KATEGORIA PRZEDMIOTÓW WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ ZE WZGLĘDU NA TAKĄ SAMĄ JAKOŚĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLASA to:

kategoria przedmiotów wyróżniających się ze względu na taką samą jakość (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KLASA

KLASA to:

grupa uczniów, którzy wspólnie uczęszczają na lekcje (na 5 lit.)KLASA to:

pomieszczenie w szkole, w którym odbywają się lekcje (na 5 lit.)KLASA to:

kategoria przedmiotów lub zjawisk wyróżnianych na podstawie wspólnych cech, w sensie typologicznym (na 5 lit.)KLASA to:

kolejny stopień w systemie rozgrywek ligowych (na 5 lit.)KLASA to:

warstwa społeczeństwa, wyróżniana ze względu na takie kryteria jak zamożność, pozycja, rola społeczna, itp (na 5 lit.)KLASA to:

element klasyfikacji biologicznej, jednostka taksonomiczna obejmująca spokrewnione ze sobą rzędy roślin (na 5 lit.)KLASA to:

dział w szkole artystycznej, przedmiot poświęcony danej specjalizacji (na 5 lit.)KLASA to:

dobre maniery, elegancja, kultura osobista (na 5 lit.)KLASA to:

typ wagonu lub przedziału kolejowego, pomieszczenia w samolocie lub na statku wyróżniany ze wględu na komfort przewozu pasażerów (na 5 lit.)KLASA to:

w szkolnictwie poziom nauczania uczniów, jeden z rocznych etapów, na jakie dzieli się program nauczania (na 5 lit.)KLASA to:

częściowa lub całkowita definicja obiektu w programowaniu (na 5 lit.)KLASA to:

jedno z podstawowych pojęć matematycznych, zbiór w sensie matematycznym i logicznym (na 5 lit.)KLASA to:

potwierdzenie jakości, aprobata czegoś (na 5 lit.)KLASA to:

izba szkolna gdzie odbywają się lekcje (na 5 lit.)KLASA to:

szkolna sala (na 5 lit.)KLASA to:

IV a, w szkole (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KATEGORIA PRZEDMIOTÓW WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ ZE WZGLĘDU NA TAKĄ SAMĄ JAKOŚĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.967

ZŁOŚLIWOŚĆ PRZEDMIOTÓW MARTWYCH, KĘDZIERZAWKA, FLASZKA, KWAZIKRYSZTAŁ, KUTER UZBROJONY, KASTYLIJSKI, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, EKSPRES, ŚWIAT DYSKU, KINOMANIAK, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, PODKŁAD, KANCONETA, TER, SKARBNICA, SUFFOLK PUNCH, WYGŁAD LODOWCOWY, DŹWIGNICA LINOTOROWA, MOSTEK SCHERINGA, PŁYN ZŁOŻOWY, PRZYPADEK, LIZOFORM, OGLĄD, DIASTOLE, PRZYPŁYW, PAMIĘĆ BUFOROWA, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, ERA KENOZOICZNA, WÓR, ŚMIEĆ, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, ORGANIZM WYŻSZY, SĄD REJESTROWY, OWADOŻERNE, DRAMAT WOJENNY, ZJAWISKO KERRA, EGZEKUTOR, IRANIZACJA, KARP PEŁNOŁUSKI, ZYGMUNTÓWKA, RYGORYSTKA, SZKOŁA ŚREDNIA, TŁOCZARNIA, AMON, TANATOPSYCHOLOGIA, WYNURT, LUMP, RUMIEŃ NAGŁY, TRZECIORZĘDNOŚĆ, KOSZT ZAPEWNIENIA JAKOŚCI, SZCZEPIONKA WŁASNA, ILLOKUCJA, SCHIZOFRENIA NIEZRÓŻNICOWANA, ALUZJA LITERACKA, CHŁOPIEC, UKŁAD SAMODZIELNY, BALANTIDIOZA, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, POJAZD LĄDOWY, CZARNY CHARAKTER, RELIGIA, SOKOLE OKO, WIKARYZM, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, SPLENDID ISOLATION, SKORUPA, KRATOWNICA, CIĄŻENIE POWSZECHNE, NERWICA NIEDZIELNA, MAMUT KOLUMBIJSKI, TROGLODYTA, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, HIGHLAND, KOŻUSZYSKO, POWIĄZANIE, POLE MAGNETYCZNE, SZEŚCIOBÓJ, FISZA, PUCH, CYKL KONIUNKTURALNY, STAWONOGI, JELITO PROSTE, REPERTUAR, ERUPCJA, WIELKOMIEJSKOŚĆ, MONUMENT, TŁUK PANCERNY, CZARNY SZLAK, ZBRODNIARZ WOJENNY, KANAPA, BOCZNIAK, GOŁĘBIĄTKO, RYNEK HURTOWY, ARCHIWISTA, NORZYCA, UPAŁ, ZBOŻE, SPOTKANIE OPŁATKOWE, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, GRANICA CIĄGU, PULPIT, KRIOKOMORA, CZYRAK MNOGI, CZYRAK GROMADNY, IZOZYM, ADŻAPSANDAŁ, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, SORT, PRZEPRAWA, WINNICA NABOTA, KONKURENCJA, PONDERABILIA, FASKA, KASTRAT, KOSZ, PŁYWACTWO, SUITA, KRĘG SZYJNY, METEOROLOGIA ROLNICZA, ŻABA SZTYLETOWATA, BĘBEN, BYT, OSKARŻENIE, MALAKOLOGIA, RUCH PRECESYJNY, KONWERGENCJA, PODGATUNEK, BŁYSKOTKA, JURYSLINGWISTYKA, URZĄDZENIE RADIOWE, BAS, ZAKŁADKA, NAWROTOWOŚĆ, BEZWŁADNOŚĆ, ZŁOŻENIE UKŁONU, LISOWCZYK, ELF, RECESJA LODOWCA, TYSIĄC, KACAPSKI, HIPISKA, ZIEMNIAK SKROBIOWY, SZMER, DEKANAT, GAR, RZEKOTKA, TECHNOLOGIA WIELKOPŁYTOWA, GRAFOLOGIA, SZAFIARKA, SCHLUTER, GRACZ, KOTEW, KRZYWA ELIPTYCZNA, PRĄTNIKOWCE, ATAWIZM, LOTNOŚĆ, OBRAZ POZORNY, SPRAWIEDLIWOŚĆ PIONOWA, ZAPASY, PŁAZAKOWATE, OXFORD, BURSZ, KATEGORIA LEKKOŚREDNIA, FUNT, KWALIFIKACJA PRAWNA, TRASZKA SARDYŃSKA, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, GRUPA, PRASOWNIA, ANGEOLOGIA, MARSZ, TREN, NUDYZM, TRZMIELOJAD, ROZWÓJ ZALEŻNY, TEMPEST, POLSKI, ZWARCIE SZEREGÓW, STRUNA GŁOSOWA, POCHŁANIACZ, LEZIWO, DODAJNIK, FOREMKA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, DAMA DO TOWARZYSTWA, WEJŚCIE, MATRYCA LOGICZNA, PARNOŚĆ, WIDŁAKI RÓŻNOZARODNIKOWE, RÓŻOWIEC BIAŁY, ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, POSIADY GÓRALSKIE, KĄT PÓŁPEŁNY, TFILIN, HAK, CHEERLEADERKA, POKÓJ, UCHLANIE SIĘ, TYKA, TYPOLOGIA, WANNA, KICHLARZ, NERWIAK OSŁONKOWY, KNOT, KROK ŁYŻWOWY, PRZYTULIA, ĆAKRA, MINUSY, TYP TURAŃSKI, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, KOZACY, KABOTYNIZM, SEKCIARSTWO, KNOCKDOWN KARATE, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, GRA WYŚCIGOWA, SEKTOR PUBLICZNY, ZALANIE SIĘ, ELIPSA KONTEKSTOWA, DŁUGOGŁOWIE, MOTYLEK, JĘZYK PRASEMICKI, PAŃSTWO UNITARNE, MIKROFON LASEROWY, MAGNETOSTATYKA, RYBACZKA, WIDLISZEK, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, TRANSPOZON, CZARA, PRZYLEPA, GANGSTERYZM, WARAN BEZUCHY, SSAK, OPERA, DEPRECHA, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, ZATYCZKA DO USZU, MORFOGENEZA, STOPA DYSKONTOWA, OPŁATA KONCESYJNA, MATNIA, KRYSTALOGRAFIA, STARE MIASTO, LITRÓWKA, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, ZWODNICZOŚĆ, SAPONINA, ŹDZIERSTWO, ABSTRAKCJONISTA, JEŻOWIEC JADALNY, NEURON LUSTRZANY, TALMUDYSTKA, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, ŻEGLAREK, FOSFATAZA KWAŚNA, EKRANOPLAN, BANOWINA, POŻYTECZNY IDIOTA, PLANTAGENECI, REUMATOLOGIA, UCZEŃ, DEPTAK, IZOTROPIA, KCIUK NARCIARZA, ICHNOLOGIA, ZAPOJKA, EUROWALUTA, KOD DWÓJKOWY, KIR, NORMALNOŚĆ, BUŁGARYSTYKA, SZEW, KONWERTOR, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, CIĄGUTEK, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, POMPA INSULINOWA, AREOGRAFIA, PTASZNIK GIGANT, FONDUE CZEKOLADOWE, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, WYRAJ, GRZBIETORODOWATE, JEDENASTKA, PRZEKRASKA, KOMPARATYSTYKA, HISTORYZM MASKI, PLANTAN, RZECZOWNIK, WYŚCIG SZCZURÓW, MIKROFON KWASOWY, DYBUK, NAKIEROWANIE SIĘ, ZŁOTOWICIOWCE, EPICYKL, ELITA, NUR BIAŁODZIOBY, UŚMIECH, ?GOTOWOŚĆ BOJOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.967 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KATEGORIA PRZEDMIOTÓW WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ ZE WZGLĘDU NA TAKĄ SAMĄ JAKOŚĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KATEGORIA PRZEDMIOTÓW WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ ZE WZGLĘDU NA TAKĄ SAMĄ JAKOŚĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLASA kategoria przedmiotów wyróżniających się ze względu na taką samą jakość (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLASA
kategoria przedmiotów wyróżniających się ze względu na taką samą jakość (na 5 lit.).

Oprócz KATEGORIA PRZEDMIOTÓW WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ ZE WZGLĘDU NA TAKĄ SAMĄ JAKOŚĆ sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - KATEGORIA PRZEDMIOTÓW WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ ZE WZGLĘDU NA TAKĄ SAMĄ JAKOŚĆ. Dodaj komentarz

3+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast