RODZAJ AKCELERATORA, W KTÓRYM PRZYSPIESZANE CZĄSTKI PORUSZAJĄ SIĘ PO TORACH W PRZYBLIŻENIU PROSTOLINIOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKCELERATOR LINIOWY to:

rodzaj akceleratora, w którym przyspieszane cząstki poruszają się po torach w przybliżeniu prostoliniowych (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ AKCELERATORA, W KTÓRYM PRZYSPIESZANE CZĄSTKI PORUSZAJĄ SIĘ PO TORACH W PRZYBLIŻENIU PROSTOLINIOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.373

ARCHEOPTERYKS, LEŃ, CECHA POŚREDNIA, NIEOCZYWISTOŚĆ, TYKA, AKLIMATYZACJA, BEZLOTKI, PODZIAŁKA, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, EFEKT DOPPLERA, LINOWIEC, DŻDŻOWNICA, ŻÓŁTAK, OGRÓDEK JORDANOWSKI, KORONA, KURZOWIEC, PROFESOREK, NAPIĘCIE KONTAKTOWE, HARUSPIK, NIEBO, ŁOŻYSKO GAZOWE, KRUCJATA, EUCHARYSTIA, PODKŁAD, HAMULEC SZCZĘKOWY, ALMARIA, OBRABIALNOŚĆ, PINGWIN, UKŁAD ODNIESIENIA, UKŁAD ADAPTACYJNY, FIGHTER, WIESZCZBIARNIA, KRIOSAR, WENTYL, GNOZA, FALOWNICA, CZARNA SOTNIA, SATURACJA, GORZKA ZGNILIZNA, OGŁODEK, CHRZAN, POMYSŁOWOŚĆ, CNOTA, ZAPASY, KASZANKA, GAMEPLAY, ŁOŻYSKO, IZOTROPOWOŚĆ, LICZNIK ISKROWY, KARA GŁÓWNA, BÓBR KANADYJSKI, KAMORA, KLECANKA, STEREOIZOMER, APLIKACJA, PINGWIN BIAŁOOKI, PRZYĆMIENIE, AMPUŁA, TELEGRAFIA, GYMEL, OSTROBOKI, TEORIA GEOCENTRYCZNA, PUNKT RÓWNONOCNY, LAMPI, NIERUCHOMOŚĆ, HAMULEC AERODYNAMICZNY, SEKWENCJA AMINOKWASÓW, OŚLICA BALAAMA, APOSTAZJA, BRUZDOGŁOWIEC, CHRUPKOŚĆ, CIĘŻAREK, WYROK, ASTROBOTANIKA, KRAINA MITOLOGICZNA, WODNOKRZYWOSZYJ, POTWORKOWATOŚĆ, BAON, DEMOSCENA, BEZPOWROTNOŚĆ, BABKA MARMURKOWA, MATRONA, KYZYŁ, ELEKTRODA KALOMELOWA, WIELKORUSKI, WILAMOWSKI, KRONSELKA, GUZIK, OSIEC, KOŃ APPALOOSA, DUBELTÓWKA, WAPIENNIK, PASKUDZTWO, KORBA, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, RACHUNKI, NUMER DOSTĘPOWY, NALEŚNIK, NAPRĘŻACZ, PAŃSTWO WYZNANIOWE, OSTREK, OCEANOTECHNIKA, EP, PUDEŁKO, OSKARŻONY, AMORFICZNOŚĆ, PUNKTACJA KANADYJSKA, PRESTOZUCH, WŁOŚNICA, NASIENNIK, PARWIKURSOR, KREWETKA ELEGANCKA, SZACHOWNICA PUNNETTA, GOŁKA, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, BADIAN, FIKCJA LITERACKA, INTERROGACJA, LICZNIK PRĄDOWY, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, WYBUCHOWOŚĆ, SERDAK, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, MORZE AZOWSKIE, DEDUKCJA, OGÓREK, FOTOGRAFIKA, WERTIKAL, NERCZYŁUSK, STRATEG, MASELNICZKA, SPIŻARNIA, DRYGA, GMINNOŚĆ, SIEĆ, ORBITA, PLANTA, SAMOTKA, MARCHEW PO KOREAŃSKU, ŁÓDKA, WALUTA BAZOWA, KUŹNIA, MOTYWIK, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, GŁUPTAK BIAŁY, KAMERDYNER, KANTYLENA, DRUT, CZASZA, ANIMACJA KOMPUTEROWA, KOPALINA STAŁA, TUNDRA, MIKROFALÓWKA, PERKOZ BIAŁOCZUBY, TRAJEKTORIA, SOS BESZAMELOWY, GOSPODARKA TOWAROWA, JELEŃ DAVIDA, PIENIĄŻEK, BRUTALNOŚĆ, GORYL, BARCZATKA, ŚNIEŻNIK, NAGANA, OPUSZCZENIE, KORONA, KATARTEZAURA, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, USKOK, ZŁOŻENIE BRONI, ABNEGAT, BATALION, FLET NOSOWY, ZMARTWIENIE, BOŻE NARODZENIE, PIECHOTA, KONWENCJONALIZM, NAWIJACZ, WOJNA ŚWIATOWA, KOMEDIANTKA, DIKREOZAUR, HUMOR, MUMIA, KRYTERIUM ULICZNE, NIESPEŁNIALNOŚĆ, SILNIK KWADRATOWY, AKCELERATOR LINIOWY, KOFAKTOR, TĘCZANKA NIEBIESKA, SYNEKURZYSTA, HERBATNICA, CIASTO, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, NOWOWIERCA, FILAMENT, PIKIEL, INSTRUMENT SZARPANY, DREWNO WCZESNE, WIERZCHNICA, DIVA, OBORNIK, RADIO TAXI, EMALIA, GABLE, DRABINKA, PIONEK, GRA SINGLOWA, RECEPTOR WĘCHOWY, GRABBE, OTĘPIENIE, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, SELENOGRAFIA, ARARAT, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, KORONKA BRABANCKA, WEŁNA, COOL JAZZ, OŚWIETLACZ, ŻAL, DRUCIARZ, LUSOTYTAN, SZLAK GRADOWY, CHEMIA, BIBUŁKARKA, REUMATYZM, NAUKA, BEZPIEŃKA, HAZUKA, STARY WRÓBEL, KONWIKCJA, NEWSROOM, ETER, REPETYCYJNOŚĆ, GRASER, MIĘTA, TYFLOPEDAGOGIKA, ODNÓŻA, ATOMISTA, POWIEŚĆ BRUKOWA, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, ROZMIARÓWKA, NATURALIZM, KRAJE, HIEROGLIFY, ROZBÓJNIK, PAJACYK, PODEJŹRZON, DRUGA BRODA, RZEŹNICZKA, ANTARKTYKA, CALL-GIRL, RĘKAWICZNIK, WOREK REZONANSOWY, LAMUS, METRYKA, GRYZEK, GŁOWA GORGONY, REGION, PATAGOZAUR, MEMORIAŁ, ROSYJSKOŚĆ, CERAMIKA SZNUROWA, KATASTER, TYKWA, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, KOLIBER, LUZACKOŚĆ, NUNCZAKO, BRYK, KUJON, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, METEOR, SYLWETKA, RODZAJ MĘSKOOSOBOWY, WYGIB, OTORYNOLARYNGOLOGIA, SUROWIAK, LIKUALA, BIAŁY KARZEŁ, KAPILARA, FILEMON CIEMNY, WELUR, PLEŚNIAK, KODYFIKATOR, PRZYZWOITOŚĆ, KURZEJ, ŻŁÓBECZEK, ALEGORYZM, GŁOŚNIK ELEKTRONICZNY, HULK, SAWANTYZM, MINIALBUM, RUPIA INDYJSKA, KOREKTOR, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, ?SEKRECJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.373 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ AKCELERATORA, W KTÓRYM PRZYSPIESZANE CZĄSTKI PORUSZAJĄ SIĘ PO TORACH W PRZYBLIŻENIU PROSTOLINIOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ AKCELERATORA, W KTÓRYM PRZYSPIESZANE CZĄSTKI PORUSZAJĄ SIĘ PO TORACH W PRZYBLIŻENIU PROSTOLINIOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKCELERATOR LINIOWY rodzaj akceleratora, w którym przyspieszane cząstki poruszają się po torach w przybliżeniu prostoliniowych (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKCELERATOR LINIOWY
rodzaj akceleratora, w którym przyspieszane cząstki poruszają się po torach w przybliżeniu prostoliniowych (na 18 lit.).

Oprócz RODZAJ AKCELERATORA, W KTÓRYM PRZYSPIESZANE CZĄSTKI PORUSZAJĄ SIĘ PO TORACH W PRZYBLIŻENIU PROSTOLINIOWYCH sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - RODZAJ AKCELERATORA, W KTÓRYM PRZYSPIESZANE CZĄSTKI PORUSZAJĄ SIĘ PO TORACH W PRZYBLIŻENIU PROSTOLINIOWYCH. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

x