MAŁY POCISK (ZABAWKOWY LUB BĘDĄCY BRONIĄ) PODOBNY DO STRZAŁY, TZN. TAKŻE WYDŁUŻONY I ZAOSTRZONY, UŻYWANY DO WYSTRZELIWANIA LUB WYRZUCANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STRZAŁKA to:

mały pocisk (zabawkowy lub będący bronią) podobny do strzały, tzn. także wydłużony i zaostrzony, używany do wystrzeliwania lub wyrzucania (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STRZAŁKA

STRZAŁKA to:

kość strzałkowa (na 8 lit.)STRZAŁKA to:

wskazówka, zwykle rodzaj pręcika, który wskazuje odczyt urządzenia pomiarowego (na 8 lit.)STRZAŁKA to:

znak graficzny, piktogram składający się zwykle z kreski i grotu, zazwyczaj stosowany do wskazania na coś, wskazania w danym kierunku (na 8 lit.)STRZAŁKA to:

Sagitta - bezkręgowiec morski z typu szczecioszczękich, ważny składnik planktonu (na 8 lit.)STRZAŁKA to:

Sagittaria - rodzaj roślin z rodziny żabieńcowatych (Alistamatceae) (na 8 lit.)STRZAŁKA to:

krótkie połączenie telefoniczne, wykonywane nie po to, żeby je odebrać, lecz będące komunikatem, żeby np. ktoś wkrótce oddzwonił, lub znakiem czegoś innego, co było umówione (na 8 lit.)STRZAŁKA to:

w matematyce: morfizm - jeden z elementów kategorii (na 8 lit.)STRZAŁKA to:

w geometrii: odcinek stanowiący różnicę promienia koła prostopadłego do cięciwy ograniczającej odcinek koła oraz wysokości trójkąta wyznaczonego przez ramiona kąta środkowego i tę cięciwę (na 8 lit.)STRZAŁKA to:

szermierz, srebrny medalista olimpijski z Moskwy w turnieju drużynowym szpady (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAŁY POCISK (ZABAWKOWY LUB BĘDĄCY BRONIĄ) PODOBNY DO STRZAŁY, TZN. TAKŻE WYDŁUŻONY I ZAOSTRZONY, UŻYWANY DO WYSTRZELIWANIA LUB WYRZUCANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.791

LAMINARIA, KOLEGIATA, ISTOTA FANTASTYCZNA, BIFORIUM, FUGA, ZASADA PODCZEPIENIA, FASOLA, LINIA LOTNICZA, BLOCZEK, SZCZODRZENIEC, TRZĘSŁO, WIOSŁO, SZAŁAMAJA, STERYLNOŚĆ, UKŁAD DYSKRETNY, SEMESTR LETNI, HORYZONT, EKSPLOATACJA, OKAZJA, STROIK, SENES, SZTYCH, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, SMOLT, ŚREDNIOPŁAT, OZONEK, KUC, DACH POGRĄŻONY, PRZEMYTNICTWO, ANIMACJA KOMPUTEROWA, SUPERNOWA, OTRZEWNA, ENTOMOFAGI, CZAPKA SPORTOWA, ŁEBEK, FARMA, FARMAKOKINETYKA, DWUNASTOKROTNOŚĆ, TAG, TRAP, OMYK, NACIEK, SZCZOTECZKA, POCISK PODKALIBROWY, PLEŚŃ, GRUPA, ORGANDYNA, WYCISKANIE, SKUPISKO, PINGWIN ANTARKTYCZNY, FAKSYMILE, WERYSTA, MUŁ, BESZAMEL, AGENCJA, SALOPA, LUFKA, ŻARNIK, LANGUSTA, BRUK, PAS DROGOWY, MULTIKULTURALIZM, SAŁATKA, LATANIE, PROSTOSKRZYDŁE, GODZINA PRAWDY, GĘSTE, ZNAK DIAKRYTYCZNY, STRZAŁKA MAŁA, RONDEL, FARMAKOTERAPIA, AMUR, WĘGAR, PREKURSOR, KONTRAMARKA, KOPIAŁ OŁÓWKOWY, GHISCARSKI, SZUPINKA, INDUKCJA MATEMATYCZNA, ŁATA, KOŁO HISTORII, KOŁNIERZYK, SZPARA, WINIETA, CERTYFIKAT, SKAJLAJT, ABAKUS, BOZIA, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, ZDANIE, ODEZWA, POWAŁA, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, OBIEKT, KRÓLIK, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, PANEKLA, LAS, AŁUN, OPCJA BARIEROWA, OLEJ PALMOWY, KINO DOMOWE, DERESZ, BÓBR AMERYKAŃSKI, SKUTER, PIERWSZOŚĆ, , PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, ŚREDNIA, MIKOZA, KREWETKA ELEGANCKA, CEREMONIAŁ, PACHOLĘ, PIES ZAPRZĘGOWY, POLONISTYKA, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, NIEDOKRWIENIE, MUSZKA, LITERATKA, PROGRAM UŻYTKOWY, KONTRAKT TERMINOWY, POJAZD MECHANICZNY, CYTOKININA, BAREŻ, WOJNA, KOMBATANT, TRAŁ, GRENADYNA, BEFSZTYK, GRA W BUTELKĘ, STRZAŁA, BUDUAREK, PRZODOWNIK, BAJECZNOŚĆ, DANA, FLOTA, RYGIEL, MEGATSUNAMI, DIAKONIA, SZMEREK, WYŻ, IMPERIUM GHISCARI, BUZIA, SKWER, PODMALÓWKA, NIEWIERNOŚĆ, BLASTODERMA, SOK, EMBLEMAT, MARCIN, DUŃSKI, DYSZKANCIK, STRĄD, BELKA, REDUKCJA, WĄSONÓG, FILET, GRYLAŻ, EKRAN, CZTERDZIESTKA, BANDURA, ROZMODLENIE, STREFA HEMIPELAGICZNA, ORLICZKOWATE, FREGATA ŻAGLOWA, APOSTAZJA, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, NIEŻYWOŚĆ, TEREN ZIELENI, SZEŚĆDZIESIĄTKA, PRZEDMIOT, SPÓJNIK WYNIKOWY, SILNIK CZTEROSUWOWY, ZASILANIE SIECIOWE, KAPITALNY REMONT, FALA, ASTURYJSKI, CYRK, PRODUCENT, OBRONA WŁASNA, PTASIE MLECZKO, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, TUAREG, SYRYJSKI, ARCHEOLOGIA, SURFER, KLASTER, OBLICÓWKA, WNIOSEK, AZERBEJDŻAŃSKI, DZIELNOŚĆ, DZIENNIK URZĘDOWY, PĘDNIK OKRĘTOWY, RZADKOŚĆ, BOLA, KRUCHTA, KRAJALNICA, PACZKA, TRANSURAN, ZIARNKO, PACHCIARZ, JAZZÓWKA, FARSZ, PIK, MAKUCH, GLOSA, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, DZWONY RUROWE, KOMISARZ WOJSKOWY, KASZYCA, ALDO, TAMTAM, LOKATOR, HALA PERONOWA, BORDO, DYFUZJONIZM, ANOMALIA, WOLUNTARIAT, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY, PLEBS, BIEG PRZEŁAJOWY, OGAR, DZYNDZEL, BRYTAN, OPAŁKA, KORNET, OLEJEK HASZYSZOWY, KORNET, WYLĘGARNIA, SAŁAKA, GALOP, RUSKI, KOMORA, CHARYZMAT, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, FROTTOLA, EKSPROPRIACJA, CHOROBA ZAWODOWA, KULA, PROPAGANDA, LEJ KRASOWY, TERCJA, DIAMENT, POŚCIELÓWKA, BĄK, DELFIN MAŁY, AGATA, TRACKBALL, DROBINA, PREDYKACJA, LODÓWKA, TECZKA, DONOR, ROZZIEW, DOKUMENTACJA BUDOWY, FRYZ, GOLF, MŁOTEK, RERECORDING, PRZYDZIAŁ, NIEŁUPKA, CIS, KOMITET, KIESZEŃ, RĄB, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, TWIERDZENIE MENELAOSA, MIKSTURA, KANADYJKA, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, AUSZPIK, ZAZNAJOMIENIE, SPAMIK, HOMOLOGACJA CIĘŻAROWA, KALENDARZ, BLEKOT, TERMOSTAT, ANTYCYPACJA, STANCJA, LB, STOWARZYSZENIE, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, REKONSTRUKTOR, ANTROPOCENTRYZM, PROMIEŃ, SKÓRZAK, BLOK ENERGETYCZNY, ARABIKA, KUTIKULA, PANGSZURA INDYJSKA, INBUBU, OSCYLACJA, ZJAWISKO, NÓŻ OGRODNICZY, MURIKI SZARY, KOŁNIERZ MARYNARSKI, WĘGIERKA, NIEMIASZEK, ?CTG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.791 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MAŁY POCISK (ZABAWKOWY LUB BĘDĄCY BRONIĄ) PODOBNY DO STRZAŁY, TZN. TAKŻE WYDŁUŻONY I ZAOSTRZONY, UŻYWANY DO WYSTRZELIWANIA LUB WYRZUCANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAŁY POCISK (ZABAWKOWY LUB BĘDĄCY BRONIĄ) PODOBNY DO STRZAŁY, TZN. TAKŻE WYDŁUŻONY I ZAOSTRZONY, UŻYWANY DO WYSTRZELIWANIA LUB WYRZUCANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STRZAŁKA mały pocisk (zabawkowy lub będący bronią) podobny do strzały, tzn. także wydłużony i zaostrzony, używany do wystrzeliwania lub wyrzucania (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STRZAŁKA
mały pocisk (zabawkowy lub będący bronią) podobny do strzały, tzn. także wydłużony i zaostrzony, używany do wystrzeliwania lub wyrzucania (na 8 lit.).

Oprócz MAŁY POCISK (ZABAWKOWY LUB BĘDĄCY BRONIĄ) PODOBNY DO STRZAŁY, TZN. TAKŻE WYDŁUŻONY I ZAOSTRZONY, UŻYWANY DO WYSTRZELIWANIA LUB WYRZUCANIA sprawdź również:

lek rozluźniający mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych, co umożliwia działanie hipotensyjne ,
(wodociągowa) system przewodów i urządzeń służących do rozprowadzania wody ,
zagniatane i wałkowane ,
kraina w Ghanie ,
rodzaj anteny o charakterystycznym kształcie tuby rozszerzającej się z jednej strony i wąskiej z drugiej, prostokątnej lub okrągłej ,
warunki atmosferyczne, pogoda ,
pocisk artyleryjski używany do rażenia ludzi ,
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu ,
ilość ciekłego metalu pobrana jednorazowo z pieca ,
odmiana berła występującego na terenach ziem polskich w okresie wczesnej epoki brązu, wykonane było ze sztyletu z brązu osadzonego poprzecznie na drewnianym drzewcu ,
Daphnia - rodzaj słodkowodnych stawonogów zaliczanych do grupy wioślarek ,
zespół teorii opisujących ewolucję społeczeństw ,
cecha człowieka: to, że ktoś posługuje się przemocą, jest agresywny ,
układ teletransmisyjny pozwalający na przesyłanie sygnałów tylko w jednym kierunku ,
w językoznawstwie: minimalna, niepodzielna jednostka znaczeniowa ,
zatoka u wybrzeży Celebesu (Indonezja) ,
nauka o fermentacji ,
głupia, wredna kobieta ,
mieszkaniec Chorwacji, człowiek pochodzenia chorwackiego ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
oddział szpitala przeznaczony dla pacjentów cierpiących na schorzenia skóry i objawiające się głównie na skórze ,
kompania ze sztandarem i orkiestrą oddająca honory dostojnikom państwowym i wojskowym oraz asystująca przy uroczystościach ,
u gatunków z rodziny wiechlinowatych drobny delikatny listek wewnętrznego okółka okwiatu ,
coś, co pozostało po zniszczeniu, dezintegracji czegoś, resztki zniszczonego obiektu ,
'nie' w winiecie ,
w filozofii Hegla: rozum absolutny ,
stan zapalny pojawiający się w obrębie błon śluzowych narządów ,
coś, co ma się komuś do powiedzenia, komunikat, kwestia ,
mężczyzna, który ma bardzo jasne włosy, zarost, brwi i rzęsy ,
silnik hydrostatyczny o ruchu posuwistym

Komentarze - MAŁY POCISK (ZABAWKOWY LUB BĘDĄCY BRONIĄ) PODOBNY DO STRZAŁY, TZN. TAKŻE WYDŁUŻONY I ZAOSTRZONY, UŻYWANY DO WYSTRZELIWANIA LUB WYRZUCANIA. Dodaj komentarz

3+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast