BRACHYPODOSAURUS - RODZAJ ROŚLINOŻERNEGO, CZWORONOŻNEGO DINOZAURA Z GRUPY ANKYLOZAURÓW, ŻYJĄCY W OKRESIE PÓŹNEJ KREDY NA TERENACH SUBKONTYNENTU INDYJSKIEGO; DŁUGOŚĆ CIAŁA 2 M, WYSOKOŚĆ 1,2 M, MASA 200 KG - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BRACHYPODOZAUR to:

Brachypodosaurus - rodzaj roślinożernego, czworonożnego dinozaura z grupy ankylozaurów, żyjący w okresie późnej kredy na terenach subkontynentu indyjskiego; długość ciała 2 m, wysokość 1,2 m, masa 200 kg (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BRACHYPODOSAURUS - RODZAJ ROŚLINOŻERNEGO, CZWORONOŻNEGO DINOZAURA Z GRUPY ANKYLOZAURÓW, ŻYJĄCY W OKRESIE PÓŹNEJ KREDY NA TERENACH SUBKONTYNENTU INDYJSKIEGO; DŁUGOŚĆ CIAŁA 2 M, WYSOKOŚĆ 1,2 M, MASA 200 KG". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.327

POTWÓR Z LOCH NESS, KWAZAR, OBRÓT, TELEKONFERENCJA, SUPLES, FENIKS, GRZESIEK, PIECHOTA ŁANOWA, BARBET, KISZONKA, OŁTARZ, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, BATON, WEZWANIE DO ZAPŁATY, SORGO, WROŚNIAK, SIDEFILL, IGLICZNY MECHANIZM UDERZENIOWY, NUNCIAKUS, KITEL, GYYZ, GŁOS WARGOWY, TRANSFERAZA, GADOPTAK, STALAG, DRENAŻ, SIERPOWIEC, SIDLISZ, LENIWCE DWUPALCZASTE, BUŁKA MAŚLANA, HOMOSFERA, SYNOGARLICA, SZYBKOZŁĄCZE, KRĄPIEL, FIZYCZNOŚĆ, MAŚLANKA, DANDAKOZAUR, PUNKT ODNIESIENIA, NEUTRALIZM, KOLEPIOCEFAL, PRZESŁUCH, PŁETWA, PTERORYNCH, OWOC MORZA, CZIP, WSTĘŻNIAK, PUCHAR, LODY AMERYKAŃSKIE, FAKTURA, ANGINA MONOCYTOWA, OSADNICTWO SZKATUŁOWE, TRANZYCJA, MIKROFILM, MALERIZAUR, LISZAJ RUMIENIOWATY, ALDEHYD GLICERYNOWY, WIBRACJA, ŻNIWA, HILOBIONT, DIMORFODON, JOJO, KWOKA, KRĘPLA, WODNIAK, EDAFOZAUR, WODZIREJ, WĘDKARSTWO SPŁAWIKOWE, TALK, ŻABA SZTYLETOWATA, GEEZ, WIOLA, RZEKOTKA, KOŃ TROJAŃSKI, SYJAMOTYRAN, IRYS, OPÓR AERODYNAMICZNY, SIARCZAN(VI) BARU, SEMITKA, UTATSUZAUR, INOSTRANCEWIA, AGUTI ZŁOCISTY, ŁUPEK SERYCYTOWY, NALEŚNIK, OSTRAKODERMY, IKOS, PROCH CZARNY, ROZRZUTKA ALPEJSKA, PROCYNOZUCH, GĄBKA, MUZYKA PROGRAMOWA, CZOŁG SAPERSKI, KUC BASKIJSKI, WIETRZENIE BIOLOGICZNE, SŁUPEK, KULTURA MUSTIERSKA, INFOKIOSK, ZACHYŁKA ROBERTA, OSTRONOGI, CHOROBA KÖNIGA, PRACA WYJŚCIA, NEMEGTOMAJA, ZELATOR, TROGLOFIL, KRASPEDODON, INFORMACJA, EWENK, KMINEK INDYJSKI, WILLIAM JEFFERSON CLINTON, CZERWONY, KŁUS, FIZJOGNOMIKA, DŁUGOŚĆ GALAKTYCZNA, ŚWIECA, KIELISZNIK, KORNIK, SESKWITERPEN, FRYZ, BALON METEOROLOGICZNY, KOBIERNIK ARNOLDA, JĘZYK KENTUMOWY, SIEĆ, SKÓRZAK, STEROWIEC PÓŁSZKIELETOWY, PIEPRZYK, DROGA, CYKADA WIELOLETNIA, TAMIL, PROTEST SONG, ZBROJA KOLCZA, OZDOBNICA MNIEJSZA, GE'EZ, UKRAIŃSKI, KWADRYGANT, SZASTAZAURY, DUJKER OGILBY’EGO, TUJOWIEC, SOSNA GÓRSKA, SZPATUŁKA, SAMOLOT BOMBOWY, PALINGENEZA, HARMONIA WOKALICZNA, DEZAKTYWACJA, WZNIOS, NASTRÓJ, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, ARGENTYNOZAUR, DYSTANS, AUSTRALODOK, RYGIEL, KONTAKT, LANDSZTURM, POTENCJAŁ ZETA, ŻERTWA, KARNACJA, NADRZEWNICA, KAWIRAM, SZAFOT, BOM, SUMIK KORALOWY, EUSTHENOPTERON, SZYJKA, ŁAPCE, TERAPENA WODNA, LODY, TOK, KROK, SITCOM, FIRN, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, HERBATA CZERWONA, KRZYŻODZIÓB, LINGAM, JEŻYCA, TWAŁEK, HAMULEC AERODYNAMICZNY, SŁONKA, SYLWA, TŁOK SILNIKA, SZCZERKLINA PIASKOWA, GACEK, SMILOZUCH, KWAS MASŁOWY, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, BELEMNITY, LANCET, KAPUSTA KWASZONA, OBRZEŻKOWATE, RUCH OPORU, SUCHY DOK, RYJÓWKA MALUTKA, LASOWIACZKA, AUSTROZAUR, GRAF, KONIKI MORSKIE, SAMOOKALECZENIE, SPACJA, TRĄBKA, CHAŁWA, ŻNIWIARKA, LANGOSZ, PĘTLA, SUMA UBEZPIECZENIA, SKĄPOKOLEC MALAJSKI, GUZMANIA JEDNOKŁOSA, RYNEK FORMALNY, RAPTULARZ, ZAMEK BŁYSKAWICZNY, OPUNCJA, INSTANCJA, KLATKA, BERLINKA, PRUSAK, ANTYFERROMAGNETYZM, BUSPIRON, BOJÓWKARZ, UJGUR, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, TREPANG JAPOŃSKI, HIPOPOTAM POSPOLITY, CHARLES, PAŁA, ANTYCYKLON, OWSIANKA, LYGODIUM, KARBINADEL, CHOROBA MARBURSKA, BINDA, KUCHNIA GAZOWA, CHŁOPAK DO BICIA, GOŹDZIANKA, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, MIKROKLIMAT, CZARA, KOPERTA, COMBI, SKRĘT, SPICCATO, FORMA PRZESTRZENNA, MIESIĘCZNIK, ZGORZEL, MUCHA, HYDROKSYAMINOKWAS, ANGIOGRAFIA, USKOK, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, BOMBARDON, SŁOWIK, WYSOKOŚĆ ORTOMETRYCZNA, DUJKER MAXWELLA, BUŁGARSKI, MACHINA WOJENNA, ŻELE, SEWEL, ZERÓWKI, PALUKSIZAUR, MLECZ, BOMBA WODOROWA, CYNKOWIEC, OLFAKTOMETRIA, GARGOJLEOZAUR, KOSIARKA ROTACYJNA, BRANDENBURGIA, ZARÓB , WŁOSIENICZNIK, STYL PRZERZUTOWY, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, DYKIT, MUZA, ANTAŁ, KOLCZUGA, BATIAL, CZERKIESKA, POMADKA, MILA MORSKA, OGROM, STRZYKWY, POSPÓLNOŚĆ, JĘZYK INDOSŁOWIAŃSKI, ANTAGONIZM, PRZEDNIK, JĘZYCZNIK, JĘZYK DUŃSKI, LORINANOZAUR, MALARSTWO RODZAJOWE, KAMELEON, GŁADYSZEK, WILKOSZ, OSIOŁ AZJATYCKI, NIPPONOZAUR, MIKROSKOP ŚWIETLNY, PIERŚCIEŃ, DŁUGOŚĆ, PASZA TREŚCIWA, ZWIERCIADŁO, CHEBZAUR, ŁOTEWSKI, NICK, CYLINDROWIEC, SMOŁOWIEC, ?BILLING.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.327 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BRACHYPODOSAURUS - RODZAJ ROŚLINOŻERNEGO, CZWORONOŻNEGO DINOZAURA Z GRUPY ANKYLOZAURÓW, ŻYJĄCY W OKRESIE PÓŹNEJ KREDY NA TERENACH SUBKONTYNENTU INDYJSKIEGO; DŁUGOŚĆ CIAŁA 2 M, WYSOKOŚĆ 1,2 M, MASA 200 KG się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BRACHYPODOSAURUS - RODZAJ ROŚLINOŻERNEGO, CZWORONOŻNEGO DINOZAURA Z GRUPY ANKYLOZAURÓW, ŻYJĄCY W OKRESIE PÓŹNEJ KREDY NA TERENACH SUBKONTYNENTU INDYJSKIEGO; DŁUGOŚĆ CIAŁA 2 M, WYSOKOŚĆ 1,2 M, MASA 200 KG
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BRACHYPODOZAUR Brachypodosaurus - rodzaj roślinożernego, czworonożnego dinozaura z grupy ankylozaurów, żyjący w okresie późnej kredy na terenach subkontynentu indyjskiego; długość ciała 2 m, wysokość 1,2 m, masa 200 kg (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BRACHYPODOZAUR
Brachypodosaurus - rodzaj roślinożernego, czworonożnego dinozaura z grupy ankylozaurów, żyjący w okresie późnej kredy na terenach subkontynentu indyjskiego; długość ciała 2 m, wysokość 1,2 m, masa 200 kg (na 14 lit.).

Oprócz BRACHYPODOSAURUS - RODZAJ ROŚLINOŻERNEGO, CZWORONOŻNEGO DINOZAURA Z GRUPY ANKYLOZAURÓW, ŻYJĄCY W OKRESIE PÓŹNEJ KREDY NA TERENACH SUBKONTYNENTU INDYJSKIEGO; DŁUGOŚĆ CIAŁA 2 M, WYSOKOŚĆ 1,2 M, MASA 200 KG sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - BRACHYPODOSAURUS - RODZAJ ROŚLINOŻERNEGO, CZWORONOŻNEGO DINOZAURA Z GRUPY ANKYLOZAURÓW, ŻYJĄCY W OKRESIE PÓŹNEJ KREDY NA TERENACH SUBKONTYNENTU INDYJSKIEGO; DŁUGOŚĆ CIAŁA 2 M, WYSOKOŚĆ 1,2 M, MASA 200 KG. Dodaj komentarz

6+8 =

Poleć nas znajomym:

x