STAN UTRATY KONTROLI LUB ŚWIADOMOŚCI POD WPŁYWEM ALKOHOLU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZERWA W ŻYCIORYSIE to:

stan utraty kontroli lub świadomości pod wpływem alkoholu (na 18 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZERWA W ŻYCIORYSIE

PRZERWA W ŻYCIORYSIE to:

zdarzenie inne niż wszystkie podobne w jednym ciągu, często wstydliwe, takie, o którym chciałoby się zapomnieć (na 18 lit.)PRZERWA W ŻYCIORYSIE to:

w żargonie więziennym: kara, odsiadka (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAN UTRATY KONTROLI LUB ŚWIADOMOŚCI POD WPŁYWEM ALKOHOLU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.085

SZKŁA, POLISYNDETON, KOLUMBARIUM, PROFESJA, WYRÓB ALKOHOLOWY, UKŁAD PLANETARNY, KĄPIEL, KOŁO RATUNKOWE, CHART, KUTIKULA, SMAKOŁYK, SZKAPLERZ, SKORUPA, GŁOWNIA, PRZEDSIĘBIORSTWO, POMADKI, UMYWALNIA, HANDICAP, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, WĘZEŁ ZWYKŁY, ALABASTRON, HODOWCA, RZYMSKI, SŁAWA, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, UZDATNIACZ, BIEG DYSTANSOWY, WAMS, GNÓJ, OBRĘCZ, KARP PO KRÓLEWSKU, KORA, KRUPNIK, SAMOODNOWA, MECHANIKA OŚRODKÓW CIĄGŁYCH, HALE, PRZENOŚNIK, MARCIN, AKCENT, MISIO, MECHANIZM, OCZKO, CZOŁOWNICA, FOTOCHROMIA, HYBRYD, TEST, ADAPTACJA, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, NARY, SZPONTON, OCZY SZEROKO OTWARTE, PATRZAŁKI, AUTOMOBIL, UCIECZKA, PROTEKTORAT, WYKONAWCA, PANTOFAG, ELEKTROLIT, POŁYSK, CZAS GRAMATYCZNY, IVAN, RYM NIEPEŁNY, SIEĆ, SZMAT, ŚPIĄCZKA, FRAZA, CIĄGNIK BALASTOWY, TUSZ, LUKA STRATYGRAFICZNA, POSOBOROWIE, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, PŁUCZKA, ŚWIDOŚLIWKA, BODARZ, KOSÓWKA, LUD, LAGUNA, ZAPRAWA, TRANSFER BIEŻĄCY, COXCIE, KONFEDERACJA, MAGNETOSTRYKCJA, TRAIL, GOLF, PRZECIWNIK, BRZOZÓWKA, POKRZYWDZONA, CIASTKO, IMPAST, GŁUPTAS, MIOTŁA, CYKL FIGURALNY, KABINA, INTELEKCJA, SYFON, BOJKA, RUINA, ROLETKA, DRAPACZ, LENA, BAWOLE OKO, PRZESMYK, KRAWĘDŹ, WYŁADOWANIE, PRZEWÓD RATUNKOWY, OPCJA WALUTOWA, CHAŁTURA, NACIĄG, PSYCHOZA ALKOHOLOWA, DZBANEK, POWŁOKA GALWANICZNA, PRZEJĘCIE, NAPÓJ WINOPODOBNY, WODNIAK, WISZOR, ŁAJNO, CHEŁBIA, ANIOŁECZEK, KALANDER, ŁUPEK HORNFELSOWY, POLAK, ETIUDA, AUTOLIZA, NAPĘD, NASZYWKA, ABORCJA, INTERWIZJA, DOZÓR ELEKTRONICZNY, OSIEMNASTY, SOS SOJOWY, OBMUROWANIE, GIERASIMOW, DŁUGI WEEKEND, FUNDUSZ PODSTAWOWY, IMPULS, MROZOODPORNOŚĆ, IZBICA, GĘŚ, RĄB, DRUT, WYŚWIETLARNIA, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, JĘZYK KAUKASKI, ZAPŁOTKI, WELON, KITEL, ZWICHNIĘCIE, LINIA CZYSTA, GLOSA, DOBRO NORMALNE, PRZENOŚNOŚĆ, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, SYTA, KWASKOWATOŚĆ, BRYCZKA, DUKLA, WERBENA, TURECKI, SYN, KIWI, WINIARZ, RÓJKA, TEST ATOMOWY, PRZEMYT MRÓWKOWY, KAND, ATRAKTANT, BAZA, GRANATNIK, CZWOROLIST, NEUROLEPTYK, POGOŃ ZA RENTĄ, MORGA, DZIEDZICZNOŚĆ, ANARCHOSYNDYKALIZM, KOD IDENTYFIKACYJNY, ZGNIATACZ KCIUKÓW, BEAN, ZWAŁY, KOCHAŚ, TERMOMETR ALKOHOLOWY, NAWIS INFLACYJNY, BIAŁA SZKOŁA, SZPETOTA, JĘZYK CHIŃSKI, NIESPORCZAK, BARBARYZACJA, STACJA, STRZAŁKA, INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA, ŁUPEK PARAFINOWY, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, KANONIERKA, KUCZBAJA, ALMARIA, MARKIZETA, KULFONIK, ZASUWNICA, OSIEMDZIESIĄTKA, WIĄZKA, ELITARYSTA, WCIĄGARKA, ZAGARNIĘCIE MIENIA, KOSMOGONIA, TARCZA, GOSPODARKA, CHÓR, BIEGUN MAGNETYCZNY, DZIANINA, TARTYNKA, STAN PRZEDZAWAŁOWY, OBROŻA, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, JALAPENO, CHLOROHEKSYDYNA, ODKUP, KURS, STRZAŁECZKA, ROZSZCZEPIENIE WARGI, GRZĘDA, CYNADRY, PYSZCZEK, TRZYDZIESTKA, POMIDOR DRZEWIASTY, KRYSTALOMANCJA, , TELESKOP, SCENARIUSZ, BEZKARNOŚĆ, ŁACINNIK, ODMA, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, ŚCIANA, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, NAPIĘCIE, GRANAT, AKADEMIK, KACZKA, KOMENTARZYK, KONOTATKA, PIEC, PASSACAGLIA, RELACJA DWUCZŁONOWA, BURLESKA, KASZA, SUWERENNOŚĆ, WYCIERACZKA, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, GARY, TRAFIENIE, KLAG, RAPORT, KARDIGAN, WITRYNA, SPRAWNOŚĆ, KONDYCJA, KOMISARZ, IRLANDIA, NASYP, TRASA ŚREDNICOWA, DON KICHOT, LATARNIA MORSKA, TONAŻ, PIESZCZOCH, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, ANIMACJA, KONSYGNATARIUSZ, NIEZBĘDNOŚĆ, WĘGIERSKI, UTAH, BAZYLIKA WIĘKSZA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, JUBILER, POLE, DYWERSJA, STONOGA MUROWA, DWUDZIESTKA, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, HOŁUJ, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, CZAPA, SOKOLE OKO, MOGISYGMATYZM, DYSTRYBUTOR, BILANS BRAMKOWY, ZIELONE PŁUCA, MŁAKA, NAJEBANIE SIĘ, BODZIEC, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, CYBORIUM, GARDEROBA, GRODZISZCZANKA, KOSZULKA, PAPILOT, HENOCH, KISMET, GRUPA WSPARCIA, ?OBCHODOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.085 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STAN UTRATY KONTROLI LUB ŚWIADOMOŚCI POD WPŁYWEM ALKOHOLU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STAN UTRATY KONTROLI LUB ŚWIADOMOŚCI POD WPŁYWEM ALKOHOLU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZERWA W ŻYCIORYSIE stan utraty kontroli lub świadomości pod wpływem alkoholu (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZERWA W ŻYCIORYSIE
stan utraty kontroli lub świadomości pod wpływem alkoholu (na 18 lit.).

Oprócz STAN UTRATY KONTROLI LUB ŚWIADOMOŚCI POD WPŁYWEM ALKOHOLU sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - STAN UTRATY KONTROLI LUB ŚWIADOMOŚCI POD WPŁYWEM ALKOHOLU. Dodaj komentarz

8+2 =

Poleć nas znajomym:

x