY, DOKUMENT, SOFCIK, KONTEMPLATOR, SZNAPS, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, PASO PERUANO, ORKIESTRA KAMERALNA, DARŃ, WYWOŁYWACZ, MUZYKA, POTNIK, BD, KOPARKA POPRZECZNA, KACZAN, SILNIK KOMUTATOROWY, SKORUPA, FORMA ODLEWNICZA, KREMÓWKA, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, SARABANDA, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, WRĘGA, WARAN GŁUCHY, POKUTA, PŁÓCIENNICA, PŁYWAK, ROZSADNIK, DYSTRYKT, SKÓRA, SKRZYDŁA, GIESEKING, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, RYM NIEPEŁNY, PUDŁO, NIEOCZYWISTOŚĆ, LOG, KRAJ, RĘKAWICZNIK, PROZODIA, FINISZ, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, APLEGIER, STARE MIASTO, KANTATA, EKSHIBICJONISTA, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, KARTAN, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, BABA-CHŁOP, ZAPŁOTKI, KROWIEŃCZAK, JAZZÓWKA, MASZYNA WYCIĄGOWA, PARADOKS, ZWYŻKA, ŚRODEK KOMUNIKACJI, AHISTORYCZNOŚĆ, DEKADA, KLUCZ, FERRYT, ORDYNUS, DODATEK STOPOWY, NASIENIE, STARY LIS, POSZKODOWANY, WIRTUOZ, BEZPARDONOWOŚĆ, CIĄG, SKORUPA, PLAMA WĄTROBOWA, CYBORIUM, SZLAMIEC, TOST FRANCUSKI, GIGANT, FANPEJDŻ, RAMPA, WĘGLOWODÓR AROMATYCZNY, CHOROBA MÜNCHMEYERA, METODA PORÓWNAŃ, TALAR, ZAPORA OGNIOWA, EURO TRANCE, SUPERKUTER, CHOROBA DEGOSA-KÖHLMEIERA, JENSEN, KOLIZJA, BZYGI, BAGATELA, RETRAKCJA, COUNTRY ALTERNATYWNE, EKSTERNISTA, KRÓL, KARBIDEK, POMÓR, PLANETA, MISA, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, CERAMIKA SANITARNA, UFNOŚĆ, KLOAKA, LIRYKA CHÓRALNA, ALEGORYZM, HAJS, MEMFIS, PERYPATETYK, KRYZA, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, ODCZYN, DAMA DO TOWARZYSTWA, ASPIRATA, OPTIMUM EKONOMICZNE, CHARAKTER, FUTBOL AMERYKAŃSKI, TORU, KĘPA, POWTÓRZENIE, WCIĄGARKA, ZWIĄZEK CYKLICZNY, SROMOTA, UKŁAD WIELOKROTNY, ZAPROSZENIE, SZKUTNIK, CZARNA SOTNIA, POKOLENIE, DOMEK LORETAŃSKI, BEANIA, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, DIALER, DŁUGOŚĆ, BAR SZYBKIEJ OBSŁUGI, DOOM METAL, EMENTALER, KANAŁOPATIA, MAY, SAUNAMISTRZ, PODSKAKIWACZ, MAKATA, AUTOSZCZEPIONKA, PRZEDROŚLE, OBOZOWISKO, CZELADNIK, BER, CZAS GRAMATYCZNY, DOKTOR HABILITOWANY, BATALION, GÓRNICTWO NAFTOWE, PRZENOSKA, PIKIEL, KOZIA NÓŻKA, CACKO, OCHRONA ŚRODOWISKA, ENERGETYKA ODNAWIALNA, KUŚNIERCZYK, ŚLIMAK, ANGINA MONOCYTOWA, WIDEŁKI HERETYKÓW, SUSZARNICTWO, PADDLE, KENOZOIK, LORD, TELEWIZJA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, OLIMPIADA, PIASEK MOCZOWY, SKÓRKA, GRZYBICA, ZEBRA, SZPATUŁKA, POSTĘPACTWO, MINERAŁ AUTOGENICZNY, NAGOŚĆ, KUR, MEGAPOLIS, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, KASATA, PŁAST BRZOZOWIEC, MRÓWNIK, PRÓBA JĄDROWA, PALEC BOŻY, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, AMFITEATR, SAMOGONKA, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, RÓW, MAJĄTEK, BEZGŁOWOŚĆ, SFORMUŁOWANIE, PLAMICA, FRANCUSKOŚĆ, PIZZERIA, ZEKS, NEISSER, ZGIĘCIE PODESZWOWE, OPERATOR KABLOWY, URZĘDNIK IMIGRACYJNY, CYTYDYNA, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, ?INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.017 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W GWARZE MŁODZIEŻOWEJ: NIEMIECKI - PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA NIEMIECKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W GWARZE MŁODZIEŻOWEJ: NIEMIECKI - PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA NIEMIECKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEMIEC w gwarze młodzieżowej: niemiecki - przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka niemieckiego (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEMIEC
w gwarze młodzieżowej: niemiecki - przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka niemieckiego (na 7 lit.).

Oprócz W GWARZE MŁODZIEŻOWEJ: NIEMIECKI - PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA NIEMIECKIEGO sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - W GWARZE MŁODZIEŻOWEJ: NIEMIECKI - PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast