STAN PODOBNY DO UŚPIENIA ORGANIZMU, KIEDY NIC SIĘ NIE DZIEJE, MARAZM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚPIĄCZKA to:

stan podobny do uśpienia organizmu, kiedy nic się nie dzieje, marazm (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŚPIĄCZKA

ŚPIĄCZKA to:

doznanie polegające na nieopanowanej potrzebie położenia się spać, senność (na 8 lit.)ŚPIĄCZKA to:

zaburzenie świadomości (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAN PODOBNY DO UŚPIENIA ORGANIZMU, KIEDY NIC SIĘ NIE DZIEJE, MARAZM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.086

CHOROBA GOODPASTURE'A, POŻAREK, POSTRZEGALNOŚĆ, ZARAZA, NIENOWOCZESNOŚĆ, OPTYKA KWANTOWA, SYNGIEL, ZDZIADZIENIE, KRAINA, DACH NAMIOTOWY, INDYJSKI, CHOROBA LEVA, SAMOURZECZYWISTNIANIE, KAMELEON LIŚCIOWATY, SNOBISTYCZNOŚĆ, AUKSYNA, METODYKA, KRATA, MIĘKISZ POWIETRZNY, PŁATNOŚĆ BALONOWA, SŁOŃ, ŁĄCZNIK SCHODOWY, FILOZOFIA, ENERGETYKA WIATROWA, DURANGO, PLAMA, ZNAK ZAPYTANIA, SŁUCH ABSOLUTNY, JUKATAN, KĄKOL, POPOVER, ZWIERZĘ, ZACHŁYST, SEKRET, DIAŁ, DOJŚCIE, MIĘSIEŃ RÓWNOLEGŁOBOCZNY, WYPRZEDAŻ, WĄŻ, CZASOPISMO, PIAST, RADIOTA, BAT, AWANGARDYZM, MIESIĘCZNIK, LENIWCOWATE, ALKAZAR, KATOLIK, NIELOTNOŚĆ, GONDOLA, KOSZARY SZYJOWE, WYSIĘK, DANAIDA, NIEWYDOLNOŚĆ, TEOLOGIA NEGATYWNA, MRUKOKSZTAŁTNE, MORA, KANSAS, GONG, OCZY SZEROKO OTWARTE, KAPTUR, KRYSZTAŁ MIESZANY, TRANSCENDENCJA, BEZGŁOWOŚĆ, JEDNOKOMÓRKOWIEC, ANTYCIAŁO, WYWÓZ, SKOK, ZMOTORYZOWANY, SOKOLE OKO, BEZPŁCIOWIEC, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, SKORUPA, SŁUP, KOTWICA RYBACKA, NORNIK PÓŁNOCNY, BEZPRODUKTYWNOŚĆ, RADIOELEKTRYKA, NAKŁAD POŁOWOWY, KULTYWAR, APOLOGETA, DOMENA PUBLICZNA, SANATORIUM UZDROWISKOWE, ZBIEG, KONODONT, MIRAŻ, HETEROSFERA, SPADAJĄCA GWIAZDA, EUTANAZJA, CHONDRYT, OPUKIWANIE, MALKONTENCTWO, INFLACJA KONSUMENCKA, DELAWIRDYNA, OBRONA SKANDYNAWSKA, TOWAROZNAWSTWO, KASZA, WYSYP, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, KOŁATANINA, CHMURA WARSTWOWO-PIERZASTA, LAWINA GRUZOWA, AUTYZM DZIECIĘCY, PLEBEJUSZ, WIELOPIĘTROWIEC, WYDZIELINA, FONIATRIA, FOTOGENICZNOŚĆ, ZAKOLE, RUSKI, FIZYKA, KODYFIKATORKA, BEZTORBIKI, TRZYDZIESTKA, FIZYKA ATOMOWA, FECJAŁ, BATYPELAGIAL, PŁYTKI TALERZ, KONSONANS, PARIAN, KANONISTYKA, PAREMIOGRAF, OKULISTA, CHŁOPEK-ROZTROPEK, GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA, DĘTKA, RESZTKA, BALKONIK, OSPALSTWO, PAKA, RUDA, PASKUDNIK, PIECZONKA, JELITO PROSTE, REZYGNACJA, PRALUDZIE, MIERNOŚĆ, RYJEK, OPTYKA ELEKTRONOWA, PARTIA KATALOŃSKA, DOGADZANIE SOBIE, STYRON, BREK, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, BŁYSK, STATYK, GORZELNIA ROLNICZA, SPRAWNOŚĆ, JEDZENIE, HUŚTAWKA, MISTERIUM, PILOTKA, FILEMON NOWOKALEDOŃSKI, ZIELENICE WŁAŚCIWE, FILOZOF, PIONEER, RANEK, TABU, TRYCZNIK, LAMPA ELEKTRONOWA, ZAPŁATA, BIEGUN POTYLICZNY, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, APEKS, MŁYNOWNIA, RZUTKA, SEZON REGULARNY, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, ADAPTACJA SPOŁECZNA, OLEJEK ETERYCZNY, NIESTRAWNOŚĆ, NOCEK BRANDTA, TAJEMNICA, SKLEPIENIE PALMOWE, KOŁO, JĘZYCZEK U WAGI, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, NEPOTYSTA, STRZAŁECZKA, KOD BINARNY, ZĘBOWCE, OPĘTANIE, SEKSIZM, KOCZOWNIK, NOSACZ, PRZERABIACZ, ZEA, DOBRO KOMPLEMENTARNE, NIEOKREŚLONOŚĆ, DZIECKO ULICY, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, EPOS HOMERYCKI, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, BRODAWKA STÓP, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, KOŚCIÓŁ, SEROHEMATOLOGIA, GAWĘDA SARMACKA, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, SKROMNOŚĆ, CYKL MIESIĘCZNY, SMOLUCH, POPYT ELASTYCZNY, HELIKOPRION, NIMFAJON, SAPKA, AGNOSTYCYZM, RYZYKO NIEWYGASŁE, PREPPERS, WYSŁUGA LAT, AULA, PRAWO RUSKIE, PIKIEL, KLAUZURA, HELING, DELIKATNOŚĆ, PARASOLNIK, WŚCIK DUPY, ORTOPTYSTA, ŁOŻYSKO SZTYWNE, PŁOW, ANIMATOR, CIELĘCE LATA, SYNDYKAT, SENAT, SIŁA ODŚRODKOWA, PRZYGOTOWALNIA, BIDUL, KLEJONKA, POJAWIENIE SIĘ, KABEL, ZDANIE BEZPODMIOTOWE, INHIBICJA, MISIACZEK, EUCHARYSTIA, SZCZELINA DYLATACYJNA, ELEMENT, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, WIELKI STEP, IZOMER KONFORMACYJNY, WASAL, WĘGLOWODAN, NIETOLERANCJA, TOPIK, RYZYKO KREDYTOWE, OBURĘCZNOŚĆ, ROŻEN, KISZKA FASZYNOWA, PĘTAK, RARYTASIK, PADOK, OBUSTRONNOŚĆ, EKSPULSJA, TLENEK ŻELAZOWY, PRZEGUBOWIEC, OREGON, NASTROSZEK DŁUGOSZYPUŁKOWY, ORGANIZM MODELOWY, JEDNOSTKA ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO, ODCZUCIE, CHRUPKOŚĆ, ROZETKA, REFREN, ORGANKI, GLORIA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, AGRANULOCYT, ADAPTACJA, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, SUROWOŚĆ, KUCHNIA, WIKTYMIZACJA, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, POKUTA, GRZYWA FALI, PRAKTYCZNOŚĆ, CHELAT, CZYNNOŚĆ LOKOMOCYJNA, RUSYCYSTYKA, REGENT, EURYBIONT, KOŚCIÓŁ UNICKI, ENERGIA WIATROWA, PUDŁO, ALASKA, INNSBRUCK, SECESJONISTA, WALKA, DOGI, WARUGA, NIEKORZYSTNOŚĆ, ORBITA, WOJNA CELNA, IRISH DRAUGHT, MUSZLA, PALLASYT, NIEŚPIESZNOŚĆ, ELIKSIR ŻYCIA, ?MAMUT POŁUDNIOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.086 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STAN PODOBNY DO UŚPIENIA ORGANIZMU, KIEDY NIC SIĘ NIE DZIEJE, MARAZM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STAN PODOBNY DO UŚPIENIA ORGANIZMU, KIEDY NIC SIĘ NIE DZIEJE, MARAZM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚPIĄCZKA stan podobny do uśpienia organizmu, kiedy nic się nie dzieje, marazm (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚPIĄCZKA
stan podobny do uśpienia organizmu, kiedy nic się nie dzieje, marazm (na 8 lit.).

Oprócz STAN PODOBNY DO UŚPIENIA ORGANIZMU, KIEDY NIC SIĘ NIE DZIEJE, MARAZM sprawdź również:

kraina historyczna i region administracyjny w środkowych Włoszech ,
BIELIDY ,
Anser erythropus - gatunek dużego, wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący północną Eurazję od Półwyspu Skandynawskiego po rzekę Anadyr ,
choroba mięśni objawiająca się zmianami patologicznymi we włóknach mięśniowych i tkance łącznej ,
bobowata roślina pastewna ,
Hieremys annandalii - gatunek gada z rodziny batagurowatych, zamieszkujący Półwysep Indochiński; według buddyjskich wierzeń człowiek, który uratuje od śmierci tego żółwia, może się spodziewać lepszego losu w swoim przyszłym życiu, dlatego ludność uwalnia z sieci i innych pułapek żółwie świątynne (często też inne gatunki) i wypuszcza je na wolność w pobliżu tzw.świątyń żółwi ,
SALAT; obowiązkowa modlitwa muzułmańska odmawiana pięć razy dziennie ,
radziecki fizyk teoretyk (1908-68); podał kwantową teorię cieczy, laureat Nobla ,
Speleomantes ambrosii - gatunek płaza ogoniastego z rodziny bezpłucnikowatych, występujacy w południowo-wschodniej Francji i północno-zachodnich Włoszech ,
znawca budowy ciała ,
ośrodek zajmujący się rekrutacją, ewidencją i skupianiem wojskowych ,
ostatni okres neoproterozoiku, trwał od ok. 635 do 541,0 mln lat temu; ediakar jest młodszy od kriogenu, a starszy od kambru ,
piosenki żeglarskie ,
popularny specyfik ziołowy ,
kod ISO 4217 pa'angi ,
krewny drozda ,
osoba łącząca w sobie kulturowe, społeczne i psychiczne cechy obu płci ,
określenie używane wobec religii niemonoteistycznych ,
władca, mężczyzna będący zwierzchnikiem monarchii ,
włókno akrylowe, które nazywane bywa sztuczną wełną, bo jest dość podobne z wyglądu i pod względem właściwości do wełny; syntetyczne włókno wełnopodobne z poliakrylonitrylu ,
dla starożytnego rachmistrza ,
zwarta masa sierści, zwłaszcza owczej, otrzymywana po ostrzyżeniu zwierzęcia ,
skały o budowie warstwowej ,
kazalnica w meczecie ,
Monstera deliciosa - gatunek rośliny występujący w lasach tropikalnych od południowego Meksyku po południową Panamę ,
zachodnia część Władysławowa, w województwie pomorskim, nad Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu Koszalińskim ,
astronom amerykański (1846-1919), próbniki Księżyca i planet ,
sos fermentowany, wytwarzany z ziaren soi, prażonego ziarna ryżu lub pszenicy, wody i soli, jedna z najważniejszych przypraw w kuchni azjatyckiej ,
rzeka Charona ,
ustalony i powszechnie przyjęty sposób sprawowania obrzędów religijnych, ujednolicony i zebrany, najczęściej również spisany

Komentarze - STAN PODOBNY DO UŚPIENIA ORGANIZMU, KIEDY NIC SIĘ NIE DZIEJE, MARAZM. Dodaj komentarz

1+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast