WIELKIE KOŁO NA SFERZE NIEBIESKIEJ, WZDŁUŻ KTÓREGO OBSERWUJE SIĘ POZORNY ROCZNY RUCH SŁOŃCA BĘDĄCY WYNIKIEM RUCHU ROCZNEGO ZIEMI DOOKOŁA SŁOŃCA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EKLIPTYKA to:

wielkie koło na sferze niebieskiej, wzdłuż którego obserwuje się pozorny roczny ruch Słońca będący wynikiem ruchu rocznego Ziemi dookoła Słońca (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: EKLIPTYKA

EKLIPTYKA to:

wielkie koło na sferze niebieskiej, po którym w ciągu roku pozornie porusza się Słońce obserwowane z Ziemi (na 9 lit.)EKLIPTYKA to:

wielkie koło na sferze niebieskiej, wzdłuż którego obserwuje się pozorny ruch Słońca, będący odbiciem rocznego ruchu Ziemi wokół Słońca (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIELKIE KOŁO NA SFERZE NIEBIESKIEJ, WZDŁUŻ KTÓREGO OBSERWUJE SIĘ POZORNY ROCZNY RUCH SŁOŃCA BĘDĄCY WYNIKIEM RUCHU ROCZNEGO ZIEMI DOOKOŁA SŁOŃCA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.406

NORMANDZKI, ŁAPCE, HEKTAR PRZELICZENIOWY, SASZETKA, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, WIELKOŚĆ, SEMINARIUM, ALMARIA, SŁOIK, WARSZTAT, NOWICJAT, MENADA, SPIRALA HIPERBOLICZNA, OBUDOWA, TUŁACZ, RACJONALIZM WZGLĘDNY, STARY WYŻERACZ, KARP PEŁNOŁUSKI, RUCH ZMIENNY, REDUKCJA, PRYSZNIC, SUKCES REPRODUKCYJNY, FUNKCJA OKRESOWA, KRÓLEWICZ, LEŃ, ARCHEOLOGIA, PRANKO, MANIPUŁ, NIESTAŁOŚĆ, ILUZORYCZNOŚĆ, WPŁYWOWOŚĆ, TERAPIA STRUKTURALNA, ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANU, EWOLUCJONIZM UNIWERSALNY, POCZTA PRZYCHODZĄCA, MALOWANIE, DETEKTOR JONIZACYJNY, BIURO PERSONALNE, NIEBACZNOŚĆ, BADANIE JAKOŚCIOWE, INFORMA, KURNIK, CZAS MĘSKI, KAUCZUKOWIEC, IDEAŁ PIERWSZY, NAFCIARSTWO, KAWA ZBOŻOWA, CZYSZCZARNIA, POŻAR, AEROLOGIA, OSAD ABYSSALNY, TYGIEL, RAK AMERYKAŃSKI, RÓŻOWA LANDRYNKA, BĄK, PŁOMYKÓWKA, KARNIAK, COMBER, STREFA ODRUCHOWA, SZANIEC, AGENEZJA NERKI, OBIEKT LINIOWY, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, SZMATA, WYRÓB CUKIERNICZY, GALICJA, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, BEZA, ANION HYDROKSYLOWY, REAKTOR, PRETOR MIEJSKI, ŚLIMAK, KOSZYKARSTWO, WYŚCIGÓWKA, IMMUNOGLOBULINA, FIKNIĘCIE KOZŁA, CHROMOSOM FILADELFIA, PINGWIN BIAŁOBREWY, ŁYŻKA, MIĘSOŻERCA, PŁYN NASIENNY, DZIEŃ, SIŁA DOŚRODKOWA, DEMISEKSUALIZM, PRZETARG NIEOGRANICZONY, SAMOUK, SPEŁNIENIE, FRYZ, FILM PSYCHOLOGICZNY, RUCH PIESZY, MIEDZIOWIEC, KOMUNIKACJA, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, KORYNCKA, FALA DŹWIĘKOWA, TEREN, NADKRWISTOŚĆ, ERA ARCHAICZNA, GRABARZ, KOMUNIKACYJNOŚĆ, TEATR MUZYCZNY, ĆAKRAM, IZBA MORSKA, ARKA PRZYMIERZA, PIEKŁO, SUPERKOMBINACJA, NORNIK PÓŁNOCNY, MANELE, LABORKA, MOŁOTOW, STOSUNEK, KOŁEK, RESPONSORIUM, PARAKAPPACYZM, KANCONETA, KOSZYKÓWKA, KAFKA, ŚWIDER, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, CHOROBA TANGIERSKA, CISOWCE, MARTWOTA, ACYDURIA MEWALONIANOWA, PSYCHODYDAKTYKA, FENOMENOLOGIA, KASTYLIJSKI, HANDLARZ, AKCELERATOR LINIOWY, NAWIGACJA SATELITARNA, OKRUCH, KOŁO, TŁO, NIEGOŚCINNOŚĆ, POLE MAGNETYCZNE, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, WIOSKA, MASZYNA ROTACYJNA, PRZYRODOZNAWCA, POST, TERCJA OBRONNA, RULETKA, TANATOLOGIA, ASTROWIEŻYCZKA, INFOBOKS, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, FALOWNIK NAPIĘCIA, CEBER, PIRACTWO, UNIWERSYTECKOŚĆ, WYRAJ, JĘZYK ZACHODNIOSŁOWIAŃSKI, REKTYFIKACJA KRZYWEJ, SŁUGA BOŻA, LAWINA GRUZOWA, PIÓRO, POPULACJA MENDLOWSKA, WYROK, CYTRONELAL, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, BAT, TEATR, BEZCZUCIE, SZMUGLERZ, KOT, POŁUDNIK NIEBIESKI, PELYKOZAURY, CYKL MIESIĄCZKOWY, HAMULEC OBROTOWY, BĄBELEK, GRUNGE, GOLARZ, ASD, KWARTET FLETOWY, JĘZYK PASZTO, LIQUID, OFICER ASTRONAWIGACYJNY, DZIAŁKA SIEDLISKOWA, ODSKOK, PROPORZEC, AGROMETEOROLOGIA, KOŁO, DISNEY, USENET, JODEŁKA, HISZPAŃSKI, KWAS BURSZTYNOWY, NAPARZANKA, DEZERTER, STOCZNIA ZŁOMOWA, PROCES FIZJOLOGICZNY, NAPIERŚNIK, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, HIMALAJE, SAMOZAPALENIE SIĘ, OBRONA ROSYJSKA, SZMALCÓWKA, GRUBA LINIA, LEKKA ATLETYKA, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, ROTATOR, TEREN ZIELONY, ZYSK INFLACYJNY, OGNIWO GAZOWE, KARTUSZ, OFICYNA WYDAWNICZA, KADŹ ZALEWNA, CHOROBA FAHRA, ZAPORA OGNIOWA, ASFALT, MAH JONG, SĄŻNISTOŚĆ, EGZEKUTYWA, BRAT SYJAMSKI, AFEKTYWNOŚĆ, WŁÓKNO, JĘZYK ISLANDZKI, OPONA, WEŁNA, PRZEPŁYW BURZLIWY, BABA JĘDZA, GONIOMETRIA, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, MASTYKS ASFALTOWY, PRAKONTYNENT, BIAŁY MARSZ, KOGNITYWIZM, SOCZEWKA SCHODKOWA, INFORMATYKA MEDYCZNA, KOD DWUWARTOŚCIOWY, BEDŁKA FIOLETOWA, HEREZJA, ŁOPATKA, BIAŁONÓŻKA, NORKA, PRZECZENIE, MIMEZJA, BRZYDULA, NASTĘP, RÓG, LATANINA, KORPUS, FIZYKA SŁOŃCA, OBJĘTOŚĆ, INFORMATYKA KWANTOWA, SUBREGION, PŁYN ZŁOŻOWY, MOTYLEK, RYBY, SZATAN, NEUROLOGIA, LOTNISKO, KRZYŻ MALTAŃSKI, GOSPODARSTWO NISKOTOWAROWE, KLASYFIKACJA, SIEDMIOBÓJ, UPARTOŚĆ, MONTER, CHMURA WARSTWOWA, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, ZAPORA, WRAŻENIE, GNIAZDO PROCESOROWE, PANICZ, OMNIBUS, UMIEJĘTNOŚĆ, ELEKCJA, KACAPSKI, POŃCZOSZNIK, ZATOCZKA, DOBRO KOMPLEMENTARNE, ZWROTNOŚĆ, GENETYKA EKOLOGICZNA, ŹDZIEBLARZE, SEWERYN, WYPRAWA PO ROZUM DO GŁOWY, LODOWIEC HIMALAJSKI, ŻABA ŚMIESZKA, KATAKUMBY, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, PILOT, POWOŁŻE, OTOLOGIA, SPAWĘKI, LATAWIEC, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, SŁONIOWATOŚĆ, PIERÓG KARELSKI, KAPOK, WINKULACJA, OWODNIOWCE, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, AS SERWISOWY, PRZODEK, TOREBKA BOWMANA, PKB PER CAPITA, AUTUNIT, NIERZĄDNICA, HAJDAMAKA, ?HEBRA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.406 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIELKIE KOŁO NA SFERZE NIEBIESKIEJ, WZDŁUŻ KTÓREGO OBSERWUJE SIĘ POZORNY ROCZNY RUCH SŁOŃCA BĘDĄCY WYNIKIEM RUCHU ROCZNEGO ZIEMI DOOKOŁA SŁOŃCA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIELKIE KOŁO NA SFERZE NIEBIESKIEJ, WZDŁUŻ KTÓREGO OBSERWUJE SIĘ POZORNY ROCZNY RUCH SŁOŃCA BĘDĄCY WYNIKIEM RUCHU ROCZNEGO ZIEMI DOOKOŁA SŁOŃCA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EKLIPTYKA wielkie koło na sferze niebieskiej, wzdłuż którego obserwuje się pozorny roczny ruch Słońca będący wynikiem ruchu rocznego Ziemi dookoła Słońca (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EKLIPTYKA
wielkie koło na sferze niebieskiej, wzdłuż którego obserwuje się pozorny roczny ruch Słońca będący wynikiem ruchu rocznego Ziemi dookoła Słońca (na 9 lit.).

Oprócz WIELKIE KOŁO NA SFERZE NIEBIESKIEJ, WZDŁUŻ KTÓREGO OBSERWUJE SIĘ POZORNY ROCZNY RUCH SŁOŃCA BĘDĄCY WYNIKIEM RUCHU ROCZNEGO ZIEMI DOOKOŁA SŁOŃCA sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - WIELKIE KOŁO NA SFERZE NIEBIESKIEJ, WZDŁUŻ KTÓREGO OBSERWUJE SIĘ POZORNY ROCZNY RUCH SŁOŃCA BĘDĄCY WYNIKIEM RUCHU ROCZNEGO ZIEMI DOOKOŁA SŁOŃCA. Dodaj komentarz

3+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast