RODZAJ SPECYFICZNEGO I UNIKATOWEGO TAŃCA Z DUŻĄ ILOŚCIĄ ELEMENTÓW SIŁOWO-SPRAWNOŚCIOWYCH, ORAZ KROKÓW WYKONYWANYCHW PARTERZE, CZYLI RĘKAMI I NOGAMI (A CZĘSTO CAŁYM CIAŁEM) NA ZIEMI; TANIEC NARODZIŁ SIĘ W LATACH 70. W BRONKSIE, DZIELNICY NOWEGO JORKU I JEST JEDNYM Z CZTERECH PODSTAWOWYCH I NIEODŁĄCZNYCH ELEMENTÓW KULTURY HIP HOP OBOK RAPU, DJINGU (TURNTABLISMU) ORAZ GRAFFITI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BREAKDANCE to:

rodzaj specyficznego i unikatowego tańca z dużą ilością elementów siłowo-sprawnościowych, oraz kroków wykonywanychw parterze, czyli rękami i nogami (a często całym ciałem) na ziemi; taniec narodził się w latach 70. w Bronksie, dzielnicy Nowego Jorku i jest jednym z czterech podstawowych i nieodłącznych elementów kultury hip hop obok rapu, DJingu (turntablismu) oraz graffiti (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ SPECYFICZNEGO I UNIKATOWEGO TAŃCA Z DUŻĄ ILOŚCIĄ ELEMENTÓW SIŁOWO-SPRAWNOŚCIOWYCH, ORAZ KROKÓW WYKONYWANYCHW PARTERZE, CZYLI RĘKAMI I NOGAMI (A CZĘSTO CAŁYM CIAŁEM) NA ZIEMI; TANIEC NARODZIŁ SIĘ W LATACH 70. W BRONKSIE, DZIELNICY NOWEGO JORKU I JEST JEDNYM Z CZTERECH PODSTAWOWYCH I NIEODŁĄCZNYCH ELEMENTÓW KULTURY HIP HOP OBOK RAPU, DJINGU (TURNTABLISMU) ORAZ GRAFFITI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.278

HUBA, SZONIZAUR, SZWEDZKI, KUŚNIERCZYK, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, ANGIELSKA FLEGMA, SEANS, KAMIZELKA, KOMIN, CZERPAK, WSKAŹNIK DYSKOMFORTU, KOZŁOWIEC, KAMORA, PREFORMACJA, SWORZEŃ, NET, ODKŁACZACZ, RODZAJ LITERACKI, MODUŁ SERWISOWY, KORDYT, SZKOŁA, MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO, KOSZT SPRZEDAŻY, STYLIZACJA, WIETRZENIE FIZYCZNE, DIZAJNER, RAJA BIAŁOPLAMA, BOBIK, BUDAPESZTAŃCZYK, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, DŁUGOSZPON, RELING, ALDROWANDA, WIZERUNEK, PAS RADIACYJNY, KSIĘŻYC GALILEUSZOWY, WSZECHMOC, MISIAK, BALON, SROMOTNIK, KOFAKTOR, DRENAŻ LIMFATYCZNY, NIEMERYTORYCZNOŚĆ, KLEJÓWKA, BIAŁY, SAMOCHWALSTWO, OWCA FRYZYJSKA, OBRONA SYCYLIJSKA, NARZUT, CZARNA SOTNIA, GRANICA, GAWOT, OBORNIK, RUNDA, TERAPIA PEDAGOGICZNA, PROKOMPSOGNAT, PODWÓJNA ARTYKULACJA, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, ŻEL, SYMPOZJUM, NOROSZ, WIDEOMAN, MOTYWIK, WAŁ, PÓŁKWATERKA, ASOCJACJONISTA, ASYMILACJA FONETYCZNA, BICZ SZKOCKI, EUROPOCENTRYZM, TABLOIDYZACJA, OWADOŻERNE, PATRIARCHALIZM, KOGNITYWIZM, FUNT, KAZUISTA, CHRZAN, CYZELATORSTWO, RADIOFOTOGRAFIA, HIPOTEZA POMOSTOWA, BARBARZYŃSKOŚĆ, WIELKA BESTIA, LAGERPETON, ANTYLOPA, OKRES PRZEDRZYMSKI, SORABISTYKA, OBSZAR GÓRNICZY, PRZEBIEGŁOŚĆ, OWALNICA, SAMOLOT NADDŹWIĘKOWY, BEZSENS, YOUTUBER, PASYWIZM, UNIWERSUM, BOGUCKI, AZTECKI, CHMIEL, KOLEJKA WĄSKOTOROWA, FIZJONOMIKA, BALSA, PUSTA STRUNA, BRZUSZYNA, BUKMACHERKA, TEŚCIK, MAHOŃ, PIEZOMETR, LODOWIEC HIMALAJSKI, ROŚLINA NASIENNA, KOLCZAK, ULEGŁOŚĆ, LEGENDA, SEKRECJA, PARTNER, GRA LOSOWA, PRZYTUŁEK, GNICIE, PAMIĄTKOWOŚĆ, KOBIETA W WIEKU POBOROWYM, STYL KOLONIALNY, SORGO ALEPSKIE, ORCZYK, GRAF SKIEROWANY, KORMOFITY, MAZUR, PROMIEŃ, ZERÓWKA, JĘZYK PROTOBUŁGARSKI, NEKTAR, KOMPRESJA IMPULSÓW, SOLARKA, MEDIANA, OSTANIEC DEFLACYJNY, ZDANIE LOGICZNE, OPACZNOŚĆ, ŚWIATŁA DROGOWE, POCZĄTEK, ANONEK, PRZECIWOBRAZ, GRANICA CHANDRASEKHARA, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, GLINOKRZEMIAN WSTĘGOWY, MIŁORZĄB JAPOŃSKI, EKRANOPLAN, LERICHE, DELTA, WAPITI, CZUBEK, KANKAN, DREN, KRYSTALOGRAFIA, INSTYTUCJA PROCESOWA, PLIK WSADOWY, MAJĄTEK RUCHOMY, TRÓJKĄT EULEROWSKI, PUSZCZYK, LEMUR WARI, ŁUG, AUTOHEMOTERAPIA, CHIŃSKA TORTURA WODNA, PARNOŚĆ, MAJAK, CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA, POGONIEC, PRZEGLĄD, OFIAKODONTY, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, RESZTKA, KASKADA, ŁACINA, KARDYNAŁ, CIĄG GŁÓWNY, KONTRAKT MENEDŻERSKI, PISTIA, KABŁĄCZEK SKRONIOWY, ŻÓŁW MALOWANY, CHWOŚCIK BURAKA, WYSPA PŁYWOWA, DEZADAPTACJA, AKSJOMAT WYBORU, WAHACZ, SMARK, OPRYSZCZKA, POSTRZELENIEC, SUPERKOMBINACJA, KĄPIEL LECZNICZA, IMAGE, KARIOTA, KANU, MAKROŚWIAT, AGREGAT, UŁAMEK ZWYKŁY, WKŁAD, PODPÓR, PANTALONY, PRECYPITAT, BESZBARMAK, KALONG, OBSERWACJA STATYSTYCZNA, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY, DYPTYK, JINLONG, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, ZGROMADZENIE CZYNNE, OSADY DENNE, RAPIER, ROZPADLINA, UCHWYT, POZIOM, SEKTOR PRYWATNY, PANEL, ORĘŻ, AKUMULATORY, GOSPODARSTWO TOWAROWE, PRZEKUPIEŃ, AKANT, ROZWIĄZALNOŚĆ, JĘZYK PORTUGALSKI, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, KACZKA PIŻMOWA, SEJM, POLE BITOWE, FANON, ZASIEDZIAŁOŚĆ, SANKI, CYKL POETYCKI, ESENCJA, NARYS FORTYFIKACYJNY, CZYNNOŚCI DOWODOWE, UCISK, MIERZWA, BURMISTRZYNA, HUBA SINIAK, TRANSAKCJA SPOT, PLANISFERA, SWOBODA, MAFIJNOŚĆ, SYSTEM NICEJSKI, DZIĄSEŁKO, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, MECHANIZM KORBOWY, ROZPAD SKAŁ, KORAKL, WSZY, SFIGMOMANOMETR, POJEMNIK, RETROGRADACJA, SEMITOLOG, ISFAHAN, BALUT, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, ŚWIADCZENIE, MOSTECZEK, POSTĘP GEOMETRYCZNY, HANTLA, STEP IRLANDZKI, COCKTAIL, MORELA, LORINANOZAUR, HOBBYSTA, ASYSTENTKA, STROFA ALCEJSKA, PRZEKŁADNIA, PIENIĄDZ REZERWOWY, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, GORETEKS, GRANICA FUNKCJI, ANATOMIA, DONOŚNIK, ANTYMONARCHISTA, SEMITA, ZŁOTE RUNO, PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, POWYWRACANIE, ŻÓŁW CZERWONOBRZUCHY, DOLA, WYŚWIETLARNIA, PILON, ZUPAK, NIEPOKALANEK, CUKIER, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, ORKIESTRA SYMFONICZNA, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, KONIEC ŚWIATA, WIDZENIE PRĘCIKOWE, JOTA, ZASTRZALIN, PUZZLE, ZJAWISKO KURZAWKOWE, KAZIMIERZ, SARABANDA, SIKSA, OSET SINY, MIKROFON LASEROWY, MONETKA, MIKROWELA, GRANULA, DIDINIUM, NUNCIAKUS, ?OWCA ROMANOWSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.278 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ SPECYFICZNEGO I UNIKATOWEGO TAŃCA Z DUŻĄ ILOŚCIĄ ELEMENTÓW SIŁOWO-SPRAWNOŚCIOWYCH, ORAZ KROKÓW WYKONYWANYCHW PARTERZE, CZYLI RĘKAMI I NOGAMI (A CZĘSTO CAŁYM CIAŁEM) NA ZIEMI; TANIEC NARODZIŁ SIĘ W LATACH 70. W BRONKSIE, DZIELNICY NOWEGO JORKU I JEST JEDNYM Z CZTERECH PODSTAWOWYCH I NIEODŁĄCZNYCH ELEMENTÓW KULTURY HIP HOP OBOK RAPU, DJINGU (TURNTABLISMU) ORAZ GRAFFITI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ SPECYFICZNEGO I UNIKATOWEGO TAŃCA Z DUŻĄ ILOŚCIĄ ELEMENTÓW SIŁOWO-SPRAWNOŚCIOWYCH, ORAZ KROKÓW WYKONYWANYCHW PARTERZE, CZYLI RĘKAMI I NOGAMI (A CZĘSTO CAŁYM CIAŁEM) NA ZIEMI; TANIEC NARODZIŁ SIĘ W LATACH 70. W BRONKSIE, DZIELNICY NOWEGO JORKU I JEST JEDNYM Z CZTERECH PODSTAWOWYCH I NIEODŁĄCZNYCH ELEMENTÓW KULTURY HIP HOP OBOK RAPU, DJINGU (TURNTABLISMU) ORAZ GRAFFITI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BREAKDANCE rodzaj specyficznego i unikatowego tańca z dużą ilością elementów siłowo-sprawnościowych, oraz kroków wykonywanychw parterze, czyli rękami i nogami (a często całym ciałem) na ziemi; taniec narodził się w latach 70. w Bronksie, dzielnicy Nowego Jorku i jest jednym z czterech podstawowych i nieodłącznych elementów kultury hip hop obok rapu, DJingu (turntablismu) oraz graffiti (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BREAKDANCE
rodzaj specyficznego i unikatowego tańca z dużą ilością elementów siłowo-sprawnościowych, oraz kroków wykonywanychw parterze, czyli rękami i nogami (a często całym ciałem) na ziemi; taniec narodził się w latach 70. w Bronksie, dzielnicy Nowego Jorku i jest jednym z czterech podstawowych i nieodłącznych elementów kultury hip hop obok rapu, DJingu (turntablismu) oraz graffiti (na 10 lit.).

Oprócz RODZAJ SPECYFICZNEGO I UNIKATOWEGO TAŃCA Z DUŻĄ ILOŚCIĄ ELEMENTÓW SIŁOWO-SPRAWNOŚCIOWYCH, ORAZ KROKÓW WYKONYWANYCHW PARTERZE, CZYLI RĘKAMI I NOGAMI (A CZĘSTO CAŁYM CIAŁEM) NA ZIEMI; TANIEC NARODZIŁ SIĘ W LATACH 70. W BRONKSIE, DZIELNICY NOWEGO JORKU I JEST JEDNYM Z CZTERECH PODSTAWOWYCH I NIEODŁĄCZNYCH ELEMENTÓW KULTURY HIP HOP OBOK RAPU, DJINGU (TURNTABLISMU) ORAZ GRAFFITI sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - RODZAJ SPECYFICZNEGO I UNIKATOWEGO TAŃCA Z DUŻĄ ILOŚCIĄ ELEMENTÓW SIŁOWO-SPRAWNOŚCIOWYCH, ORAZ KROKÓW WYKONYWANYCHW PARTERZE, CZYLI RĘKAMI I NOGAMI (A CZĘSTO CAŁYM CIAŁEM) NA ZIEMI; TANIEC NARODZIŁ SIĘ W LATACH 70. W BRONKSIE, DZIELNICY NOWEGO JORKU I JEST JEDNYM Z CZTERECH PODSTAWOWYCH I NIEODŁĄCZNYCH ELEMENTÓW KULTURY HIP HOP OBOK RAPU, DJINGU (TURNTABLISMU) ORAZ GRAFFITI. Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

x