MAŁY POCISK (ZABAWKOWY LUB BĘDĄCY BRONIĄ) PODOBNY DO STRZAŁY, TZN. TAKŻE WYDŁUŻONY I ZAOSTRZONY, UŻYWANY DO WYSTRZELIWANIA LUB WYRZUCANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STRZAŁKA to:

mały pocisk (zabawkowy lub będący bronią) podobny do strzały, tzn. także wydłużony i zaostrzony, używany do wystrzeliwania lub wyrzucania (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STRZAŁKA

STRZAŁKA to:

kość strzałkowa (na 8 lit.)STRZAŁKA to:

wskazówka, zwykle rodzaj pręcika, który wskazuje odczyt urządzenia pomiarowego (na 8 lit.)STRZAŁKA to:

znak graficzny, piktogram składający się zwykle z kreski i grotu, zazwyczaj stosowany do wskazania na coś, wskazania w danym kierunku (na 8 lit.)STRZAŁKA to:

Sagitta - bezkręgowiec morski z typu szczecioszczękich, ważny składnik planktonu (na 8 lit.)STRZAŁKA to:

Sagittaria - rodzaj roślin z rodziny żabieńcowatych (Alistamatceae) (na 8 lit.)STRZAŁKA to:

krótkie połączenie telefoniczne, wykonywane nie po to, żeby je odebrać, lecz będące komunikatem, żeby np. ktoś wkrótce oddzwonił, lub znakiem czegoś innego, co było umówione (na 8 lit.)STRZAŁKA to:

w matematyce: morfizm - jeden z elementów kategorii (na 8 lit.)STRZAŁKA to:

w geometrii: odcinek stanowiący różnicę promienia koła prostopadłego do cięciwy ograniczającej odcinek koła oraz wysokości trójkąta wyznaczonego przez ramiona kąta środkowego i tę cięciwę (na 8 lit.)STRZAŁKA to:

szermierz, srebrny medalista olimpijski z Moskwy w turnieju drużynowym szpady (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAŁY POCISK (ZABAWKOWY LUB BĘDĄCY BRONIĄ) PODOBNY DO STRZAŁY, TZN. TAKŻE WYDŁUŻONY I ZAOSTRZONY, UŻYWANY DO WYSTRZELIWANIA LUB WYRZUCANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.791

KRĄŻOWNIK LOTNICZY, JEDLICA SINA, WANIENKA, MOMENT, DUMA, WYCHODZTWO, KĄPIEL SOLNA, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, JAPOŃSKI, CZEP, PÓŁKRYTEK, ANSAMBL, LINIA BRZEGOWA, ALARM BOJOWY, KROSNO, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, WŁADZUCHNA, MANTO, ARESZT DOMOWY, KLESZCZE, TURBULENCJA, CINKCIARZ, CZERWONAK MAŁY, LATARNIA UMARŁYCH, ANALIZA WARIANCYJNA, NAPPA, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, FILTR, MUZYKA CHODNIKOWA, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, SŁOIK, PRZESTĘPSTWO POSPOLITE, KURKA ŻÓŁTA, MIOTEŁKA, BOOT, ODCINECZEK, KARTUSZ HERBOWY, ŚLEPA PRÓBA, CECOLIT, LÓD MORSKI, POMPA WYPOROWA, MOLOS, CECHA, KANAŁ, OKULAR, ŚMIETANKA, GRABINA, LUGIER, KOMÓRECZKA, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, KLIMAKTER, ORANŻADA, SPÓŁKA POWIĄZANA, KANAŁOPATIA, BATAGUROWATE, SERYJNY MORDERCA, MILJON, OBIEG, DUŃSKI, ESTOŃSKOŚĆ, HALOGENEK ALKILOWY, NISZA, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, WINCHESTER, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, MUCHOMOR BULWIASTY, PIEPRZ, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, LIŚCIEC, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, OWOC, PRZEKŁADNIA BOCZNA, SABOT, KOLORY PAŃSTWOWE, ULOT, TULEJA, OSKAR, DEKLARANT, JEDNOSTKA METRYCZNA, ABSORPCJA, ZAŁATWIANIE, SER, DEPESZA, ZGNIATACZ KCIUKÓW, SĘK OTWARTY, DEATH METAL, KRÓLIK DZIKI, IMPAST, ZATOKI, KAWALERIA, KRĄG, KUMOTER, PRZERWANIE CIĄŻY, IMPEDYMENTA, ZESPÓŁ, GŁAGOLICA, BIUSTONOSZ, BAWOLE OKO, KAWALER, NOSICIEL, DOZOROWIEC POGRANICZA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, ORNAMENT, LANDOWSKA, MACHINA WOJENNA, METODA DELFICKA, WIDŁY, DYLIŻANS, DŻIHAD, HEMATOFAGIA, SKOMPROMITOWANY, PISK, VIOLA BASTARDA, MROK, KOREK, KARAGANA, REGENT, STOŁÓWKA, ŁOBUZIAK, CIASNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, MEMBRANA, ADAGIO, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, BREZYLKA, CYBORIUM, OWADY, SIECIÓWKA, KAWA ZBOŻOWA, VIP, ZWŁOKI, BALSAM, MECENASKA, SZPILKA, JAMOCHŁON, MASA STARTOWA, TEMPO, BACIK, ALIENACJA RODZICIELSKA, SKUMBRIA, KOK, PATYCZAK, TRZYMADŁO, SINIEC, SYTA, KAWALKATA, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, CERKIEW, KLERK, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, ROGAINING, NIESPAW, GWIAZDKA, FACH, MUZYKA, AŁYCZA, ODPŁYW, NAJTYCZANKA, TAKT, VALYRIA, AKOMODACJA, GNIEW, PSEUDOPAŁANKOWATE, SZCZELINA BRZEŻNA, WAHADŁO, EMBOLIZACJA, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, MONOPOL, MOC WYTWÓRCZA, KOLEŻANKA PO FACHU, CEFTRIAKSON, PROROK, GALARETA, IMMUNOCHEMIA, BEZGŁOWOŚĆ, PORCELANKA, ZIARNOJAD, WIĘZIENIE, NOWA, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, HAMULEC, ARTYKUŁ, NIEZDARSTWO, TARCZA, KONSEKRACJA, PODKAST, WYDAWNICTWO SERYJNE, TECHNOKRATA, PANDORA, MASZKARON, PAPIERZAK, INWENTARZ ŻYWY, PORDZEWIACZ JABŁONIOWY, BUROŚĆ, SZACHY KORESPONDENCYJNE, OBLICÓWKA, MIEDŹ, WIENIEC, SKŁAD DRUKARSKI, DZIECINKA, WYDZIELINA, ŚRODEK STRZAŁOWY, FEERIA, KRUŻGANEK, CZAS TERAŹNIEJSZY, CEREMONIALNOŚĆ, ORGIA, DWÓJECZKA, AGENCJA, ZBOCZENIEC, BAZYLIA, MISJONARZ, BOK, SEQUEL, INSTALACJA, SKÓRZAK, SEJSMOGRAM, HERB, CEDET, FORMA, REPREZENTACJA, GOŹDZIENIEC, CZERSKA, FINISZ, PIEC PŁOMIENNY, ŚWINIARKA, PRZEZWISKO, LIPOATROFIA POINSULINOWA, PRAWDA, PROWINCJA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, PIERWOTNIAK, SIAD, TATARSKI, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, PLEBISCYT TERYTORIALNY, ZNAK, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, JĘZYK CZARNOGÓRSKI, CZYNNIK V LEIDEN, ANKIETA PERSONALNA, UKŁAD OPTYCZNY, TRÓJKĄT, DZIAŁ, ŁAWRA, KONWERTOR, IPSYLON, PAS, GAJ, INDYJSKI, BESZAMEL, MONARCHIA ELEKCYJNA, SYSTEM ALARMOWY, CZĘŚĆ ZAMIENNA, SELSKIN, ZAKRĘTKA, ELASTOR, TARYFA ULGOWA, KRUCHAWECZKA, ATRAPA, PRZEMYTNICTWO, TRÓJSTRONNOŚĆ, OSTRY DYŻUR, KAZALNICA, NADAWCA PUBLICZNY, INSTRUMENT, ROD, WĘZEŁ, WINIETA, SOK, WICEKAPELMISTRZ, HUMMUS, REAKCJA, PASEK, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, ANATOMIA KLINICZNA, PALIWO GAZOWE, KOMISARZ WOJSKOWY, PITA, CARSTWO, WÓŁ, ŁAWA, KOREK, LOGOFET, FRANCA, ŻAGIEW, PUŁAP, LATARNIA, PRZEWODNICZĄCY, KUBEK, BOLA, ŻABKA, WYWOŁYWACZ, PARYTET, REMONTANTY, PASZTECIK, GLORIA, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, ?PROTEZA DENTYSTYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.791 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MAŁY POCISK (ZABAWKOWY LUB BĘDĄCY BRONIĄ) PODOBNY DO STRZAŁY, TZN. TAKŻE WYDŁUŻONY I ZAOSTRZONY, UŻYWANY DO WYSTRZELIWANIA LUB WYRZUCANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAŁY POCISK (ZABAWKOWY LUB BĘDĄCY BRONIĄ) PODOBNY DO STRZAŁY, TZN. TAKŻE WYDŁUŻONY I ZAOSTRZONY, UŻYWANY DO WYSTRZELIWANIA LUB WYRZUCANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STRZAŁKA mały pocisk (zabawkowy lub będący bronią) podobny do strzały, tzn. także wydłużony i zaostrzony, używany do wystrzeliwania lub wyrzucania (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STRZAŁKA
mały pocisk (zabawkowy lub będący bronią) podobny do strzały, tzn. także wydłużony i zaostrzony, używany do wystrzeliwania lub wyrzucania (na 8 lit.).

Oprócz MAŁY POCISK (ZABAWKOWY LUB BĘDĄCY BRONIĄ) PODOBNY DO STRZAŁY, TZN. TAKŻE WYDŁUŻONY I ZAOSTRZONY, UŻYWANY DO WYSTRZELIWANIA LUB WYRZUCANIA sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - MAŁY POCISK (ZABAWKOWY LUB BĘDĄCY BRONIĄ) PODOBNY DO STRZAŁY, TZN. TAKŻE WYDŁUŻONY I ZAOSTRZONY, UŻYWANY DO WYSTRZELIWANIA LUB WYRZUCANIA. Dodaj komentarz

4+7 =

Poleć nas znajomym:

x