EWOLUCJA NARCIARSKA, UMOŻLIWIAJĄCA NARCIARZOWI SKRĘCANIE LUB ZATRZYMANIE SIĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁUK to:

ewolucja narciarska, umożliwiająca narciarzowi skręcanie lub zatrzymanie się (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁUK

ŁUK to:

broń miotająca, składająca się ze sprężystego pręta lub listwy, zwanego łęczyskiem, oraz linki łączącej oba końce pręta, zwanej cięciwą; jako pociski stosowane są strzały (na 3 lit.)ŁUK to:

kształt półkolistej krzywizny (na 3 lit.)ŁUK to:

symbol graficzny w notacji muzycznej służący do wydłużania wartości rytmicznych; ligatura (na 3 lit.)ŁUK to:

część okręgu, wyznaczona przez dwa punkty na nim, przez które poprowadzona została sieczna okręgu (na 3 lit.)ŁUK to:

element architektoniczny: linia krzywa stosowana do wzmacniania konstrukcji lub pełniąca funkcję dekoracyjną (na 3 lit.)ŁUK to:

krawędź - uporządkowana para wierzchołków ze zbioru wszystkich wierzchołków grafu (na 3 lit.)ŁUK to:

OSTROŁUK (na 3 lit.)ŁUK to:

jeden z najstarszych typów ręcznej broni miotającej (na 3 lit.)ŁUK to:

pręt zakrzywiony, którego oś nie ma punktu przegięcia (na 3 lit.)ŁUK to:

oręż Amora (na 3 lit.)ŁUK to:

broń Indianina (na 3 lit.)ŁUK to:

broń z cięciwą (na 3 lit.)ŁUK to:

krzywizna tęczy (na 3 lit.)ŁUK to:

z cięciwą (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "EWOLUCJA NARCIARSKA, UMOŻLIWIAJĄCA NARCIARZOWI SKRĘCANIE LUB ZATRZYMANIE SIĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.655

PRZEMYT MRÓWKOWY, ZAŻALENIE, SYNDYK, BYDLEŃ, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, PATRYLINEARNOŚĆ, TELETECHNIKA, WIDZENIE BARWNE, KOSZULKA, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, DIALIZOTERAPIA, KLUCZ, WIRAŻ, SZMAT, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, TITR, PROTEZA DENTYSTYCZNA, KOMERAŻ, NIEDOMYKALNOŚĆ, WĄTEK, OBRONA STREFOWA, LUMP, POLICJA POLITYCZNA, KOZACZKA, RELIGIOZNAWCA, TUNEL, TWARDY TYŁEK, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, MERZYK OBRZEŻONY, ODSUWACZ, ORTOPTYK, AWANGARDYZM, FAZA, MANDAT WOLNY, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, CHŁOPAK DO BICIA, KLEPKA, MACZANKA, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, BAJKOWOŚĆ, ODWROTNY AGONISTA, ZASTOINA, WŁÓKNO SZTUCZNE, WELIN, SUPERTOSKAN, PRZYCHÓWEK, GANOIDY KOSTNE, BRETOŃSKI, INDIANKA, JABŁKO, WIOSŁO, ODBIJANIE, RPG, ASTROLOG, PRZEZIERNIK, SPODECZEK, KOZAK, JIVE, KONFRONTACJA, SZKARŁUPIEŃ, MENISK, AFERKA, RELIKWIA, MISTRZOSTWO, ROSZCZENIOWOŚĆ, BACIK, MARSREJA, CHŁODNIK, BARCZATKA GŁOGÓWKA, GARNIZON, TUSZ, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, FORMA, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, BALUT, CEGLARSTWO, JUDASZOWIEC, URBARIUM, KROPIELNICA, RELIGIA, WIOSKA, CHEMIA NIEORGANICZNA, ŻABA NILOWA, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, AZOTAN(V), RADZIECKOŚĆ, WĘZEŁ WINDSORSKI, WAGONIK, POŚCIELÓWA, KONFISKATA, SZTUBAK, ZAPŁODNIENIE, ŻYWIENIE, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, WYGŁOS ABSOLUTNY, WAŁ, MORDENT, SPÓJNIK, EFEKT ZATŁOCZENIA, ANARCHISTKA, BEZPIECZNE ZAPASY, SAMOWOLA, PROPORZEC, SIEDEMNASTKA, NADBUDOWA, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, KTOŚ, RETARDACJA, ŚRODEK PRAWNY, KĘPA, SKRZYPOWE, TYFTYK, PAMIĘĆ BUFOROWA, NUCZA, RADIANT, WRĄB, WALENTYNKA, FREAK, WŁAŚCIWOŚĆ, BERŻERETKA, ZADRZECHNIA, RELACJA DWUARGUMENTOWA, MECHANIKA NIEBA, SERWER WIDEO, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, SZOTRING, WARKOCZ, ORSZADA, DEPORTOWANY, UKŁAD KIEROWNICZY, PATOGENICZNOŚĆ, PRZÓD, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, BRZOZA, GRUNCIK, MIKROSKOPIA KONFOKALNA, BEZGRANICZNOŚĆ, KOŁO RATUNKOWE, PARAFRAZA, BAŁYK, LATANIE, SKRZYPY, QUICKSTEP, ŚMIGŁO, MOZAIKA, WZGÓRZE, KOMORNIK, TEŚCIK, FENIG, SQUATTER, HRABINI, PRZYWODZICIEL WIELKI, ODNALAZCA, KLIMAT KONTYNENTALNY, ŁOŻYSKO, HUBA, KRZYŻYK, KASZANKA, PŁYN STAWOWY, REDUTA, KRAN, BEZAWARYJNOŚĆ, DEOKSYADENOZYNA, PĘDZARNIA, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, BARCHAN, TERAPIA STRUKTURALNA, BRAHMS, ULTRAMARYNA, GOŁĘBICA, FASOLA, REDOWA, KREDYT PAŃSTWOWY, DZIELNIK, GORSET ORTOPEDYCZNY, KOSZULKA, CYTADELA, JĘZYK, TORTILLA, KRYSTALIZACJA, ARONIÓWKA, PINAKOID, CZASZA, KAMARYLA, PERSONA, ŚLEPA AMUNICJA, OKOLE, PATOLOG, ODRUCH KOLANOWY, OKUPACJA, SOLO, SONAR, WENTYL, LATAWIEC, CALABAZA, WYROCZNIA, APARAT REGENERACYJNY, WOJNA CELNA, WYPRZEDAŻ, KRZYŻYK, WURŚCIK, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, AŁMA ATA, PIKIEL, SULFOTLENEK, GĄBKA, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, ALTERNAT, GRUPOWOŚĆ, KURATORSTWO, TRÓJKĄT, KUNDMAN, OBLITERACJA, IDENTYFIKACJA, PIRACTWO, RESORTACJA GENOWA, WORKOWCE, PARNOTA, KOŃ ZIMNOKRWISTY, ANTYNATURALIZM, ERA, PROCES FIZYCZNY, ZAWIKŁANIE, METAL CIĘŻKI, KAZACZOK, KRAN, ŁUPEK OSADOWY, UDRY, KREMOGEN, PIERSI, PŁAWA, RESPIRATOR, MATNIA, FORUM, EPIGENEZA, BAT, BEZIDEOWOŚĆ, MASKA, TREN, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, DEPOZYCJA, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, STACJA, TELEROBOTYKA, ROZMIAR, HAMBURGER, DEMONSTRACJA, ZUPA ŚMIECIOWA, FANPEJDŻ, BOM, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, OKRUCH, PIĘĆDZIESIĄTKA, FLANSZA, LAKSACJA, MOST POWIETRZNY, POLETKO DOŚWIADCZALNE, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, LEKTURKA, DZIECIĘCOŚĆ, WIKTYMIZACJA, PODWÓJNOŚĆ, KAPISZON, LIGA, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, SZCZEP, KOMBUCZA, CHEMOTAKSYNA, ZALEWA, BIEDRONKA, BOMBA ATOMOWA, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, SREBRNA PAPROĆ, ASYSTA GRAWITACYJNA, DWUNASTY, HASŁO, FARBKA, STYL TOSKAŃSKI, OCZKO, KARL, SIŁA AERODYNAMICZNA, HARCERKA, STÓJKA, MARZENIE SENNE, UDERZENIE, TUŁACZ, WSPÓŁRZĄDCA, SKAŁA GŁĘBINOWA, CNOTLIWA ZUZANNA, PIDŻIN, SPRAWDZIAN, KONDOTIER, EURO TRANCE, SROM, MASZYNA CIEPLNA, LITRÓWKA, SKAŁA PLUTONICZNA, FLET NOSOWY, ?NIEOPANOWANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.655 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

EWOLUCJA NARCIARSKA, UMOŻLIWIAJĄCA NARCIARZOWI SKRĘCANIE LUB ZATRZYMANIE SIĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: EWOLUCJA NARCIARSKA, UMOŻLIWIAJĄCA NARCIARZOWI SKRĘCANIE LUB ZATRZYMANIE SIĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁUK ewolucja narciarska, umożliwiająca narciarzowi skręcanie lub zatrzymanie się (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁUK
ewolucja narciarska, umożliwiająca narciarzowi skręcanie lub zatrzymanie się (na 3 lit.).

Oprócz EWOLUCJA NARCIARSKA, UMOŻLIWIAJĄCA NARCIARZOWI SKRĘCANIE LUB ZATRZYMANIE SIĘ sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - EWOLUCJA NARCIARSKA, UMOŻLIWIAJĄCA NARCIARZOWI SKRĘCANIE LUB ZATRZYMANIE SIĘ. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast