WARSTWA ATMOSFERY ZIEMSKIEJ NA WYSOKOŚCI 10-15 KM, ODZNACZAJĄCA SIĘ DUŻĄ ZAWARTOŚCIĄ OZONU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OZONOSFERA to:

warstwa atmosfery ziemskiej na wysokości 10-15 km, odznaczająca się dużą zawartością ozonu (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OZONOSFERA

OZONOSFERA to:

warstwa zwiększonej koncentracji ozonu w stratosferze, znajdująca się na wysokości ok. 15-50 km nad Ziemią; jest warstwą ochronną bardzo ważną dla życia na Ziemi - chroni przed promieniowaniem ultrafioletowym, które jest szkodliwe dla organizmów żywych (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WARSTWA ATMOSFERY ZIEMSKIEJ NA WYSOKOŚCI 10-15 KM, ODZNACZAJĄCA SIĘ DUŻĄ ZAWARTOŚCIĄ OZONU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.936

BECZKA ŚMIECHU, CLARINO, CHEMIA, SZCZELINA SKRZELOWA, PAMIĘĆ BUFOROWA, EWAPORAT, PRZYCZYNKARZ, FERRIMAGNETYZM, GRAFA, SKÓRNIK, PODGÓRZE, PALEOTERIOLOGIA, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, MATEMATYKA STOSOWANA, TEMPERAMENCIK, PRZYZWYCZAJENIE, BIGOS PO SIECIEBORZAŃSKU, PLAMISTOŚĆ, BUK, ENDOMIKORYZA, NIEŻYT, LEKARSTWO, KLARK, ICHNOLOGIA, WIDEŁKI HERETYKÓW, FILOSEMITA, GRZYBIARZ, GAMA, LATAWICA, MAFIA PALIWOWA, KONWOJER, FLAMING, GOFFERNIK KRETOWATY, DOMINIUM, BUCHTA, ZAKWASZENIE, OBLECH, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, DZIESIĘCIOZGŁOSKOWIEC, DICKENS, HAŁASOWNIK, EGZOSFERA, SOCJOPSYCHOLOGIA, EKSPERIENCJA, BREWICERATOPS, LAKIER DO PAZNOKCI, ARPEDŻIO, ALIENACJA RODZICIELSKA, SOCJOLOGIA RADYKALNA, MĘŻCZYZNA, SIEDZISKO, PAMPA, NIESŁUSZNOŚĆ, ZRZESZOTNIENIE KOŚCI, DZIEŃ POLARNY, SZKATUŁA, PŁYTKA CHODNIKOWA, PRZEZNACZENIE, ZDJĘCIE STYKOWE, ABORDAŻ, ODRUCH RZEPKOWY, MANIPULATOR, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, ZABAWOWICZ, TRZMIEL DRZEWNY, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, NARCIARSTWO NORWESKIE, GOŁĄBKA, KONSENSUALNOŚĆ, SKRZYDLATE SŁOWO, ŻÓŁW GWIAŹDZISTY, PRZESZKODOWIEC, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, POTENCJAŁ ZETA, ZIELONE PŁUCA, EUFONIA, EUPELYKOZAURY, PERUKARSTWO, PARAMAGNETYK, KIELON, TECHNOLOGIA WIELKOPŁYTOWA, NIEOCZYWISTOŚĆ, WYCHOWANIE FIZYCZNE, GOSPODYNI DOMOWA, ZIMNE NÓŻKI, ŻÓŁTLICZKA, FIRMAMENT, SZTUKA PERFORMATYWNA, DUPOLIZ, PACZKA, OBSADKA, POROZUMIENIE PŁACOWE, LARWA, PRZECIWNIK, WŚCIEKLICE, GRUPA AZOWA, MUTUŁY, GRYPA ŻOŁĄDKOWA, PRAWA RĘKA, STARY WYŻERACZ, EKSFOLIACJA, SKRZYNIA, WARSTWA ROGOWA, BŁONA PODSTAWOWA, SOCJOGRAFIA, ROZCIĄGNIĘCIE SIĘ, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, ANARCHIZM, BIZNESIK, LITERATURA PIĘKNA, RANEK, BABA-JĘDZA, TRANCE, GŁADŹ TYNKOWA, BAJECZNOŚĆ, ZAKOLE, DOJŚCIE, FUZJA PIONOWA, ŻOŁDAK, PRAWO RUSKIE, WYŁADOWANIE KORONOWE, CHIRURG, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, OSKÓREK, EURYTOP, BEZSTRONNOŚĆ, WYRAJ, ZWARCIE SZYKÓW, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, ZWIERCIADŁO, PĘDZLIK, GRZYB NADRZEWNY, SIŁACZ, PREMIA GÓRSKA, USTAWKA, HEBRA, SŁUPOZĘBNE, KOZA SAANEŃSKA, ALUMINOGRAFIA, KROJCZYNI, DELFIN, WIEK NIEMOBILNY, PUNKT ZEROWY, KATAKUMBY, ASTER SERCOWATY, RUTYNIARZ, KAPLICA PRZYCMENTARNA, WIDZIADŁO, CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICZNA, GIL, BRUZDKOWANIE, KOZOJEBCA, ŁOWCA, LICHWA, KRONIKARKA, KOLEBKA, FARSA, RYBA DRAPIEŻNA, SKRĘT, KASZTEL, NAPIERANIE, OTWÓR STRZAŁOWY, CHOROBA KENNEDY'EGO, ATRAPA, ODSZCZEPIEŃSTWO, WAMPIRZYCA, POMORZE ŚRODKOWE, GLEBA, RZEP, GATUNEK SEMELPARYCZNY, ARARAT, PRZECIWCIAŁO, SKALA STAROGRECKA, TRIMER, DIEREZA, CENZUS MAJĄTKOWY, BAR, DYGNITARZ, WARSTWA GRANITOWA, PYTAJNIK, KAPELUSZ, SAMOWOLNOŚĆ, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, WODA PODSKÓRNA, PATENA, OJCZYZNA, PREZYDENCJALIZM, CUD, BECZKA, KATAFALK, EKSTERN, SZTYWNIAK, KRYSTALOGRAFIA, GITARA BASOWA, PRZEŁĄCZALNIA, BĘBEN TAKTOWY, KLATCHIAŃSKI, NIECUŁKA, CIEŚŃ NADGARSTKA, RADCA, MACHANIE RĘKĄ, GATUNEK AGAMICZNY, MANDAT WOLNY, PŁÓCIENNIK, TROMPA, OPLOT, POKRYCIE DACHOWE, KOPIA, APTAMER, PRZYLEPA, TALERZ PERKUSYJNY, ŻUŁAWA, SZALOWANIE, JEZIORO HUMUSOWE, HEPTAPTYK, EKOSYSTEM HETEROTROFICZNY, JĘZYK, KREOLKA, POKŁAD PANCERNY, RYBY, FUNT GIBRALTARSKI, PRZECIWSTAWIENIE, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, MEANDER, KARDAMON, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, MASTURBACJA, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY, PRZEKRASKA, SKŁAD, HANDEL ZAMIENNY, RYM ŻEŃSKI, SCENKA, USZKO, WIERTNIK, ODCIEŃ, SĄŻNISTOŚĆ, FILOZOFIA PRZYRODY, IMADŁO ŚLUSARSKIE, KWAS KAMFOROWY, ODPLAMIACZ, WNIEBOWZIĘTA, SZKOŁA JEDNOKLASOWA, GEODEZJA GÓRNICZA, DROŻDŻOWNIA, MOTYLEK, FRYZ, FLĄDRA, JEJMOŚĆ, LATAWICA, ZAKRYSTIA, KOSTIUM, COCKTAIL, PĘDZARNIA, WĘŻOWIDŁO, CHIPPENDALE, PRAKOLCZATKA, BACH, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, KAPITAŁ SPOŁECZNY, SŁAWIANKA, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, HIEROTOPOGRAFIA, RODZINA NUKLEARNA, SNYCERZ, NOUMENON, MEADE, KĄT OSTRY, ZEGAR WODNY, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, LANCKNECHT, TYPOGRAFIA, SŁUŻBA KOŚCIELNA, PEJZANKA, JEDENASTKA, KOTERIA, ZWIERZĘ, WETERYNARIA, TYP, CIASTO SKALNE, DOBRO PUBLICZNE, MAGENTA, KOLOR OCHRONNY, PRASOŁ, ZGODA, BATALION, SEZONOWIEC, ZAKŁADNIK, TYCZKARZ, ELEKTROCHIRURGIA, EKSTRALIGA, OLEANDER, AKUMULACJA, EFEKCIARSTWO, KATEGORIA PIÓRKOWA, REGISTER, BATERIA, RUCHLIWOŚĆ, TROFOBLAST, ?ARC TG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.936 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WARSTWA ATMOSFERY ZIEMSKIEJ NA WYSOKOŚCI 10-15 KM, ODZNACZAJĄCA SIĘ DUŻĄ ZAWARTOŚCIĄ OZONU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WARSTWA ATMOSFERY ZIEMSKIEJ NA WYSOKOŚCI 10-15 KM, ODZNACZAJĄCA SIĘ DUŻĄ ZAWARTOŚCIĄ OZONU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OZONOSFERA warstwa atmosfery ziemskiej na wysokości 10-15 km, odznaczająca się dużą zawartością ozonu (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OZONOSFERA
warstwa atmosfery ziemskiej na wysokości 10-15 km, odznaczająca się dużą zawartością ozonu (na 10 lit.).

Oprócz WARSTWA ATMOSFERY ZIEMSKIEJ NA WYSOKOŚCI 10-15 KM, ODZNACZAJĄCA SIĘ DUŻĄ ZAWARTOŚCIĄ OZONU sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - WARSTWA ATMOSFERY ZIEMSKIEJ NA WYSOKOŚCI 10-15 KM, ODZNACZAJĄCA SIĘ DUŻĄ ZAWARTOŚCIĄ OZONU. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x