POWIERZCHOWNA INFEKCJA BŁONY ŚLUZOWEJ JAMY USTNEJ DROŻDŻAKIEM CANDIDA ALBICANS; WYSTĘPUJE ONA W JAMIE USTNEJ, NA JĘZYKU I NA PODNIEBIENIU W POSTACI BIAŁYCH PLAMEK PRZYPOMINAJĄCYCH ŚCIĘTE MLEKO; POJEDYNCZE PLAMKI MOGĄ ZLEWAĆ SIĘ W WIĘKSZE WYSEPKI, NIEKIEDY TWORZY SIĘ JEDNOLITA BIAŁA WARSTWA GRZYBA, KTÓRY JEST PRZYCZYNĄ PLEŚNIAWEK, TAK, ŻE CAŁA BŁONA ŚLUZOWA POKRYTA JEST BIAŁYM KOŻUCHEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLEŚNIAWKA to:

powierzchowna infekcja błony śluzowej jamy ustnej drożdżakiem Candida albicans; występuje ona w jamie ustnej, na języku i na podniebieniu w postaci białych plamek przypominających ścięte mleko; pojedyncze plamki mogą zlewać się w większe wysepki, niekiedy tworzy się jednolita biała warstwa grzyba, który jest przyczyną pleśniawek, tak, że cała błona śluzowa pokryta jest białym kożuchem (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PLEŚNIAWKA

PLEŚNIAWKA to:

saprolegnioza, choroba ryb (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POWIERZCHOWNA INFEKCJA BŁONY ŚLUZOWEJ JAMY USTNEJ DROŻDŻAKIEM CANDIDA ALBICANS; WYSTĘPUJE ONA W JAMIE USTNEJ, NA JĘZYKU I NA PODNIEBIENIU W POSTACI BIAŁYCH PLAMEK PRZYPOMINAJĄCYCH ŚCIĘTE MLEKO; POJEDYNCZE PLAMKI MOGĄ ZLEWAĆ SIĘ W WIĘKSZE WYSEPKI, NIEKIEDY TWORZY SIĘ JEDNOLITA BIAŁA WARSTWA GRZYBA, KTÓRY JEST PRZYCZYNĄ PLEŚNIAWEK, TAK, ŻE CAŁA BŁONA ŚLUZOWA POKRYTA JEST BIAŁYM KOŻUCHEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.019

KOD GRAYA, KWAS TŁUSZCZOWY, KARP PEŁNOŁUSKI, LEGWAN GŁUCHY, METAMORFIZM WSTECZNY, CZAPLA BIAŁOSKRZYDŁA, KOLAGENOZA, MAKAK MAGOT, KORUPCJOGENNOŚĆ, KLEPISKO, BENEFIS, ZUCHWAŁOŚĆ, MORFOFONEMIKA, SSAK WYMARŁY, DWUSPÓJNA SKŁADOWA, OPOSY KARŁOWATE, OWCA GRZYWIASTA, MCV, TATARKA, DĘTKA, OPRYSZCZKA ZWYKŁA, PAPIEŻ AWINIOŃSKI, ŚMICHY CHICHY, ALTOCUMULUS, MUNSZTUK, WIELOPESTKOWIEC, SUSEŁ WASHINGTONA, CHODNICZEK, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, SABATARIANIZM, GLONY, CHOROBA SCHÖNLEINA-HENOCHA, METRYKA, ZLEWKA, WIZERUNEK, REPLIKATOR, KODYFIKATOR, POSEŁ NIEZRZESZONY, ATAK, LICZBA WYMIERNA, TERIOLOGIA, FOTOSFERA, MINÓG JAPOŃSKI, FRAMUGA, CZAS MĘSKI, BAGNET, OWOCARZ, DUSZA, SWERCJA, BADYLARKA, SINOLOGIA, EDYKUŁ, SILNIK KOMUTATOROWY, FORK BOMBA, JĘZYKI TURAŃSKIE, CENA SKUPU, BARWY PAŃSTWOWE, KASZALOT, ZLEW, OKRASA, TAGALOG, PODTLENEK AZOTU, ISKRA, KOMANDYTARIUM, STATYKA, MINERAŁ, PODSKOCZEK MYSZOWATY, ROZMIAR, MĄŻ, PARASOLNIK, DZIKUSKA, SPRAY, SUWNICA BRAMOWA, SAKI BIAŁOLICA, SALA PLENARNA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, RACHUNEK OPERATOROWY, PREFORMACJA, ODCZYT PSYCHOMETRYCZNY, MASECZKA, NAŁOGOWOŚĆ, SZWEDZKOŚĆ, NAPIĘTEK, WĄS, ENKODER, ŚLIZGACZ, LAPAROSKOPIA, MENADŻER, SYROP, TRUD, ARAFATKA, KECZUOWIE, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, NIEOCZEKIWANOŚĆ, ZASIŁEK CHOROBOWY, AMPUŁKA, CZAPLA MALGASKA, WIELKOGŁÓW POTOKOWY, OSTINATO, ORANT, RYBY, BROWAR, NACISKANIE, ARCYDZIELNOŚĆ, PARALAKSA, KONDOTIER, HUMANISTYKA, POBIAŁKA, PROJEKT UNIJNY, LUKIER, ZNAMIONÓWKA TARNIÓWKA, NIENIEC, POŻYCZKA LOMBARDOWA, PRZEPONA, ROZWÓJ ZARODKOWY, GŁOWNIA, ANTYPERSPIRANT, WATA CELULOZOWA, KANGUR RUDY, MLEKO WAPIENNE, NARNIA, ANTROPONIMIA, KOMIN PŁACOWY, CYBORIUM, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, LINA PORĘCZOWA, ZERÓWKA, INSZA INSZOŚĆ, LIRA KORBOWA, ADHD, CYLINDER, BANOWINA, JAWNOGRZESZNICA, PUNKT WĘZŁOWY, ALGORYTM JAKOBIANOWY, KURZEJ, ODBÓJ, BONITO, LEWOSKRĘTNOŚĆ, MICHAŁ, KAZUISTA, SYSTEM DZIESIĘTNY, KIEŁ, INFORMATYKA, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, GŁADŹ PODŁOGOWA, GRUPA ADDYTYWNA, MUSICAL, PRASSAKI, SILNIK SYNCHRONICZNY, DIAGRAM KWIATOWY, LUTNIA, ABRAZJA, KAMIEŃ WĘGIELNY, ANGLIC, PŁOZA, WÓDKA, ROZDZIAŁEK, CHŁOPAK DO BICIA, KOMORA NABOJOWA, TELEWIZJA, PANIENKA, OKRZOS, FUTURE, KARTA MOBILIZACYJNA, SPÓŁKA CICHA, GOLKIPER, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, MIRAŻ, DZIADZIENIE, WYGIBAS, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, STRATEGIA, KORZONEK, MIODOWÓD, KARTOGRAFIA, PĘPAWA RÓŻYCZKOLISTNA, STAND-UP, KORYNCKA, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, AEROZOL BIOLOGICZNY, KASK WSPINACZKOWY, BOLIMUSZKA, ŁONO, WAHACZ WZDŁUŻNY, ROZGRZEWACZ, SZAROTA LEŚNA, SILNIK ELEKTRYCZNY BOCZNIKOWY, ALTER EGO, WIDŁOZĄB LEŚNY, WYRAŻENIE DEIKTYCZNE, IMPULS, ŚMIETNIK, WYWROTKA, FUNKCJA EKSPRESYWNA, GRA, GRUBOOGONIK AUSTRALIJSKI, BAZYLISZEK, CEDZIDŁO, MOCNA STRONA, KAPOTAŻ, ZABAWOWICZ, ŚWISTEK PIĘCIOPALCY, TOCZENIE, FUNKIA BIAŁA, ZAWŁOKA, KURWIARZ, CICHY WSPÓLNIK, OWOC, IMIGRANTKA, AZYTROMYCYNA, BIAŁA GORĄCZKA, EPICYKL, KOSZARY SZYJOWE, LECZENIE CHIRURGICZNE, STAROŚĆ, KLESZCZAK AFRYKAŃSKI, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, OLEJ MIGDAŁOWY, PĘCHERZYK, ASPIRANT, ARESZT TYMCZASOWY, MAKARONISTA, ISKRA ELEKTRYCZNA, SAŁATA DŁUGOLISTNA, GNOJOWNIK, ZAWAŁ BLADY, BATERIA, EKSMĄŻ, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, AKTYNOWIEC, SCEPTYCZNOŚĆ, AKTOR KOMICZNY, FEKALIA, FLANSZA, MISIO, ZAGNIEŻDŻENIE, ILUZYJNOŚĆ, FICZER, SZWADRON ŚMIERCI, PRZELEW TRANSGRANICZNY, IRANISTAŃSKI, WYWROTOWIEC, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, FOTOGRAFIA KRAJOZNAWCZA, LAMPAS, WSTAWKA, SZTUKA MYKEŃSKA, UKŁAD CIAŁA, JODŁA WSPANIAŁA, KUCHNIA POLOWA, GIDRAN, NIESTRAWNOŚĆ, FICTIO PERSONAE, SPRAY, STERNIK JACHTOWY, IMPOTENCJA, PREZYDENTKA, TYKA, GÓRNICTWO WĘGLOWE, BREKOWY, RZEKA, WILCZY DÓŁ, NIEDOSTĘPNOŚĆ, PAWLACZ, CIERŃ, KIEŁKOWNIK, ZAKWASZENIE, RUCHOMOŚĆ, ŁADOWNIK, FALA AKUSTYCZNA, KANTYLENA, OKRĘT LINIOWY, NIEZAMOŻNOŚĆ, PILNOWACZ, IMPRESYWNOŚĆ, RAJZA, ABBA, BOURBON, HIPPISKA, KOŚĆ CZOŁOWA, NADMIERNOŚĆ, KNAJPA, KIJEK, MÓWNOŚĆ, OBRAZOBURCA, WYBIJACZ, KOMORNIK, CHIRURG PLASTYCZNY, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, GAZÓWKA, HYPOSTYL, LIŚĆ ZŁOŻONY, STYL KORYNCKI, WOLAK, EKONOMIA NORMATYWNA, WSZYSTKOWIEDZĄCY, RUTYNIARZ, LUNETA, ?PRAWO KARNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.019 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POWIERZCHOWNA INFEKCJA BŁONY ŚLUZOWEJ JAMY USTNEJ DROŻDŻAKIEM CANDIDA ALBICANS; WYSTĘPUJE ONA W JAMIE USTNEJ, NA JĘZYKU I NA PODNIEBIENIU W POSTACI BIAŁYCH PLAMEK PRZYPOMINAJĄCYCH ŚCIĘTE MLEKO; POJEDYNCZE PLAMKI MOGĄ ZLEWAĆ SIĘ W WIĘKSZE WYSEPKI, NIEKIEDY TWORZY SIĘ JEDNOLITA BIAŁA WARSTWA GRZYBA, KTÓRY JEST PRZYCZYNĄ PLEŚNIAWEK, TAK, ŻE CAŁA BŁONA ŚLUZOWA POKRYTA JEST BIAŁYM KOŻUCHEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POWIERZCHOWNA INFEKCJA BŁONY ŚLUZOWEJ JAMY USTNEJ DROŻDŻAKIEM CANDIDA ALBICANS; WYSTĘPUJE ONA W JAMIE USTNEJ, NA JĘZYKU I NA PODNIEBIENIU W POSTACI BIAŁYCH PLAMEK PRZYPOMINAJĄCYCH ŚCIĘTE MLEKO; POJEDYNCZE PLAMKI MOGĄ ZLEWAĆ SIĘ W WIĘKSZE WYSEPKI, NIEKIEDY TWORZY SIĘ JEDNOLITA BIAŁA WARSTWA GRZYBA, KTÓRY JEST PRZYCZYNĄ PLEŚNIAWEK, TAK, ŻE CAŁA BŁONA ŚLUZOWA POKRYTA JEST BIAŁYM KOŻUCHEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PLEŚNIAWKA powierzchowna infekcja błony śluzowej jamy ustnej drożdżakiem Candida albicans; występuje ona w jamie ustnej, na języku i na podniebieniu w postaci białych plamek przypominających ścięte mleko; pojedyncze plamki mogą zlewać się w większe wysepki, niekiedy tworzy się jednolita biała warstwa grzyba, który jest przyczyną pleśniawek, tak, że cała błona śluzowa pokryta jest białym kożuchem (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLEŚNIAWKA
powierzchowna infekcja błony śluzowej jamy ustnej drożdżakiem Candida albicans; występuje ona w jamie ustnej, na języku i na podniebieniu w postaci białych plamek przypominających ścięte mleko; pojedyncze plamki mogą zlewać się w większe wysepki, niekiedy tworzy się jednolita biała warstwa grzyba, który jest przyczyną pleśniawek, tak, że cała błona śluzowa pokryta jest białym kożuchem (na 10 lit.).

Oprócz POWIERZCHOWNA INFEKCJA BŁONY ŚLUZOWEJ JAMY USTNEJ DROŻDŻAKIEM CANDIDA ALBICANS; WYSTĘPUJE ONA W JAMIE USTNEJ, NA JĘZYKU I NA PODNIEBIENIU W POSTACI BIAŁYCH PLAMEK PRZYPOMINAJĄCYCH ŚCIĘTE MLEKO; POJEDYNCZE PLAMKI MOGĄ ZLEWAĆ SIĘ W WIĘKSZE WYSEPKI, NIEKIEDY TWORZY SIĘ JEDNOLITA BIAŁA WARSTWA GRZYBA, KTÓRY JEST PRZYCZYNĄ PLEŚNIAWEK, TAK, ŻE CAŁA BŁONA ŚLUZOWA POKRYTA JEST BIAŁYM KOŻUCHEM sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - POWIERZCHOWNA INFEKCJA BŁONY ŚLUZOWEJ JAMY USTNEJ DROŻDŻAKIEM CANDIDA ALBICANS; WYSTĘPUJE ONA W JAMIE USTNEJ, NA JĘZYKU I NA PODNIEBIENIU W POSTACI BIAŁYCH PLAMEK PRZYPOMINAJĄCYCH ŚCIĘTE MLEKO; POJEDYNCZE PLAMKI MOGĄ ZLEWAĆ SIĘ W WIĘKSZE WYSEPKI, NIEKIEDY TWORZY SIĘ JEDNOLITA BIAŁA WARSTWA GRZYBA, KTÓRY JEST PRZYCZYNĄ PLEŚNIAWEK, TAK, ŻE CAŁA BŁONA ŚLUZOWA POKRYTA JEST BIAŁYM KOŻUCHEM. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x