NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM I EWOLUCJĄ WSZECHŚWIATA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOSMOLOGIA to:

nauka zajmująca się badaniem i ewolucją wszechświata (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOSMOLOGIA

KOSMOLOGIA to:

dział współczesnej astronomii, zajmujący się poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie o strukturę i ewolucję Wszechświata (na 10 lit.)KOSMOLOGIA to:

w niektórych systemach religijnych i filozoficznych: zbiór poglądów i teorii na temat natury i pochodzenia wszechświata (na 10 lit.)KOSMOLOGIA to:

zajmuje się budową i ewolucją Wszechświata (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM I EWOLUCJĄ WSZECHŚWIATA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.480

KAZUS, DOMINANTA, WZORNIK, KOCIEŁ, DZIECIĘCOŚĆ, KRYMINALISTYKA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, REGENERATOR, IRRADIACJA, KOKORNAK, CHOROBA LOKOMOCYJNA, AGREGACJA, IMIĘ, NADZIEWARKA, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, ŁAMANY DACH POLSKI, BALZAK, PŁYWACTWO, ENERGIA WIATROWA, IRISH DRAFT, ZAMIENIALNOŚĆ, ARCHITEKT KRAJOBRAZU, GLINA ZWAŁOWA, SEKSUOLOGIA, KORKOWIEC, SUNDAJKA, SĄŻNISTOŚĆ, PORZĄDEK LEKSYKOGRAFICZNY, BATYMETRIA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, KOR, GRAFICZKA, MOPS, PANEK, KISIEL, MAFIJNOŚĆ, ZWIERCIADŁO, TENDENCJA, POGODNOŚĆ, WIDZOWNIA, MIESIĘCZNICA, LIEBERMANN, CHRONOGRAF, SZCZĘKA, GINEKOLOGIA, BAZOFIL, NUMULIT, PODKOWIEC MAŁY, SEMITYSTA, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, WŁÓKNIAK TWARDY, DZIEWIĘCIOZGŁOSKOWIEC, PĘCINA, BAJRONISTA, FALA, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, EFEKCIARSTWO, POCZUCIE HUMORU, NALEPA, KONTAKT, PARCH, ODKRYTY ATAK, BYSTROŚĆ, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, JĘZYKOZNAWCA, KOSZARY SZYJOWE, DECYMA, KONSYGNATARIUSZ, CIEMIĘŻYCA, SUBKULTURA, POJAZD CZŁONOWY, DOJŚCIE, LAIK, WIDŁY, SUTEK, IMADŁO ŚLUSARSKIE, WIERSZ, PRZEWIJAK, PODZIAŁ METRYCZNY, CHMURA NISKA, TARCIE, KROPLÓWKA, BULIONER, EPISTOLOGRAFIA, PKB PER CAPITA, MINUSY, CZERPACZ, WARZELNIA, EPIGENEZA, KOPARKA KROCZĄCA, MOTYWIK, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, FOTOEDYTOR, TIOMERSAL, KLOZET, FLETY, OKRES LITERACKI, ZESPÓŁ DRAVET, GENOMIKA FUNKCJONALNA, CYNODONTY, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, GRUBY ZWIERZ, LODOWIEC DOLINNY, MEANDER, KASZANKA, HISTOLOGIA, SPÓŁGŁOSKA USTNA, KOSZT UTOPIONY, NOUMEN, FIRMAMENT, JĘZYK PROTOBUŁGARSKI, PAGINATOR, BEZBRZEŻ, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, TERMINAL NAFTOWY, DIAŁ, GUZEK MONTGOMERY'EGO, LEADER, RAMA KOMUNIKACYJNA, PLUJ-ZUPKA, KUC MERENS, RYBA DRAPIEŻNA, ODPŁYW, DWUCUKIER, DZIENNIK PROMULGACYJNY, PORĘCZE, JEDNOPARTYJNOŚĆ, CHOROBA LENEGRE'A, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, WÓZEK INWALIDZKI, HAMULEC NAJAZDOWY, ETOLOGIA, SLOW-FOX, WODA-WODA, ADEPT, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, SŁONIOWATOŚĆ, KAMIEŃ, NUMER TAKTYCZNY, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, ZABUDOWA, KIERZANKA, BLUES, WIDEŁKI HERETYKÓW, MAJÓWKA, ŻYWNOŚĆ, KNOCKDOWN KARATE, KWOTA BAZOWA, BEZGRANICZE, OGRANICZONOŚĆ, SPRAWIEDLIWOŚĆ PIONOWA, HAFT KRZYŻYKOWY, DAO, CEMENTOWE BUTY, KOBIETA W WIEKU POBOROWYM, LEGWAN GŁUCHY, BINDA, PENOLOGIA, TAŚMA, KRIONIKA, ŚLIZGAWICA, SUSZARNICTWO, USTAWKA, PŁYTKA CHODNIKOWA, BEZPIECZNY SEKS, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, SKŁADNIA, KRYSZTAŁ MIESZANY, DOJŚCIE, TYGIEL, PATRON, NIEDOTYKALSKI, TWIERDZENIE ZERMELO, MANIPUŁ, CHÓR, KOŃ KARABACHSKI, ALBAŃSKI, ĆAKRAM, MIŚ, ŁOSKOT, PRAWO PIĘŚCI, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, KRUSZYNA, DEMISEKSUALIZM, HEMIKRYPTOFIT, SZABLA, CZYŻNIE, ILUZJONIZM, STOPKA, HOMOGENIZATOR, HOTELING, GRA RÓŻNICZKOWA, SUTERENA, GRANICA CIĄGU, REALISTA, ŚLUZAK, LUZACKOŚĆ, ALEGORYCZNOŚĆ, BUTONIERKA, PRZYGOTOWANIE, DŁUGI WEEKEND, ASTROGRAFIA, ANGELOLOGIA, ZMIENNA ZWIĄZANA, RYBA CHRZĘSTNOSZKIELETOWA, NIESPRAWNOŚĆ, DOMINACJA ZUPEŁNA, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, KLOAKA, DYWESTYCJA, ZWINGLIANIZM, OSTINATO, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, SZARPANINA, TABLICA MENDELEJEWA, GRUPA KETONOWA, IRRADIACJA, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, FILA, MORAŁ, ŁUK BLOCZKOWY, INTERLINGWISTYKA, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, WOREK, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, URANIDOWATE, DWUSETKA, OFTALMOLOG, KLOPS, HERBACIARKA, ROŻEK, JĘZYK GALICYJSKI, OPOŃCZYK SZCZYPCOWY, WAGA MIEJSKA, SKRZYDŁO, HETYTA, MEDIALNOŚĆ, GEREZA BIAŁOBRODA, BALERON, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, ZAKOLE, OSIOWIEC, KARTACZ, LOGIKA MATEMATYCZNA, OBIBOK, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, KŁOBUK, AMFIUMY, PSYCHODYDAKTYKA, PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, STAROANGIELSKI, FASHIONISTKA, NIEPOCHWYTNOŚĆ, KONFESJONAŁ, CHAŁTURSZCZYK, KOBIECOŚĆ, OPĘTANY, OKRES PÓŁTRWANIA, PALLASYT, PODATEK BASENOWY, OGRZEWNICTWO, IMIONNIK, MIERNICZY, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, ALEURON, HIPNAGOGIA, REALNOŚĆ, ZMIANA, PROKARBAZYNA, SŁÓWKO, IMPRESYJNOŚĆ, METEOR, PATRIARCHAT, CHARLESTON, GAWRON, FEMTOCHEMIA, CHROMANIE PRZESTANKOWE, MĄCZKA KOSTNA, TERRANIE, ANARCHISTKA, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, OGOŃCZYK WIĄZOWIEC, NIEŻYCIOWOŚĆ, DROŻDŻOWNIA, MACZANKA, KWAZIKRYSZTAŁ, NATYWIZM, POMÓR, BRODAWKA STÓP, WAGON PULMANOWSKI, SZEW, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, PERLATOR, BÓJKA, ORBITA, NASTAWANIE, ?APARAT SZPARKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.480 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM I EWOLUCJĄ WSZECHŚWIATA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM I EWOLUCJĄ WSZECHŚWIATA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOSMOLOGIA nauka zajmująca się badaniem i ewolucją wszechświata (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOSMOLOGIA
nauka zajmująca się badaniem i ewolucją wszechświata (na 10 lit.).

Oprócz NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM I EWOLUCJĄ WSZECHŚWIATA sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM I EWOLUCJĄ WSZECHŚWIATA. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast